Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

26.09.2007
ProKarelia

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

"MERIMIELENILMAUS!"

Suomenlahdella toteutui harvinainen tapahtuma, kun suomalainen ja virolainen kansalaisjärjestö laskivat 26.09.2007 maitten liput meren pohjaan. Liput laskettiin 75 metrin syvyyteen Suomen ja Viron välisellä rajalla koordinaateissa 59.50.667N – 24.49.064E.

Suomen puolelta lipun laski idean isä, Suomen Karjalan Pakolaiset ry:n puheenjohtaja Jussi Liikonen ja Viron puolelta Eesti Rahvuslik Liikumine -liikkeen ja Eesti Demokraatlik Rahvuslike Jõudude Koostöökodan puheenjohtaja Henn Põlluaas.

Ehdotuksen lippujen laskemista mereen Liikonen esitti Tallinnassa 18.08.2007 pidetyssä Nord Stream –kongressissa. Liput on tehty ruostumattomasta teräksestä, joten ne ilman ilkivaltaa kestävät vähintään satoja vuosia.Copyright: Yllä olevat kuvat Raimo Partanen Karelia Klubi ry.
Kuvien käyttö sallittua lähde mainiten.Copyright (yllä olevat 4 kuvaa): Henn Põlluaas. Kuvien käyttö sallittua lähde mainiten.

Puheenjohtaja Liikonen perusteli tässä rauhanomaisessa ystävyyshengessä tapahtuneessa ”merimielenilmauksessa” lippujen laskemista alla olevan puheensa mukaisesti.

Pääministeri Matti Vanhanen on ilmoittanut katsovansa kaasuputkihanketta vain ympäristöllisestä näkökulmasta. Miksi Suomen pääministeri sulkee silmänsä putken moninaisilta muilta vaikutuksilta, esim. vakavalta turvallisuuskysymykseltä? Kaasuputkihankkeen suunnittelu ja sen vaikutusten arviointi on pahasti kesken. Suomen näkökulmaa tulee laajentaa koskemaan kaikkia putkesta johtuvia vaikutuksia. Pään pensaaseen laittamisaika on ohitse.

Nord Stream –hanke on eurooppalaisille yhtiöille tarpeellinen. Mutta sillä perusteella ei pidä toteuttaa esitettyä meriputken rakentamista. Suomi ja Viro ovat eniten uhattuja tässä asiassa, mutta hyötyvät asiasta kaikkein vähiten. Kaikkien Itämeren valtioiden tulee yhdessä etsiä rauhanomainen maanpäällinen win-win –ratkaisu.

++

Hanketta on uutisoitu mm. seuraavilla sivuilla:

Hufvudstadsbladet
Yle-uutiset

++

Puheenjohtaja Jussi Liikonen 26.09.2007 Suomenlahdella:
Puhe Suomen ja Viron lippujen mereenlaskutilaisuudessa


Tallinnassa 17.09.2007 pidetyssä Itämeren kaasuputkea käsitelleessä kongressissa yksimielisenä päätöksenä oli, että Itämeren suojelemiseksi paras ratkaisu olisi rakentaa Nord Stream –kaasuputki maanpäällisenä.

Puheenvuoroni lopussa ehdotin, että laskisimme Suomenlahteen Suomen ja Viron merirajalla maittemme tunnukset. Venäjä oli aiemmin vienyt lippunsa Pohjoisnavalle ja pyrkii näin todistamaan sen kuuluvan Venäjän hallintaan.

Suomalainen sanonta kuuluu: ”Mitä isot edellä, sitä pienet perässä”. Jo kongressin aikana virolaiset kannattivat innokkaasti tehtyä ehdotusta.

Nyt olemme kummankin maan kansalaisjärjestöjen edustajina saapuneet tänne keskelle Suomenlahtea Viron ja Suomen merirajalle laskeaksemme maiden tunnukset meren pohjaan kummankin maan puolelle omalle alueelle.

Itämeri on suhteellisen matala ja sisämeren kaltainen vesialue, jonka vesimassa vaihtuu heikosti ja se on tämän vuoksi herkkä kaikenlaiselle rasitukselle.

Vuosikymmenien aikana on Itämeren luonnonmukainen tila heikentynyt. Sen sietokyky on ylitetty ihmisen aiheuttaman hyväksikäytön vuoksi. Mereen lasketut jätevedet, sinne upotetut sodanjälkeiset räjähteet, myrkyt ja lisääntyvän laivaliikenteen rasitukset näkyvät mm. pohjan hapettomuutena ja runsaina leväkukintoina ja lisääntyvinä öljyonnettomuusriskeinä.

Itämeren tilan parantamiseksi ja suojelemiseksi olisi kiinnitettävä huomiota haittoja torjuvaan toimintaan.

Kuitenkin kaikenlainen Itämeren hyväksikäyttö lisääntyy. Laivaliikenne ja etenkin öljynkuljetukset alueella aiheuttavat monia vaaratilanteita ja suurta ympäristövaaraa.

Ainoana edistyneenä suojelumuotona on tehokkaampien jätevesipuhdistamojen rakentaminen, mikä sekään ei ole vielä riittävää. Se vain hidastaa saastumista.

Uutena uhkana on noussut esille Nord Stream –kaasuputken rakentaminen Itämeren pohjaan noin 1 300 kilometrin matkalle.

Kaasuputken rakentamisen tarkoituksena on helpottaa Keski-Euroopan lisääntyvää energiatarvetta tuomalla maakaasua Venäjän kaasukentiltä. Venäjä puolestaan tarvitsee kaasun myynnistä tulevan valuutan yhteiskuntansa kehittämiseen.

Koko Eurooppa on tällä hetkellä vahvasti riippuvainen Venäjän toimittamasta energiasta. Meillä Suomessa on sama tilanne. Ministeri Pekkarisen 18.09.2007 lausuman mukaan energiatoimitukset Venäjältä ovat toimineet moitteettomasti vuosikymmenien ajan.

Ukrainalla, Valko-Venäjällä ja muillakin on toisenlaisia kokemuksia, joita on tullut vastaan etenkin silloin, kun energiaa on käytetty politiikan jatkeena.

Ehkä suurin syy kaasuputken linjauksen viemiseen Itämeren kautta on halu välttää riippuvuutta entisiin Neuvostoliiton vaikutuspiirissä olleisiin maihin.

Tavoitteena voi myös olla kauttakulkumaksujen välttäminen, jos on ajateltu, että kaasuputki sijoitetaan ei-kenenkään maalle kansainväliselle merialueelle.

Suomi ja Viro ovat keskenään sopineet, että kumpainenkin luopuu noin kolmen meripeninkulman levyisestä aluevedestä merirajan molemmin puolin, jolloin on saatu keskelle Suomenlahtea kuuden meripeninkulman levyinen kansainvälinen merialue. Tätä alueveden supistamista ei ole ainakaan Suomen kansalaisille perusteltu. Onko saavutettu Suomelle jotain etua, kun on luovuttu kansallisista oikeuksista? Vain onko taustalla vapaaehtoinen pakko?

Virossa on ilmestynyt viime aikoina halua ulottaa aluevetensä meren keskilinjalle asti. Vastaavaa esitystä tai keskustelua Suomessa ei ole käyty. Ehkä siitä pitäisi keskustella myös Viron kanssa.

Viro on kaasuputken osalta tehnyt päätöksensä olla antamatta lupaa tutkia kaasuputken linjausta Viron alueella, mikä merkitsee myös, ettei kaasuputkea voi tehdä Viron alueelle.

Yhtenä huolestuttavana haittatekijänä on esille noussut kaasuputken vuoksi Venäjän lisääntyvä halu turvata ja valvoa sitä. Muut Itämeren valtiot pelkäävät venäläisten valvojien ja sotilaiden aiheuttamaa uhkaa maansa turvallisuudelle.

Tähän ainoa hyväksyttävä ratkaisu on jokaisen valtion omalla alueellaan tapahtuva valvonta, jonka kustannukset maksaa kaasuputkiyhtiö.

Merilait pitävät sisällään oikeuden rakentaa mereen johtoja ja kaapeleita. Kuitenkin valtiolla, jonka alueelle näitä tehdään, on oikeus asettaa omat ehtonsa.

Nord Stream –kaasuputkiyhtiö ei sunnittelun tässä vaiheessa ole riittävästi ottanut huomioon valtioiden alueellista koskemattomuutta. Ainakaan yleisessä tiedossa ei ole ennakko-yhteydenottoa esim. Suomen kanssa.

Suomen Karjalan pakolaisena tiedän, mitä alueellisen koskemattomuuden loukkaaminen äärimmäisessä tapauksessa tuo tullessaan. Suomi on tarkasti halunnut valvoa alueellista koskemattomuuttaan. Ainakin ilmatilassa tapahtuneista loukkauksistaa on välittömästi vaadittu selvityksiä.

Mielestäni sveitsiläinen kaasuputkiyhtiö hyötykäyttää Itämerta ja on siten velvollinen korvaaamaan kaikki aiheuttamansa haitat ja vahingot. Lisäksi sen on maksettavaa vuokraa ja kauttakulkumaksua toimitetun kaasun määrästä kaikille Itämeren rantavaltioille, joiden alueelle kaasuputkea suunnitellaan. Perustelen tätä sillä käytännöllä, joka on Suomen ja Venäjän välillä. Siinä Suomi joutuu maksamaan Saimaan kanavasta vuokraa ja muitakin maksuja Venäjälle.

Kaikkien käyttäjien ja hyödynsaajien on osoitettava vastuullisuutensa Itämeren suojelussa ja pyrittävä rauhoittamaan Itämeri siten, että tulevatkin sukupolvet voivat edelleen nauttia siitä.

Itämeren kalaston suojelemiseksi on asetettu kalastusrajoituksia. Samanlaisia kiintiöityjä käytön rajoituksia on ilmeisesti asetettava kaikelle muullekin toiminnalle, jos haluamme säilyttää Itämeren terveenä ja monimuotoisesti käyttökelpoisena, eikä pelkästään kuljetusväylänä Venäjän tarpeisiin. Itämeren alueen maat eivät tarvitse merikaasuputkea, siitä on pelkkää haittaa ja uhkaa alueelle.

Laskiessamme nyt Suomen ja Viron maatunnukset meren pohjaan haluamme tehdä sen veljeskansojen ystävyyden ja yhteistyön merkeissä. Uskomme samalla, että kaikkien Itämeren maiden suurin hyöty saavutetaan toimimalla tasapuolisesti yhteistyössä.

Itämeren hyvinvoinnin ja rauhoittamisen puolesta.
Jussi Liikonen
++

Lisätiedot:
Email
Veikko Saksi

Karelia Klubi Online on painetun lehden sähköinen näköispainos. Lukeminen on ilmaista, eikä edellytä rekisteröintiä.

Karelia Klubi -lehtiSeuraava Karelia Klubi -lehti ilmestyy 04.09.07 painettuna versiona. Pyydä näytenumero, tilaa lehti. Anna palautetta.

Karelia Klubi KauppaKarelia Klubi Kauppa palvelee Internetissä ja Lappeenrannassa. Tervetuloa Karjala-ostoksille ja keskustelemaan palautuksesta!

Pro Karelia UutisetPro Karelia ry julkaisee ajankohtaisia Karjalaan ja luovutettujen alueitten palautukseen liittyviä poliittisia ja talousartikkeleita.


Pro Karelia ArkistoPro Karelia ry:n artikkeli-arkisto sisältää usean vuoden ajalta Karjalaan ja muihin pakkoluovutettuihin alueisiin liittyvät jutut.

ProJusticia
Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Maakaasun hyödyntäminen ympäristötekijänä eroopassa.

Maakaasuputken rakentaminen ja sitäkautta kaasu jakelu keski-europpaan on ensiarvoisen tärkeä ympäristötekjä.POSITIIVISESSÄ MIELESSÄ.
Energian tuotantovaihtoehto fossiilisille polttoaineille on maakaasu ja ydinenergia.
Ydinenergian riskit tunnetaan ja tiedetään.Hallitsemattomina tai väärinkäytettynä ne ovat LOPULLISEN VAARALLISIA.
Venäjä tarvitsee ja sen on saatava tuloja ydinturvallisuuteensa ja sotilaalliseen valmiuteensa sekä taloudelliseen kehitykseen.Nitä se saa VAIN energian mynnistä.
Maakaasu on vaaraton ja saasteeton energia käyttää. vain vesihöyryä ja ninimi määrä typen oksideja(verrattuva kaikkiin muihin fossiilisiin polttoaineisiin)
Jos kiellämme vapaan maakaasun jakelun ja käytön, sahaamme tulevaisuuden oksaa jalkojemme alta.

Ei Venäjämielinen, vaan ympäristömielinen. [2008-11-16 20:23:07]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].