Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

07.11.2007
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

KARJALAN PALAUTUS ON LUOTTAMUSPOHJAINEN WIN-WIN

Karjala on monipuolinen käsite

Karjalan palautuksella tarkoitetaan rauhanomaista, Venäjän kanssa hyvässä yhteistyössä tapahtuvaa win-win –toimintaa, jossa Suomen ja Venäjän välinen raja palautetaan Tarton rauhan 1920 määrittelemälle paikalle siten, että molemmat voittavat.

Elämme murrosvaihetta ja muutoksen ilmapiirissä. Luovutettujen alueitten osalta olemme etenemässä Gandhin havainnoiman prosessin mukaisesti: ”Ensin olet heille ilmaa, sitten he nauravat sinulle, sitten he taistelevat sinua vastaan, sitten sinä voitat”.

Miten ja missä olosuhteissa Karjalan palauttaminen on mahdollista? Täsmällisiä ehtoja ei ole mahdollista antaa, joten asiaa voidaan tarkastella siltä pohjalta, millaista strategiaa Pro Karelia ja Karelia Klubi tässä asiassa ajavat. Se voidaan kiteyttää muutamaan ranskalaiseen viivaan:

- palautuksen tulee perustua win-win –pohjalle, molemmat voittavat
- Venäjän tulee säilyttää kasvonsa ja saada poliittinen voitto
- on rakennettava molemminpuolinen luottamus
- me olemme uhri, meidän on oltava aloitteellinen
- ihmisoikeuksien on toteuduttava, jotta ratkaisu on pysyvä

Karjalan palautus on emergenssiä luova katalyytti

Karjalan palautus on katalyytti, joka synnyttää valtavan määrän emergenssiä, kokonaan uutta toiminnan tasoa ja volyymiä sekä Suomessa että Venäjällä. Karjalasta kehitys säteilee Venäjän lähialueille, Itämeren talousalueelle ja koko Eurooppaan.

Internetin keskustelupalstoilla tivataan, miten win-win –ajattelu hyödyttäisi Venäjää ja miten sille taattaisiin kaikki poliittiset, taloudelliset ja psykologiset edut, että sen olisi edes järkevä ajatella palautusta. Lisäksi tivataan, miten Venäjälle kyetään antamaan 100-prosenttiset vakuudet etujen toteutumisesta.

Tällaisessa ajattelussa ei ole minkäänlaista win-win –pohjaa, vaan se on yksipuolisten etujen etsimistä. Neuvottelutilanteessa vastauksena olisi hyvin pian lyhyt historiankertaus: NL hyökkäsi, tappoi ja tuhosi, vei oikeudettomasti alueita, maksatti puolustajalla sotakorvaukset ja painosti sotien jälkeenkin. Ei tällaisessa keskustelussa paljon etenemispohjaa olisi.

Aito win-win lähtee kummankin tarpeista

Aito win-win lähtee kummankin osapuolen tarpeista. Olisi ihannetapaus, jos neuvottelupöytä voisi olla aloittaessa puhdas. Se ei kuitenkaan historiallisten tosiasioiden valossa voi sitä olla. Ei ole realistista yrittää kuvitella, ettei mitään ole tapahtunut. Molemmat eivät voi voittaa, jos toinen voi korvauksetta omia toisen osapuolen omaisuutta ja pitää sitä korvauksetta hallussaan.

Keskeisin asia neuvottelujen onnistumisessa on luottamuksen aikaansaamisella. Luottamus saavutetaan vain teoilla, ei puheilla. Vanhat aggressiot ja ihmisoikeusloukkaukset tulee tasapuolisesti ja asiallisesti sopia. Ei ole hyötyä tehdä ratkaisua, joka ei ole kestävällä perusteella. Kansakunnan geneettinen muisti ei unohda syvällisiä oikeusloukkauksia, ennen kuin ne korjataan.

Mitä win-win’iä palautuksesta sitten voisi Venäjän näkökulmasta syntyä, kun ryöstetyt maat pitäisi palauttaa, niiden 60 vuoden käytöstä ja sotakorvauksistakin pitäisi sopia?

Asiaa voidaan tarkastella negatiiviselta puolelta. Venäjän viimeaikainen kehitys on länsimaisesta näkökulmasta huolestuttava. Epävarmuus Venäjän toimista lisääntyy. Luottamuspääoma pienenee. Tällainen tilanne ei enteile hyvää tulosta. On hyvin lyhytnäköistä perustaa maan politiikka sen varaan, että se on tällä hetkellä energiassa ja raaka-aineissa mahtitekijä. Suhdanteet muuttuvat ja valta-aseman aikana kiristetyt ylisuuret edut iskevät takaisin.

Jos Suomi alkaa kysellä aktiivisesti EU:ssa pakkoluovutettujen alueitten, Viro Setumaan, Kiina Mantsurian, Japani Sahalinin ja Saksa Königsbergin eli Kaliningradin perään, on tilanne huolestuttava. Win-win on silloin etäinen utukuva.

Venäjälle suuri poliittinen voitto palautuksesta

Venäjän suurin voitto palautuksessa on poliittinen. Karjalan (Petsamon, Salla-Kuusamon ja Suomenlahden ulappasaarien) palautus on globaalisti merkittävä tapahtuma. Se on historiallinen tapahtuma, joka kerää luottamuspääomaa Venäjälle. Sehän kertoo, että suvereenin demokratian maassa jotakin on muuttunut.

Palautuksella Venäjä kerää sympatiaa, mutta myös taloudellisia arvoja. Kansainväliset sijoittajat uskaltavat panostaa Venäjälle. Ehkä suuren puhalluksen aikana hävinneet 600 – 1 400 mrd. dollariakin alkavat palautua. Teknologiaa virtaa maahan. Maan pääosin erittäin huonossa kunnossa oleva teollinen infrastruktuuri alkaa uudistua ripeästi. Se säteilee koko maahan täysin uutta varallisuutta ja kansantuloa.

Nimenomaan palautustapahtuma ja siitä seuraavat lukuisat psykologiset, poliittiset, teolliset, kaupalliset ja yhteistyöpohjaiset vaikutukset muodostavat suurimmat voitot ja sen tuloksen, jota kannattaa tavoitella.

Yksi Suomen tunnetuimpiin kuuluvista kansainvälisistä liikkeenjohtajista on yksityisesti vahvistanut palautetun Karjalan erinomaiset business-mahdollisuudet. Palautuksessa itäinen Suomi nousee ja Pietarin metropoli saa vahvan palvelukehän länsipuolelleen, mitä se ehdottomasti tarvitsee.

Karjala on Venäjälle kaikkiaan edelleen suhteellisen vähämerkityksellinen öljysatamia lukuun ottamatta. Luovutettu Karjala on 25 000 km2 eli 0.15 % Venäjän pinta-alasta. Esim. Venäjän Kiinalta 1860 viemä Mantsurian alue on lähes 1 milj. km2. Suomalaisen ja kansainvälisen yhteistyön synnyttämä voitto ja rajan madaltuminen Eurooppaan päin tuovat täysin uuden kasvutilanteen Venäjälle.

Syntyvä uusi jännitteistä vapaampi ilmapiiri rohkaisee venäläisiä päättäjiä harkitsemaan uudelleen esim. valtavien energiaresurssiensa hyödyntämistavan. Läntisten partnereiden mukaan ottaminen ei kenties olekaan niin vastemielistä kuin ajatellaan.

Ilmapiiri voi rohkaista linjaamaan Nord Stream –kaasuputken uudella tavalla maanpäällisenä putkena eri osapuolia hyödyttävästi, luontoa pelastavasti ja taloudellisia resursseja säästävästi.

Palautus on Suomelle talousveturi

Suomelle palautus on valtaisa henkinen vapautus. Suomen syyllisyys sotaan loppuu. Suomettuminenkin voidaan päättää. Alistuva ja vahvempaa myötäilevä alamaisasenne voidaan vaihtaa asialliseen oman edun katsomiseen.

Taloudellisesti ja kansantaloudellisesti palautus on Suomelle erittäin suuri voitto. Itäinen Suomi nousee alennustilastaan. Karjalasta muodostuu maalle talousveturi, jonka infrastruktuuri-investoinnit ja työllisyysvaikutus on korkea.

Pitemmän päälle suurin voitto syntyy lähimarkkinoiden kaksinkertaistumisesta ja siitä, että Karjalasta muodostuu jälleen portti Venäjälle. Suuri teollinen ja kaupallinen keskus Viipurin talousalueella palvelee Suomea, Venäjää ja globaaleja yrityksiä. Pietarin kupeeseen ja Petsamoon sijoittuvat logistiikkakeskukset ovat globaaleja toimijoita. Euroopan ja Amerikan tavaravirrat Venäjälle voivat kulkea Karjalan kautta.

Petsamo on Suomelle tärkeä alue. Ei pelkästään Barentsin meren rikkauksien vuoksi, vaan koko vuoden jäävapaana satamana. Mitä pitemmälle ilmastomuutos etenee, sitä merkittävämmäksi oikea käsivarsi meille muodostuu.

Karjalan palautus voi olla se katalyytti, joka sysää liikkeelle myös Gorbatshovin 1980-luvulla käynnistämän suunnitelman kuroa teknologiakylillä yhteen kaksi lukkoa, Viipuri ja Vladivostok. Välimatkaa niillä on paljon, mutta luottamuksen ilmapiiri ja yhteisten etujen löytäminen on vahva voima myönteisen kehityksen toteuttamiseksi.

Artikkeli on kauppat. maisteri Veikko Saksin alustus
Kirkkonummen Karjalaiset ry:n tilaisuudessa 07.11.2007

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].