Karjala / Karelia takaisin Suomelle - ProKarelian fokus.
Karelia / Karjala back to Finland - ProKarelia's focus.

KANSAINVÄLISIÄ JA SUOMEN SOPIMUKSIA

Haagin sopimus 18.10.1907

Itsenäisyysjulistus 04.12.1917

NL päätös Suomen tunnustamisesta 22.12.1917

Tarton rauhansopimus 14.10.1920

Kv-Sodanhylkäämissopimus 27.08.1928

Hyökkäämättömyyssopimus 21.01.1932

Hyökkäämättömyyssopimuksen jatkosopimus 07.04.1934

Molotov-Ribbentrop -sopimus 23.08.1939

Molotov-Ribbentrop -sopimuksen lisäpöytäkirja 23.08.1939

Kansainliiton päätös 14.12.1939 (e)

Moskovan rauhansopimus 12.03.1940

Korvauslaki 09.08.1940

Atlantin julistus (en) 14.08.1941

Hangon palautuksen julistus 06.12.1941

Karjalan palautuslaki 1941, 06.12.1941

Moskovan välirauhansopimus 19.09.1944

Maanhankintalaki selitettynä 05.05.1945 (15MB)

Pariisin rauhansopimus 10.02.1947

Yhteistyö- ja avunantosopimus 06.04.1948

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 10.12.48

Geneven sopimus 12.08.1949

Euroopan ihmisoikeussopimus (+lisäpöytäkirjat) 05.10.1950

Porkkalan palautuslaki 1956, 08.06.1956

Lähialueyhteistyösopimus 20.01.1992

Naapuruussopimus 22.01.1992

LISÄKSI:

Lainhuudatuslaki 1930


NL:N PÄÄTÖS SUOMEN TUNNUSTAMISESTA 1917

Kansankomissaarien neuvosto

Pietari I8. joulukuuta 1917.
No 101.

Vastaukseksi Suomen Hallituksen pyyntöön, että Suomen Tasavalta tunnustettaisiin riippumattomaksi, on Kansankomissaarien Neuvosto, täysin yhdenmukaisesti kansain itsemääräämisoikeuden periaatteen kanssa, päättänyt:

Toimeenpanevalle komitealle ehdottaa:

a) että Suomen Tasavallan valtiollinen itsenäisyys tunnustetaan,

sekä
b) että asetetaan Suomen hallituksen kanssa sopien erityinen Komitea kummankin puolen edustajista valmistelemaan niitä käytännöllisiä toimenpiteitä, jotka ovat seurausta Suomen eroamisesta Venäjästä.

Kansankomissaarien Neuvoston
Puheenjohtaja Vl. Uljanov (Lenin)

Kansankomissaarit:
L. Trotski
G. Petrovski
J. Stalin
I. Steinberg
V. Karelin
A. Schlichter.

Kansankomissaarien Neuvoston
toimituspäällikkö Vlad. Bontsh-Brujevitsh

Neuvoston sihteeri N. Gorbunov.

Yleisvenäläinen Työläis- ja Sotilasedustajien
Neuvoston Toimeenpaneva Keskuskomitea.

Pietari
23. joulukuuta 1917.
No 321.

OTE TOIMEENPANEVAN KESKUSKOMITEAN
PÖYTÄKIRJASTA 22. joulukuuta I9I7.

Kokouksessaan 22. joulukuuta I9I7 yleisvenäläinen työläis-, sotilas- ja talonpoikaisedustajien neuvoston Toimeenpaneva keskuskomitea on päättänyt:

1). Tunnustaa Suomen Tasavallan valtiollisen itsenäisyyden.

2). Yksissä neuvoin Suomen hallituksen ja Suomen työväenluokan edustajain kanssa asettaa erityisen komitean valmistamaan niitä käytännöllisiä toimenpiteitä, jotka aiheutuvat Suomen eroamisesta Venäjästä.

Puheenjohtaja J. Sverdlov

Sihteeri V. Avanesov.

[Käännös kirjasta Ulkoasiainministeriön julkaisuja: Suomen itsenäisyyden tunnustaminen. Asiakirjakokoelma. Toim. Aaro Pakaslahti. Helsinki, 1937.]Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS