Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

28.10.2007
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[04] Oikeudelliset

KAASUPUTKI PIETARI-HELSINKI –RADAN LINJAUKSELLE

- Raita: Hyödynnetään Pietari-Helsinki -ratalinjausta
- Venäjä tehnyt putkesta turvallisuuskysymyksen
- Kaasuputki on sinänsä tarpeellinen
- Turvallinen maaputki
- Karjalan omistajien edunvalvonta
- Win-win -ratkaisut olemassa

Nord Stream –kaasuputki herättää Baltian maissa suoraa puhetta ja oman maan etua katsovia päätöksiä. Ulkoministeri Urmas Paet tuo esille suunnittelun perusvirheen: ”Putken reitti suunniteltiin vain harvan valtion kesken” HS 28.10.07.

Raita: Hyödynnetään Pietari-Helsinki -ratalinjausta

Meriputken sijaan DI Jali Raita Somerolta ehdottaa mielenkiintoista ratkaisua: "Viipurista Helsinkiin putki tulee kuljettaa uuden Pietari-Helsinki –junaradan linjausta myöten".

Kaasua voitaisiin Raitan mukaan polttaa jo Suomessa ja siirtää sähkönä Saksaan. Jätelämpö hyödynnettäisiin Suomessa kaukolämpönä.Venäjä tehnyt putkesta turvallisuuskysymyksen

Virallinen Suomi katsoo, että kaasuputki on vain ympäristökysymys. Miksi Suomi ehdottomasti haluaa unohtaa putken muut vaikutukset, kuten taloudellisen ja turvallisuusaspektin? Onko valtiomme ja virkamiehistömme johto edelleen niin suomettunutta, ettei asiaa uskalleta tarkastella sen koko laajuudessa?

Venäjä on tehnyt asiasta vahvasti turvallisuuskysymyksen ilmoittamalla yksipuolisesti, että sen pinta-alukset ja sukellusveneet sekä ilmavoimat valvovat putken rakentamista ja käyttöä. Kun tähän lisätään Venäjän suuryritysten omien armeijoiden rakentaminen ja käyttö, tulee turvallisuusnäkökulma erityisesti Suomen osalta erittäin merkittäväksi. Kaasuputkea on käsiteltävä Suomen turvallisuuspoliittisessa selonteossa.

Tällainen kylmän sodan kehityssuunta on valitettava ja epämiellyttävä. Se ei kuitenkaan ole uutta presidentti Putinin hallinnolle. Se ei myöskään ole uutta venäläiselle kulttuurille. Väkivallan kulttuuri ja voimalla hallitseminen kuuluu olennaisesti venäläiseen ajattelumaailmaan. Tätä ei Suomessa haluta ymmärtää – eräät päättäjät eivät ilmeisesti ymmärräkään.

Kaasuputki on sinänsä tarpeellinen

Kaasuputki ja sen kautta kulkeva kaasu ovat tarpeellisia ja hyödyllisiä sekä Venäjälle että Euroopalle. Ei ole mitään syytä pyrkiä torpedoimaan hanketta. Sen sijaan on syytä määrätietoisesesti estää nykyiseseen suunnitelmaan liittyvät ympäristö-, turvallisuus- ja talousuhat ja etsiä kaikkia osapuolia hyödyttävä win-win –ratkaisu.

Talousuhka on mm. se, että putki kulkee suomalaisten omistajien kiinteistöjen kautta luovutetussa Karjalassa, mutta omistajien kanssa ei asiasta keskustella sanaakaan. Tämä uhka on samalla laaja ihmisoikeuskysymys, joka on ratkaisematta Suomen ja Venäjän välillä. Lisäksi Suomi ei hyödy putkesta millään lailla. Haittatekijöitä kyllä löytyy.

Ulkoministeri Paet tuo selkeästi esille meriputken aiheuttamia ongelmia. Suomalaisten on syytä ottaa asioitten selväkielisestä keskustelusta ja päättämisestä oppia Virosta. Elämme yhä liikaa kanonisoitujen totuuksien ja vaikenemisen maailmassa, vaikka selvää avautumista on jo alkanut tapahtua.

Turvallinen maaputki

DI Raitan ehdotus on turvallisuuden ja talouden kannalta sangen järkevä. Jatkuva junaliikenne tuo mukanaan putkilinjauksen turvallisuuden seuraamisen täysin toisella tavalla kuin meriputken osalta. Meriputkea ei kukaan pysty valvomaan siten, etteikö sitä voida haluttaessa sabotoida.

Tätä ehdotusta voidaan jatkaa siten, että putki voi jatkua Turkuun samaten junaratalinjauksen mukaisesti. Sen jälkeen joudutaan käyttämään meriputkea, mutta matka on jo olennaisesti lyhyempi kuin alkuperäinen 1 300 km merireitti. Vaihtoehtoisesti kaasu voidaan muuttaa sähköksi Suomessa ja toimittaa johtoja myöten Saksaan.

Maalinjaus ei ole vain turvallisuusnäkökohdasta järkevämpi vaihtoehto. Se on olennaisesti parempi ympäristönäkökulmasta kuin arvaamaton meriputki.

Se on taloudellisesta näkökulmasta parempi, koska silloin voidaan sopia siitä, miten Suomi hyötyy putkesta. Nykyinen lähtökohta, jossa vain Venäjä ja Saksa hyötyvät, on itsekeskeinen ja väärä. Nykyratkaisuissa Suomi olisi pelkkä menettäjä, maksaja ja sivustaseuraaja.

Suomi ei ole koskaan uhannut Venäjää, eikä esim. erinomaisesta tilaisuudesta huolimatta hyökännyt viime sodan aikana Pietariin. Suomalaiseen politiikkaan ei kuulu kiristäminen, eikä uhittelu. Suomen ja Venäjän raja on kaikkein rauhallisin Venäjän raja-alueista. Kun Venäjä hoitaa asiansa rauhanomaisesti, se pysyykin sellaisena. Venäjällä ei ole mitään syytä vältellä Suomen kautta keskenään sovittavaa putken linjausta turvallisuusnäkökohtien pohjalta.

Karjalan omistajien edunvalvonta

Pietari-Viipuri-Helsinki –junaratalinjaus ei vielä ratkaise pakkoluovutetun Karjalan kautta kulkevan putken ongelmaa. Se ongelma voidaan ratkaista siten, että Venäjä ilmoittaa tarkoin putken linjauksen Laatokan Karjalassa ja Karjalan Kannaksella. Sen jälkeen suomalaiset selvittävät, ketkä ovat ko. linjauksen alle jäävien kiinteistöjen suomalaisia omistajia. Jos joku suku ei halua selvitystä osaltaan tehdä, selvityksen voi tehdä Suomen valtio.

Karjalan kysymys aiheuttaa sen, etteivät amerikkalaiset tahot voi nyt olla mukana hankkeessa esim. rahoittamassa sitä. Yhdysvallat on määrätietoisesti ilmoittanut jo presidentti Theodor Rooseveltista alkaen, ettei se hyväksy Molotov-Ribbentrop –sopimuksen mukaisia alueratkaisuja, vaan pitäytyy 1939 edeltäviin rajoihin. Nykyistä tilaa ei pidetä myöskään Atlantin julistuksen mukaisena.

Karjala ja muut pakkoluovutetut alueet eivät siten kuulu amerikkalaisten mukaan Venäjälle, vaikka ne tällä hetkellä ovat Venäjän hallinnon piirissä. Myös CIA:n Factbook tuo tämän olemassa olevan kiistakysymyksen esille sekä Suomen että Venäjän osiossaan.

Luonnollisesti yksinkertaisin ja pitkän päälle paras ratkaisu kaasuputkenkin osalta on koko Karjala-kysymyksen asiallinen ratkaiseminen siten, että Venäjä palauttaa ryöstösaaliin ja sopii korvauksista. Tämäkin kysymys tulee vääjäämättä Suomen ja Venäjän välillä tarkasteltavaksi.

Nykyisen menettelyn jatkaminen, jossa suomalaisten omistajien ihmisoikeuksia vuosikymmenestä toiseen poljetaan, ei muodosta parhainta yhteistyöpohjaa maitten välille. Suomen ja Venäjän suhteet ovat sangen asialliset, mikä on erinomainen asia. Ne voivat olla hyvät ja aidosti luottamukselliset sitten, kun Venäjä korjaa vanhojen aggressioiden seuraukset.

Win-win -ratkaisut olemassa

Kun kaasuputken linjaukset tuodaan aitoon ja monipuoliseen keskusteluun kaikkien asiaan liittyvien maiden kanssa, voi tuloksena löytyä erinomainen ratkaisu jokaiselle osapuolelle. Ehkä koko putki kulkeekin sen jälkeen jo valmiita reittejä Baltian kautta, mikä tuntuu kaikkein järkevimmältä vaihtoehdolta. Jos halutaan löytää vaihtoehtoinen reitti, putki voidaan sopia kulkevaksi Petsamon, Pohjois-Suomen ja Ruotsin kautta.

Tällöin Suomi jää pääosin osattomaksi putken taloudellisesta hyödystä. Ongelmana se on kuitenkin paljon pienempi kuin nykyinen suunnitelma, jossa Suomi on pelkkä maksaja, jossa Suomen turvallisuusasema heikkenee ja jossa Suomen ympäristöriskit kasvavat huomattavasti.

Ellei kaasuputken linjauksesta löydy aitoa win-win –pohjaa, jossa kaikki osapuolet voittavat, on Venäjä jo epäonnistunut Saksan kanssa tässä hankkeessa. Putkesta tulee vain yksi riitakapula muiden ongelmien lisäksi. On syytä lopettaa yksipuolinen ajattelu ja siirtyä monenkeskeiseen win-win –ajatteluun.

Lisätiedot: Veikko Saksi

Karelia Klubi Online on painetun lehden sähköinen näköispainos. Lukeminen on ilmaista, eikä edellytä rekisteröintiä.

Karelia Klubi -lehtiSeuraava Karelia Klubi -lehti ilmestyy 04.09.07 painettuna versiona. Pyydä näytenumero, tilaa lehti. Anna palautetta.

Karelia Klubi KauppaKarelia Klubi Kauppa palvelee Internetissä ja Lappeenrannassa. Tervetuloa Karjala-ostoksille ja keskustelemaan palautuksesta!

Pro Karelia UutisetPro Karelia ry julkaisee ajankohtaisia Karjalaan ja luovutettujen alueitten palautukseen liittyviä poliittisia ja talousartikkeleita.


Pro Karelia ArkistoPro Karelia ry:n artikkeli-arkisto sisältää usean vuoden ajalta Karjalaan ja muihin pakkoluovutettuihin alueisiin liittyvät jutut.

ProJusticiaArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].