Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

29.10.2006
ProKarelia

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

LÖYTYYKÖ VENÄJÄN AATE?

Karelia Klubi 14 -lehdessä käsitellään Venäjän teknologista kehitystä ensisijaisesti amerikkalaisen 1930-luvun teknologiasiirron ja II maailmansodan aikaisen Lend-lease –toiminnan näkökulmasta. Tässä artikkelissa Venäjän asiantuntija, tohtori Ilmari Susiluoto ja kauppat. maisteri Veikko Saksi jatkavat keskustelua Venäjän ajankohtaisista asioista.

Venäläisessä Zavtra-lehdessä (Huominen-lehti) käydään mielenkiintoista keskustelua Kuriilien saarten kaksoishallintamallista siten, että Japani ja Venäjä yhdessä vastaisivat hallinnosta. Keskustelua käydään myös Vladimir Putinin kolmannesta kaudesta. Se tarkoittanee, että poliittinen ydin on kääntymässä Putinin kolmannen kauden puolelle, vaikka kolmatta kautta vastaan olevia reformisteja lienee tällä hetkellä vielä enemmistö. He pelkäävät Amerikan menettävän malttinsa tällaisesta päätöksestä.

Lehti on Venäjän suurvaltaisuuden sanansaattaja. On mielenkiintoista, että presidentin hallinnon sisällä käydään myönteisesti keskustelua tämän tyyppisistä asioista, esillä on eri vaihtoehtoja. Onko se indisio tulevista mahdollisuuksista? Venäjälle on tyypillistä, että siellä tapahtuu keskenään ristiriitaisia prosesseja. Kolmas kausi on sikäli yksinkertainen, että Putin on nimittänyt erittäin suuren määrän ystäviään (oman klaanin jäseniä) tärkeisiin virkoihin. Jos katto (krysha) poistuu, sataa sisälle, kuka sitten suojelee?

Japanissa on ollut vallanvaihdos ja uusi pääministeri on puhunut kolmen saaren palautuksen riittävän rahansopimuksen tekemiseen. On mahdollista, että kumpikin osapuoli ymmärtää, että nyt on mahdollista edetä. Moskovassa on työryhmä, joka pohtii EU:n ja Venäjän yhteisalueita, mikä käsite lienee tässä vaiheessa aika epämääräinen. Suomessakin olisi aika herätä miettimään Karjalan kysymystä.

Venäjän rahastot ovat suuret ja ne ovat vahvassa kasvussa energiahinnan korkeuden vuoksi. Öljyrahasto on noin 70 mrd. dollaria, joka on talletettu ruplatalletuksina keskuspankkiin. Keskuspankin kulta- ja valuuttavaranto on kokoluokkana 180 mrd. dollaria. Tiettävästi osa on keskuspankissa ja osa ulkomailla. Rahastojen suora käyttö ei siten liene aivan ongelmatonta.

Lisäksi puhutaan esim. presidentin yksityisestä rahastosta, josta on jaettu luostareille ja Putinin henkilökohtaiseen reformiohjelmaan kuuluville tahoille tukea ja bonuksia. Kun rahoja käytetään näin nimettyinä palkitsemiseen, se pönkittää nykyisen presidentin poliittista voimaa ja vahvistaa presidentin taustalla olevaa klaania. Mistä tällainen rahasto on muodostunut, ei ole tiedossa.

Venäjän talous on kiinnostava kysymys. Pyrkimättä syvällisemmin luotaamaan talouden todellista tilaa, voidaan tehdä suoria vertailuja esim. USA:n ja Venäjän välillä. Usein arvioidaan sitä, kuinka nopeasti Venäjä saavuttaa länsimaiden tason. Seuraavat luvut ovat pääosin CIA:n Factbookista. Kaikki luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia, koska ne voivat olla eri kausilta.Teollisessa hintakilpailukyvyssä Venäjällä on selvä kustannusetu. Kun lähtökohdaksi otetaan teollisuuden tarvitsemat ulkomaiset koneet ja laitteet, hintaetua ei niiden osalta ole. Väkilukuun suhteutettuina Venäjän investoinnit ovat vain ¼ USA:n investoinneista. Teollisuuden kasvuvauhti on ollut 25 % suurempi Venäjällä, mutta lähtötaso erittäin matala. Kasvusta suurin osa selittyy energian hinnan nousulla, esim. öljyvolyymin kasvu oli UM:n mukaan vain 2 % viime vuonna.

Yhdellä tonnilla energiaa syntyy Suomessa yli 10-kertainen määrä kansantuloa Venäjään verrattuna. Lännen teknologiatuotannon ero on huikaiseva Venäjään verrattuna. Venäjällä on 0.3 % maailman teknologiatuotannosta. Sotateollisuus on merkittävää. Sen pohja on luotu amerikkalaisella teknologialla 1930-luvulla (ks. Lend-lease –artikkeli).

Tiedon vapaa leviäminen on väestöpohja huomioiden Venäjällä noin 20 % USA:n tasosta. Kun otetaan huomioon Venäjän nykyinen lähes kriittinen infrastruktuurin taso, eivät maiden luvut tule kohtaamaan ilman hyvin drastisia tapahtumia.

1930-luvulla Venäjällä saatiin 8 – 10 vuodessa aikaan 50 vuoden teknologiakehitys hankkimalla amerikkalaista teknologiaa. Ongelma on ollut se, ettei tuotantokoneistoa ole vuosittain asianmukaisesti uusittu vastaamaan kulumista. Kun entinen koneisto on lopussa, tehdään uusi kertarysäys. Tilanne on sama asuintaloissa: miksi parantaa omaa asuntoa, kun koko muu talo on hajoamassa, eikä siitä kukaan kanna huolta.

Talouteen liittyy jättiläismäisiä ihmisongelmia eli byrokratia, korruptio ja lahjukset. Esim. Helsingin Sanomat kertoo sataman apulaisjohtajasta, jonka omaisuus on yli 430 milj. euroa ja mainitsee, että henkilöllä on vaikutusvaltainen asema. SITRA'n viimevuotisen raportin mukaan 34 suomalaista asiantuntijaa ei ole kohdannut Venäjällä liiketoiminnassaan pahempia ongelmia tai lahjusten vaatimista. Selvitys vaikuttaa enemmänkin poliittiselta pamfletilta kuin vakavasti otettavalta tutkimukselta.

Venäjän federaation virallinen budjetti on 200 mrd.$. Harmaan talouden määräksi arvioidaan yleensä 40-60 %. Suomen Pankista saadun tiedon mukaan viralliseen budjettiin sisältyy jo 20 % harmaasta taloudesta (tarkoitettaneen 20-prosenttiyksikköä em. 40 tai 60 prosentista?). Lasketaanko harmaan talouden osuus Venäjällä osittain kaksi kertaa: harmaassa taloudessa ja osa uudelleen virallisessa budjetissa? Suomen valtionbudjetti on reilut 40 mrd.$, vaikka Suomen väestö on alle 4 % Venäjän väestöstä.

Jo Neuvostoliitolla oli eri maiden kanssa bilateraalisopimuksia, mihin Venäjäkin pyrkii. Energiaa käytetään politiikan välineenä, jolloin ostajalle syntyy suuri riippuvuus. Se oli ja on keino hallita koko liittokuntaa. Kun Ukrainan kaasuhana pantiin poikki, Suomessakin vakuutettiin Venäjän mallin mukaan, että tämä on liiketoimintaa ja markkinataloutta. Ehkä myös käsitys vastuusta on sen jälkeen ymmärretty paremmin. Venäjä on muuttumassa eräänlaiseksi markkinataloudeksi ja suuret venäläisyhtiöt ovat valtaamassa länsimaisia yrityksiä. Se on niille samalla yksinkertaisin keino saada länsiteknologiaa.

Länsimailla on suuria vaikeuksia ymmärtää Venäjän aatetta. Kun Politkovskaja oli murhattu, Suomen presidentti sanoi, että Venäjällä pitäisi saada aikaan oikeusvaltio. Se ei kuitenkaan ole apteekkitavaraa, ei myöskään demokratia.

Murhalla on objektiivisia seurauksia. Oli murhaajan tilaaja mikä taho tahansa, murha on Venäjän intellektuelli-joukolle samanlainen voimaviesti kuin Khodorkovskin vangitseminen. Myös jokainen oligarkki ajattelee, että noin voi käydä hänellekin. Palkkamurhasta on tullut Venäjällä oma instituutionsa. Noin 5 000 ihmistä on murhattu Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Varallisuuden kertymisessä harvoille ihmisille piilee suuri vaara. Jos maan johtoon tulisi Stalinin tyyppinen henkilö, joka alkaisi käyttää hyväksi kansassa piilevää kostonhimoa, seuraukset voisivat olla täysin arvaamattomat. Jos Venäjällä ryhdytään ottamaan omaisuutta laajamittaisesti takaisin, maa on todellisessa vaarassa. Tähän asti Putinin hallinnon tasapainoilu on onnistunut hyvin. Rikkaita on varoitettu, mutta ei liian voimakkaasti.

Anna Politkovskajan murhan merkityksen vähättely istuu hyvin KGB-akatemian koulutukseen, eihän yksi uhri monen muun joukossa mitään merkitse. Sama koskee kansaa. Ehkä vain mystisen, uskonnollisen hahmon, mutta ei intellektuellin, murha voisi herättää, koska siihen liittyisi emotionaalista latausta.

Venäläinen on konformistinen, hyväksyy vallan ja sen struktuurin, vaikka se olisi epäoikeudenmukainenkin, koska se on samalla turva. Vahva tsaari on turva ja hänellä on oikeus rangaista. Ellei väkivaltaa käytetä, tsaari on heikko.

Suomalainen Karjala-gallup sai aikaan Venäjällä vahvat reaktiot, vaikka se oli aivan normaali mielipidetiedustelu. Se kytkettiin johonkin meille käsittämättömään viitekehykseen, jossa sen merkitys kasvoi huikeasti.

On selvää, etteivät ulkopuoliset voi muuttaa Venäjää, sen tulee tapahtua venäläisten oman käsityksen muovaamisen pohjalta. Historiallisen käsityksen pohjalta venäläiset ovat tulleet tulokseen, että heitä kunnioitetaan voiman vuoksi, ei hyvien töitten vuoksi. Ajattelutapa on siten kaukana läntisestä. Venäläisillä on sisäänrakennettuna omatunto, mutta se liittyy venäläiseen järjestelmään.

Karjalan kysymystä pitää ilmeisesti lähestyä toiveiden ja mahdollisuuksien pohjalta. Venäjällä on eräällä tavalla kaksi lukkoa: Karjalan Viipuri ja Vladivostok. Lukot täytyy avata, jota Venäjä voitaisiin nostaa. Maa kehitettiin ulkomaisen pääoman ja teknologian turvin. Löytyykö siitä Karjalan palautuksen motivaatio?

+

Tämä artikkeli on julkaistu myös Karelia Klubi 14 -lehdessä PDF-formaatissa.

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].