Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

25.09.2007
ProKarelia

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

MISSÄ ON KOIVISTON KARJALA-PÄÄTÖS?

Elo-syyskuun 2007 aikana on käyty laajaa keskustelua siitä, lähettikö Venäjä Suomelle viestejä tai tarjouksia pakkoluovutetun Karjalan palauttamisneuvottelujen tunnusteluiksi. Virallista tarjousta ei tullut, mutta useiden korkeatasoisten viestien tuleminen on selkeästi todennettu. Andrei Fjodorov on vahvistanut tiedot useista viesteistä.

Valt. tohtori Jukka Seppinen kertoi lehdellemme saaneensa suorat terveiset Neuvostoliiton keskuskomitealta Liettuan pääministerin Kazimiera Brunskienen kautta.

Asiaa selvittävän työryhmän perustaminen on Kainuun Sanomien artikkelin mukaan vahvistettu. Edustajamme on eilen saanut vahvistuksen työryhmän olemassaolosta henkilöltä, joka on itse toiminut ko. ryhmän jäsenenä.

Viestejä on siten tullut ja työryhmä on tehnyt työnsä. Sen jälkeen asiasta on tehty päätös. Onko sen tehnyt presidentin kansliapäällikkö Jaakko Kalela, ulkoministeri Paavo Väyrynen vai presidentti Mauno Koivisto, vai onko asia käsitelty hallituksessa? Kyse on perimmiltään ollut valtakunnan rajasta, minkä käsittely kuuluu eduskunnan päätösvallan piiriin.

Kuka on tehnyt Karjala-päätöksen? Missä ovat siihen liittyvät asiakirjat? Ei ole mahdollista, että esim. tohtori Seppisen kirjallinen selvitys Karjalan Liiton kautta ja suoraan ulkoministerille ja presidentille olisi heitetty roskakoriin. Missä ovat viestinviejien kirjeet?

Mutta ennen kaikkea, missä ovat asian valmisteludokumentit, työryhmän muistiot ja varsinainen päätös? Ei ole mitään mahdollisuuksia perustaa 10-hengen ryöryhmää tekemään isoa selvitystä valtiolliselle elimelle tekemättä siitä päätöstä. Se on myös edellyttänyt määrärahan osoittamista työryhmän kuluihin. Kenen budjetista työryhmälle on maksettu?

Ei myöskään voida kuvitella, että kukaan vastuullinen julkisen viran hoitaja tekisi päätöksen Suomen rajoista eli 45 000 km2 alueesta ja noin 500 000 evakon ihmisoikeuksista kirjaamatta päätöstä mihinkään.

Asiakirjat eivät voi olla presidentti Koiviston yksityisarkistossa, koska kyse on todella merkittävistä valtiollisista asioista, ei Koiviston henkilökohtaisesta asioista. Koivisto pyysi presidentti Tarja Halosta salaamaan ns. Koiviston konklaavin eli 09.05.1992 oikeuspoliittisen seminaarin asiakirjat. Mitä valtion etua siinä suojeltiin? Yksityisten virkamiesten ja päättäjien etua varmastikin suojeltiin, mutta sellainen ei voi olla valtiollisen päätöksen tärkein kriteeri.

Perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Asiakirjojen julkisuudesta voidaan tehdä poikkeuksia vain lailla ja välttämättömien syiden vuoksi. Asiakirjojen julkisuusolettama eli hallinnon julkisuusperiaate on tiedonsaantioikeuden peruslähtökohta.

Julkisuutta sääntelee tarkemmin Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621. Lain tarkoitus on sen 3 § mukaan: ”Tässä laissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien ja viranomaisten velvollisuuksien tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan”.

Julkisuuslaki velvoittaa viranomaisen toimimaan julkisuusmyönteisesti: tiedonsaannin rajoittamiselle on oltava objektiivinen peruste. Jos pyydettyä tietoa ei anneta, tämä on perusteltava.

Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta (12 §). ”Tiedon pyytäjää on diaarin ja muiden hakemistojen avulla avustettava yksilöimään asiakirja, josta hän haluaa tiedon. Tiedon pyytäjän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttään eikä perustella pyyntöään, ellei tämä ole tarpeen viranomaiselle säädetyn harkintavallan käyttämiseksi tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä (13 §).”

Salassapitovelvoitteet (24 §) liittyvät ulkopolitiikan saralla esim. poliittisiin tilannearviointeihin tai suhteista käytyjen neuvottelujen asiakirjoihin tai suhteista toiseen valtioon. Koiviston mukaan ei ollut mitään tarjouksia, eikä neuvotteluja, joten viesteissä ei 15 vuoden jälkeen voi olla mitään salattavaakaan.

On mielenkiintosta nähdä, toimitaanko tässä asiassa suomettuneen valtionhallinnon käsikirjan mukaan eli asia katsotaan Koiviston kanonisoimaksi ja siitä vaietaan, vai joko valtionhallinto alkaa osoittaa perustuslain ja julksisuuslain mukaista avoimuutta myös kanonisoiduissa asioissa.


Lisätiedot:
Email
Veikko Saksi

Karelia Klubi Online on painetun lehden sähköinen näköispainos. Lukeminen on ilmaista, eikä edellytä rekisteröintiä.

Karelia Klubi -lehtiSeuraava Karelia Klubi -lehti ilmestyy 04.09.07 painettuna versiona. Pyydä näytenumero, tilaa lehti. Anna palautetta.

Karelia Klubi KauppaKarelia Klubi Kauppa palvelee Internetissä ja Lappeenrannassa. Tervetuloa Karjala-ostoksille ja keskustelemaan palautuksesta!

Pro Karelia UutisetPro Karelia ry julkaisee ajankohtaisia Karjalaan ja luovutettujen alueitten palautukseen liittyviä poliittisia ja talousartikkeleita.


Pro Karelia ArkistoPro Karelia ry:n artikkeli-arkisto sisältää usean vuoden ajalta Karjalaan ja muihin pakkoluovutettuihin alueisiin liittyvät jutut.

ProJusticia


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].