Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

09.10.2007
ProKarelia

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

EUROOPAN EVAKOILLE YHTEINEN LIITTO

Italian Triestessä kokoontui 29-31.03.2007 satakunta eurooppalaista karkotettua, pakolaista ja pakkosiirrettyä, suomalaisittain evakkoa. Kongressissa lausuttiin yhteisen eurooppalaisen liiton syntysanat ja allekirjoitettiin yhteinen julkilausuma. Tilaisuudesta tarkemmin: Triesten kongressi oli menestys.

Suomesta kaikki ns. pakkoluovutettujen alueitten palautuskysymystä käsittelevät yhteisöt olivat mukana: Pro Karelia ry, Karelia Klubi ry, Aluepalautus ry, Tarton rauha ry ja Suomen Karjalan Pakolaiset ry. Maan suurin karjalaisjärjestö, Karjalan Liitto, ei osallistunut kokoukseen.

Kongressin järjestäjänä toimi Unione degli Istriani eli Vapaan Istrian Liitto, jossa on noin 30 000 jäsentä. Istrian Liitto on tämän perustavaa laatua olevan kokouksen jälkeenkin vastannut yhteisen liiton eteenpäin viemisestä.

Juhannuksena 2007 oli Berliinissä jatkokokous, jossa Triesten sopimuksen mukaisesti yksitoista organisaatiota käsitteli Statuten eli perustamiskirjan sisältöä kaksipäiväisessä tapaamisessa. Berliinin kokous oli hyvin intensiivinen ja tunteet kävivät eräiden osanottajien kesken välillä hyvinkin kuumina. Triestessä luotu vahva yhteenkuuluvaisuuden tunne vei hanketta kuitenkin eteenpäin näkemyseroista huolimatta.

Edellisestä vähän laajennettu suunnitteluryhmä kokoontui 05.10.2007 Saksan Bad Pyrmontissa, joka sijaitsee noin 80 kilometriä Hannoverista etelään. Bad Pyrmont on vanha saksalainen kaupunki, jossa on 20 000 asukasta ja joka näyttää elävän lähes täysin eläkeläisturismista.

Tiiviissä ja monipolvisessa keskustelussa aiheutti välillä väärinymmärryksiä se, että asiakirjat olivat italiankielisiä, käsittely tapahtui pääosin saksan kielellä ja englanninkielisestä asiakirjasta oli kaksi käännöstä. Kokouksessa puhetta johti Berliinin ja Triesten kokousten tapaan italialainen Alfred Flego. Häntä avustivat Istrian liiton puheenjohtaja Massimiliano Lacota ja varapuheenjohtaja Enrico Neami.

Pitkän kokouspäivän päätteeksi saatettiin todeta, että yhteiselle liitolle oli kyetty löytämään osapuolien hyväksyttävissä oleva Statute eli perustamiskirja. Sen mukaan perustettava liitton on nimeltään:

Unione Europea degli Esuli e degli Espulsi – UESE
The European Union of the Exiled and Expelled Peoples - EUEE
Europäische Union der Flüchtlinge und Vertriebenen – EUFV


Uusi unioni perustetaan Italian Triesteen ja sen kotikieli on italia. Keskeinen syy tähän ratkaisuun on se, että liitto tarvitsee käynnistämisvaiheessa henkisiä ja taloudellisia resursseja, joita sillä ei ole itsellä vielä mahdollisuuksia hankkia. Istrian Liitto toimii käynnistämisvaiheen pääsihteeristönä ja kantaa myös pääosan taloudellisesta taakasta. Menettely osoittaa, miten tärkeäksi italialaiset tuntevat yhteisen liiton perustamisen.

Liiton virallinen perustaminen tapahtuu Triestessä 01.12.2007. Heti perustamisen jälkeen liitto ryhtyy ottamaan uusia jäseniä. Kiinnostus jäsenyyttä kohtaan on ollut hyvä. Liittoon on tulossa sekä suuria kansallisia kattoliittoja että pienempiä yksittäisiä järjestöjä.

Suomalaisia ja virolaisia yhteisöjä on Triesten perustavasta kongressista alkaen edustanut Pro Karelia ry:n päätoimittaja Veikko Saksi. Triesten joulukuiseen kokoukseen odotetaan hyvää osanottoa.

Uusi liitto keskittyy eurooppalaisille evakoille yhteisten tavoitteiden ajamiseen ennen kaikkea Euroopan unionin organisaatioissa. Merkittävin yhteinen asia on omaisuudenpalautuskysymys. Omaisuuden pysyvyys on kansainvälinen ihmisoikeus, joka luo perustaa monelle muulle ihmisoikeudelle. Omistuksen pysyvyydestä säädetään mm. YK:n Ihmisoikeusjulistuksen 17. artiklassa ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 1. lisäpöytäkirjassa.

Liiton ohjelmaan ei kuulu alueellisten ja rajakysymysten käsittely, koska rajojen siirto Keski-Euroopassa ei ole tällä hetkellä olennainen asia. Kiinteistöjen omistajille ei ole merkittävää, sijaitseeko kiinteistö esim. Saksassa tai Belgiassa tai Ranskassa.

Liiton sääntöjen mukaan liitto ei määrää jäsentensä tavoitteita tai pyri niitä rajoittamaan, kunhan toiminta ei muodosta ristiriitaa yhteisten tavoitteiden kanssa. Tämä merkitsee sitä, että suomalaiset jäsenjärjestöt ajavat liiton kautta evakko-kysymyksen esille tulemista sekä sodanaikaisten ja siitä johtuvien aggressioiden korjaamista monipuolisesti.

Suomalaiset ajavat edelleen meille elintärkeää kysymystä Tarton rauhan rajojen palauttamisesta. Ei ole yhdentekevää, missä raja sijaitsee. Nyt noin 45 000 km2 historiallisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti erittäin tärkeää aluettamme on vieraan vallan alaisuudessa. Raja on korkea, eikä rajan tosiasiallinen madaltaminen ole mahdollista, ennen kuin vanhat aggressiot sovitaan asianmukaisesti. Venäjä ei ole Euroopan unionin jäsenvaltio, eikä sen harjoittama suvereeni demokratia ole yhteismitallinen läntisten demokratioiden kanssa.

Eurooppalaisen evakkojen yhteisen liiton perustamista voidaan tervehtiä ilolla. Se tulee suureen tarpeeseen. Se perustetaan ajallisesti erittäin sopivalla hetkellä. Muutos median ja kansalaisten suhtautumisessa viime sotien aggressioiden korjaamiseen on olennaisesti muuttunut vuoden-parin sisällä. Muutos etenee vahvistuen.

Hitaimmin tämän muutoksen näyttävät oivaltavan – tai omaksuvan – poliittiset johtajat. Ehkä he katsovat, että heillä on eniten menettämistä tässä asiassa, minkä vuoksi muutosta vastaan taistellaan viimeiseen hetkeen, kunnes tulee lopullisten takinkääntöviikkojen aika.

Muutos on kuitenkin vääjäämätön. Ikkuna eurooppalaisten evakko-asioiden korjaamiseen on raollaan ja ikkunan liikesuunta on avoimuuteen päin. Tämä kehitys on kaikille oikeudenmukaisesti ja ihmisyyden pohjalta ajatteleville hyvin tervetullut.

Lisätiedot: Veikko Saksi

Karelia Klubi Online on painetun lehden sähköinen näköispainos. Lukeminen on ilmaista, eikä edellytä rekisteröintiä.

Karelia Klubi -lehtiSeuraava Karelia Klubi -lehti ilmestyy 04.09.07 painettuna versiona. Pyydä näytenumero, tilaa lehti. Anna palautetta.

Karelia Klubi KauppaKarelia Klubi Kauppa palvelee Internetissä ja Lappeenrannassa. Tervetuloa Karjala-ostoksille ja keskustelemaan palautuksesta!

Pro Karelia UutisetPro Karelia ry julkaisee ajankohtaisia Karjalaan ja luovutettujen alueitten palautukseen liittyviä poliittisia ja talousartikkeleita.


Pro Karelia ArkistoPro Karelia ry:n artikkeli-arkisto sisältää usean vuoden ajalta Karjalaan ja muihin pakkoluovutettuihin alueisiin liittyvät jutut.

ProJusticia


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].