Karjala / Karelia kuuluu Suomelle - Pro Karelian fokus.
Karelia / Karjala is part of Finland - Pro Karelia's focus.


Tietoa kirjoittajasta


Max Jakobson
ministeri

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

13.06.2002
»  THE CHANGING NATURE OF FRONTIERS

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto
Include your email address to our Media, Political or Karelian list. You'll get information of the Karelian issue - mainly in Finnish.

Copyright 2008-2018 © Pro Karelia ry. You can copy the articles. Please mention the source of the article - Pro Karelia ry, www.prokarelia.net

  The personal registers of Pro Karelia

13.06.2002
Max Jakobson

GRÄNSERNAS FÖRÄNDERLIGA KARAKTÄR

[Skribenten redovisar i artikeln för sin egen åsikt som inte i alla delar överensstämmer med ProKarelias synpunkt.]


Gränsen uppstår som en råk,
Asien, Östern framför oss,
västvärlden och Europa
bakom...

Den bild som Uuno Kailas’ strofer skapat om vårt östra grannland har etsat sig in i finnarnas – särskild i den äldre generationens – medvetande. Övertygelsen om att även när världen förändras och vi med den förblir Ryssland oförändrat.

Men ingen som håller ögonen öppna kan undvika att se den förändring som kommit i gång i Ryssland. President Vladimir Putin har inlett en tydlig västorientering vars mål är ett nära samarbete med både Förenta Staterna och EU. Framför oss uppstår idag inte ett asiatiskt utan ett europeiskt Ryssland.

President Tarja Halonens besök i Ryssland kastade ljus på några återverkningar som den i Ryssland pågående förändringen kommer att innebära för Finland. En av de var att investeringsavtalet mellan Finland och Ryssland inte blev undertecknat. Man har inte insett varför. Men vi får inte glömma att Ryssland förbereder sig för att uppfylla krav som ställs i samband med det blivande medlemskapet i Världshandelsorganisationen WTO. Detta förutsätter omfattande förhandlingar som berör alla WTO:s medlemmar. I det läget har Finland inte längre samma handelspolitiska särställning som man haft under det kalla kriget.

President Tarja Halonens besök på det Karelska näset och i Viborg har fått mindre uppmärksamhet. Det var första gången som man under ett statsbesök reste till de avträdda områdena. Detta kan anses som en betydelsefull ny öppning.

Jag menar inte att det kunde vara ett steg i riktning mot ett återlämnande av området vilket några av oss fortfarande har hopp om. Ändring av statsgränsen är inte ett realistiskt mål. Redan president Kekkonen hade insett detta. Och skälet är inte bara Rysslands negativa ståndpunkt men den europeiska verkligheten i sin helhet. Det finns flera statsgränser i Europa som ”ritades med svärdet” efter andra världskriget. Om man nu börjar ändra dessa kommer det att rubba hela den europeiska ordningen.

Men istället har karaktären av statsgränser i Europa grundligt förändrats. Gränserna är inte längre oöverkomliga råkar som skiljer länderna åt. Gränserna i den förenade Europa är öppna. Människor flyttar fritt från ett land till ett annat, söker jobb, köper mark och bostäder, startar företag. Näringsverksamheten på den gemensamma marknaden möter inga gränser.

De ryska gränserna är inte så öppna än. Men under toppmötet i Moskva i maj avtalade EU och Ryssland om att skapa ett gemensamt europeiskt ekonomiskt område: det är ett viktigt steg mot Rysslands integrering i den europeiska ekonomin.

Den nya Europa har inte på något sätt glömt sitt förflutna. Det pågår en diskussion i Central- och Östeuropa om massdeporteringar som ägde rum i följd av det andra världskriget och som hittills praktiskt taget förbigåtts med tystnad.

Till exempel från Tjeckoslovakien deporterades det nästan tre miljoner ”sudettyskar” som i enlighet med president Benes införda lagar berövades rätten att återvända till sin hembygd. Edmund Stoiber, premiärministern i delstaten Bayern och kandidaten för förbundskanslerposten för det kristdemokratiska partiet, har krävt att lagarna från Benes’ tid ska upphävas – dvs. att gränsen ska öppnas, inte förändras.

I Ungern har man antagit en lag enligt vilken ungrare, som i resultat av deporteringar och folkförflyttningar under det andra världskriget bor numera i grannländerna, garanteras vissa förmåner i Ungern – ett slags dubbelt medborgarskap.

Dessa exempel vittnar om en ny atmosfär som uppstått i Central- och Östeuropa. Nationer, som upplevde skräckregementen av både Hitlers och Stalins trupper, försöker nu komma till rätta med sitt smärtsamma förflutna inför anslutningen till EU. Man frågar efter en ersättning till offer av grymma deporteringar och till deras ättlingar.

Finland behöver inte avlägga räkenskap för någon i detta avseende. Befolkningen i de avträdda områdena deporterades inte från deras hembygd utan de flyttade frivilligt till andra sidan av den nya gränsen. De kallades inte för flyktingar utan för den förflyttade befolkningen vars förflyttning genomfördes som ett stort nationellt projekt under en exceptionellt kort period. Så vitt jag vet har inget land lika offervilligt och effektivt tagit hand om sina medborgare som flytt undan erövraren.

Men den finska Karelen lämnades åt sitt öde. Föreningen Pro Karelia har genomfört en grundlig undersökning om läget på området och kommit till en dyster slutsats: området hotas av en humanitär katastrof.

När Ryssland nu börjar integreras i Europa öppnas det möjligheter att väcka näringslivet i Karelen till ett nytt liv i samverkan mellan Finland och Ryssland. Det skulle inte bara vara en humanitär handling utan kommer att medföra stor nytta för båda parterna. Invånare som bor i närheten av Finlands östra gräns får nya ekonomiska möjligheter. St.Petersburg, som har utvecklats till ett centrum för Rysslands utrikeshandel, kan anlita tjänster som skapas på det Karelska näset.

http://www.prokarelia.net/se/
to-minister-via@prokarelia.net
^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Karjalan ja Petsamon palautus -kirja on julkaistu 14.10.2010 Tarton rauhan 90-vuotispäivänä.

Kirja käsittelee Suomen, Venäjän ja EU:n välisten suhteiden kannalta keskeisiä, vielä avoimia kysymyksiä: sotaan syyllisyys, sotasyyllisyys, evakkojen omaisuuden restituutio ja pakkoluovutettujen alueitten palautus.

Tilaa kirja Karelia Klubi Kaupasta, sähköposti tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Please transfer to Kansalaisvetoomus Internet site. This is an apply for the return of Karelia. It's not a membership form.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjalan satakielen Laps' olen Karjalan [4.9 MB mp3-file].