Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

31.10.2006
ProKarelia

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

EDUSKUNNAN KANSALAISINFOSSA KARJALA-SEMINAARI

Kansanedustaja Lauri Oinonen ensimmäisenä asialla:
Karjala-seminaari Eduskunnan Kansalaisinfossa


Kansanedustaja Lauri Oinonen (kesk.) järjesti harvinaisen tilaisuuden käsitellä Karjalan palautuskysymystä Eduskunnan tiloissa 25.10.06 päivällä. Olisi ollut kannustavaa, jos joku Karjalan Liiton hallinnossa olevista kymmenkunnasta kansanedustajasta olisi piipahtanut kuulemaan, mitä palautusrintamalle kuuluu. Tervetulosanoissaan kansanedustaja Lauri Oinonen lausui mm. seuraavaa:

- Olen halunnut olla osaltani ajankohtaiskeskustelua järjestämässä kentältä tulleiden toivomusten mukaisesti. Tämä seminaari avartaa näköaloja. Tavoitteena on, että keskustelua syntyy, mielipiteitä vaihdetaan ja pohjatyötä tehdään, jotta voidaan edetä tulokseen.

- Minulle Karjalan palauttaminen on kokonaisuudessaan sydämen asia. Kun tulin eduskuntaan 1999, Helsingin Sanomissa sanoin selkeästi, että kannatan Karjalan palautusta. Näkemykseni on tiedetty mediassa siitä lähtien. Sen verran olen saanut palautetta, että tiedän tiedon tästä seminaarista menneen perille.

KTM Antero Siljola käsitteli alustuksessaan dynaamisen muutoksen tahtotilan synnyttämistä: - Suomi tarvitsee henkistä muutosta. Taloudellisesti tilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta tulemme kohtaamaan lähivuosina hyvin tiukkoja aikoja. Suhteemme Venäjään ja Nato-yhteistyöhön on muutoksen alla.

- Meidän on kyettävä kehittämään sellainen dynaaminen tahtotila, joka tähtää Suomen kaikinpuoliseen kilpailukykyyn globaaleilla markkinoilla, hyvään turvallisuuteen ja aidosti luottamukseen perustuviin suhteisiin kaikkien naapureittemme kanssa.

- Toivon, että yhä useampi suomalainen valveutuu omalta osaltaan herättelemään tarvittavaa henkistä muutosta. Sillä muutos ihmisyyteen, mahdollisuuksien parhaaseen hyväksikäyttöön ja yhteistyöhön kaikilla tasoilla on tarpeen. Se hyödyntää meitä itseämme, mutta myös naapureitamme. Se luo vahvan henkisen pohjan nuorisollemme kasvaa ja kehittyä vastuuntuntoisiksi ja ymmärtäviksi kansalaisiksi.

Varatuomari Kari Silvennoinen on tullut tunnetuksi Karjalan kiinteistöjen takaisinhakemusten lähettämisestä Venäjälle ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT). Hän valotti esityksessään EIT:lle lähetettyjen valituksien taustaa:

- Länsi- ja Pohjoismaisen omistusoikeuden mukaan omistus tarkoittaa sitä, että omistaja voi käyttää vallintavaltaansa. Venäjä liittyi Euroopan ihmisoikeussopimukseen 05.05.1998, jonka I lisäpöytäkirjassa omaisuuden suoja on säädetty.

- EIT totesi Loizidou versus Turkey –tapauksessa vuodelta 1998 että kreikkalainen kiinteistönomistaja edelleen omistaa kiinteistön Kyproksen pohjoisosassa, jonka Turkki miehitti 1974. EIT piti täysin selvänä, ettei rajan siirto ollut vaikuttanut kiinteistön omistussuhteeseen. EIT määräsi Turkin valtion maksamaan aineellisesta vahingosta 300 000 ja henkisestä kärsimyksestä 20 000 Kyproksen puntaa.

- Loizidoun tapaus muistuttaa paljon karjalaisten kohtaloa. EIT:n päätöksen pohjalta kärsimyskorvaus on mahdollinen. Ne evakot, joilla on henkistä kärsimystä menetyksestään, tulevat sitä varmasti Venäjältä vaatimaan.

- 24.10.2006 aamulla tuli vireille suuri osa asiakkaitteni valituksista. Valittajina on yhteensä 91 omistajaa tai perillistä ja kiinteistöjä on yhteensä 64 kappaletta, noin 3 000 hehtaaria.

- Pariisin rauhansopimus, erityisesti sen Artikla 27 tukee hakemusta: "Suomen hallituksen ja Suomen kansalaisten oikeudet, kuin myös suomalaisten juridisten henkilöiden oikeudet, jotka koskevat suomalaista omaisuutta tai muita suomalaisia varoja Liittoutuneiden ja Liittyneiden Valtojen alueella, on saatettava entiselleen tämän sopimuksen tultua voimaan, mikäli näitä oikeuksia on rajoitettu sen johdosta, että Suomi osallistui sotaan Saksan rinnalla." Mitä tämä artikla tarkoittaa ja miksi Suomi ei ole siihen vedonnut, on mielenkiintoinen kysymys.

- EIT lähtee ihmisoikeussopimuksesta, sen I lisäpöytäkirjan I artiklasta: "Jokaisella luonnollisella tai oikeushenkilöllä on oikeus nauttia rauhassa omaisuudestaan. Keneltäkään ei saa riistää hänen omaisuuttaan paitsi julkisen edun nimissä ja laissa määrättyjen ehtojen sekä kansainvälisen oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti."

- Neuvostoliitto esti aikanaan karjalaisia nauttimasta rauhassa omaisuudestaan ja Venäjä jatkaa estämistä. Kiinteistöt joutuivat pois, kun Neuvostoliitto liittolaisensa Saksan kanssa hyökkäsi Suomeen 30.11.1939. Jatkosota päättyi aselepoon 04.09.44, tästä tulee käyttämäni päivämäärä.

- Melko tärkeä uusi peruste on Euroopan neuvoston yleiskokouksen päätös 25.01.2006, jossa tuomittiin totalitarististen kommunistihallintojen rikokset. Nykyinen tilanne on seurausta tällaisesta Neuvostoliiton toteuttamasta rikoksesta, jota Venäjä jatkaa. Valittajilla ei ole tehokasta oikeussuojaa Venäjää vastaan Venäjän sisäisessä oikeusjärjestelmässä.

- Arvioin, että alustava käsittely on vuoden parin sisällä. Loizidoun tapauksessa suulliset käsittelyt kestivät yli viisi vuotta. Joku päätös tullaan saamaan, koska tuomioistuimella on ratkaisupakko. Olemme silloin saamassa ensimmäisen kansainvälisen tuomioistuimen päätöksen Karjalan osalta. Se on voitto riippumatta lopputuloksesta. Olen ajamassa juttua voittaakseni, vaikka sen sitä voi taata.

Kauppat. maisteri Veikko Saksi käsitteli alustuksessaan Karjalan palautusta Euroopan ja Venäjän integraation katalyyttinä. - Luottamus on myönteisen taloudellisen kehityksen olennaisin elementti. Maitten välinen luottamus heijastuu turvallisena pohjana yhteistyölle.

- Karjalan palautus on vahvasti emergentti ja holistinen ilmiö, josta syntyy kokonaan uusi toiminnan ja yhteistyön taso. Emergenssi syntyy kotimaisten ja kansainvälisten yritysten ja ihmisten vahvasta panoksesta. Toiminta organisoituu alhaalta ylöspäin markkinaehtoisesti. Palautusta seuraava eri maiden vahva yhteinen kehityspanos muodostaa win-win –tilanteen, jossa kaikki osapuolet voittavat.

Kansanedustaja Lauri Oinonen summasi seminaarin annin seuraavasti: - Olemme kuulleet erinomaiset alustukset. Meillä kaikilla on sydämen rakkaus Karjalaa kohtaan. Tämä asia vaatii paljon kypsyttämistä ja taustatyötä. Jos saan olla tulevassa eduskunnassa, pidän sitkeästi Karjala-asiaa esillä. Tarvitaan yleisen mielipiteen muokkausta, jotta se tukee asiaa esille tuovia kansanedustajia. Tässä tilaisuudessa on tuotu esille niitä mahdollisuuksia, miten tulee toimia. ProKarelia ja muut karjalaisjärjestöt tekevät tärkeää työtä.

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].