Tietoa kirjoittajasta


Heikki A Reenpää
professori, spokesperson

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.08.2015 [02, 10]
»  MUUTOS TAPAHTUU JA SE ON ENTISTÄ LÄHEMPÄNÄ

25.10.2006 [02]
»  DYNAAMISEN TAHTOTILAN KEHITTÄMINEN SUOMELLE

13.10.2005 [02]
»  TUTKIMUS ON VAHVA VIESTI PRESIDENTTIEHDOKKAILLE!

04.05.2005 [02]
»  AVOIN KIRJE PRESIDENTTI HALOSELLE

29.04.2005 [02]
»  SODAN TRAUMAT YHTEISEKSI VOITOKSI?

08.12.2004 [02]
»  AITO KARJALAINEN KANSALAISJÄRJESTÖ

30.10.2004 [02]
»  TAVOITE 500 000 NIMEÄ VETOOMUKSEEN

02.07.2004 [02]
»  KARJALAN PALAUTUKSELLA KASVAVA KANNATUS

09.02.2004 [02]
»  KARJALAN PALAUTUS JA KARJALAN LIITTO

30.01.2004 [02]
»  AVOIN YHTEISTYÖEHDOTUS KARJALAISILLE YHTEISÖILLE

31.12.2003 [02]
»  ONNEA 100-VUOTIAS KARJALA!

19.11.2003 [02]
»  INVESTOINTISUOJA PAKKOLUOVUTETUSSA KARJALASSA

22.04.2002 [02]
»  ODOTTAAKO EU:N ITÄRAJAN TAKANA KATASTROFI? 

15.08.2000 [02]
»  KARJALA-KYSYMYS UUDELLA TASOLLA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

25.10.2006
Heikki A Reenpää

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

DYNAAMISEN TAHTOTILAN KEHITTÄMINEN SUOMELLE

ProKarelian varapuhemies, KTM Antero Siljola piti alla olevan alustuksen kansanedustaja Lauri Oinosen järjestämässä Karjala-seminaarissa Pikkuparlamentissa 25.10.2006 puhemies, professori Heikki A Reenpään ollessa estyneenä.

--

Suomi tarvitsee henkistä muutosta. Taloudellisesti tilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta tulemme kohtaamaan lähivuosina hyvin tiukkoja aikoja. Suhteemme Venäjään ja Nato-yhteistyöhön on muutoksen alla. Meidän on kyettävä kehittämään sellainen dynaaminen tahtotila, joka tähtää Suomen kaikinpuoliseen kilpailukykyyn globaaleilla markkinoilla, hyvään turvallisuuteen ja aidosti luottamukseen perustuviin suhteisiin kaikkien naapureittemme kanssa.

Olemme jo pitkällä 2000-luvun ensi vuosikymmenellä ja edelleen meitä vaivaa suomettuminen, joka ilmene monella tavalla sekä ulkosuhteissamme että myöskin sisäisessä keskustelussamme, jolle edelleen pyritään asettamaan rajoja ja tabuja.

Emme ole pystyneet henkisesti kasvamaan siten kuin taloudellisessa hyvinvoinnissa olemme kasvaneet. Olemme jääneet sisäisesti epävarmoiksi olemalla aina pyytämässä anteeksi pienuuttamme ja syyllistämme itseämme vieläkin toisen maailmansodan epäoikeudenmukaisesta rauhasta.

Harvat äänitorvet, niiden joukossa ProKarelian nettisivustot, lehdet ja kirjat, ovat korostaneet tasapuolisemman, yhteistyöhenkisemmän ja avoimemman keskustelun merkitystä Venäjän suhteissamme. Poliitikkomme ovat Karjalan kysymystä koskevassa keskustelussa kuin halvauksen saaneet ja meillä ei ole ollut ensimmäistäkään mahdollisuutta tuoda Venäjän johdolle rakentavia, molempien osapuolien parasta tarkoittavia ajatuksia.

ProKarelian mielestä tämä on nimenomaan valtionjohdon ja poliitikkojen asia ja siksi toimintamme on kohdistunut yleisen kansalaismielipiteen valistamiseen sekä antamaan medialle ja valtionjohdolle hyödyllisiä tietoja tämän keskustelun virittämiseksi.

Suomalaiset odottavat Venäjällä tapahtuneiden tragedioiden käsittelyä suomalaisten politiikkojen julkisuuteen tuomissa lausunnoissa. Usein tilanteet hoidetaan huonosti ja usein huomio kohdistuu suomalaisen poliitikon kummalliseen lausumaan tai reaktioon sen sijaan, että yhdessä aidosti esim. surisimme Politkovskajan muistoa. Tässä tragediassa on enemmän kysymys yhteisestä toiveesta saada venäläinen yhteiskunta vakautumaan demokraattiseen tasapainoon, ennen kuin vaihtoehdoksi tulee entisenlainen sisäinen mielivalta.

Suomessa on jo hieman herätty havaitsemaan, kuinka kaikkialla Euroopassa ja myös Japanissa keskustelu pakkorauhojen moraalisesta epäpätevyydestä on saanut vauhtia. Koska Venäjän oman historian tutkiminen ja uudelleen arviointi tulee heidän maassaan vielä viipymään, olisi Euroopan puitteissa löydettävä keskustelufoorumi ja toteutuskeino vääryyksien uudelleenarvioimiseksi ja korjaamiseksi.

Koska emme ole Euroopan ainoa pieni valtio, joka kärsi kohtuuttomasti, on korjausten tarve yleiseurooppalainen. Meidän on puolestamme pyrittävä luomaan sekä omassa maassamme että koko Euroopassa halu korjaukseen ja sellainen tahtotila, joka toteuttaa tarvittavat muutokset positiivisesti ja uutta elämää avaavina toimenpiteinä.

Emme saa unohtaa omia viime vuosikymmenien kokemuksiamme tai Euroopan Neuvoston yleiskokouksen tammikuista päätöstä totalitarististen kommunistihallintojen rikosten selvittämiseksi. Yleiskokouksen puheenjohtaja René van der Linden painotti 18.10.06 Moskovassa lehdistön vapautta demokraattisissa yhteiskunnissa. Hänen mielestään "Valtion viranomaisten tulee luoda sellaiset olosuhteet journalisteille, että he voivat työskennellä vapaasti ja riippumattomasti".

Pääsihteeri Terry Davis lisäsi siihen, että "Voimmeko yhä puhua aidosta ilmaisuvapaudesta, jos journalisteja uhkaillaan vaikenemaan, kidnapataan tai jopa ammutaan kadulla"? EN:n selkeä toiminta on nyt erittäin tärkeää, koska Venäjä toimii neuvoston puheenjohtajamaana.

Oivallammeko, että muutos Euroopassa on jo tapahtunut? Se on muutos avoimempaan, ihmisoikeuksia ja demokratiaa kunnioittavampaan suuntaan. Ihmisten ja esim. Helsingin Sanomien reaktiot Anna Politkovskajan murhaan kertovat selvää kieltä, että muutos myös Suomessa on lähtenyt liikkeelle. Sitä muutosta ei kyetä enää pysäyttämään. Suurin osa poliittisesta eliitistämme ei näytä tätä muutosta vielä havainneen.

Vastaavasti puheenvuorot turvallisuusvajeestamme ja sen nykyisestä tarkastelusta hyvin lyhyellä tähtäyksellä alkavat vähitellen muuttua avoimeksi keskusteluksi Natosta ja muista keinoista rakentaa turvallisuuttamme arvaamattomia muutoksia varten.

Venäjä ja sen tila on Suomelle erittäin merkittävä kysymys kaikilla elämän aloilla, ei vähiten energiakysymyksissä. Euroopan ja Venäjän lähentämiseksi ProKarelia on kehittänyt ohjelman, jossa Karjalan palautus toimii voimakkaana katalyyttinä Karjalan jälleenrakentamiseksi, Pietarin metropolin palvelemiseksi sekä Itämeren alueen yhteistyön käynnistämiseksi.

Palautus ja sen pohjalta versova yhteistyö luo sitä maitten välistä luottamusta, jota tarvitaan teollisen ja energia-alan yhteistyössä sekä Euroopan ja Venäjän aidossa lähentämisessä toisiinsa.

Suomen kannalta palautuksella on ensiarvoisen tärkeitä tehtäviä. Karjalan jälleenrakentaminen alkaa heti toimia kansantaloutemme kasvuveturina. Mutta samalla siitä tulee koko Suomen laajakantoisin ja arvokkain kulttuurihistorian pelastusoperaatio. Karjalassa on suuri osa kulttuurimme aarteistoa ja miljoonan suomalaisen juuret ovat siellä.

Toivon, että yhä useampi suomalainen valveutuu omalta osaltaan herättelemään tarvittavaa henkistä muutosta. Sillä muutos ihmisyyteen, mahdollisuuksien parhaaseen hyväksikäyttöön ja yhteistyöhön kaikilla tasoilla on tarpeen. Se hyödyntää meitä itseämme, mutta myös naapureitamme. Se luo vahvan henkisen pohjan nuorisollemme kasvaa ja kehittyä vastuuntuntoisiksi ja ymmärtäviksi kansalaisiksi.

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].