Karjala / Karelia kuuluu Suomelle - Pro Karelian fokus.
Karelia / Karelia is a part of Finland - Pro Karelia's focus.


Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

21.12.2015
»  WIN-WIN THINKING

27.08.2010
»  STATEMENT OF EUEEP

08.12.2009
»  CLIMATE CHANGE, EU, PECHENGA AND KARELIA

11.11.2009
»  NORD STREAM SUPERVISION THREATENS FINLAND’S SOVEREIGNTY

04.09.2009
»  ANTIFASCISTS AND THE DISMANTLING OF WAR GUILT

04.06.2009
»  EDVINS SNORE AND THE SOVIET STORY

03.04.2009
»  EU: EUROPEAN CONSCIENCE AND TOTALITARISM

10.03.2009
»  COMMEMORATION ”90 JAHRE 4. MÄRZ 1919 IM SUDETENLAND“

05.11.2008
»  BEST CONGRATULATIONS TO THE NEW PRESIDENT OF THE USA

26.02.2008
»  DECLARATION OF DENUNCIATION AND RETRIEVAL OF COMMUNISM CRIME

02.02.2008
»  EXILES AND PROPERTY RIGHTS

16.12.2006
»  PETITION FOR THE FINNISH KARELIA

01.09.2006
»  THE RETURN OF FINNISH KARELIA

16.03.2006
»  THE MANIFEST OF THE GRAND SZÉKELY ASSEMBLY

22.01.2006
»  EU: CRIMES OF TOTALITARIAN COMMUNIST REGIMES

06.11.2005
»  CARDIN ABOUT RESTISTANCE OF EUROPEAN NATIONS IN RETURNING PROPERTY

20.09.2005
»  "FINLAND IN THE EYE OF THE STORM"

18.07.2005
»  SUMNER WELLES AND BALTIC STATES

28.12.2004
»  OPEN LETTER FROM 100 + 1 MEPS

09.06.2004
»  IT’S THE ENEMY!

10.02.2004
»  RESOLUTION CONDEMNING TOTALITARIAN COMMUNISM

02.09.2003
»  A DEMONSTRATION AGAINST RUSSIAN OCCUPATION PLANNED

23.12.2002
»  MERRY CHRISTMAS

07.10.2002
»  OUR WARMEST CONGRATULATIONS TO PRESIDENT PUTIN

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto
Include your email address to our Media, Political or Karelian list. You'll get information of the Karelian issue - mainly in Finnish.

Copyright 2008-2018 © Pro Karelia ry. You can copy the articles. Please mention the source of the article - Pro Karelia ry, www.prokarelia.net

  The personal registers of Pro Karelia

22.03.2007
ProKarelia

WIN-WIN -PALAUTUKSEN RAKENTAVA YHTEISTYÖLÄHTÖKOHTA

Historian pitkä saatto on opettanut, ettei neuvotteluissa toisen osapuolen heikon aseman tai oman kohtuuttoman vahvan aseman sumeilematon hyödyntäminen koskaan tuo pysyvää ratkaisua. Kun tilanne ei ole järjestyksessä, ei koskaan saavuteta niitä positiivisia tuloksia elämän eri alueilla, mitä parhaissa olosuhteissa muutoin voidaan saavuttaa.

Tämä totuus näkyy yli 60 vuoden ylimeno- ja sopeuttamisajasta huolimatta erittäin selvästi Suomen ja Venäjän välillä. Maitten väliset suhteet ovat asialliset, mikä on suuriarvoinen asia. Ne voisivat olla hyvät tai jopa erinomaiset, jos molempien maiden poliittiset johtajat niin ymmärtäisivät ja uskaltaisivat päättää.

Historian kulku osoittaa, mitä tapahtuu, kun yksipuolisten tavoitteiden ja oman vallanhalun seurauksena. Jäljet ovat hirvittävät ja tuhoisat. Jos vahvaksi itsensä katsova sopijapuoli ottaisi riittävän syvällisesti huomioon toisen osapuolen tavoitteet ja lähtökohdat, tulevat historiat kirjoitettaisiin täysin toisella tavalla.

Itsenäisen Suomen ajan historiaa on jo tutkittu sen verran paljon, että todelliset tapahtumat ovat Suomessa tiedossa. Käsitykset eivät yhtene läntisen tutkimuksen kanssa. Tämä tekee yhteisten ratkaisujen löytämisen vaikeaksi, koska rakentavien hankkeiden lähtökohtana voi olla vain aito totuus. Ratkaisujen löytäminen olisi kuitenkin ensiarvoista, sillä Eurooppa ja Venäjä kumpikin tarvitsee toisiaan ja voi hyötyä yhteistyöstä erittäin paljon.

Jotta eteneminen on mahdollista, täytyy kummankin osapuolen löytää uusi lähestymistapa. Käytännössä ainoan ja parhaiten voitollisen tuloksen tuova lähestyminen perustuu win-win –strategiaan. Win on englanninkielinen sana, joka tarkoittaa voittaa, saavuttaa, ansaita, voitto. Win-win –käsitepari tarkoittaa, että molemmat osapuolet voittavat.

Win-win –periaate ei lähde perinteiseksi muodostuneesta oman edun ensisijaisesta tavoittelusta, vaan nimenomaan siitä, että molempien tulee kokea selviytyneensä voittajina sopimuksen synnyttyä.
Jo prosessin suunnittelulähtökohtien pitää rakentua win-win –pohjalle. Silloin voidaankin havaita, että on siirrytty pitkälti hyökkäys- ja puolustuslähtökohdista yhteistyölähtökohtiin. Ajattelutavan ero on mittava ja se näkyy myös kaikessa viestinnässä.

Mitä enemmän perusteettomia vaatimuksia esitetään, käytetään harhauttavaa manipulaatiota tai poiketaan totuudesta, sitä vaikeampi on saavuttaa molempien hyväksyttävissä oleva tulos. Ei ole yllättävää, että rehellisyys ja avoimuus yleensä antavat parhaat menettelytavat. Jos toinen osapuoli on niihin kykenemätön, on hyvän sopimuksen mahdollisuudet menetetty.

Suurten erimielisyyksien tai mahdollisuuksien ratkomiseen tarvitaan perusteelliset valmistelut. Luettelomaisesti tällaisia valmistelevia toimia ovat mm. seuraavat selvitykset:

- Päämäärät. Mitä osapuolet odottavat toiselta ja tulokselta.
- Mitä minulla on sellaista, mitä toiselta puuttuu
- Vaihtoehdot, jos sopimus syntyy tai ei synny
- Suhteet, mikä historian vaikutus, miten sitä voidaan käsitellä
- Odotettu tulos. Onko aikaisempia tuloksia, miten olosuhteet muuttuneet
- Miten lopputulos vaikuttaa osapuoliin
- Voimatasapaino. Kenellä vahva asema, kenellä resurssit, kumpi menettää eniten
- Millaisia mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot voisivat olla.

Luettelon päätehtävänä on muistuttaa siitä, että aidossa win-win –tilanteessa pyritään todella asettumaan toisen osapuolen asemaan ja kuuntelemaan häntä. Jos molemmat osapuolet tämän oivaltavat, voidaan hyvinkin vaikeita erilliskysymyksiä ratkoa rauhanomaisessa hengessä.

Tunteita ei voida hävittää ja koetut kovatkin tunteet on kyettävä kohtaamaan. Neuvotteluissa suuria tunneilmaisuja on tarpeen välttää, koska ne eivät sovellu prosessiin. Ellei myös vanhoja tunteita tuoda esille ja käsitellä asiallisesti, ei lopputuloksesta voi tulla täysipainoinen. Kuvitelma puhtaalta pöydältä aloittamisesta historian unohduksen kautta ei ole realistinen.

Joissakin keskusteluheitoissa tivataan, miten win-win –ajattelu hyödyttäisi Venäjää ja miten sille taattaisiin kaikki mahdolliset poliittiset, taloudelliset ja psykologiset edut, että sen olisi järkevää edes ajatella palautuskysymystä. Ja vielä pitäisi selvittää, millaiset 100-prosenttiset vakuudet Venäjälle pitäisi antaa etujen toteutumisesta.

Tällainen ajattelu lähtee kapeasta näkökulmasta. Siinä ei ole win-win –elementtejä lainkaan. Se perustuu yksipuoliseen oma-etu –ajatteluun. Sellaisen neuvottelu lähtökohta olisi kovasti tyly: NL hyökkäsi Suomeen, aiheutti suunnattomia tuhoja, anasti alueita, maksatti sotakorvauksia. Hyökkääjä on tuomittava, korvaukset maksettava ja alueet palautettava. Mihin tällainen neuvottelulähtökohta johtaisi? Ei varmastikaan molempien osapuolten rakentavaan palautusneuvotteluun ja hyvään yhteistyöhön.

Win-win ei ole tosiasioiden pimittämistä, vaan niiden tuomista asiallisesti ja oikeaan aikaan esille siten, että osapuolet ovat henkisesti valmiita niitä käsittelemään. Win-win on kummankin osapuolen parhaitten etujen löytämistä.

Palautusneuvotteluihin liittyy vaikeita kysymyksiä, koska molemmilta puolilta kuoli ja haavoittui suuri joukko ihmisiä ja tuhot olivat valtavat. Ratkaisut löytyvät, jos ne vain halutaan löytää. Lähtökohtana tulee olla periaate, että haluan vain kummallekin osapuolelle sen, mikä on oikeus ja kohtuus. Suomi ja Venäjä ovat liittyneet kansainvälisiin yleissopimuksiin. Sieltä löytyy perusta sille, mikä on oikeus ja kohtuus.

Tässä yleisselvityksessä ei ole tarpeen pyrkiä yksityiskohtaisesti tarkastelemaan, miten win-win –tilannetta luovat toimenpiteet toteutetaan ja mitä ne ovat. Muutama keskeinen voittonäkökulma on hyvä tuoda esille.

Venäjän kannalta suurin voitto on poliittinen. On vaikea kuvitella mitään muuta toimenpidettä, jolla se yhtä paljon korjaisi statustaan globaalissa diplomatiassa ja politiikassa kuin vapaaehtoisella Suomen alueitten palautuksella. Kyse ei kuitenkaan olisi pelkästä eleestä, vaan todellisuudesta. Sehän kertoisi, että muutos aitoon demokraattiseen ja ihmisoikeuksia kunnioittavaan suuntaan Venäjällä on jo tapahtunut.

Poliittinen voitto puolestaan luo Venäjä-investointeihin ja venäläisen rahan palauttamiselle kotimaahan täysin uuden tason. Palautus on erittäin vahva luottamusta herättävä toimenpide. Se indikoi, että Venäjä on taloudellisesti turvallinen maa sijoittaa. Venäjän viime vuosien toimenpiteet eivät tätä luottamusta ole rakentaneet. Ne ovat päinvastoin lisänneet epäluottamusta.

Syntyvä uusi jännitevapaa tilanne rohkaisee venäläisiäkin päättäjiä harkitsemaan uudelleen esim. valtavien energiavarantojensa hyödyntämisen resurssoinnin. Ehkä länsimaisten yhtiöitten osaaminen ja varallisuus ovatkin jälleen kiinnostavia.

Uusi tilanne varmasti panisi Venäjän miettimään merenalaisen kaasuputken mielekkyyttä tai sitä, mitä riskejä toteutuu, kun Itämerelle 100 000 tonnin alus repeää.

Uudet tilanteet luovat uusia mahdollisuuksia. Vahva poliittisesti positiivinen ilmapiiri voisi olla se elvytysruiske, mitä Venäjän teollisuus tarvitsee kyetäkseen korvaamaan nopeasti rapautuvaa teollista infrastruktuuriaan. Se puolestaan on aidon taloudellisen kasvun välttämätön edellytys.

Venäjän EU-raja madaltuisi käytännössä nopeasti palautuksen vaikutuksesta.

Koko Venäjän näkökulmasta ehkä vähäisempiä, mutta silti erittäin merkityksellisiä olisivat mm. Pietarin, Petroskoin ja Muurmannin alueiden nopeasti nouseva talouskehitys. Kun Suomi laittaa Karjalan kuntoon, se säteilee itäisen Suomen lisäksi vahvasti myös Venäjän puolelle. Pietarista syntyy jälleen portti länteen.

Palautettavalla alueella olevat venäläiset yhtiöt olisivat edelleen venäläisiä yhtiöitä, nyt vain vakaassa EU-maassa, mikä olisi niille selvä kilpailuetu. Venäjän kannalta öljy- ja kaasulogistiikan päätepisteen sijaitseminen vakaassa ja turvallisessa maassa on merkittävä lisäarvo.

Koska valvontamahdollisuus päättyy aina jossain, on parempi, että se päättyy stabiililla maankamaralla kuin epävakaassa laivassa tai luonnonvoimien hyökkäysten kohteena olevassa meriputkessa.
Palautuksen win-win –tilannetta voidaan siten arvioida tekemällä yksinkertainen vertailu: mikä tilanne on tänään ja millaiseksi se voi hyvin hoidetun palautusprosessin seurauksena muodostua.

Vielä pitemmälle yksinkertaistettuna voidaan perustellusti kysyä, kuka häviäisi win-win -palautuksessa? Win-win –periaatteeseen kuuluu se, että syntyvä tulos paras palkitsija. Kannattaa katsoa yhteisten ja kummankin saamien voittojen ja etujen määrää ja laatua.
^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Karjalan ja Petsamon palautus -kirja on julkaistu 14.10.2010 Tarton rauhan 90-vuotispäivänä.

Kirja käsittelee Suomen, Venäjän ja EU:n välisten suhteiden kannalta keskeisiä, vielä avoimia kysymyksiä: sotaan syyllisyys, sotasyyllisyys, evakkojen omaisuuden restituutio ja pakkoluovutettujen alueitten palautus.

Tilaa kirja Karelia Klubi Kaupasta, sähköposti tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Please transfer to Kansalaisvetoomus Internet site. This is an apply for the return of Karelia. It's not a membership form.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjalan satakielen Laps' olen Karjalan [4.9 MB mp3-file].