Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

09.03.2007
ProKarelia

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

KARJALAN KANONISOITU TOTUUS

Suomen poliittisessa käyttäytymisessä on piirteitä, joille on ollut vaikea löytää yhteistä nimittäjää. Nämä asiat liittyvät poliittisten päättäjien ongelmallisiksi kokemiin asioihin. Tuntemattoman pelko, epävarmuus kannattajakunnan todellisista asioista, kanssapäättäjien vastustus, ovat johtaneet asioista vaikenemiseen.

Menettely on huono, koska todelliset ongelmat eivät katoa painettaessa ne piiloon, vaan pahenevat. Yhteiset asiat olisi kyettävä hoitamaan ripeästi ja kaikkien parhaaksi.

Vaiettuja asioita on tuotu esille useita, esim. vanhusten hoidon todellinen taso, lasten pahoinvointi, pankkikriisin uhrien asema, mielialalääkkeiden käytön huikea kasvu, nurkan takana väijyvä talouslama tai vanhoja kestoaiheita, kuten Nato-turvallisuus, pakkoluovutettujen alueitten palautuskysymyksestä tai sotasyyllisten tuomioiden purkaminen.Erityisesti varhaisempina aikoina suomettumisen käsite selvitti lähes kaiken, sillä vaikeneminen ja oudoksuttava poliittinen käyttäytyminen liittyivät lähes aina Neuvostoliittoon. Suomettuminen ei ole vielä politiikasta kadonnut, mutta se on muuttanut muotoaan. Eikä sen avulla kyetä juurikaan selvittämään, miksi esim. lasten pahoinvoinnista ei haluta puhua.

Toisena yleiskäsitteenä on käytetty sanaa vaikeneminen. Käsite kuvaa hyvin lopputulosta ja sitä, minkä äänestäjät näkevät eli ei tapahdu mitään, koska asiasta ei vain puhuta mitään. Ilmaus ei kuitenkaan kerro mitään siitä motivaatiosta, miksi näin tapahtuu.

Apulaisylilääkäri Jorma Tähkä Tampereelta on psykiatrina joutunut pohtimaan näitä kysymyksiä. Hän on mm. Hervannassa pidetyssä tilaisuudessa tuonut esille käsitteen kanonisoitu totuus.

Kaanon on alunperin pyhien kirjojen virallinen luettelo, kirkollinen säädös, virallinen säännöstö. Kanoninen tai kaanoniin kuuluva puolestaan tarkoittaa virallista, norminmukaista, yhtenäisen muodon mukaista, perusmuotoista. Maallisella puolella esim. matematiikassa kanonisuus merkitsee yhtenäistä sovittua esitysmuotoa, perusmuotoa, johon lausekkeet muutetaan.

Suomalaiseen politiikkaan on synnytetty kanoninen totuus. Poliittinen eliitti on tietoisesti sopimuksilla ja vaikenemalla hyväksyen päätynyt siihen, mitä joissakin asioissa on pidettävä totuutena ja miten niihin tulee reagoida.

Tämä ajattelu on tuttu entisestä oikeudenkäymiskaaresta, jonka mukaan tuomioistuimen oli ratkaistava, mitä tässä asiassa tulee pitää totuutena. Nykyinen oikeudenkäymiskaari ei sekään lähde totuudesta, joten totuuden määrittely on kanonisoiduttu poliittiselle saralle.

Suomen poliittiseen elämään vakiinnutettiin presidentti Kekkosen ajoista menettely, että vain valtion ylin johto voi käsitellä Karjalan palautuskysymystä. Kaikki muut osapuolet vain häiritsevät. Koko kansaa koskettava asia siten monopolisoitiin erittäin pienen piirin harkinnan ja vallan alle.

Tämä ei ehkä haitannut ratkaisevan paljon, koska suomalaiset lähes sataprosenttisesti kannattivat alueitten palauttamista. Mutta siinä jäi kansan avoimen tuen oppiminen ja merkitys lähes täysin sivuseikaksi.
Karjala-kysymyksen monopolisoinnissa ei ole kyse vain tarkoituksenmukaisuudesta tai parhaitten voimien käyttämisestä, vaan se perustuu vahvalle suomettumisajatukselle.

Vasta aivan viime aikoina Suomessa on alkanut ilmestyä asiallistesti kriittisiä kirjoituksia Venäjän toimia kohtaan. Olisi koettu skandaaliksi, jos Neuvostoliiton aikana ongelmia olisi käsitelty niiden oikeilla nimillä. Tämän vuoksi poliittinen johto ei edelleenkään osa suhtautua normaalisti Venäjän toimiin.

Suurimmat puolueet ovat olleet harvinaisen yksimielisiä Karjalaan koskevan kanonisen totuuden esittämisessä. Virallinen liturgia lähtee siitä, ettei Suomella ole mitään aluevaatimuksia, mutta se on valmis keskustelemaan, jos Venäjä haluaa asiasta puhua.

Tuntuu mahdottomalta, että 200 kansanedustajan joukossa on ollut vain yksi ainoa edustaja, joka on asiasta rohjennut tehdä kaksi kysymystä hallitukselle, Risto Kuisma , sdp. Tosin hänkään ei ole saanut edellistä parempaa vastausta.

"Konsensus" tässä kanonisoinnissa on lyönyt itsensä täysin läpi myös suurimmassa oppositiopuolueessa kokoomuksessa. Herättää hämmennystä, kun puolue jättää käyttämättä mahdollisuutensa yli miljoonaa suomalaista koskevassa asiassa, jossa kansainväliset ihmisoikeudetkin ovat heidän puolellaan. Pienemmätkin äänestäjäjoukot ovat yleensä kiinnostavia.

Karjalan Liiton johto on viimeisen 10 vuoden aikana taipunut hyvin kanonisoituun totuuteen. Tämä on luonnollinen seuraus siitä, että liiton johto koostuu ammattipoliitikoista. Puolueiden kesken sovittu yhtenäinen ja viralliseksi sovittu muoto voittaa vanhenevan jäsenkunnan tavoitteet.

Liiton kohdalla on vain sen kansalaisjärjestörooli unohtunut. Jäsenten tarkoituksena ei ole ollut eräänlaisen valtiollisen puolivirallisen apu-elimen perustaminen, vaan karjalaisten edunvalvonta- ja kulttuurijärjestönä toimiminen.

Kanonisoimalla totuus ihmisille voidaan syöttää juuri haluttua tietoa, koska tiukka vaikeneminen, vastustavien tai kilpailevien mielipiteitten esittämisen estäminen, rahoituksen saannin estäminen ja koko toiminnan leimaaminen yhteiskunnanvastaiseksi pelottaa ihmisiä. Yhteiskunnanvastainen leima on saman tyyppinen ilmaan heitetty syytös kuin neuvostovastaisuus aikanaan.

Toimintaa ei tarvitse leimata yhteiskunnallisesti vaaralliseksi monta vuotta, kun ihmiset oppivat ymmärtämään, että liittymällä ko. toimintaan haittaan omaa tulevaisuuttani ja menestymismahdollisuuksiani. Vastaavasti kanonisoituun totuuteen uskollisesti pitäytyvät ihmiset säilyttävät hovikelpoisuutensa.

Useimmat ihmiset asettavat henkilökohtaiseksi arvioidun yhteisten etujen edelle, mikä on inhimillistä, mutta lyhytnäköistä. Asetelma johtaa entisestään vallan keskittymistä yhä harvempiin käsiin. Se johtaa keskinäisiin riippuvuussuhteisiin, joissa "silmämääränä" ei ole valtakunnan etu, vaan oma ja klaanin etu. Uljaat tavoitteet kansalaisyhteiskunnan kehittämiseksi tulee unohtaa, jos useassa asiassa hyväksytään jo valmiiksi keskenään sovittu totuus.

Kyse on tavallaan laittomasta kartellista, jollaisesta EU:ssakin on tuoreita kokemuksia. Sovitaan keskenään ehdot ja käytännössä muut pakotetaan piirin ulkopuolelle. Poliittisen demokratian vahvuuksiin kuuluu aito moniarvoisuus ja useat puolueet. Jos demokratia hämärtyy, tilalle tulee pienten klikkien kanonisoima totuus.

Venäjää moititaan usein demokratian puutteesta ja röyhkeistä toimenpiteistä, joilla vallataan vaikkapa kokonainen teollinen toimiala. Venäjällä on presidentti Vladimir Putinin aikana kyetty luomaan uusi kanoninen totuus koko maasta. Tähän totuuteen liittyy ajatus vahvasti kasvussa olevasta maasta, joka etenee kohti suurvalta-asemaa ja jossa on vallalla hyvä tsaari. Hänen kanssaan ei auta ryhtyä kärhämöimään. Venäjällä on sovittu tai katsottu parhaaksi kiireesti omaksua kanonisoitu yhtenäinen linja keskeisissä asioissa.

Erot Venäjän ja Suomen välillä ovat tässä asiassa vahvoja aste-eroja, mutta perusperiaate on sama. Kumpikin maa tulee tästä kärsimään. Kun totuus on jo monessa asiassa määrätty, ei asiaa kannata sen enemmän penkoa tai kehittää. Ei tarvita kansalaisten yhteenliittymiä toiminnan kehittämiseen. Ei tarvitse pohtia ratkaisuja vaikeisiin ongelmiin, koska ne lakaistaan maton alle. Huominen varmasti tuo omat ongelmansa.

Matematiikassa kanonisuus on johtanut järjestykseen ja tuloksellisuuteen. Se voi palvella hyvin yhteiskuntaa, vaikka siinä ei mikään olekaan totta. Kaikki on vain sovittua.

Ihmisten kohdalla tilanne on monimutkaisempi. Kanonisoimalla vaikkapa Karjalasta tai pankkikriisin velallisista oleva tietoa ylläpidetään ja synnytetään pahoja ihmisoikeusloukkauksia, asetetaan perustuslain oikeuksien vastaisesti ihmisiä hyvin erilaiseen asemaan ja aiheutetaan suunnaton määrä ahdistusta ja voimatonta muutosvastarintaa.

Suomalaiset ovat pääosiltaan esivaltauskolliseksi opetettua kansaa. Se on arvokas asia ja auttaa yhteiskunnan koossa pitämisessä. Mutta totuus on kanonisoitu tässäkin asiassa asiallista pitemmälle. Meillä ei tapoihin kuulu, että sivistynyt ihminen kritisoi vaikkapa hallituksen toimia pitemmän päälle. Ehkä kritiikki yhden kerran on sallittua, sen jälkeen kritiikki-oikeus on käytetty. Eihän alustajallekaan saa tehdä useita peräkkäisiä kysymyksiä.

Lähtökohta on virheellinen. Vääriä päätöksiä ja toimia vastaan pitää toimia aktiivisesti ja pitkäjänteisesti. Ei vääryyteen pidä yhtyä se hyväksymällä. Kun poliitikko huonon vastauksensa jälkeen uudelleenkysymykseen tokaisee, että minähän vastasin jo teille, niin kysyjällä on oikeus jatkaa kysymystään niin kauan, että asia selviää. Ei huonoon vastaukseen tarvitse tyytyä. Selvästä vääryydestä tulee voida huomauttaa niin monta kertaa, että asia tulee korjattua.

Kesken tämän jutun kirjoittamisen Mikkelistä tulee vahvistus, että kanonisoitu totuus on vahvoilla. Seurakunta oli perunut tilojensa käyttölupauksen, kun oli saanut kuulla, että käsiteltäisiin Karjalan palautusta ja Natoa, sehän on poliittista toimintaa.

Palautuksen leimaaminen poliittiseksi ja siten epäilyttäväksi on tyypillinen heitto silloin, kun ei rohjeta käsitellä yhteisiä asioita niiden oikeilla nimillä kanonisoidusta totuudesta poiketen. Palautuskysymykseen ei liity puoluepolitiikkaa, vaan se on politiikkaa eli yhteisten asioiden hoitamista. Sitähän seurakuntien kaikki päätyökin on.

Eduskuntavaalien aikana äänestäjillä on mahdollisuus testata, kuinka hyvin ehdokkaat ovat omaksuneet kanonisoidun totuuden esim. sotasyyllisten tuomioiden purkamisen tai Karjalan palauttamiskysymyksen osalta. Eri puolilta Suomea tulee viestejä, jotka kertovat joidenkin äänestäjien silmien avautuneen, mutta mitään joukkoryntäystä kohti "valoa" ei ole nähtävillä.

Ilahduttavaa myös on usean uuden kansanedustajaehdokkaan asiallisen avoin suhtautuminen palautuskysymykseen. Asiaa ei suostuta ilman muuta katsomaan kanonisoidun totuuden näkökulmasta, vaan se halutaan itse selvittää.

On selvä, että ehdokkaat joutuvat jo kampanjansa aikana henkisen painostuksen alaisiksi, ettei puolueen tai laajemman konsensuksen määrittelemiä totuuksia vastustettaisi. Kun katsoo kansanedustajien julkista rintamaa Karjalan palautuskysymyksen osalta, siinä ei juuri murtumia näy. Käytännön poikkeuksen tehnyt Risto Kuismakin siirtyi puhumaan Karjalan ostamisesta ja vuokraamisesta eli vielä kanonisoitua totuutta, kun hänet oli valittu Karjalan Liiton puhemiehistöön.

Kenelläkään ei ole oikeutta kanonisoida omaa Karjala-käsitystään ainoaksi oikeaksi, ei palautuksen kannattajilla sen paremmin kuin vastustajillakaan. Karjalaan liittyvän ainoan oikean ja hyväksyttävän totuuden kanonisointi vaikenevaksi ja unohdettavaksi asiaksi on ahdistavan virheellinen. Tarvitaan paljon avointa ja raikasta poliittista ja kansalaiskeskustelua asiassa.

Älkäämme olko Martin Luther Kingin nimeämiä vaarallisia eli hyviä ihmisiä, jotka ovat välinpitämättömiä ja antavat epäoikeudenmukaisuuksien tapahtua.

Lisätiedot:
ProKarelia
Email
Attn: Veikko Saksi

++

Artikkeli on julkaistu Karelia Klubi -lehdessä 15.


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].