Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

22.01.2007
ProKarelia

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

VALTIO EI OLE SOSIALISOINUT SUOMALAISTEN OMAISUUTTA KARJALASSA

Professori-blogistin musta päivä

Informaatio- ja teknologiaoikeuden professori, runoilija ja blogisti Jukka Kemppinen otti kantaa Karjalan kiinteistöjen omistuskysymykseen ja sotasyyllisyyden purkamiseen Aamulehdessä 21.01.07 ja blogissaan. Hänen synkkä pessimisminsä ja karjalaisten omaisuuden sosialisointivaateensa vaatii rinnalle kiihkotonta tarkastelua.

Blogissaan, joka on lehtiartikkelin pohja, Kemppinen maalaa tv:n päivän mustaksi, kun sotasyyllisyyttä ja Karjalaa käsitellään kahdesti samana päivänä. "Oikeuden professori" ja ent. KKO:n virkamies pitää siten mustana päivää, jolloin satojen tuhansien ihmisten ihmisoikeuksia käsitellään ja todettuja ihmisoikeusloukkauksia esitetään oikaistaviksi.

Mistä Kemppinen rakentaa pohjan karjalaisten omaisuuden sosialisoinnille? Eivät kiinteistöt siirry tuosta vain toisen omistukseen, vaan siirto edellyttää määrämuotoista oikeustointa. Suomen valtio maksoi sodan menetysten vuoksi korvauksia siitä, ettei omaisuutta voinut käyttää. Asiasta annetussa laissa tai sen perusteissa ei mainita sanaakaan omistusoikeuden siirrosta tämän tyyppisen avustuksen vastineena.

On selvää, ettei Karjalan kiinteistörekisteriin voida nyt tehdä muutoksia. Joten vuoden 1944 kiinteistörekisteri on viimeinen vahvistettu ja voimassa oleva omistuksia selvittävä rekisteri.

Jukka Kemppinen asettuu omistuskysymyksessä Suomen etevimpien laintulkitsijoiden käsityksiä vastaan. Porkkalan tapauksessa maan parhaat oikeusoppineet päätyivät tulokseen, ettei omistusoikeus ollut siirtynyt valtiolle, vaan oli edelleen alkuperäisillä maanomistajilla.

Kemppinen asettuu myös YK:n ihmisoikeusjulistuksen 17. artiklan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 1. lisäpöytäkirjan vastaiselle kannalle omistuskysymyksessä. Kun vielä otetaan huomioon professorin vihamiehinen asenteellisuus asiakokonaisuuteen, on hyvä, ettei hän ole toivomassaan virassa esim. KKO:ssa nuorempana esittelijänä.

Käsittämättömin on bloginpitäjä Kemppisen väite, että jos Karjalan maat palautettaisiin niiden oikeille, alkuperäisille omistajille, myös sotakorvaukset pitäisi periä heiltä takaisin. Perusteena on se, että valtio on ne maksanut.

Samalla perusteella voitaisiin valtion maksamia lähialuelahjoituksia (yhteensä yli 1.2 mrd. euroa) tai Pietarin jätevesien puhdistamiseen käytettyjä rahoja periä Karjalan omistajilta takaisin. Onhan valtio ne maksanut – ja ne rahat on kertaalleen veronmaksajilta otettu.

Millä rahalla valtio maksoi sotakorvaukset? Veronmaksajilta eli kansalta perityillä rahoilla. On todella hämmentävää aggressiivisuutta ja diskriminointia yhtä kansanosaa kohtaa, että oikeutta opettanut ja jakanut professori on valmis tuomitsemaan koko kansalle ja valtiolle langetetun epäoikeudenmukaisen maksun vain yhden heimon maksettavaksi. Tämän heimon menetykset olivat ylivoimaisesti suurimmat.

Mistä moinen syvä vihamielisyys karjalaisia kohtaan kumpuaa? Siitäkö, että he menettivät lähes kaiken omaisuutensa ja taistelivat mies- ja naislukuisesti koko Suomen puolesta? Mistä kumpuaa syvä vastustus ja vihamielisyys siitä, että ihmisoikeudet toteutuisivat? Nykyään tuskin kukaan enää väittää, etteikö Karjalan pakkoluovutus ollut väärä teko.

Professori esittää, että karjalaisille voitaisiin hurjalla mielikuvituksella keksiä jokin saamisoikeus valtiolta (jotta kiinteistöt saisi takaisin). Ei reaalimaailmassa tarvitse keksiä mielikuvitusjuttuja, sellaiset voi jättää blogeihin ja runoiluihin.

Ns. sotasyyllisyystuomiot purettava

Ns. sotasyyllisyyden osalta lienee jo yksimielisyys siitä, etteivät tuomitut olleet sotasyyllisiä, eivätkä sotaan syyllisiä. Presidentti Ryti ja muut sodanaikaiset johtajat pelastivat Suomen. Osa heistä sai siitä palkaksi vankeustuomiot ja merkinnän rikosrekisteriin. Samalla koko Suomi syyllistettiin, koska eduskunta ja kansa hyväksyivät tehdyt päätökset.

Miksi sotasyyllisyystuomioiden purkua vastaan pitää nousta? Eikö se ole kaikkien suomalaisten etu, että lopulta kerromme tekojen avulla itsellemme ja maailmalle, että olemme oikeudenmukaisuutta hakeva sivistyskansa, joka haluaa noudattaa ihmisoikeuksia? Mitä etua koemme siitä, että vuosikymmenestä toiseen olemme Pariisin rauhansopimuksen mukaisesti sotaan syyllisiä? Millä oikeudella valtiojohtomme jatkaa maamme sotasyyllisyyden ylläpitoa?

Kemppinen kiinnittää sotasyyllisyydessä huomiota vain lain säätämisjärjestyksen oikeuteen. Hän unohtaa sotasyyllisyyslain taustan ja substanssin kokonaan. Miten perustuslain vastainen laki voisi olla perustuslain mukainen? Suomen perustuslaki ei tunne taannehtivaa rikosoikeudellista vastuuta. Näin kuitenkin tehtiin.

Kun tuomio annetaan perustuslain periaatteita vastaan olevaa lakia noudattaen ja syyttömät tuomitaan, täytyy kysyä, onko oikeustaju perusteellisesti kadoksissa, kun prosessin oikeudenmukaisuutta perustellaan vain menettelytavan "lainmukaisuudella".

Sotasyyllisyyden purkamisessa ei tärkein tekijä ole se, toteutuuko tapahtuma KKO:n vai eduskunnan kautta. Tärkeintä on, että väärät tuomiot puretaan. Oikeuskansleri kantaa raskaan vastuun siitä, että väärät tuomiot puretaan KKO:n tai eduskunnan kautta.

Eduskunta on täysin kykenevä säätämään perustuslain mukaisen lain, jolla perustuslain vastaisiksi todetut ns. sotasyyllisyystuomiot puretaan asianmukaisesti. Kykenihän eduskunta säätämään perustuslain vastaisenkin lain "perustuslain mukaisessa" järjestyksessä, joten ei perustuslain henkeä ja kirjainta noudattavan lain säätäminen kovin ongelmallista voi olla.

Kyse on vain poliittisesta tahdosta. Sitäkö professori Kemppinenkin etsii pyrkiessään kaatamaan karjalaisten ihmisoikeudet ja jättämään sotasyylliset Suomen kansan kanssa yhä sotaan syyllisen häpeään?

On ollut mielenkiintoista havaita, ettei Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten palautuksen vastustajat ole missään vaiheessa tuoneet relevantteja perusteluja kielteiselle asennoitumiselle. Yleisiä hokemia ovat, että palautus tulee kalliiksi, Venäjä ei koskaan anna maita takaisin, Venäjä aloittaisi sodan, mihin miljoona venäläistä laitetaan. Käytännössä näyttää siltä, että perusteena on pelko, muodossa tai toisessa.

Asiapohjainen selvitys osoittaa kiistatta, että palautus muodostaa Venäjälle valtavan poliittisen voiton ja taloudellisesti edullisen hankkeen. Suomelle palautus merkitsee talousveturia ja Venäjä-kaupan täysin uutta kukoistusta – ihmisoikeuksien toteutumisen lisäksi. Kyseessä on todellinen win-win –tapahtuma.

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].