Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

11.10.2007
ProKarelia

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

VANHANEN PÄÄTTÄVÄISEN MALTILLINEN VENÄJÄÄ KOHTAAN

Pääministeri Matti Vanhanen on pitänyt Uudenmaan 25. Maanpuolustuspäivä -juhlatilaisuudessa 07.10.2007 puheen (puhe kokonaisuudessaan VN:n sivuilla), josta on vedetty johtopäätökset, että Venäjä aiheuttaa poliittista ja sotilaallista uhkaa (YLE 11.10.07, Vanhanen: Venäjä padotaan päättäväisellä maltillisuudella).

Vanhanen viittaa presidentti Vladimir Putinin Münchenin aggressiivissävyiseen puheeseen 10.02.07 ja sanoo, että ”Siihen ei kuitenkaan ole syytä rynnätä vastaamaan kylmän sodan muistojen pohjalta suuntaan tai toiseen”. Lause pitänee tulkita, kuten suomalaisten johtajien puheita Kremlin neuvostovallan ajoilta eli Venäjä aiheuttaa poliittista ja sotilaallista uhkaa. Jos tämä on puheen viesti, puolustusministeri Jyri Häkämiehen tunnettu USA:ssa pidetty Venäjän haastepuhe 06.09.07 jää valjuksi.

On tarpeen, että puolustuksestamme vastaavat henkilöt todella ymmärtävät Venäjän aatteen ja vision. Venäjän suurin uhka itselle ja muille maille on sen perusominaisuuksiin kuuluva väkivalta-kulttuuri. Se on aina ollut tärkeä osa niitä keinoja, joilla ongelmatilanteet ratkaistaan. Tätä ratkaisumetodia on myös Vladimir Putinin hallinnon aikana toteutettu.

Toinen keskeinen piirre tämän päivän Venäjällä on sen johtajien KGB:lle ja FSB:lle vannoma uskollisuudenvala, joka voi päättyä vain kuoleman kautta. Ylimmässä valtionjohdossa on 70 – 80 % tämän valan vannoneita henkilöitä. Koulutuksensa ja taustansa vuoksi heidän ei ole mahdollista aidosti ymmärtää länsimaista demokratiaa ja kansalaisyhteiskunta-ajatuksia. Siksi Venäjällä ei ole demokratiaa länsimaisesti ajatellen, vaan suvereeni demokratia – mitä se eri tilanteissa tarkoittaneekin.

Tämä aatteiden erilaisuus johtaa väistämättä kriiseihin, mikä jo nyt on uuden Venäjän osalta tullut esille niin Tsetsenian sotana kuin Hodorkovskin Jukosin kaappauksena tai kaasuputkien sulkemisuhkauksina. Koska Venäjän aate ei kunnioita neuvotteluvalmiutta tai joustavuutta, vaan pyrkii käyttämään sellaisia heikkouksia hyväkseen vaatimalla lisää, on länsimaiden reagoitava sellaisella tavalla, jota Venäjä ymmärtää.

Vanhanen tarjoaa tähän yhden muodon: ”Muiden maiden päättäväinen maltillisuus ja yhteistyöhakuisuus auttavat Venäjää havaitsemaan, että se tarvitsee vakautta ja yhteistyötä muiden kanssa ainakin yhtä paljon kuin muut sen kanssa” (VN). Länsimaisen periaatteen mukaan pääministerin esitys on sopuisa ja kannatettava. Se lähtee win-win –periaatteesta eli yhteistyön etsimisestä. Yhteistyö ei ole yksipuolista voittamista, vaan molemmat voittavat.

Vanhanen haluaa edistää sitä, että ”Venäjä löytää roolinsa Euroopan unionin ja siihen kuuluvan Suomen sekä muidenkin maiden kuten Yhdysvaltojen kumppanina” (VN). Kumppanuus on rakentava ajatus. Olennaista on se, ymmärtääkö Venäjä näitä viestejä oikein, vain tulkitseeko se ne jonkinlaisen heikkouden osoituksiksi. Eihän viestiin kuulu uhkausta tai väkivaltaa, vain kauniita toiveita.

Toinen kysymys on se, miten tätä yhteistyötä toteutetaan. Toimitaanko vanhaan suomalais-venäläiseen malliin vai joko lopulta löydetään tasapainoinen linja? Neuvostoliitto maksatti sotakorvauksina suomalaisilla oman hyökkäyssotansa kustannuksia nykyrasitteeksi laskettuna noin 60 mrd. euron edestä ja vei meiltä 45 000 km2 maata.

Suomi on jatkuvasti lahjoittanut suoraan ja välillisesti Venäjälle vuosittain suuria summia lähialueyhteistyörahoituksena, joka kokonaisuudessaan on eri lähteiden mukaan 1.2 – 2.0 mrd. euroa, josta suurin osa Venäjälle. Suomi maksaa Saimaan kanavan kustannukset ja Venäjä käyttää sitä omiin kuljetuksiinsa. Suomi maksaa venäläisen rekkaliikenteen haitat saamatta siitä asiallista korvausta.

Merkittävää pääministeri Vanhasen puheessa on Yhdysvaltain ja transatlanttisten suhteiden esille tuominen useamman kerran. Se on viesti siitä, mihin ryhmään Suomi katsoo kuuluvansa.

Pääministerin puheessa taisivat toiveet ja realistiikka vähän sekottua keskenään: ”Venäjä on tunnetusti Suomelle aina suuri maa, mutta se itse tuntee olevansa suurten maiden ja monien huolien ympäröimä ja se tulee varsin normaalilla tavalla säilyttämään ja modernisoimaan omaa puolustustaan” (VN).

Venäjän suurimmat huolet ovat selvästi maan rajojen sisäpuolella. Mikään maa ei ole hyökkäämässä Venäjälle, vaikka se pyrkii erilaisia uhkakuvia rakentelemaankin. Pääministeriltä on ehkä jäänyt lukematta Puolustusvoimien uuden tiedustelupäällikön Georgij Alafuzoffin haastattelu HS:ssa viime joulukuussa, jonka mukaan Venäjän puolustusbudjetti kasvaa joka vuosi 15 – 20 mrd. eurolla ja tavoitteena on vuonna 2015 saavuttaa noin 150 mrd. euron taso. Vain sopuisalla mielikuvituksella tätä voidaan pitää normaalina puolustuksen säilyttämisenä.

Puhe sisältää Nato-, YK- ja välillisesti USA-ulottuvuuden: ”Kotimaiseen turvallisuustyöhön kytkeytyykin nykyään suoraan yhteistyö lähialueilla, Itämeren alueella, EU:ssa ja Nato–kumppanina sekä YK:n puitteissa” (VN). Suomi on Itämeren maa, joten se kuuluu tähän kumppaniverkkoon, vaikka ei olekaan Nato-maa.

Nato-jäsenyys ei puheen mukaan edelleenkään ole ajankohtainen Suomelle, joten ensi vuoden turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelu saattaa tuntua jokseenkin turhauttavalta puuhalta Nato-option näkökulmasta. Mitä tämä Nato-optio tarkoittaa, on sinänsä hyvin epäselvää. Milloin sitä on pyydetty, milloin Nato on sen vahvistanut ja mitä se merkitsee, jos kriisi eskaloituu yllättäen?

Pääministeri Vanhanen kiittää sotiemme veteraaneja tehdystä työstä: ”Tänään kiitämme konkreettisesti veteraanisukupolvea kantamalla vastuumme lähimmäistemme turvallisuudesta tämän päivän turvallisuushaasteiden edessä” (VN). Veteraanisukupolvemme ansaitsevat kaiken kiitoksen siitä uhrautuvasta työstä, minkä ne ovat tämän maan puolustamiseksi ja rakentamiseksi tehneet. Meillä on niistä asioista paljon oppimista.

On tarpeellista muuttaa tämä kiitos konkreettisiksi toimiksi. Tärkeimpänä asiana voidaan pitää suhdettamme naapurimaahan Venäjään. Tässä suhteessa on lähdettävä yhteistyön peruselementeistä. Kaiken inhimillisen yhteistyön peruselementti on luottamus. Sitä ei maittemme välillä edelleenkään ole, koska viime sodat ja niiden seuraukset ovat yhä hoitamatta.

Suomalaiset askartelevat itsesyytösten parissa mahdollisimman tehokkaasti. Olemme Pariisin rauhansopimuksen ja siitä annetun lain mukaan syyllisiä sotaan, tuomitsimme johtajamme sotaan syyllisinä. Yritämme etsiä syyllisyyttä rintamakarkureiden tai venäläisten desanttien kohtelusta.

Unohdamme, että jokainen rintamakarkuri toimi keskittymällä vain omaan pelastumiseensa unohtaen omat aseveljet ja isänmaan. Unohdamme, että meillä on todella suuria asioita yhä avoinna, jotka tulisi selvittää pikaisesti. Sen jälkeen on helpompi selvittää myös kokoluokaltaan pienemmät asiat.

Pääministeri Vanhasella ja hallituksella on oiva tilaisuus rakentaa aitoa luottamusta Venäjän suuntaan ja vetää sitä yhteistyöhön rakentavien ehdotusten kautta. Poliittinen liturgia ei enää kuulu asiaan. Venäjän kanssa on puhuttava selkokieltä rauhanomaisesti ja win-win –pohjalta. On tuotava esille luottamuksen suuri merkitys tämän hetken ja tulevien asioitten ratkaisemisessa. Sotakorvausten palauttaminen on vielä sopimatta. 45 000 km2 palauttaminen ja 60 vuoden käyttö on sopimatta. Luottamus rakennetaan vain luottamusta herättävistä teoista.

Lisätiedot: Veikko Saksi

Karelia Klubi Online on painetun lehden sähköinen näköispainos. Lukeminen on ilmaista, eikä edellytä rekisteröintiä.

Karelia Klubi -lehtiSeuraava Karelia Klubi -lehti ilmestyy 04.09.07 painettuna versiona. Pyydä näytenumero, tilaa lehti. Anna palautetta.

Karelia Klubi KauppaKarelia Klubi Kauppa palvelee Internetissä ja Lappeenrannassa. Tervetuloa Karjala-ostoksille ja keskustelemaan palautuksesta!

Pro Karelia UutisetPro Karelia ry julkaisee ajankohtaisia Karjalaan ja luovutettujen alueitten palautukseen liittyviä poliittisia ja talousartikkeleita.


Pro Karelia ArkistoPro Karelia ry:n artikkeli-arkisto sisältää usean vuoden ajalta Karjalaan ja muihin pakkoluovutettuihin alueisiin liittyvät jutut.

ProJusticia


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].