Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

14.12.2006
ProKarelia

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

SOTASYYLLISYYS KORKEIMPAAN OIKEUTEEN

Ns. sotasyyllisten tuomitseminen oli yksi viime sotien jälkiseurauksista. Tuomioita ja niiden perusteita on tutkittu perusteellisesti. Viimeisin mittava selvitys on dosentti Hannu Rautkallion julkaisema 681-sivuinen dokumenttikokoelma Sotasyyllisyyden asiakirjat.

Viimeistään nämä asiakirjat selkeästi tuovat esille sen, etteivät tuomitut olleet sotasyyllisiä, vaan juuri niitä miehiä, jotka toiminnallaan pelastivat Suomen itsenäisyyden. Palkkioksi työstään he saivat eri pituisia vankeusrangaistuksia ja koko Suomi syyllisyyden häpeän.Suomen nykyiselle valtionjohdolle on häpeäksi, ettei se ole ryhtynyt toimiin väärien tuomioiden purkamiseksi. Suomen etua ei millään tavoin palvele se, että sodanaikaisesta syyttömästä presidentistä alkaen vastuullisissa asemissa olevia henkilöitä on tuomittu perustuslain vastaisessa suomalaisessa oikeusistuimessa käyttäen perustuslain vastaista taannehtivaa lakia.

Oikeuskanslerilla tai valtiojohdolla ei ole ollut rohkeutta tarttua tähän asiaan, vaan se on pyritty muutamalla kunnianpalautuspuheella siirtämään syrjään. Suomi on jatkanut syyllisyyttään sotiin ja se on joutunut kantamaan sodan kohtuuttomat seuraukset valtavine maksuineen hyökkääjävaltiolle. Käsitykset vastuusta ovat menneet päälaelleen, kun onkin päätetty syyllistää uhri rikoksentekijän asemasta.Ns. sotasyyllisyyskysymys on saanut mielenkiintoisen ulottuvuuden, kun asianajaja, varatuomari Kari Silvennoinen on ilmoittanut nostavansa Korkeimmassa oikeudessa prosessin sotasyyllisyystuomioiden purkamiseksi. Hän etsii ilmoituksilla 14.12.06 Helsingin Sanomissa ja Karjala-lehdessä ensisijaisesti tuomittujen sukulaisia asianomistajiksi.

Presidentti Risto Rytin, kuten muidenkin tuomittujen, suoraan alenevassa polvessa olevat jälkeläiset ovat olleet hyvin hiljaa tuomioiden purkamisesta. Tilanne on sangen hämmentävä. Isoisät on tuomittu maailman eri puolille levinneiden tietojen mukaisesti sotasyyllisinä ankariin rangaistuksiin. Vaikka esteet asian esille ottamiseksi ovat poistuneet ja todisteaineistoa on riittävästi, jälkeläiset mieluummin ovat syyllisten perillisiä kuin hakisivat tuomioiden purkamista. Miksi?

Mitä on tapahtunut Suomen kansalle ja sen käsitykselle inhimillisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta, kun uhri haluaa olla syyllinen ja rikoksentekijästä tehdään tuomari ja hyvityksen saaja? Onko meille syntynyt Tukholman syndrooman tapainen sotasyyllisyyssyndrooma?

Asianajaja Silvennoinen kertoo tulleensa siihen tulokseen, että "oikeuden päätös perustuu mitä ilmeisimmin oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 §:ssä mainituin tavoin seikkoihin, joiden perusteella tuomio voidaan purkaa. Purkuperusteita ovat siten mm. oikeuden jäsenten, virkamiesten tai syyttäjän rikollinen, lopputulokseen vaikuttanut menettely tai todisteina käytetyt väärät asiakirjat tai tahallaan annetut perättömät lausumat."

Kari Silvennoinen on löytänyt myös muita perusteita, minkä vuoksi Korkeimman oikeuden tulee purkaa tuomio. Jutun valmisteluun Silvennoinen arvioi käyttävänsä vuoden verran.

Asianajaja näkee sotasyyllisyyskysymyksellä olevan prejudisoivan vaikutuksen aina Karjala-kysymyksestä Nato-kysymykseen, mikä laajentaa asianomaisten joukkoa.

Sotasyyllisyyden ja Karjalan palautuskysymyksen välinen yhteys näkyy selvästi siinä, että "syyllisyyden" perusteella Neuvostoliitto katsoi oikeudekseen viedä Suomelta Karjalan ja muut pakkoluovutetut alueet ja määrätä valtavat sotakorvaukset (nyky-yhteiskunnan rasitteena noin 60 mrd. euroa). Tämä "syyllisyys" vahvistettiin Pariisin rauhansopimuksessa 1947 ja sen hyväksymisestä eduskunnassa annetussa laissa.

Kun Suomen johtajien ja koko Suomen kansan syyllisyys sotiin poistuu, poistuu viimeinenkin perusta sille, että Venäjä yhä pitää hallussaan suomalaisia alueita. Samalla Suomi vapautuu päättämään itse omasta turvallisuudestaan. Nyt tuntuu siltä, että Suomen tarvitseman turvallisuuden taso on päätetty itäisessä naapurivaltiossa ja suomalaisilta päättäjiltä puuttuu rohkeus toimia omien turvallisuustarpeitten mukaisesti.

Asianajaja Silvennoisen kutsu ilmoittautua asianomistajaksi mittaa mielenkiintoisella tavalla suomettuneisuuden astetta. Vapaassa maassa ilmoittautuneita olisi pitkäksi jonoksi asti.

Sotasyyllisyysasia on kerran tuotu oikeuskanslerin käsittelyyn ja päätös on annettu 27.11.1992 diaarinumerolla 904/1/90. Perustelujensa jälkeen oikeuskansleri päätyi toteamukseen: "Kaiken edellä olevan perusteella ja selostamistani syistä yhdistyksen kirjoitus ei ole antanut puoleltani aihetta enempiin toimenpiteisiin". Päätös perusteluineen herättää lukijassa kummastusta.

Ns. sotasyyllisyyskysymys ei ole aikaisemmin ollut KKO:n ratkaistavana. Kuinka suuri vaikutus aikanaan tehtävään päätökseen on sillä, että KKO:n nimityksetkin näyttävät politisoituneen, jää nähtäväksi. Se kuitenkin on selvää, ettei asia poistu päiväjärjestyksestä ennen kuin väärät tuomiot on purettu.

On yksiselitteistä, että Neuvostoliitto aloitti sodat hyökkäämällä Suomeen. Suomi ei ollut sotaan syyllinen, eivätkä Suomen johtajat sotasyyllisiä. Syylliset löytyvät Moskovasta. Suomen on aika henkisesti itsenäistyä ja vapautua kuusikymmentä vuotta opetetuista vääristä asenteista ja ajattelumalleista.


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].