Karjala / Karelia takaisin Suomelle - ProKarelian fokus.
Karelia / Karjala back to Finland - ProKarelia's focus.

KANSAINVÄLISIÄ JA SUOMEN SOPIMUKSIA

Haagin sopimus 18.10.1907

Itsenäisyysjulistus 04.12.1917

NL päätös Suomen tunnustamisesta 22.12.1917

Tarton rauhansopimus 14.10.1920

Kv-Sodanhylkäämissopimus 27.08.1928

Hyökkäämättömyyssopimus 21.01.1932

Hyökkäämättömyyssopimuksen jatkosopimus 07.04.1934

Molotov-Ribbentrop -sopimus 23.08.1939

Molotov-Ribbentrop -sopimuksen lisäpöytäkirja 23.08.1939

Kansainliiton päätös 14.12.1939 (e)

Moskovan rauhansopimus 12.03.1940

Korvauslaki 09.08.1940

Atlantin julistus (en) 14.08.1941

Hangon palautuksen julistus 06.12.1941

Karjalan palautuslaki 1941, 06.12.1941

Moskovan välirauhansopimus 19.09.1944

Maanhankintalaki selitettynä 05.05.1945 (15MB)

Pariisin rauhansopimus 10.02.1947

Yhteistyö- ja avunantosopimus 06.04.1948

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 10.12.48

Geneven sopimus 12.08.1949

Euroopan ihmisoikeussopimus (+lisäpöytäkirjat) 05.10.1950

Porkkalan palautuslaki 1956, 08.06.1956

Lähialueyhteistyösopimus 20.01.1992

Naapuruussopimus 22.01.1992

LISÄKSI:

Lainhuudatuslaki 1930


SODAN HYLKÄÄMISTÄ KANSALLISEN POLITIIKAN VÄLIKAPPALEENA TARKOITTAVA YLEISSOPIMUS 27.08.1928


Sodan hylkäämistä kansallisen politiikan välikappaleena tarkoittava yleissopimus, allekirjoitettu Parisissa 27 päivänä elokuuta 1928.

Suomen yhtymiskirja talletettu Washingtoniin 24 päivänä heinäkuuta 1929.

Saksan Valtakunnan Presidentti, Amerikan Yhdysvaltojen Presidentti, Hänen Majesteettinsa Belgialaisten Kuningas, Ranskan Tasavallan Presidentti, Hänen Majesteettinsa Suurbritannian, Irlannin ja merentakaisten Brittiläisten Dominioiden Kuningas, Intian Keisari, Hänen Majesteettinsa Italian Kuningas, Hänen Majesteettinsa Japanin Keisari, Puolan Tasavallan Presidentti, Tshekkoslovakian Tasavallan Presidentti,

syvästi tuntien juhlallisen velvollisuutensa edistää ihmiskunnan hyvinvointia,

vakuutettuina siitä, että hetki on tullut, jolloin vilpitön sodan hylkääminen kansallisen politiikan välikappaleena on julkilausuttava, jotta heidän kansojensa kesken nykyään vallitsevat rauhalliset ja ystävälliset suhteet jatkuisivat,

vakuutettuina siitä, että jokaiseen muutokseen heidän keskinäisissä suhteissaan on pyrittävä ainoastaan rauhallisin keinoin ja päästävä kaikessa sovussa ja rauhassa, sekä että jokainen sopimusvaltio, joka vastedes pyrkii edistämään kansallisia etujaan sotaan ryhtymällä, on julistettava menettäneeksi tämän sopimuksen suomat edut,

toivoen, että heidän esimerkkinsä rohkaisemina kaikki muut maailman kansakunnat yhtyvät tähän ihmiskunnan parasta tarkoittavaan pyrkimykseen sekä, liittymällä sopimukseen niin pian kuin se tulee voimaan saattavat kansansa tämän sopimuksen siunausta tuottavista määräyksistä osallisiksi, siten yhdistäen maailman sivistyskansat yhteiseen sodan hylkäämiseen kansallisen politiikkansa välikappaleena,

ovat päättäneet tehdä sopimuksen ja siinä tarkoituksessa valtuutetuikseen määränneet: (luettelo)

jotka, esitettyään toisilleen hyvässä ja asianmukaisessa kunnossa oleviksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavista artikloista:

I artikla
Korkeat sopimuspuolet selittävät juhlallisesti kansojensa nimessä tuomitsevansa sotaan turvautumisen kansainvälisten riitaisuuksien ratkaisukeinona sekä hylkäävänsä sen kansallisen politiikkansa välikappaleena keskinäisissä suhteissaan.

II artikla
Korkeat sopimuspuolet tunnustavat, ettei niiden riitaisuuksien tai erimielisyyksien selvitykseen tai ratkaisuun, joita niiden kesken saattaa syntyä, olkootpa mitä laatua tai alkuperää tahansa, koskaan ole pyrittävä muuten kuin rauhallisin keinoin.

III artikla
Tämä sopimus on johdannossa mainittujen korkeiden sopimuspuolten ratifioitava valtiosääntöjensä määräysten mukaan ja tuleva voimaan niiden kesken, niin pian kuin kaikki ratifioimiskirjat on talletettu Washingtoniin.

Tämä sopimus on, edellisen kohdan mukaan tultuaan voimaan, oleva, niin kauan kuin tarpeen on, avoinna kaikkien muiden maailman valtioiden siihen yhdynnälle. Jokainen jonkun valtion yhtymistä koskeva asiakirja on talletettava Washingtoniin ja sopimus on heti tallettamisen jälkeen tuleva voimaan siten yhtyneen valtion ja muiden sopimukseen osallistuneiden valtioiden kesken.

Yhdysvaltain hallituksen asiana on lähettää oikeaksi todistettu jäljennös sopimuksesta ja jokaisesta ratifioimis- tai yhtymiskirjasta kullekin johdannossa mainitulle hallitukselle ja jokaiselle myöhemmin tähän sopimukseen yhtyvälle hallitukselle. Yhdysvaltain hallitus on myös velvollinen heti sähköteitse ilmoittamaan sanotuille hallituksille jokaisesta sille tehdystä ratifioimis- tai yhtymiskirjan talletuksesta.

Tämän vakuudeksi ovat asianomaiset valtuutetut allekirjoittaneet ja sinetillään varustaneet tämän ranskaksi ja englanniksi laaditun sopimuksen, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Tehty Parisissa 27 päivänä elokuuta 1928.Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS