Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

04.11.2007
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

"ET SAA, ELLET ITSE KYSY"

- Tarvitsemme Suomen eduista lähtevää aloitekykyä
- Ongelma pahenee, kun sen annettaan vain kehittyä
- Suhteittemme avoimet ongelmat on ratkaistava
- On seurattava myös heikkoja signaaleja
- Suomen katsottava historiansa kipupisteitä
- Tarvitsemme aloitekykyä: et saa, ellet itse kysy
- Muutoksen ikkuna on raollaan, on aika toimia

“Historia ei ole pysähtynyt eikä ennalta määrätty. Suomen ulkopolitiikan onnistuminen on kautta aikain riippunut historian liikkeen tajusta ja omien mahdollisuuksien näkemisestä. Tarvitsemme nytkin Suomen eduista lähtevää ulkopoliittista näkemystä ja aloitekykyä niin globaalisti, unionitasolla kuin kahdenvälisissä suhteissakin.” Ulkoministeri Ilkka Kanerva lausui nämä sanat Maanpuolustuskurssiyhdistyksen syyskokouksessa Helsingin yliopiston juhlasalissa 01.11.2007.

Ulkoministeri on sanoillaan iskenyt suomalaisen valtionhoidon eräiden menettelytapojen ytimeen. Joidenkin asioitten käsittely ja päätöksenteko on ollut flegmaattista alistumista siihen, että joku toinen on määrännyt historiamme, meillä ei ole mitään mahdollisuuksia, tulevaisuutemmekin on jo määrätty, eikä meidän omia intressejämme pidä edes yrittää valvoa.

Tarkempi analyysi osoittaa, että valtaosa tähän päätöskategoriaan kuuluvista asioista liittyy jollakin tavoin Neuvostoliittoon, Venäjään ja viime sotien seurauksiin. Esimerkeiksi voimme ottaa ns. sotasyyllisyyden, asekätkennän, Karjalan kysymyksen eli pakkoluovutettujen alueitten palauttamisen, sotakorvaukset, Saimaan kanavan, lähialueyhteistyörahoituksen, Nord-Stream -kaasuputken tai vaikkapa Vaalimaan järjettömät rekkajonot.

Monet poliitikot kieltävät, ettei esim. Karjalan kysymystä ole olemassakaan, joten mistään päätöksenteosta ei voida puhua. Asioista ei uskalleta poliittisen eliitin keskuudessa keskustella tai niitä selvittää. Pää laitetaan syvälle pensaaseen ja uskotaan, että ongelma väistyy sillä. Luulisi historian jo opettaneen, että ongelma pahenee, kun sen annetaan vain kehittyä, eikä edes yritetä hoitaa.

Mistä tämä epätoivoisuus historian ja tulevaisuuden osalta johtuu? Ehkä se on osa kansanluonnettamme, joka puetaan suoraselkäisyyden, sopimusten pitämisen ja rehellisyyden kaapuun. Mitä kunniakasta siinä on, että pyrimme rikollisin pakkokeinoin meille määrättyjä sopimuksia tiukasti yhä pitämään? Mitä isänmaallisuutta on siinä, että ajattelemme ensisijaisesti ryöstäjän oikeutta ja etua? Mitä suoraselkäisyyttä on unohtaa omien kansalaisten ihmisoikeudet ja kehitellä rikollisesti toimineelle osapuolelle legitiimejä oikeuksia? Tämän tyyppistä asennetta ongelmana oleviin asioihin ruokkii pelko.

Ulkoministeri vahvistaa tiivistetysti, että “Suhteittemme avoimet ongelmat on ratkaistava”. Vaikeistakin ongelmista on kyettävä keskustelemaan monipuolisesti. Kanerva ilmaisee erityisesti Venäjä-keskusteluun liittyvän ongelman eli keskustelemme keskustelusta, emme itse asiasta. Substanssi unohdetaan, kun on tärkeämpää kauhistella vaikkapa venäläisten vaikuttajien osallistumista Suomen Nato-keskusteluun.

Kanerva on valmis sietämään erilaisten toimijoiden (venäläistenkin) osallistumista keskusteluun: “Kyllä tämä pitää sietää ilman, että Suomessa kurkotellaan nitropurkkia joka lausahduksen jälkeen. On jo korkea aika.”

On todella. Erityisesti Venäjä lähettää jatkuvasti erilaisia koepalloja joidenkin mielipiteinä ja testaa, miten niihin suhtaudutaan. Jos suhtautuminen on yhtä pelokasta kuin suomettumisen aikana, asiaa on hyvä jyrätä edelleen. Jos kohdataan vahvaa vastustusta, pallo vedetään takaisin ja hyvä tsaari nuhtelee huonosti käyttäytynyttä edustajaansa.

On rohkaisevaa, että Suomen hallituksessa on henkilöitä, jotka uskovat muutosmahdollisuuteen ja siihen, että me itse voimme vaikuttaa tulokseen. On keskeistä, että tajuamme historian liikkeen ja osaamme sopeuttaa oman toimintamme siihen. Tämä edellyttää kehityssignaalien erittäin herkkää seurantaa. Ei riitä, että seuraamma signaalien valtavirtaa, koska se kertoo vain siitä, miten tällä hetkellä edetään.

On seurattava niitä eri suunnista tulevia heikkoja signaaleja, joiden kehityssuunta on vahvistuva ja jotka kertovat tulevasta muutokset. Historiallisille tapahtumille on ikkuna raollaan, kun on niiden aika. Kun siihen rakoon osataan tähdätä oikealla tavalla, olemme itse edistämässä haluamaamme muutosta. Jos kaikki vain odottavat, mitään ei tapahdu. Muutos tapahtuu aina joidenkin ihmisten toimiessa katalyytteinä.

Erittäin vahvoja ilmiöitä ovat olleet esim. Lokakuun vallankumous Venäjällä tai Suomen itsenäistyminen. Molempiin asioihin on historiallinen kehityskaari avannut mahdollisuuksien ikkunan. Niin Venäjällä kuin Suomessakin on ollut riittävä joukko ihmisiä, jotka ovat nähneet muutosmahdollisuuden.

He ovat nähneet heikkojen signaalien kehityksen ja vahventaneet kehitystä. He ovat saaneet jotain käänteentekevää historiassa aikaiseksi. Venäjällä saatiin aikaiseksi mahtava sortovalta ja ihmisten joukkomurhaaminen, koko järjestelmän täydellinen muutos. Suomessa saatiin syntymään demokraattinen tasavalta.

Suomessa media on pääosin vapautunut vanhoista Venäjään liittyvistä kahleista olennaisesti poliitikkoja paremmin. Uskalletaan käsitellä asioita niiden oikeilla nimillä ja Venäjällä tapahtuneita negatiivisiakin asioita tuodaan esille.

Mediakirjoittelusta puuttuu kuitenkin edelleen valtaosaltaan todellinen substanssikirjoittelu esim. Karjalan kysymyksestä tai sotasyyllisyydestä. Ajankohtaisista asioista uutisoidaan, mutta vaihtoehtojen punninta tai johtopäätösten teko jää pääosin heikolle tasolle. Tämä on suuri puute, koska erityisesti nuorten ihmisten on vaikea muodostaa käsitystä asiasta ilman riittäviä tietoja.

Ulkoministeri Kanerva lopettaa esitelmänsä sinänsä täysin itsestään selvältä kuulostavaan toteamukseen, joka Suomessa on ollut kaikkea muuta kuin itsestään selvä: “Tarvitsemme nytkin Suomen eduista lähtevää ulkopoliittista näkemystä ja aloitekykyä niin globaalisti, unionitasolla kuin kahdenvälisissä suhteissakin”.

On päivän selvää, että muut maat lähtevät omien etujensa ensisijaisesta tarkastelusta päätöksenteossaan. Jos Venäjällä presidentti julkisesti sanoisi, ettei hän halua saada omia maitaan takaisin tai jättäisi oman maan pelastaneet johtajat – jos nämä olisivat vielä toimineet oikein – edelleen syylliksi, hänet todennäköisesti ammuttaisiin. Ei hän ainakaan olisi erittäin suosittu presidenttinä.

Suomen on katsottava historian kipupisteissä ensisijaisesti omia legitiimejä etujaan. Venäläiset ovat osanneet erittäin hyvin pitää kiinni omista eduistaan, legitiimeistä ja tarvittaessa ei-legitiimeistäkin. Sellainen neuvottelija, joka jo etukäteen antaa periksi, tinkii itsensä kanssa vastapuolen puolesta ja eduksi tai jättää koko asian esille ottamatta, ajaa vain vastapuolen etua.

Tarvitsemme aloitekykyä. Vain me itse olemme kiinnostuneita omista eduistamme, eivät toiset niistä huolehdi. Meidän on oltava aktiivisia ja panostettava muutoksen toteuttamiseen. Gandhi on lausunut useita viisauksia, joista yksi on: “Et saa, ellet itse kysy”. On aika ryhdistäytyä ja ottaa myös sotien seurauksina syntyneet ihmisoikeusloukkaukset asiallisesti esille. Ei niitä kukaan muu ota esille.

Jos jätämme suhteidemme avoimet ongelmat ratkaisematta, ne tulevat aina hiertämään välejämme. Luottamus puuttuu ja sen mukana todellinen yhteistyö. Jos hyväksymme vääryyden, luomme erinomaisen pohjan uusien vääryksien toteutumiselle. Kun valmistelemme asiat perusteellisesti ja etsimme niihin win-win –ratkaisun, olemme moraalisesti ja faktisesti vahvalla pohjalla. “Muutos olemme me itse” (Gandhi). Muutos avaa uusia mahdollisuuksia.

Muutoksen signaalitt kertovat nyt, että on tullut sodan seurausten korjaamisen aika. Ikkuna on raollaan, siihen pitää vastata aktiivisella aloitteellisuudella. On ryhdyttävä perusteellisesti selvittämään näiden asioiden parasta mahdollista korjaustapaa meidän etujemme ja oikeuksiemme pohjalta yhteiseksi hyväksi.

Lisätiedot: Veikko Saksi

Karelia Klubi Online on painetun lehden sähköinen näköispainos. Lukeminen on ilmaista, eikä edellytä rekisteröintiä.

Karelia Klubi -lehtiSeuraava Karelia Klubi -lehti ilmestyy 04.09.07 painettuna versiona. Pyydä näytenumero, tilaa lehti. Anna palautetta.

Karelia Klubi KauppaKarelia Klubi Kauppa palvelee Internetissä ja Lappeenrannassa. Tervetuloa Karjala-ostoksille ja keskustelemaan palautuksesta!

Pro Karelia UutisetPro Karelia ry julkaisee ajankohtaisia Karjalaan ja luovutettujen alueitten palautukseen liittyviä poliittisia ja talousartikkeleita.


Pro Karelia ArkistoPro Karelia ry:n artikkeli-arkisto sisältää usean vuoden ajalta Karjalaan ja muihin pakkoluovutettuihin alueisiin liittyvät jutut.

ProJusticia


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].