Karjala / Karelia takaisin Suomelle - ProKarelian fokus.
Karelia / Karjala back to Finland - ProKarelia's focus.

KANSAINVÄLISIÄ JA SUOMEN SOPIMUKSIA

Haagin sopimus 18.10.1907

Itsenäisyysjulistus 04.12.1917

NL päätös Suomen tunnustamisesta 22.12.1917

Tarton rauhansopimus 14.10.1920

Kv-Sodanhylkäämissopimus 27.08.1928

Hyökkäämättömyyssopimus 21.01.1932

Hyökkäämättömyyssopimuksen jatkosopimus 07.04.1934

Molotov-Ribbentrop -sopimus 23.08.1939

Molotov-Ribbentrop -sopimuksen lisäpöytäkirja 23.08.1939

Kansainliiton päätös 14.12.1939 (e)

Moskovan rauhansopimus 12.03.1940

Korvauslaki 09.08.1940

Atlantin julistus (en) 14.08.1941

Hangon palautuksen julistus 06.12.1941

Karjalan palautuslaki 1941, 06.12.1941

Moskovan välirauhansopimus 19.09.1944

Maanhankintalaki selitettynä 05.05.1945 (15MB)

Pariisin rauhansopimus 10.02.1947

Yhteistyö- ja avunantosopimus 06.04.1948

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 10.12.48

Geneven sopimus 12.08.1949

Euroopan ihmisoikeussopimus (+lisäpöytäkirjat) 05.10.1950

Porkkalan palautuslaki 1956, 08.06.1956

Lähialueyhteistyösopimus 20.01.1992

Naapuruussopimus 22.01.1992

LISÄKSI:

Lainhuudatuslaki 1930


HYÖKKÄÄMÄTTÖMYYSSOPIMUKSEN JATKO 1934

HYÖKKÄÄMÄTTÖMYYDESTÄ JA RIITOJEN RAUHANOMAISESTA RATKAISUSTA SUOMEN JA NEUVOSTOLIITON KESKEN TEHDYN SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAJAN PIDENTÄMISTÄ KOSKEVA, MOSKOVASSA 7 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 1934 TEHTY PÖYTÄKIRJA.

Suomennos.

Suomen Tasavallan Presidentti ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Toimeenpaneva Keskuskomitea,

pyrkien luomaan mahdollisimman kestävän perustan maittensa suhteiden kehittymiselle,

tahtoen antaa toisilleen uuden todisteen niiden kesken onnellisesti muodostuneiden rauhallisten ja ystävällisten suhteiden muuttumattomuudesta ja kestävyydestä,

haluten edistää yleisen rauhantilan ylläpitämistä sekä valtioiden välisten suhteiden vakavuutta ja rauhallista kehitystä Itä-Euroopassa ja

todeten, että Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1932 tehdyllä sopimuksella on ollut suotuisa vaikutus niiden välisiin suhteisiin sekä ylempänä mainittujen tehtävien ratkaisemiseen,

ovat päättäneet allekirjoittaa tämän pöytäkirjan ja sitä varten valtuutetuikseen määränneet,

Suomen Tasavallan Presidentti:

Suomen Tasavallan erikoislähettilään ja täysivaltaisen ministerin Moskovassa, vapaaherra Aarno Yrjö-Koskisen ja

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Toimeenpaneva Keskuskomitea:

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Toimeenpanevan Keskuskomitean jäsenen, ulkoasiainkansankomissaarin Maksim Maksimovitsch Litvinoffin,

jotka, vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukaisiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla.

Hyökkäämättömyydestä ja riitojen rauhanomaisesta ratkaisusta Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1932 tehdyn sopimuksen 8 artiklassa olevat määräykset sopimuksen voimassaoloajasta ja sen lakkaamisesta muutetaan siten, että sanottu sopimus on pysyvä voimassa 31 päivään joulukuuta 1945.

2 artikla.

Tämä pöytäkirja on tehty kahtena ranskankielisenä kappaleena.

Tämä pöytäkirja on mahdollisimman pian ratifioitava ja ovat ratifioimiskirjat korkeiden sopimuspuolten kesken vaihdettavat Helsingissä.

Tämä pöytäkirja tulee voimaan ratifioimiskirjojen vaihdon tapahtuessa.

Tämän vakuudeksi valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan ja varustaneet sen sineteillään.

Moskovassa, 7 päivänä huhtikuuta 1934.

A. S. Yrjö-Koskinen
(L. S.)
M. Litvinoff
(L. S.)

Ratifiointiasiakirjat vaihdettiin Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1934.Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS