Tietoa kirjoittajasta


SI-Uudislist

SI-Uudislist


Vironkielinen SI-Uutiset

E-mail

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

25.05.2006
SI-Uudislist

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

VACLAV KLAUS: EUROOPA LIIDUS JäTKUB HIILIV UNIFITSEERIMINE

SI-157
25.05.2006

Tšehhi president Vaclav Klaus promoveeriti eile Tallinna Tehnikaülikooli audoktoriks ja andis loengu „Mõtteid Euroopa Liidu lähitulevikust”, millest allpool kokkuvõte.

Klaus ütles, et me peame rangelt vahet tegema Euroopa Liidu ja Euroopa vahel. Tšehhi Vabariik - nagu Eestigi - liitus kaks aastat tagasi Euroopa Liiduga, mitte Euroopaga. "Mul ei ole vähimatki soovi kiita või kritiseerida Euroopat, ehitada või laiendada Euroopat, sest Euroopa oli, on ja jääb olema hoolimata meie ambitsioonidest end Euroopas organiseerida, ühineda või lõhestada või leida seal sõpru või vaenlasi," märkis Klaus.

Euroopa Liidu integratsioonil on olnud kaks faasi. Alguses domineeris liberaliseerimise mudel, kus kaotati piirikontrollid kaupadele, teenustele, inimestele, kapitalile, ideedele ja kultuurimustritele.

Teist faasi nimetab Klaus harmoniseerimismudeliks, mida iseloomustab ülalt juhitud unifitseerimine, tsentraliseerimine ja rahvusteülesuse ("supranationalism") sünd.

Klaus tõi välja Euroopa Liidu neli peamist muutust viimasel ajal:

1. E Liit on 10 riigi võrra suurem. See on suurendanud majanduslikke ebavõrdsusi, aga ka suurendanud organisatsiooni kui terviku funktsioneerimiskulusid, E Liidu juhtimise ja otsustamise kogukulusid ning samuti E Liidu reeglite ja otsuste täitmisega kaasnevaid kulusid. Samuti on see suurendanud E Liidu demokraatia puudujääki.

2. E Liit on muutunud tsenraliseeritumaks ja dirigeeritumaks. E Liidu reguleerimine ja koordineerimine on aina suurenenud, mis on näha vastuvõetud seaduste arvu kasvust. Viimase kaheksa aasta (1998-2005) jooksul on vastu võetud rohkem seadusi, kui eelneva kolmekümne (1957-1987) aasta jooksul: vastavalt 12 tuhat seadust ja 10 tuhat seadust. Liikmesriikide ja rahvusparlamentide roll on selle tulemusena radikaalselt vähenenud.

3. E Liit on muutumas poliitiliseks liiduks. Kuigi E Liidu põhiseadus kukkus läbi, lõhestas see ambitsioonikas plaan kiirendada poliitilise liidu teket ometigi E Liitu. "Probleemiks on, et isegi siis, kui see lükati minu suureks rahulduseks tagasi, jätkub hiiliv unifitseerimine, nagu midagi ei oleks juhtunud," märkis Vaclav Klaus.

4. Rahaühik euro on plaanitud otsustavaks vahendiks, et liikuda suurema integratsiooni (ehk föderaliseerimise...) suunas. "Ühise valuuta sisseviimine, mis oli poliitiline mitte majanduslik projekt, oli edukas, aga ma ei nõustu domineeriva tõlgendusega, et sisseseadmine ise oli veenvaks tõendiks selle rahandualase kokkuleppe positiivsest mõjust europiirkonna majandusliku arengu ja sotsiaalse jõukuse kohta. Ühisvaluuta kasutuselevõtu hinda - nähtavat majanduskasvu aeglustumist peale euro kasutuselevõttu - ei ole tunnistatud. Isegi sellise seose oletamine on poliitiliselt ebakorrektne," ütles Klaus.

"Minu ettepanek on Euroopa Liidu kontseptsiooni täielik ümbermuutmine, mitte ainult kosmeetiliste paranduste tegemine. Me peame unustama hüüdlause "vähem rahvusriike, enam internatsionalismi", sest riik on asendamatu demokraatia tagatis," ütles Vaclav Klaus.

Klaus toonitas, et me vajame individuaalsete riikide suhteid ja suhete süsteeme, mis põhinevad vabade, iseseisvate riikide heanaaberlikel suhetel ja tagasihoidlikel rahvusvahelistel lepingutel ja paktidel, ning ei põhine võltsil internatsionalismil, rahvusteülestel organisatsioonidel ja globaliseerumise mittemõistmisel.

Allikas: Argo Loo
Kontakt: looargo@yahoo.com
SI portaal www.si.kongress.ee

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].