Tietoa kirjoittajasta


SI-Uudislist

SI-Uudislist


Vironkielinen SI-Uutiset

E-mail

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

16.01.2007
SI-Uudislist

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

SAKALA KESKUSE LAMMUTUSLOA JURIIDILINE EKSPERTIIS KA NETIST LUGEDA

SI-14
16.01.2007

Eile said Riigikogu kultuurikomisjoni liikmed juriidilise analüüsi Sakala keskuse detailplaneeringu ja ehitus(lammutus)loa õiguspärasuse kohta, mille MTÜ Hooliv Jätkusuutlik Tallinn tellis Eestimma Looduse Fondi juristilt Kärt Vaarmarilt. See analüüs aitas neil põhjendatumat otsust vastu võtta. Ja otsus oli, et kultuurikomisjon soovib hoonestusõiguse lõpetada ning annab vastava eelnõu edasi Riigikokku arutamiseks.

Kärt Vaarmari analüüsist selgub, et kehtiv detailplaneering ei luba Sakala Keskuse lammutamist ega rekonstrueerimist määral, mis tähendaks Sakala Keskuse kui konkreetse ehitise hävimist. Samuti järeldub analüüsist, et väljastatud ehitus(lammutus)luba on detailplaneeringuga vastuolus ja kehtestatud õigusvastaselt.

Analüüs toob esile, et sisuline põhimõte „kõik, mis ei ole keelatud, on lubatud” kehtib küll (reservatsioonidega) eraõiguses, kuid mitte avalikus õiguses. Avalikus õiguses kehtib vastupidine põhimõte: mis ei ole lubatud, see on keelatud. Detailplaneeringu alusel ehitusloa andmise puhul on tegemist avaliku õiguse valdkonda kuuluva küsimusega ja tuleb lähtuda eeldusest, et kui detailplaneering otsesõnu Sakala keskuse lammutamist ette ei näe, siis on see keelatud.

Detailplaneeringu tekst ja joonised on planeeringu võrdse juriidilise jõuga osad ning puudub alus eeldada, et joonised on üksnes illustratiivne materjal. Joonistelt nähtub selgelt planeerija mõte, et Sakala Keskus pidi säilima. Ka muud detailplaneeringuga seotud dokumendid (muinsuskaitse kiri jm) kajastavad Sakala Keskust kui säilitatavat hoonet ning näevad uushoonestuse ette ainult seda ümbritsevale alale.

Kuna Sakala Keskuse kultuuriväärtuse kaitsmiseks on ilmselt olemas avalik huvi, tuleb analüüsi kohaselt kaaluda selle kaitse alla võtmist lähtuvalt muinsuskaitseseaduse §-st 2.

Juriidilise ekspertiisiga ja ka muude teemakohaste materjalidega saab tutvuda Eesti Rahvusarengu Instituudi Sakala-teemalises rubriigis www.instituut.ee

Allikas: Helle Vilu
Kontakt: hellevilu@yahoo.com, 50 57 616

SI portaal www.si.kongress.ee
Kommentaarikeskus www.kommentaar.ee

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].