Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

02.04.2007
ProKarelia

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

TRIESTEN KONGRESSI OLI MENESTYS!

Eurooppalaisten karkotettujen, pakolaisten ja pakkosiirrettyjen, suomalaisittain evakkojen, edustajia kokoontui Italian Triestessä 29-31.03.07 ensimmäiseen "evakkojen" kansainväliseen kongressiin. Paikalla oli lähes sata edustajaa noin kymmenestä maasta. Italiasta katsoen kauimmaiset tulivat Karjalasta, USA:sta ja Brasiliasta. [Kuvia 02.04 illalla]

Järjestäjien arvion mukaan kongressi edusti noin viittä miljoonaa eurooppalaista pakolaista. Sodan vuoksi karkotettuja ja pakolaisia oli Euroopassa noin 20 miljoonaa, eräiden arvioiden mukaan noin 30 miljoonaa.

Kongressi onnistui erittäin hyvin. Kongressissa vallitsi ainutlaatuinen henki, jossa kokousedustajat puhuivat vapaasti omasta historiastaan ja tavoitteistaan. Kuitenkin kaiken kattavana sateenvarjona oli vankka pyrkimys yhteisen julkilausuman laatimiseen ja liiton perustamiseen.

Suomesta kaikki ns. pakkoluovutettujen alueitten palautuskysymystä käsittelevät järjestöt olivat mukana: ProKarelia, Karelia Klubi ry, Aluepalautus ry, Tarton rauha ry ja Suomen Karjalan Pakolaiset ry. Maan suurin karjalaisjärjestö, Karjalan Liitto, ei osallistunut kokoukseen. Syy tähän lienee se, ettei liiton poliittinen johto enää tunnista palautuskysymyksen olemassaoloa.

Kongressin järjestäjänä toimi Unione degli Istriani eli Vapaan Istrian Liitto Italiasta. Liitossa on noin 30 000 jäsentä ja Italian valtio rahoittaa sitä noin 1.5 milj. eurolla vuosittain. Kokousjärjestelyt oli erittäin hyvin hoidettu. Liiton puheenjohtaja Massimiliano Lacota ja varapuheenjohtaja Enrico Neami olivat kiertäneet valmistelemassa kokousta useissa maissa. Suomessa he vierailivat joulukuussa 2006. Karjalan Liitto ei ollut mukana myöskään tässä valmistelukeskustelussa.

Kaikki kongressiin osallistuvat delegaatiot allekirjoittivat juhlallisesti yhteisen italiankielisen julkilausuman, josta viralliset käännökset saadaan lähipäivinä. Suomalaisten näkökulmasta jo julkilausuman ensimmäinen kappale sisältää kaiken olennaisen. Englanninkielisessä versiossa, sen jälkeen, kun karkotukset ja pakkosiirrot ym. tapahtumat on todettu vääriksi, vaaditaan korjaamista siten, että "the return shall be ensured".

Sana "return" merkitsee paluuta, takaisinsaantia, palautusta. Eri maissa sanalla on erilainen merkitys ja sisältö. EU:n sisällä, esim. Keski-Euroopassa, palautus merkitsee käytännössä omaisuuden palautusta. Kiinteistön omistajalle ei ole olennaista se, missä EU-maassa omaisuus on. Tärkeämpää on saada se takaisin ja siten saada mahdollisuus aidosti palata juurilleen.

Venäjä ei ole EU-maa. Suomen ja Venäjän välinen raja on edelleen korkea. Suomalaisten evakkojen ihmisoikeudet eivät toteudu sillä, että vain omaisuus palautetaan, koska palaaminen omille ja oman sukunsa juurille ei käytännössä toteudu yksinkertaisesti. Tämän vuoksi Suomessa ja Virossa sana "return" merkitse rajojen palauttamista – ja samalla omaisuuden palauttamista ja ihmisten mahdollisuutta aidosti palata juurilleen.

Uuden unionin ohjelmaan ei sisälly rajojen siirtämisvaatimusta. Yhteisen pohjan muodostavat ihmisoikeudet, joihin omaisuuskysymys kuuluu. Unionin peruskirjan mukaan union ei rajoita kansallisten organisaatioiden toimintaa tai tavoiteasettelua, kunhan se ei vahingoita unionin yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Suomen osalta rajojen palautuskysymys on luonnollinen osa kansallista toimintaa.

Triesten kongressissa tuli havainnollisesti esille se, että omistusoikeus on yksi aivan perustavaa laatua olevia ihmisoikeuksia. Jos tämä unohdetaan, yhteiskunnan terve rakentaminen muodostuu lähes mahdottomaksi, mielivalta ja klaanit käyttävät valtaa. Palataan eräällä tavalla vanhan roomalaisen oikeuden ajatuksiin, joissa mm. sotavalloituksen katsottiin antavan oikeuden valloitettuun maahan. Emme elä enää sellaisen roomalaisen oikeuden aikaa.

YK:n Ihmisoikeusjulistuksen 17. artikla ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ensimmäinen lisäpöytäkirja vahvistavat omistusoikeuden keskeisenä ihmisoikeutena. Suomalaiset siten edelleen omistavat Karjalassa ja muilla pakkoluovutetuilla alueilla olevat kiinteistöt. Kiinteistöjen omistusoikeus ei myöskään ole siirtynyt missään vaiheessa Suomen valtiolle.

Yhteisen julistuksen lisäksi Triestessä päästiin yksimielisyyteen eurooppalaisen karkotettujen ja pakolaisten yhteisen unionin perustamisesta. Perustajajäseninä ja allekirjoittajina oli selkeyden vuoksi seitsemän organisaatiota, Suomesta ProKarelia. Koko kongressi kuitenkin hyväksyi uuden unionin alustavan statute'n eli peruskirjan. Unionin nimeksi tulee The European Union of the Exiled and the Expelled.

Kongressi valtuutti Unione degli Istrianin ryhtymään kaikkiin toimenpiteisiin uuden unionin perustamiseksi. Kongressin evästysten mukaisesti Istrian liitto täsmentää peruskirjaa ja lähettää sen kongressin edustajille lausuntoa varten. Arvion mukaan lopullisen asiakirjan allekirjoittaminen tapahtunee lokakuussa. Iterointikierroksille on kuitenkin varattu tarvittaessa aikaa tämän vuoden loppuun saakka.

Pakolaisten ja karkotettujen unionin perustaminen on yksi vahva signaali siitä, että koko Euroopassa halutaan päästä irti kanonisen totuuden esittämisestä eli poliittisen johdon määräämästä totuudesta, jolla ei todellisuuden kanssa ole välttämättä juurikaan tekemistä. Samalla halutaan lopettaa poliittinen vaikeneminen vaikeista asioista.

Myös Suomessa signaalit viestivät selvästi samaan suuntaan. Kansalaisten silmät alkavat vähitellen aueta havaitsemaan, että meille totuutena kerrotut asiat eivät pidäkään paikkansa ja että tiukasti vaietuista asioista voidaankin keskustella maan hajoamatta tai sodan syttymättä.

On siten odotettavissa, että lähiaikoina alkaa poliittinen keskustelu niin sotasyyllisyystuomioiden purkamisesta kuin Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten palauttamisesta. Suomalaiset asteittain havaitsevat, että heilläkin on legitiimit oikeudet, joita he voivat kansainvälisten sopimusten ja lakien mukaisesti edistää.

Pakkoluovutettujen alueitten osalta ProKarelia tuo keskusteluun vahvasti mukaan win-win –periaatteen. Ihmisoikeusrikosten korjaamista ei tule toteuttaa aiheuttamalla uusia ihmisoikeusrikoksia. Palautuksen osalta win-win merkitsee, että itse palautustapahtuma synnyttää voimakkaan win-win –tilanteen, josta kaikki osapuolet hyötyvät enemmän kuin tilanteen jättämisestä nykyiselleen eli täyttä luottamusta vailla olevaksi välitilaksi. Tarvitsemme rakentavia ratkaisuja, jotka luovat pohjan yhteisille ponnisteluille paremman Euroopan ja maailman puolesta.

Lisätietoja Triesten kongressista antaa kauppat. maisteri Veikko Saksi (toimitus@prokarelia.net tai 0400 877 978), joka toimi Suomen ja Viron delegaatioiden yhteisenä puhemiehenä ja edustajana.

Triesten kongressia ja Karjala-asiaa käsiteltiin myös TV1:n Arto Nyberg –ohjelmassa sunnuntaina. Ohjelma näytetään uusintana tiistaina 03.04.07 klo 16:15 (http://www.yle.fi/artonyberg/).

Lisätiedot:

ProKarelia
attn: Veikko Saksi
toimitus@prokarelia.net
09 436 91 305

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].