Karjala / Karelia kuuluu Suomelle - Pro Karelian fokus.
Karelia / Karelia is a part of Finland - Pro Karelia's focus.


Tietoa kirjoittajasta


Veikko Saksi
kauppat. maisteri

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

18.12.2013
»  FINNOPHOBIA REPLACES FINLANDIZATION

19.03.2013
»  KARELIA - STOLEN TERRITORY

02.11.2012
»  CURRENT INTERPRETATIONS OF THE AGGRESSION BY THE SU AGAINST FINLAND

18.02.2009
»  FINLAND: RIGHT TO RETURN AND RIGHT TO RESTITUTION

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto
Include your email address to our Media, Political or Karelian list. You'll get information of the Karelian issue - mainly in Finnish.

Copyright 2008-2018 © Pro Karelia ry. You can copy the articles. Please mention the source of the article - Pro Karelia ry, www.prokarelia.net

  The personal registers of Pro Karelia

11.11.2016
Veikko Saksi

NS. PANKKIKRIISISISSÄ PANKIT JA VALTIOVALTA RIKKOIVAT PERUSTUSLAKIA

Tämä artikkeli on myös videona YouTubessa ja Pro Karelia ry:n videosivuilla.

Kuva: Hilkka Laikko Uudessakaupungissa kesällä 2016.

Sangen useita perustuslain kohtia loukattiin 1990-luvun ns. pankkikriisissä ja loukataan yhä, sanoo Hilkka Laikko. Hän on perusteellisesti perehtynyt ns. pankkikriisiin ja sen seurauksiin. Seuraavat videon kohdat ovat Hilkka Laikon toteamuksia.

Perustuslain 8 § puhuu rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta eli ketään ei saa pitää syyllisenä, eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.

Miksi syyttömät yrittäjät tuhottiin ja heidät ryöstettiin vain poliittisella käskytyksellä? Miksi he ovat syyttöminä kärsineet jo yli 25 vuotta? Murhastakin kärsitään keskimäärin "vain" 14.7 vuotta.

Tämä kaikki tuhoaminen on toteutettu vain siksi, ettei totuus 1990-luvusta tulisi näkyville.

Perustuslain 15 § puhuu omaisuuden suojasta. Lain mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Pakkolunastuksenkin tulee tapahtua täyttä korvausta vastaan.

Miksi kuitenkin esimerkiksi vouti toimittaa pakkohuutokaupan kolmessa päivässä ja useinkin täysin minimisummilla?

Miksi vouti toimittaa täytäntöönpanokiellon aikana miljoonaomaisuuden pankille tai tämän bulvaanille?

Miksi pankki kuittaa itselleen useita miljoonia asiakkaan varallisuutta, mutta väittää kuitenkin, että yrittäjä on pankille velkaa vielä monta miljoonaa markkaa lisää, vaikka suoritukset ovat jo olleet esim. kolminkertaiset velkaan verrattuna?

Perustuslain 19 § koskee oikeutta sosiaaliturvaan ja julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä. Mitä julkinen valta teki ns. pankkikriisissä?

Se ei millään lailla taannut jokaiselle suomalaiselle kuuluvaa oikeutta perustoimeentuloon, sillä yrittäjä putosi kaikista oikeuksista pois sillä hetkellä, kun hän ryhtyi yrittäjäksi.

Perustuslain 21 § käsittelee oikeusturvaa. Jokaisella ihmisellä on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Onko esimerkiksi 25 vuoden käsittely tapahtunut ilman aiheetonta viivytystä?

Onko tuomioistuin riippumaton, kun presidentti Mauno Koiviston ns. Koiviston konklaavi antoi sille tuomio-ohjeet vastoin Hallitusmuodon vallan kolmijakomääräyksiä?

Entä perustuslain muut pykälät, joita ei tässä käsitelty lainkaan? Noudatettiinko niitä ns. pankkikriisissä? Ei niitäkään noudatettu, ei edes yritetty.

Entä oliko yrittäjän ja hänen takaajansa myyminen velkaorjiksi perintätoimistoille jotenkin oikea toimenpide?

Muistamme, että vaikka yrittäjät tuomittiin velkaorjuuteen myymällä moneen kertaan saatavat heiltä, pankit itse tekivät kaikkein suurimmat rikokset.

Kun pankki tekee rikokset, ei tilannetta juuri auta perintätoimiston hokema, että hae velkajärjestelyyn.

Entä miksi pankki ei lainvoimaisesta oikeuden päätöksestä huolimatta tee tilitystä lainkaan? Yksikään pankin uhreista ei ole saanut pankin tai perintätoimiston tilitystä, vaikka se lain mukaan on pakollinen.

Tämän vuoksi pankit ja perintätoimistot ovat moneen kertaan perineet samaa saatavaa yrittäjältä ja takaajilta.

Rehelliset kansalaiset maksoivat laittomasti toimineiden pankinjohtajien ja poliitikkojen aiheuttamat vahingot ja poliittiset päättäjät suojelivat rikollisia rehellisten kansalaisten asemesta. Miksi?

Onko tämä mielestäsi oikein?

Ns. pankkikriisistä on pitkä kirjoitus 01.12.2016 julkaistavassa Karjalan Kuvalehdessä 04/2016.

^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Karjalan ja Petsamon palautus -kirja on julkaistu 14.10.2010 Tarton rauhan 90-vuotispäivänä.

Kirja käsittelee Suomen, Venäjän ja EU:n välisten suhteiden kannalta keskeisiä, vielä avoimia kysymyksiä: sotaan syyllisyys, sotasyyllisyys, evakkojen omaisuuden restituutio ja pakkoluovutettujen alueitten palautus.

Tilaa kirja Karelia Klubi Kaupasta, sähköposti tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Please transfer to Kansalaisvetoomus Internet site. This is an apply for the return of Karelia. It's not a membership form.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjalan satakielen Laps' olen Karjalan [4.9 MB mp3-file].