Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

03.11.2007
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[05] Omistusoikeus

”KAIKILLA PAKOLAISILLA OIKEUS PALATA JA OIKEUS VAATIA OMAISUUTTAAN TAKAISIN”

Ihmiskunnan historian alusta alkaen osa väestöstä on joutunut pakolaisuuteen. Voitaneen sanoa, että ensimmäinen pakolaisuus on kirjattu Raamattuun Aatamin ja Eevan karkoituksena Paratiisista.

Pakolaisten asemaa on viime vuosina kyetty parantamaan ja määrää jossain määrin vähentämään. YK:n pakolaissopimuksen mukaan pakolaisille on kohdemaassa taattava vähintään samat oikeudet kuin siirtolaisilla on. Heillä on siten täydet ihmisoikeudet.

Ovatko maansisäisten pakolaisten eli suomalaisittain evakkojen ihmisoikeudet toteutuneet? Evakot joutuivat jättämään pääosan omaisuudestaan kotitanhuvilleen lähtiessään henkensä edestä pakoon muualle Suomeen. Evakoiden kotialueet eivät nyt ole Suomen hallinnoimaa aluetta.

Suomalaisten evakkojen olosuhteet kyettiin järjestämään sodan runteleman ja sotakorvausten ahdistaman maan resurssit huomioon ottaen ainutlaatuisen hyvin. Kiitos tästä kuuluu niin asiaa hoitaneille viranomaisille kuin evakoiden joustavuudelle ja evakoita vastaanottaneille ja heille maataan luovuttaneille ihmisille.

Presidentti Martti Ahtisaari lausui Suomen Kuvalehden 02.11.2007 mukaan: ”Kaikilla pakolaisilla oikeus palata ja oikeus vaatia omaisuuttaan takaisin”. Lausuma liittyi varsinaisesti presidentti Ahtisaaren suunnitelman, jonka tavoitteena on Kosovon itsenäisyys. Tätä ohjelmakohtaa ei liene tarkoitettu vain Kosovon pakolaisille, vaan laajemmin, koska siinä puhutaan kaikista pakolaisista. Kansainvälisessä prosessissa ei voida lähteä eri pakolaisryhmien eriarvoisesta kohtelusta.

Onko evakoilla ollut mahdollisuus palata kotiseudulleen? Ei ole ollut. Neuvostoliitto esti sen aikanaan totaalisesti. Venäjä estää nyt palaamisen. Suomalainen voi käytännössä asua Venäjällä, mutta hän ei voi palata omaan kotiinsa. Sitä asuttaa kokonaan joku muu.

Voiko evakko vaatia omaisuutaan takaisin? Voi vaatia, mutta Venäjä ei anna vaatimukselle arvoa. Viipurissa juuri käydyn piirioikeuden istunnon pöyristyttävät menettelytavat ja päätös osoittavat, ettei Venäjä kunnioita sen paremmin omaisuuden perimystä kuin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteitakaan.

Huolestuttavinta on se, ettei Euroopan ihmisoikeustuomioistuinkaan halua millään lailla käsitellä evakkojen omaisuuskysymyksiä. Tämä tuli erittäin selvästi esille, kun asianajaja Kari Silvennoinen haki lähes kahdellesadalle evakolle oikeutta EIT:stä. Päätös oli venäjänkielinen, eikä siinä varsinaista asiaa käsitelty lainkaan. Lisäksi EIT:n päätös alisti suomalaisten oikeudet Venäjän oikeuden ratkaistavaksi käyttämällä hämmästyttävää ilmaisua kotimaisista oikeuskeinoista ja viittaamalla Venäjän kaikkiin oikeusasteisiin.

Myös Suomen valtionjohto on syrjinyt evakoiden oikeuksia kieltäytymällä millään tavoin osallistumasta evakoiden ihmisoikeuksien ajamiseen ja kanonisoimalla koko ns. Karjalan kysymyksen hermeettisesti suljetuksi tabuksi, josta poliittisessa päätöksenteossa ei keskustella, eikä käsitellä. On hämmentävää, että noin miljoonan suomalaisen ihmisoikeuksia saadaan näin yksioikoisesti hyljeksiä.

Viime sotien pakolaisten ja maansisäisten pakolaisten ihmisoikeuksien syrjiminen EIT:ssä ja EU:n eri instansseissa on ollut asia, johon kukaan ei ole halunnut puuttua. YK:n ihmisoikeusjulistus tai Euroopan ihmisoikeussopimus eivät kuitenkaan esim. omistusoikeuden osalta tekee minkäänlaista jakoa siihen, onko jokin oikeudenloukkaus tuore vai vanhempi.

Yleisen oikeustajun mukaan tämän hetken kriittiset, henkeen kohdistuvat oikeusloukkaukset tulee hoitaa ensin. Tätä käytetään eräänlaisena keppihevosena sille, ettei vanhoja oikeusloukkauksia ehditä hoitaa. Miksi vanhoja, jo osittain arpeutuneita asioita edes pitäisi nostaa esille?

Vaikka ihmisoikeusloukkausten kohteiksi joutuneiden asiat vuosien ja vuosikymmenien saatossa ehkä tulevat asialliseen kuntoon, on rikosten hoitamatta jättäminen sama kuin vääryyksien hyväksyminen. Oikeusvaltiot eivät voi lähteä periaatteesta, että vanhoja asioita ei tarvitse hoitaa, aika on ne hoitanut, loukkauksia kokeneet kuolevat, rikoksentekijätkin ovat pääosin kuolleet ja pitää vain katsoa tulevaisuuteen.

Tulevaisuuden näkymät ovat ankeat, kun vanhat asiat ovat hoitamatta. Ne ovat mitä parhain pohja yhä uusien oikeusloukkausten tekemiseen. Eihän pahantekijän tarvitse ajatella muuta kuin että antaa ajan vähän kulua, kohta minun oikeuteni ryöstösaaliiseen tunnustetaan vakiintuneena olotilana.

Selvittämättömät asiat ovat aina huono pohja yhteistyölle. Ne aiheuttavat luottamuksen puutteen. Tämä näkyy erittäin selvästi Venäjän ja Suomen sekä Venäjän ja muiden maiden välillä.

Venäjä ei ole tehnyt selkoa ja korjannut viime sotien aikaisia erittäin raskaita rikoksia ihmisyyttä ja ihmisoikeuksia vastaan. Se on päinvastoin tehnyt niistä sankaritarinoita ja korottanut Stalinin historian suurimpien johtajien joukkoon. Suuret loukkaukset jäävät kansakunnan geneettiseen muistiin, eivätkä ne pyyhkiydy pois, ennen kuin asiat selvitetään ja sovitaan.

Maailmassa pakolaiskysymys sekä niihin liittyvät omaisuuskysymykset ovat kaikkiaan suuri ongelma. Jos edes länsivallat olisivat toimineet sodan jälkeen oikeudenmukaisesti, olisi todennäköisesti säästytty kymmeniltä miljoonilta uhreilta ja valtavalta määrältä inhimillisiä kärsimyksiä.

Länsi katsoi edukseen tukea sodan aikana kommunismista valtaa ja omaa kansaansa hävittävää totalitarismia ja tuhota ja tuomita Saksa perusteellisesti ainoana sotarikollisena. Suurempi rikollinen eli Stalinin Neuvostoliitto jätettiin täysin tuomitsematta. Ei Maonkaan sadan miljoonan ihmisen tapattamiseen ole kovin merkittävästi otettu kantaa.

Suomessa Pro Karelian ja muiden ns. palautusjärjestöjen toiminta ei siten kohdistu vain Karjalan evakkojen oikeuksien palauttamiseen, vaan lähtökohta on olennaisesti syvällisempi. Tavoitteena on saada ensin Suomen valtionjohto ja Euroopan poliittiset johtajat oivaltamaan, että myös viime sotien seuraukset on asiallisesti selvitettävä ja rauhanomaisesti sovittava. Vain sellainen yhteinen ponnistelu luo pohjaa oikeudenmukaisuuden lisääntymiselle, win-win –pohjaiselle yhteistyölle ja inhimillisen hädän poistamiselle.

Tätä asiaa edistämään ollaan Eurooppaan perustamassa joulukuussa uutta ”evakko-organisaatiota”, Euroopan pakolaisten ja karkotettujen liittoa. Olisi erittäin tärkeää, että myös poliittisesti johdetut suuret evakkojärjestöt, kuten Karjalan Liitto ja saksalainen Bund der Vertriebenen, oivaltaisivat yhteisten ponnistelun tarpeellisuuden ihmisoikeuksien toteuttamiseksi ohi poliittisten puolueiden tai henkilökohtaisten intressien.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n tilaston mukaan pakolaisiksi rekisteröityjä ihmisiä (pakolaiset, turvapaikan hakijat ja muut järjestön toimenkuvaan kuuluvat ihmiset) oli 01.01.2007 yhteensä lähes 33 miljoonaa, joista puolet Aasiassa ja vajaa 1/3 Afrikassa. Pakolaisia on noin 0.5 % koko maailman väkiluvusta.

Viiden viime vuosikymmenen aikana UNHCR laskee auttaneensa noin 50 miljoona ihmistä aloittamaan uuden elämän. Järjestö toimii nyt 111 maassa. Vaikka prosentti-osuus maailman väkiluvusta ei ole suuri, on ongelma kokonaisuudessaan valtava ja häpeällinen rikkaille maille.

Pakolaisuuden edellytykset määritellään vuoden 1951 Geneven pakolaissopimuksessa, jota YK:n yleiskokouksen 1961 lisäpöytäkirjassa täsmennettiin. Sopimuksen keskeinen säännös on palautuskielto. Sopimusvaltio ei saa palauttaa pakolaista alueille, joissa hänen henkeään tai vapauttaan uhataan rodun, uskonnon, kansalaisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi.

Sotaa ja luonnonkatastrofeja pakenevat eivät ole YK:n määritelmän mukaan pakolaisia, mutta pakolaisstatusta on useissa maissa laajennettu koskemaan muitakin kuin henkilökohtaisen vainon kohteeksi joutuneita.

II maailmansodan pakolaiset, karkotetut ja pakkosiirretyt kansat ja kansanryhmät eivät kuulu YK:n pakolaisstatuksen piiriin. Heidän asuttamisensa on jollakin tavoin järjestynyt tai järjestetty siten, että he voivat turvallisesti elää ja valita asuinmaansa.

Olivatko Karjalan, Salla-Kuusamon, Petsamon ja Suomenlahden eräiden ulappasaarien evakot pakolaisia? Heistä voidaan käyttää nimeä sotapakolainen tai pakolainen omassa maassaan tai maansisäinen pakolainen. UNHCR:n mukaan maansisäiset pakolaiset ovat ihmisiä tai ihmisryhmiä, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan aseellisen konfliktin, laajalle levinneen väkivallan, ihmisoikeusloukkausten, luonnonkatastrofien tai ihmisten aiheuttamien katastrofien takia. He eivät siten ylitä valtakunnanrajaa, vaan jäävät kotimaahansa. Maansisäisiä pakolaisia lasketaan nyt olevan noin 25 milj. ihmistä.

Evakko on henkilö, joka on joutunut evakuoinnin kohteeksi. Siirtokarjalainen-sanaa käytetään evakon synonyyminä. Sodanjälkeisenä aikana asioista pyrittiin käyttämään kierto-ilmauksia, ettei suututettaisi suurta naapuria. Evakko-sanaa on Suomessa ilmeisesti ryhdytty käyttämään siksi, että se on paljon pehmeämpi ilmaisu kuin pakolainen. Evakolla ei ole kansainvälistä statusta, hän on vain evakuoinnin kohteeksi joutunut henkilö.

Suomalaiset evakot ovat pakolaisia sikäli, että heidän varsinainen kotinsa on vieraan vallan alueella. Jos he olisivat jääneet koteihinsa, heihin olisi kohdistettu vainon, vangituksi joutumisen, kidutuksen ja henkensä menettämisen uhkaa. Jääminen omaan kotiin oli aivan liian vaarallista, joten se ei ollut järkevän ihmisen vaihtoehto.

Stalin oli luvannut kyyditä suomalaiset upseerit ja suojeluskuntalaiset Katyniin, jossa yli 21 000 puolalaista älymystön edustajaa murhattiin tilan tekemiseksi suomalaisille. Loput suomalaiset Stalin lupasi siirrättää Siperiaan – kävellen. Jääminen kotiinsa olisi merkinnyt evakoille pääosin kuolemaa. Evakkojen kotiinsa jääminen ei Suomen valtiovallankaan mielestä ollut relevantti vaihtoehto, vaan ihmisiä kehotettiin nopeasti poistumaan sekä sodan jaloista että sodan jälkeen pakkoluovutetuilta alueilta.

Pakolais- ja maansisäisten pakolaisten kysymys mittaa maailman valtioiden ja niiden yhteiselimien halua edistää oikeudenmukaisuutta ja inhimillisyyttä. Sodanjälkeisen ihmisoikeusrikosten korjaaminen on poliittisesti kuuma kysymys, johon omia etujaan avat poliitikot eivät uskalla vähällä kajota.

Nämä asiat kuitenkin nousevat väkisin pintaan. Lukuisat vahvenevat signaalit osoittavat, että nyt on näille asioille ikkuna raollaan, on tulossa niiden aika. Myös suomalaisten poliitikkojen on aika herätä tähän asiaan liittyvästä horroksestaan ja ryhdyttävä aktiiviseen toimintaan suomalaisten evakkojen ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Se on maan etu.

Lisätiedot: Veikko Saksi

Karelia Klubi Online on painetun lehden sähköinen näköispainos. Lukeminen on ilmaista, eikä edellytä rekisteröintiä.

Karelia Klubi -lehtiSeuraava Karelia Klubi -lehti ilmestyy 04.09.07 painettuna versiona. Pyydä näytenumero, tilaa lehti. Anna palautetta.

Karelia Klubi KauppaKarelia Klubi Kauppa palvelee Internetissä ja Lappeenrannassa. Tervetuloa Karjala-ostoksille ja keskustelemaan palautuksesta!

Pro Karelia UutisetPro Karelia ry julkaisee ajankohtaisia Karjalaan ja luovutettujen alueitten palautukseen liittyviä poliittisia ja talousartikkeleita.


Pro Karelia ArkistoPro Karelia ry:n artikkeli-arkisto sisältää usean vuoden ajalta Karjalaan ja muihin pakkoluovutettuihin alueisiin liittyvät jutut.

ProJusticia


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].