Tietoa kirjoittajasta


Lasse Koskinen
tiedottaja

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

28.05.2018 [02, 04]
»  VIIPURISSA MENOSSA KUNNOSTAMISEN AALTO

25.04.2018 [02, 10]
»  KGB OLI VAHVEMPI SUOMESSA KUIN SUOJELUPOLIISI

07.04.2018 [02, 04]
»  KARJALAN JOUKKOMURHIEN TUTKIJA VAPAUTETTIIN YLLÄTTÄEN

07.12.2017 [02, 03]
»  LÄNNEN MUSIIKKIVAIKUTUKSIA TORJUTTIIN NEUVOSTOLIITOSSA

08.11.2017 [02, 03, 04]
»  MAAOIKEUDESSA KÄSITELLÄÄN POHJANVALTAUSTA NORD STREAM 2 -LINJAUKSELLA

24.11.2007 [19]
»  ALUEPALAUTUS EDUSKUNNASSA 23.11.07

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

24.11.2007
Lasse Koskinen

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[19] Karjalaiset yhteisöt

ALUEPALAUTUS EDUSKUNNASSA 23.11.07

Aluepalautus ry:n valtuuskunta kävi eduskuntaryhmiä tapaamassa. Seitsemän eduskuntaryhmää sai Karjalan palautustietoa. Alla tiedottaja Lasse Koskisen artikkeli. Esitetyt kannanotot ovat Aluepalautus ry:n kannanottoja asioihin.

Aluepalautus ry:n valtuuskunta kävi tapaamassa puolueiden eduskuntaryhmien edustajia

Valtuuskunta jätti kirjallisen aloitteen Venäjän hallussa olevien Suomen alueiden palauttamisesta, rekkajonojen pysäköintimaksuista ja rajan takana olevan suomalaisomaisuuden palauttamisesta ja sotasyyllisyystuomioiden peruuttamisesta. Vain yksi eduskuntaryhmä puuttui kuulijoiden joukosta.

Lasse Koskinen
Aluepalautus ry
www.aluepalautus.net

Osa eduskuntaryhmistä oli marssittanut kuulijoiksi tunnettuja kansanedustajiaan. Kokoomusta edusti Kimmo Sasi, perussuomalaisia Timo Soini, SDP:tä Jacob Söderman ja vihreitä Erkki Pulliainen. Suomen keskustaa ja kristillisdemonkraatteja edustivat keskirivin kansanedustajat ja ruotsalainen kansapuolue oli lähettänyt pääsihteerinsä paikalle. Hän toi ministeriterveiset.

- Karjalan palautus on hyvin vaikeaselkoinen asia. Venäjällä on alkanut jonkinlainen yksityistäminen, jossa omaisuutta on jaettu sikäläisille. Sitä paitsi meillä on Pariisin rauhansopimus. Suomalaisille maanomistajille on maksettu kompensaatiota menetyksestään. Näin on aikanaan todettu, että asia on loppuun käsitelty, ynnäsi Kimmo Sasi puheenvuorossaan.

Hän totesi seuranneensa kiinnostuneena Viipurissa käytyä oikeudenkäyntiä, jossa on käsitelty suomalaistontin omistusoikeutta. Sasi totesi, ettei usko kovin nopeisiin ratkaisuihin palautusten osalta. Hän niputti samaan asiaan sekä rajojen että omaisuuden palautuksen.

Jacob Söderman paneutui maaomaisuuden palautukseen. Hän toivotti menestystä Venäjällä käytäviin oikeudenkäynteihin. Hänkään ei usko menestymiseen sikäläisissä oikeusasteissa.

- En voi luvata asiassa mitään, koska puolueeni kuuluu oppositioon, jonka tehtävänä on lähinnä hallituksen haukkuminen. Hallitus ei puolestaan ole tehnyt mitään tässä asiassa, Söderman laukoi.

Lähialuetukiin upotetaan rahaa

Keskustapuolueen edustaja vakuutti, että palautusasia on tuttu juttu hänelle. Mitään toimenpidelupauksia lyhyt kommentti ei sisältänyt.

Aluepalautus ry:n edustajat kritisoivat Venäjälle maksettuja lähialuetukia. Valtuuskunta muistutti, että niihin on uhrattu vajaan 15 vuoden aikana 1,2 miljardia euroa. Parhaillaan auki oleviin hankkeisiin kuluu 126 miljoonaa, josta tälle vuodelle eduskunta on myöntänyt 18 miljoonaa euroa. Tämä innosti vihreiden Pulliaisen puheenvuoroon.

- Lähialuetuilla edesautetaan juuri sitä, mihin te pyritte. Ne rahat palvelevat käytännön tasolla pyrkimyksiänne, puolusti Pulliainen.

Kansanedustajat tuntuivat olevan hämmästyneitä ja tietämättömiä lähialuetukien määristä ja kohteista. Kansanedustajien näkökulmasta ne hukkuvat valtion vuosibudjettien pääluokkien joukkoon.

Kristillisdemokraattien Kari Kärkkäinen sanoi matkustaneensa viime kesänä poliittisen avustajansa kanssa Sortavalan seudulla ja sanoi ymmärtävänsä nyt paremmin Aluepalautus ry:n ajatuksia palautuksesta.

- Pistän muistiin luettelemanne lähialuetukien määrän ja vien eduskuntaryhmällemme tiedoksi, totesi Kärkkäinen.

Soini antaisi EU:n Karjalaa vastaan

Perussuomalaisten Timo Soini sanoi ymmärtäneensä asiaa pikkupojasta saakka. Hän pitää ikävänä, että Karjala rappeutuu. Hän totesi palautuksen olevan etu myös ympäristönsuojelulle. Soini puolestaan innostui Aluepalautus ry:n ehdotuksesta, jonka mukaan Suomi pidättäytyy Naton jäsenyydestä, jos Venäjä palauttaa Suomen alueet.

- Vaihtaisin vaikka heti EU:n Karjalaan, nauratti Soini vakiotapaansa.

Hän sanoi keskustelun olevan hyväksi asiassa. Hänkään ei tunnu uskovan palautukseen, vaan viittasi joidenkin vääryyksien kestävän 50 vuotta ja toisten 100 vuotta.

- Se on selvää, että tämä on hallituksen ja ulkopoliittisen johdon asia. Kyllä me olemme täällä eduskunnassa asiasta puhuneet ja kyselyjä tehneet, sysäsi Soini pallon hallitukselle.

Ruotsalaisen kansanpuolueen kuuntelijaksi oli lähetetty eduskuntaryhmän pääsihteeri Christian Sjöstrand, joka kertoi vievänsä Aluepalautus ry:n sanomat perille ryhmäänsä. Samalla hän toi ministeri Astrid Thorsin terveiset.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä oli ainoa, joka ei ollut lähettänyt edustajaansa Aluepalautus ry:n valtuuskuntaa kuuntelemaan.

Aluepalautus ry:n viestit eduskunnalle

Aluepalautus ry:n jätti joukon kirjallisia esityksiä eduskuntaryhmille. Järjestö ehdottaa, että eduskunta asettaa työryhmän valmistelemaan Suomen alueiden palautusta. Siihen tulee kutsua mukaan myös Aluepalautus ry:n ja muiden palautusjärjestöjen edustajat.

Työryhmän tulee esittää mietintönsä eduskunnalle vuoden kuluessa. Sen jälkeen eduskunta lähettää sen ulkoministeriön operoimalle maakuntakierrokselle, jossa kansalaiset pääsevät sanomaan mielipiteensä asiaan. Tämän jälkeen hanke palaa eduskuntaa, jossa käydään lähetekeskustelu, jonka pohjalta Suomen hallitus, tasavallan presidentti ja eduskunta tekevät esityksen Venäjälle Suomen alueiden palautusneuvottelujen aloittamisesta.

Aluepalautus ry muistutti, että viimeisimmän tutkimuksen mukaan 43 prosenttia suomalaisista kannattaa Suomen ja Venäjän hallitusten välisiä neuvotteluja palautuksesta. Järjestön on laskenut, että Karjalan osalta jälleenrakentaminen työllistää 200 000 suomalaista eri puolilla maata ja 60 000 venäläistä Pietarin alueelta.

Aluepalautus ry edellyttää myös kirjelmässään, että valtioneuvosto ja eduskunta antavat kaiken mahdollisen tukensa Viipurista alkaneelle suomalaistonttien ja tilojen omistusoikeuskäsittelylle. Tätä Aluepalautus ry pitää esityönä Tarton rauhan rajojen palautukselle.

Jonotusmaksut venäläisrekoille

Aluepalautus ry vaatii lähialuetukien ja pohjoisen ulottuvuuden tukien asteittaista lopettamista. Järjestön mielestä nämä varat tulee kohdistaa Suomen palautuvien alueiden tulevaan jälleenrakentamiseen.

Rajaruuhkien osalta järjestö ehdottaa asteittain nousevaa jonotusmaksua. Sitä perittäisiin vain venäläisrekoilta. Ehdotuksen mukaan ensimmäinen jonotustunti rajalla tulisi olla maksuton. Seuraavalta tunnilta perittäisiin 100 euroa ja sitä seuraavalta 200 euroa rekkaa kohti. Tämän jälkeen autokohtainen jonotusmaksu tulisi olla 1500 euroa kultakin alkavalta tunnilta.

Aluepalautus ry vaatii Karjalaan ja muille Suomen pakkoluovuttamille alueille suuntautuville matkoille viisumivapautta. Järjestö edellyttää, että Suomi pyrkii yhdessä EU:n tuella neuvotteluratkaisuun Venäjä kanssa.

Aluepalautus ry edellyttää eduskunnalta lakiesitystä, jolla vuoden 1946 sotasyyllisyystuomiot purettaisiin taannehtivalla lailla. Tuomiot annettiin aikanaan myös taannehtivasti voimaan saatetulla lailla. Järjestö haluaa, että tuomittujen omaiset saavat rahallisen korvauksen perheiden kärsimyksistä.

Aluepalautus ry:n valtuuskunta jätti jokaiselle eduskuntaryhmälle huoneentaulun, jossa kuvataan puoluekokouksen pitkää kahvijonoa. Se harmittaa jonon päähän joutunutta. Hän keksii karjaista:
”Karjala-takaisin”. Jono katoaa kuin taikaiskusta ja nerokas keksijä jää ainoana paikalle.

Lisäksi valtuuskunta jätti eduskuntaryhmille lokakuisesta Lappeenrannan yleisötilaisuudesta DVD -tallenteen, jossa puhuu muun muassa asianajaja Kari Silvennoinen ja entinen kansanedustaja Seppo Lahtela.

Kansanedustajien keinot

Kansanedustajilla on useita keinoja Suomen alueiden palautuksen vauhdittamiseen. Eduskuntaryhmät ja yksittäiset kansanedustajat voivat tehdä lakialoitteita, jossa lakeja tai asetuksia muuttamalla pyritään johonkin päämäärään. Tätä ei varsinaisessa palautuksessa tarvita, vasta palautuksen jälkeisissä maanlunastusmenettelyissä. Näin tapahtui muun muassa Virossa miehityksen päätyttyä.

Kansanedustajat voivat tehdä valtion vuosibudjettiin tai lisäbudjetteihin liittyviä raha-asiain aloitteita. Tätä kansanedustajat voivat halutessaan käyttää esimerkiksi niin että aloitteen avulla pyritään aloittamaan palautukseen liittyvä selvitystyö ja perustamaan siihen liittyvä työryhmä.

Perusvälinettä, eduskuntakyselyä, kansanedustajat ovat muutaman kerran käyttäneet. Muodollisia ja ympäri pyöreitä kyselyjä Karjalan palautuksesta on tehty muutamia viimeisen 15 vuoden aikana.
Eduskuntakyselyllä kiinnitetään huomiota johonkin asiaan ja toisaalta kansanedustaja saa sanoa tehneensä jotakin asian hyväksi.

Hallituksessa voidaan yhdellä kokouspäätöksellä aloittaa Suomen alueiden palautukseen liittyvä selvitystyö ja antaa asia tiedoksi tai esityksenä eduskunnalle ja eduskuntaryhmille.

Tehokas keino on julkiseen keskusteluun osallistuminen. Näin muokataan maaperää jollekin ratkaisulle. Siksi ministerit, eduskuntaryhmät ja kansanedustajat välttelevät ns. Karjala-keskusteluun osallistumista. Suomen alueiden palautusta ei näy ministerien eikä kansanedustajien puheiden uutisissa. Paljon puhuttu yhteen ääneen vaikeneminen toimii tässä asiassa toistaiseksi.

Kansa tietää tärkeimmät 141-tuista ja Tehyn palkkaratkaisusta, mutta tuskin mitään Suomen alueiden palautuksen menoista ja tuloista, vaikka tulos on myönteinen.

Aluepalautus ry:n valtuuskunta

Aluepalautus ry:tä valtuuskuntaan eduskuntavierailun aikana kuuluivat järjestön puheenjohtaja Klaus Hemanus Perttelistä, varapuheenjohtaja Hannu O. Nenonen Lahdesta, järjestösihteeri Raimo Kivelä Espoosta, tiedottaja Lasse Koskinen Lahdesta sekä järjestön hallituksen jäsenet Irja Leino Espoosta, Marja Hypèn Porvoosta, Anja Ruponen Espoosta ja Olavi Jaatinen Espoosta. Lisäksi valtuuskuntaan kuuluivat Tarmo Rinne Lahdesta, Mirjami Kondelin Kangasalalta ja Suomen Karjalan Pakolaiset ry:n edustajana Jussi Liikonen Mäntsälästä.Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].