Karjala / Karelia kuuluu Suomelle - Pro Karelian fokus.
Karelia / Karjala is part of Finland - Pro Karelia's focus.


Tietoa kirjoittajasta


Heikki A Reenpää
professori, spokesperson

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

19.11.2003
»  INVESTMENT PROTECTION IN THE CEDED KARELIA

22.04.2002
»  FORMER FINNISH KARELIA HEADING INTO CATASTROPHE?

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto
Include your email address to our Media, Political or Karelian list. You'll get information of the Karelian issue - mainly in Finnish.

Copyright 2008-2018 © Pro Karelia ry. You can copy the articles. Please mention the source of the article - Pro Karelia ry, www.prokarelia.net

  The personal registers of Pro Karelia

22.04.2002
Heikki A Reenpää

KAN EN KATASTROF INTRÄFFA PÅ ANDRA SIDAN EU:S ÖSTRA GRÄNS?

Det var Finland som fick betala för fördelning av intresseområden mellan Sovjetunionen och Tyskland (Molotov-Ribbentrop pakten) och priset blev nästan övermäktigt. Ungefär 420 000 människor blev flyktingar i resultatet av krigen, dvs. ca 12 % av dåvarande Finlands invånare.

I områdena som Finland tvingades att avstå satte Sovjetunionen igång en förstörelseprocess. Den största delen av områdena förklarades vara slutna gränsområden och stängdes nästan hermetiskt, det var förbjudet att uppföra civila byggnader, fabriker eller sovchoser.

De gamla finska byggnaderna skulle rivas och sommarstugor ödeläggas för att utplåna alla minnen från den finska tiden. Sovjetunionen ville förevisa dessa områden och särskilt Viborg som urgamla ryska områden. Efter Sovjetunionens sammanbrott 1991 upphörde även detta system att fungera.

Fler och fler turister återvänder efter besök till de gamla finska områdena i ett chocktillstånd. Det tycks finnas fler ruiner och skadade hus i dessa områden än det finns i Kabul. Alla ruiner i Karelen har ju inte uppstått under kriget utan som resultat av människors förtvivlan.

Sovjetunionens sammanbrott 1991 ingav förhoppningar för Karelen. Tyvärr har en positiv utveckling inte blivit av.

Den ryska valutans kursfall 1998 bidrog ytterligare till Karelens förfall och läget börjar nu likna en humanitär katastrof. Fler och fler byggnader har blivit vandaliserade. Nästan alla produktionslokaler, ladugårdar och finska offentliga byggnader ligger i ruiner, en del av dem har förstörts under de senaste åren.

Hur allvarlig är egentligen denna katastrof på andra sidan EU:s östra gräns? Det talas om områden med 90 % arbetslöshet. Åkermarker ligger obearbetade. Många människor har bara en inkomstkälla: att plocka bär och svamp och sälja dem vidare. Mer än hälften av de bebodda byarna försöker klara sig utan någon matbutik och utan all service. En månadspension på 50 euro ger ju inte heller många möjligheter.

Viborg, den finska sten- och köpstaden från medeltiden är bara en skugga av dess tidigare internationella glans. Den medeltida stenfästningen har förstörts. Handeln med Petersburg har förtvinat. Det finska nationaleposet Kalevala bevarades i Karelen där det blev upptäckt så att det nu kan utgöra en del av världskulturen.

Pro Karelia är en oavhängig folkrörelse som vill starta en internationell debatt för att rätta till orättvisan som Finland utsattes för. Pro Karelia ska med hjälp av alla fredliga medlen befrämja en utveckling som resulterar i att de genom tvång avstådda områdena återförenas med den finska staten och EU. Detta ska ske i samarbete med dagens Ryssland och hänsyn ska tas till de båda ländernas intressen.

Ryssland och det ryska folket har fått lida mycket under Sovjetunionen och kommunisterna. Ryssland överlever just nu en brytningstid. Vi är övertygade om att det kommer en dag även i Ryssland när man startar en nationell debatt och börjar sorgarbete till minne av Sovjetunionens offer.

Nordeuropa vill inte ha någon humanitär katastrof. Men Karelen är i stort behov av internationell hjälp som kunde bestå av finsk administration, stöd från EU, eurovaluta och internationella investeringar som garanteras av den finska lagstiftningen och EU:s lagstiftning.

Pro Karelia har gjort en utredning om vilka konsekvenser återföreningen av de avstådda områdena skulle kunna medföra. Utredningen visar utan vilket som helst tvivel att återföreningen skulle tjäna alla parternas intressen. Återföreningen är ett internationellt projekt som ger fördelar till alla parter.

Vi undviker en fullskalig humanitär katastrof. Vi räddar den medeltida fästningen och hela staden Viborg. Ett starkt europeiskt område i närheten utgör ett stöd även för utvecklingen av Petersburg och övriga Ryssland. Man skipar rättvisa och lägger grunden för ett internationellt samarbete för Rysslands utveckling.

Du är välkommen till ett omfattande bildmaterial vi har om Karelen. På våra sidor kan du läsa och beställa artiklar om detta ämne.
^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Karjalan ja Petsamon palautus -kirja on julkaistu 14.10.2010 Tarton rauhan 90-vuotispäivänä.

Kirja käsittelee Suomen, Venäjän ja EU:n välisten suhteiden kannalta keskeisiä, vielä avoimia kysymyksiä: sotaan syyllisyys, sotasyyllisyys, evakkojen omaisuuden restituutio ja pakkoluovutettujen alueitten palautus.

Tilaa kirja Karelia Klubi Kaupasta, sähköposti tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Please transfer to Kansalaisvetoomus Internet site. This is an apply for the return of Karelia. It's not a membership form.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjalan satakielen Laps' olen Karjalan [4.9 MB mp3-file].