Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

05.11.2007
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

SYYLLISTÄMINEN VAI RAKENTAMINEN?

- ei saa syyllistää, pitää ajattella tulevaisuutta?
- onko elämä joko tai vai sekä että?
- Karjala on kuin Raamatun köyhän miehen lammas
- on kaksinaismoraalia tuomita vain jotkut rikokset ja jättää toiset
- koston kierre vältettävä, ei Hammurabin lakia
- luottamus on yhteistyön ehdoton pohjarakenne
- luottamuspohjainen win-win on paras rakennusaines

Suomen Venäjä-suhteissa on perinteenä ollut se, ettei Venäjää (tai Neuvostoliittoa) ole haluttu syyllistää sen vääristä teoista. On sanottu, että menneitten pitää antaa olla ja on vain rakennettava uutta. Ei saisi puhua sotien aloittajasta, sodan tuhoista, sotakorvauksista, aluemenetyksistä, sotasyyllisyydestä tai kylmän sodan painostuksesta. Pitäisi ajatella investointimahdollisuuksia, tulevaisuutta. Ei pitäisi syyllistää, pitäisi vain rakentaa tulevaisuutta.

Onko elämä siten ”joko tai” eli joko syyllistämistä tai rakentamista, vai ”sekä että” eli sekä totuuden esille tuomista ja rakentamista?

Eräs henkilö on verrannut Karjalan tilannetta Raamatun kertomukseen, jossa puhutaan köyhästä miehestä, jolla oli yksi karitsa ja rikkaasta miehestä, jolla oli suuri määrä lampaita ja härkiä. Kun rikas mies sai vieraita, hän otti köyhän karitsan ja teurasti sen juhliakseen vieraittensa kanssa (2. Samuelin kirja, 12. luku). Tämän kertomuksen profeetta Natan kertoi kuningas Davidille.

Vertaus on osuva. Karjala oli noin 0.1 % Neuvostoliiton pinta-alasta ja koko Suomen väkiluku noin 1.4 % sen väkiluvusta. Pidot olivat Molotov-Ribbentrop –sopimus, jolla Neuvostoliitto ja Saksa jakoivat Eurooppan etupiireihinsä.

Olisiko Raamatun kertomuksessa oikea ja paras vaihtoehto ollut se, että köyhä mies olisi pitänyt rikasta miestä parhaana ystävänään, olisi antanut hänelle oma-alotteisesti vähästään lahjoja ja sanonut, että katsotaan vain yhdessä luottavasti tulevaisuuteen? Olisiko Venäjän ja Suomen välisten suhteitten kannalta parasta, että unohdettaisiin menneet?

Miten Raamatun mukaan toimittiin? Profeetta Natan syyllisti kuninkaan ja sanoi, että sinä olit se rikas mies ja toiminnastasi seuraa rangaistus. Kuningas katui ja korjasi rikoksiaan. Jos Natan olisi sanonut, että katsotaan vain tulevaisuuden suuria mahdollisuuksia, se olisi ollut kuninkaalle viesti, että hänen asemassaan oleva ihminen, peräti kuningas, saikin toimia väärin.

Neuvostoliiton ja Venäjän osalta usein sanotaan, että se on niin suuri ja voimakas, ei sitä saa suututtaa tuomalla vanhoja rikoksia esille. Jos hyväksymme, että Natanin teko oli oikea, on melkoista kaksinaismoraalia tuomita toinen vääryys ja vaieta toisesta. Näinhän aikaisemmin on hyvin pitkälti tehty. Hitlerin Saksa on tuomittu kovin sanoin, mutta Stalin Neuvostoliiton rikoksista on vaiettu tai niitä ei ainakaan ole koskaan tuotu Nürnbergin kaltaisen tuomioistuimen eteen.

Tulevaisuuteen katsominen ja rakentavien ratkaisujen etsiminen on ensiarvoisen tärkeää. Tuomitseminen ei saa olla pääasia, vaan ”uuden yhteiskuntakelpoisuuden” saavuttamisen tulee olla keskeisintä. Lähtökohtana täytyy olla se, että sovellettavan ratkaisun täytyy selkeästi osoittaa, mikä on ollut oikein ja mikä väärin ja mikä on tie tästä eteenpäin. Miksi vanhat asiat pitää selvittää?

Emme elä enää Hammurabin lain aikaa, joka luotiin noin 1760 eKr. Lain perusajatukseksi on kiteytynyt ”silmä silmästä, hammas hampaasta”. Totuuden esille tuominen ei saa olla koston välikappale. Kosto ja väkivalta johtavat aina uuteen väkivaltaan. Seuraa kierre, jonka katkaisu vaikuttaa lähes mahdottomalta.

Tästä on varoittavia esimerkkejä serbien ja kosovolaisten tai israelilaisten ja palestinalaisten välillä. Kukaan tuskin enää osaa sanoa, mikä todella oli kierteen alkuperäinen lähtökohta. Se kuitenkin on varmaa, että molemmat osapuolet häviävät.

Ihmisluonteeseen on rakennettu mekanismi, joka automaattisesti mittaa kahden tahon välistä luottamusastetta. Kun tiedän, että toinen osapuoli on toistuvasti toiminut väärin, eikä koskaan ole korjannut väärintekojaan, olen epäluuloinen hänen suhteensa. Vaikka yhteistyö olisi erittäinkin edullista, joutuu aina miettimään, pettääköhän toinen osapuoli minut tässä asiassa.

Venäjän tällä hetkellä tarjoama kaupallinen potentiaali on huikea. Sinne voisi olla erittäin tuottavaa investoida. Monessa suhteessa pohja yhteistyölle on olennaisesti parempi kuin aikaisemmin. Miksi ulkomaiset kuitenkin sijoittavat suhteellisen varovaisesti Venäjälle? Vielä tärkeämpi on kysymys, miksi rikastuneet venäläiset eivät palauta ns. suuren puhalluksen aikana vietyjä 600 – 1 400 mrd. dollaria takaisin Venäjälle. Vain rippeitä on palautettu.

Luottamus puuttuu, siksi ei oteta riskiä. Luottamus on kaiken yhteistyön edellytys. Luottamusta ei saavuteta pelkillä puheilla ja vakuutuksilla, täytyy olla luottamusta herättäviä toimenpiteitä. Suurin luottamusta herättävä toimenpide on vanhojen asioitten korjaaminen. Sitä Venäjä ei ole tehnyt.

Venäjän suurin geopoliittinen tragedia ei ollut Neuvostoliiton romahtaminen, vaan loistavan geopoliittisen aseman ja mahdollisuuksien väärinkäyttö ja siitä seurannut tuho. Se on ollut ja pysyy venäläisten tragediana, joka tekee koko valtakunnasta edelleen epävarman.

Elämä ja yhteistyö ei siten saa olla joko tai. Sen tulee olla sekä että. Syyllistäminen tässä tarkoittaa yhteistyötä ja kansakunnan omaa kehitystä haittaavien esteiden asiallista ja rehellistä esille tuomista. Rakentaminen tarkoittaa sekä niiden keinojen yhteistä etsintää, joilla vanhat ongelmat parhaiten ratkaistaan että positiivisen, yhteistyöhön perustuvan tulevaisuuden näkymien valottamista.

Pro Karelian Karjala-strategia lähtee win-win –periaatteesta eli molemmat voittavat –ajatuksesta. Ottaen huomioon ihmisluonteen perusominaisuudet win-win ei voi olla pelkästään tulevaisuuteen katsomista. Se ei nykyisellä pohjalla tuota parasta tulosta molemmille osapuolille. Koska Venäjän ja Suomen yhteinen historia on traumaattinen, on yhdessä tarpeen etsiä niitä muotoja, joilla asiat korjataan.

Anteeksiantamus on ihmiselle ja koko ihmiskunnalle yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Se on osa ihmisyyttä ja inhimillistä kanssakäymistä. Neuvostoliitto otti Suomelta mm. 45 000 km2 maata. Pitäisikö Suomen nyt antaa Venäjälle anteeksi, että se yhä pitää hallussaan suomalaisten maata?

Jos annamme anteeksi ja unohdamme ilman, että toinen osapuoli millään lailla katuu tekojaan, hyväksymme vääryyden ja annamme sille täysin väärän viestin tulevasta yhteistoiminnasta. Mehän viestitämme, että voit tämän saman toistaa ja me kyllä annamme uudelleen anteeksi, vaikka et katuisi ja pyytäisikään anteeksi.

Raamatun kertomuksessa tapahtui toisin. Kuningas David katui ja hän sai anteeksi. Mutta silti itse asia ei jäänyt siihen, vaan rangaistukseksi Davidin poika kuoli. Suuri ja mahtava kuningas ei ollut eri asemassa kuin toiset. Tänäkään päivänä esim. ryöstömurhasta ei selviä pyytämällä anteeksi, vaan maallinen laki tuomitsee väärintekijän lain mukaiseen rangaistukseen.

Tältä pohjalta Euroopan Neuvoston resoluutio 25.01.2006, jossa tuomittiin totalitarististen kommunistihallintojen rikokset, on keskeneräinen. Mitään konkreettista ei ole tapahtunut. Jos asia jätetään tähän, viesti on täysin väärä; vääryys kuitenkin hyväksytään itsekkäiden taloudellisten etujen vuoksi.

Pitäisikö Venäjää nyt rangaista boikotoimalla ja hyljeksimällä? Sekin olisi täysin väärä viesti ja huono ratkaisu. Venäjä tulee saada ymmärtämään, että on ensisijaisesti sen oma etu ryhtyä vapaaehtoisesti korjaamaan tehtyjä vääryyksiä. Siitä seuraa huikea poliittinen ja taloudellinen voitto.

Tiedonvälityksen räjähdysmäisen kasvun vuoksi maailma kutistuu ja yhä useammat kansat joutuvat toistensa kanssa erilaisiin tekemisiin. Keskinäinen riippuvuus kasvaa. Tämän vuoksi on entistä tärkeämpää, että keskinäisiä suhteita hiertävät vanhat asiat korjataan siten, että ihmisille tulee aidosti luonteensa mukaisesti positiivinen alusta rakentaa yhteistyötä. Tarvitaan luottamuksellista win-win –pohjaista yhteistyötä. Elämä on sekä että.

Lisätiedot: Veikko Saksi

Karelia Klubi Online on painetun lehden sähköinen näköispainos. Lukeminen on ilmaista, eikä edellytä rekisteröintiä.

Karelia Klubi -lehtiSeuraava Karelia Klubi -lehti ilmestyy 04.09.07 painettuna versiona. Pyydä näytenumero, tilaa lehti. Anna palautetta.

Karelia Klubi KauppaKarelia Klubi Kauppa palvelee Internetissä ja Lappeenrannassa. Tervetuloa Karjala-ostoksille ja keskustelemaan palautuksesta!

Pro Karelia UutisetPro Karelia ry julkaisee ajankohtaisia Karjalaan ja luovutettujen alueitten palautukseen liittyviä poliittisia ja talousartikkeleita.


Pro Karelia ArkistoPro Karelia ry:n artikkeli-arkisto sisältää usean vuoden ajalta Karjalaan ja muihin pakkoluovutettuihin alueisiin liittyvät jutut.

ProJusticiaArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].