Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

24.11.2007
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[20] Muut

TURVALLISUUSPOLIITTINEN SELONTEKO

Ensi vuoden turvallisuuspoliittista selontekoa valmistellaan. Poliittinen keskustelu ei ole vielä vauhdissa, mutta muutamia näkökohtia on tullut esille. Kiitoksen arvoista muutosta on tapahtunut siinä, ettei selontekoa enää yleisesti hyväksytä liturgisena korulausekokoelmana ja vanhojen fraasien toisteluna. Oikeita päätöksiä voidaan tehdä vain laajan oikean aineiston pohjalta. Jokainen kuorrutettu selvityksen kohta johtaa harhaan.

Muutamia vanhoja tuulahduksiakin on kuultu. Pääministeri Matti Vanhanen on luonteelleen uskollisena etukäteen jarrutellut uusien näkökulmien esittämistä esim. Natoon liittymisestä. Selonteossa Natoa tulee käsitellä monipuolisesti eri näkökulmista. On tuotava esille sen vahvat ja heikot puolet, hyödyt ja haitat, poliittiset ja taloudelliset vaikutukset ja ennen kaikkea turvallisuusvaikutukset.

On turha ryhtyä puhumaan mistään Nato-optiosta, koska kukaan ei ole sitä meille antanut. Ei sitä ilmeisesti ole pyydettykään. Ei kukaan ole myöskään kertonut, mitä koko optiopuhe tarkoittaa.

Toinen perusteellisesti käsiteltävä asia on Nord Stream –kaasuputken Karjalaa halkovan ja merenalaisen osan vaikutusten analyysi. Meriputkella on huomattava vaikutus meripuolustukseen. On lyhytnäköistä, suorastaan pelottavaa, jos Puolustusvoimien ylipäällikkö ja pääministeri katsovat asiaa vain ympäristökysymyksenä.

Putki on turvallisuus-, talous-, ympäristö- ja poliittinen kysymys. Karjalan osalta se kansainvälisoikeudellinen asia, koska se kulkee suomalaisten yhä omistamien kiinteistöjen halki. Miksi kiertää ilmiselviä asioita?

Kolmas perusteellisen käsittelyn vaativa asia on Karjalan, Salla-Kuusamon, Petsamon ja eräiden Suomenlahden ulappasaarien palauttaminen Suomelle. Suursaareen Venäjä rakentaa mittavaa tutka-asemaa, jota voidaan käyttää sotilastarkoituksiin. Onko tarkoitus odottaa, että Venäjä jälleen rakentaa pakkoluovutetulle alueelle vahvan sotilaallisen läsnäolon, minkä jälkeen taas alistutaan toivottomina?

Karjala on maitten välistä luottamusta mittaava perustekijä. Miten kahden osapuolen välillä voisi vallita täydellinen luottamus ja syvä ystävyys, kun vanhoja aggressioita ei ole selvitetty ja Venäjä pitää edelleen hallussaan 45 000 km2 aluettamme?

Suomalaisten tapana ei ole vouhottaa eikä räksyttää huonosti hoidetuista asioista. Ne ovat kuitenkin muistissa, niitä ei unohdeta. Miksi odottaa, kun korjaus on suora väylä aitoon luottamukseen, aidosti vahvaan yhteistyöpohjaan ja win-win –tilanteeseen, jossa molemmat voittavat?

Suomen sotasyyllisyyttä on käsiteltävä siitä näkökulmasta, miten tuomioiden purkamisen avulla saadaan kansan puolustustahtoa ja –henkeä nostetuksi siten, että maan nuorisokin ymmärtää Puolustusvoimien suuren merkityksen ja sen tekemän ennalta ehkäisevän rauhantyön.

Pohjoismaat ovat heräämässä aikaisempaa laajemmin selvittämään puolustusyhteistyön mahdollisuuksia. Mailla onkin paljon yhteistä ja hyvä keskinäinen luottamuspohja selvityksen tekemiseen ja toteuttamiseen.

Selonteossa käsitellään varmasti monipuolisesti EU-puolustusta, Natoa ja transatlanttisten suhteiden vaikutusta. Siinä käsitellään myös Venäjää. On tarpeen etukäteen painottaa näihin asioihin liittyvien analyysien totuudenmukaisuuden keskeistä merkitystä. Resurssimme ovat sen verran kapeat, ettei meillä ole varaa mahdollisesti panostaa toissijaisiin tekijöihin vain siksi, että poliittisista tai muista syistä vaikenemme varsinaisista ongelmista.

Venäjä on ollut ja tulee olemaan Suomen turvallisuuden näkökulmasta uhkatekijä. On älyllistä epärehellisyyttä kieltää tosiasia. Venäjä ei tällä hetkellä uhkaa sotilaallisesti Suomea, mutta sen tulevaisuus on hyvin arvaamaton. Tarvitsee vain muistella vuoden 1917 vallankumousta ja sen seurauksia. Venäjän uhkatekijät voidaan nähdä mm. taloudellisesti, ympäristöllisesti, poliittisesti tai energiavarmuuden näkökulmasta.

Puolustusvalmiutta ei rakenneta muutamassa vuodessa, kun tarve on jo läsnä. Puolustusvoimia on supistettu ja budjettia höylätty arveluttavasti. Näyttää siltä, että ylipäällikkö ajaa aktiivisesti Suomen puolustusta alaspäin esim. maamiinavaatimuksillaan. Miksi? Vertailupohjaksi voidaan ottaa Venäjä, joka määrätietoisesti kasvattaa puolustusbudjettiaan siten, että se vuonna 2015 on 150 mrd. dollaria. Miksi?

Ulkopuolisella ei ole mahdollisuutta perehtyä yksityiskohtaisesti Puolutustusvoimien materiaaliseen valmiuteen tai materiaalien säilyttämiseen. Kun lukee esim. Puolustusministeriön sivuilta räjähdysaineiden turvallisuusraporttia, huolestuu melkoisesti.

Kun vielä vielä, että pääesikunnan osasto on tehnyt Eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun näistä asioista, huolestuu toden teolla. Eivät ammatti-ihmisistä koostuvat orgaanit tee huvikseen kanteluja omaan toimialaansa liittyvistä asioista. Tällaisten uutisten pitäisi herättää selonteon tekijät ja eduskunnan päättäjät syventymään aiheeseen.

Selonteossa on kyettävä luomaan rehellinen kuva Suomen todellisesta puolustusvalmiudesta. Sellaisessa selvityksessä tuskin vielä paljastettaisiin mitään sotasalaisuuksia, koska maailman suuret tiedusteluorganisaatiot todennäköisesti tietävät todellisen tilanteen useimpia suomalaisia päättäjiä paremmin. Meillä asioita on hyssytelty, kanonisoitu ja niistä vaiettu jo liian pitkän aikaa.

Puolustusministeriö on 2006 laatinut yhteenvedon Puolustusministeriön strategia 2025, Turvallisesti tulevaisuuteen. Sen tarkoituksena on esittää tiivis arvio Suomen turvallisuusympäristön kehityksestä, kuvata puolustuspolitiikan ja sotilaallisen maanpuolustuksen haasteita ja hahmotella keinoja, joilla haasteisiin voidaan vastata.

Ko. ajan puolustusministeri Seppo Kääriäinen perää avointa keskustelua ja mainitsee, että tässä strategisessa suunnitteluprosessissa on ollut edustajia myös puolustusvoimista. Se ei siten ole ammattisotilaitten katsaus, vaan virkamisten, poliittisten virkamiesten ja poliitikkojohtajien selvitys, jossa maanpuolustuksen ammattilaisia on kuultu.

Tässä strategisessa selvityksessä puolustustahto, joka on kaiken puolustuksen tärkein tekijä, tulee esille, mutta sitä ei varsinaisesti käsitellä, miten tämä tahto jokapäiväisessä toiminnassa synnytetään koko kansalle. Ehkä tämä on sitä poliittista toimintaa, joka vaatii päättäjiltämme perusteellista uudelleenajattelua ja asennemuutosta erityisesti korkeimmassa valtionjohdossa.

Vuoden 2004 turvallisuuspoliittinen selonteko tuo esille maanpuolustustahdon merkityksen: ”Vahva puolustustahto on uskottavan puolustuskyvyn perusedellytys. Maanpuolustustahtoa ja myönteistä suhtautumista puolustusvoimiin ylläpidetään ja edistetään lisäämällä kansalaisten mahdollisuuksia vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan.”

Selonteossa puolustustahtoa tulee käsitellä laajasti, koska se on oman puolustuksen peruskivi. Oivallisetkaan laitteet ilman lujaa tahtoa eivät riitä. Talvisota osoitti koko maailmalle, millaisen ihmeen heikostikin varustautunut kansa voi vahvalla yhteisellä tahdolla saada aikaan.

Artikkeli on julkaistu Karelia Klubi 17 -lehdessä, sivu 10. Lehti on luettavissa myös online-versiona.


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].