Karjala / Karelia kuuluu Suomelle - Pro Karelian fokus.
Karelia / Karjala is part of Finland - Pro Karelia's focus.


Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

15.03.2016 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS JATKUU

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

05.02.2008
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[10] Venäjä

”KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN ON OIKEUDELLISTA NIHILISMIÄ”

Venäjän suurlähettiläs Aleksandr Rumjantsev on STT:n haastattelussa, jota sanomalehti Karjalainen siteeraa 04.02.08 numerossaan, lausunut monia positiivisia sanoja Venäjän ja Suomen suhteesta. Hän kääntää useat Suomessa ongelmallisiksi koetut asiat positiivisiksi.

Suurlähettiläs näkee positiivista mm. Suomen turvallisuuden vahvistumisessa, ministeri Jyri Häkämiehen puheissa, erityisesti presidentti Tarja Halosen muutoksia havaitsemattomassa turvallisuusympäristöanalyysissä, puutulleissa ja rekkajonoissa. Haastattelusta syntyy leppoisa kuva, jossa asiat ovat jo sangen hyvällä tolalla.

Erityisen ilahduttavaa suurlähettiläs Rumjantsevin puheessa on vahva oikeudenmukaisuuden ja oikeudellisuuden näkökulman korostaminen: ”Kansainvälisen oikeuden noudattamatta jättäminen on oikeudellista nihilismiä”.

Koko haastattelu ja kansainvälisen oikeuden näkökulman vahva esille tuominen herättävät ajatuksen siitä, että uudistuvan Venäjän tavoitteena on toimia oikeudenmukaisesti omia kansalaisiaan ja toisia maita kohtaan. Merkitseekö se vallitsevan siloviki-johtamiskauden päättämistä siltä pohjalta, että Venäjä on saavuttanut riittävällä tasolla tavoittelemansa vakauden ja voi nyt siirtyä ihmisoikeuksien ja vapauden toteuttamiseen?

Merkitseekö suurlähettilään puhe ennakointia Venäjän politiikan muutoksesta presidentinvaihdoksen vuoksi? Kysymys politiikan muutoksesta on erittäin suuri koko Venäjän tulevaisuuden kannalta. Venäjällä on niin suuri määrä ongelmallisia asiakokonaisuuksia, ettei niitä maan ole mahdollista ratkaista vain omin voimin. Tällaisesta muutoksesta ei ole vielä merkkejä tekojen tasolla.

Rumjantsev viittaa nihilismiin. Sillä tarkoitetaan vallitseville arvoille ja käsityksille kielteistä ajatussuuntaa. Poliittisen nihilismin WikiPedia sanoo torjuvan vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen täydellisesti.

Koska suurlähettiläs puhuu kansainvälisistä asioista, hän lähtökohtanaan täytynee olla kansainvälinen yhteistyö, YK:n vahvistamat arvot ja aito demokratia. Venäjällä vallitsee tällä hetkellä suvereeni demokratia, joka eroaa merkittävästi läntisestä demokratia-käsitteestä.

Mitkä olisivat tällä hetkellä kansainvälisen oikeuden vahvoja toteuttamismuotoja Venäjän suhteen? Ne löytynevät parhaiten ihmisoikeuksien toteuttamisesta Venäjällä ja suhteessa niihin maihin, joita Venäjän edeltäjävaltio Neuvostoliitto alisti ja hyväksikäytti.

Näitä avoimia asioita ovat esim. virolaisilla Setomaa, latvialaisilla Aberne, japanilaisilla Kuriilit ja Sahalin, kiinalaisilla Mantsuria ja suomalaisilla Petsamo, Salla, Kuusamo, Karjala ja eräät Suomenlahden ulappasaaret.

On siten oikeudellista nihilismiä jättää kansainvälisen oikeuden normit noudattamatta. Esim. pakolaisten omaisuuskysymyksen osalta YK:n ihmisoikeusjulistuksen 17. artikla on yksiselitteinen. Atlantin julistuksen on Neuvostoliitto – ja siten myös Venäjä – ratifioinut. Tarton rauhansopimus 1920 ja Pariisin rauhansopimus 1947 vahvistavat omistusoikeuden pysyvyyden.

Venäjällä on tulevan presidentti Dmitri Medvedevin ja uudistuvan poliittisen ajattelun mukana mahdollisuus uudelleen testata Suomea samalla tavalla kuin Neuvostoliiton Politbyroo ja presidentti Boris Jeltsinin hallinto tekivät lähettämällä nyt presidentti Haloselle rakentavia viestejä valmiudesta alueneuvotteluihin pakkoluovutettujen alueitten palauttamiseksi.

Suomen presidentti ei näitä kysymyksiä tuonut esille valtiopäivien avajaispuheessaan 05.02.08. Tuntuisi kuitenkin oudolta, ellei vanhoista perustavaa laatua olevista virheistä omien kansalaisten ihmisoikeuksien kohdalla olisi Suomenkin hallinnossa jotain opittu.

Tuskin nykyinen tai kukaan tulevista presidenteistä haluaa jäädä Mauno Koiviston tavoin kansakunnan historiaan presidenttinä, joka määrätietoisesti hylkästi yli 400 000 suomalaisen evakon ihmisoikeudet ja mahdollisuuden saada 45 000 km2 omaa maata takaisin.

Helsingin Sanomat kertaa päätoimittaja Simopekka Nortamon viisautta vuodelta 1991: ”Niin kauan kuin kansakunta jättää tilin tekemättä jostain menneisyytensä vaiheesta, se kulkee kivi kengässään, eikä pysty luontevasti astumaan eteenpäin”.

Tämä koskee vahvasti niin Suomea kuin Venäjääkin. Maillamme on yhteisiä traumaattisia kokemuksia. Suurempi maa yritti parhaansa mukaan alistaa pienempää maata, joka puolestaan pyrki kaikin keinoin puolustamaan itseään. Tästä on syntynyt sukupolvesta toiseen siirtyvää ”geeniperimää”, joka presidentti Martti Ahtisaaren mukaan hiertää myös Kremlin johtajan milessä, kuka tahansa hän sitten onkin.

Miksi me tällaista oikeudellisesti nihilististä tilaa hyväksyisimme ja ylläpitäisimme? Miten siitä hyötyy kumpikaan osapuoli? On inhimillinen vääjäämättömyys, ettei yhteistyö voi aidosti rakentua, ellei osapuolten välillä ole riittävän syvä luottamus. Luottamusta ei synnytetä puheilla ja vaatimuksilla. Se voidaan synnyttää vain luottamusta herättävillä teoilla.

Suurlähettiläs Rumjantsevin mukaan Venäjä vain pitää kiinni kansainvälisestä oikeudesta ja sopimuksista. Muun hän leimaa oikeudelliseksi nihilismiksi. Oikeuksista ja sopimuksista kiinni pitäminen on vähintään kaksipuolinen asia. Ei voida lähteä siitä, että yhdellä maalla on vain oikeuksia ja saatavia ja toisilla velvollisuuksia ja antamisia.

Jos Venäjä odottaa, että sen vakuutteluun oikeudenmukaisuudesta ja sopimuksista kiinni pitämisestä voidaan luottaa, sen on itse esim. Euroopan neuvoston 25.01.2006 resoluution pohjalta lähdettävä korjaamaan vanhoja aggressioita.

Osapuolten sopimisessa ja vääryyksien korjaamisessa havaitaan usein jopa hämmästyneinä, miten valtava positiivinen vaikutus sopimisella on. Korjaaminen on vahva katalyytti, joka käynnistää yhteistyötä, yhteisymmärrystä ja halua edistää molempien parasta. Se on paras pohja muodostamaan win-win –tilanne, jossa molemmat osapuolet, jopa kaikki osapuolet, voittavat.

Suurlähettiläs Aleksandr Rumjantsevilla on asemansa vuoksi erinomainen asema viedä oikeudellisen nihilismin purkamiseen liittyvää viestiä eteenpäin Kremlin uudelle johtajalle. Sen viestin noudattamisesta koituva hyöty on globaalia.


Lisätiedot: Veikko Saksi

Karelia Klubi Online on painetun lehden sähköinen näköispainos. Lukeminen on ilmaista, eikä edellytä rekisteröintiä.

Karelia Klubi -lehtiKarelia Klubi -lehti ilmestyy 3 - 5 kertaa vuodessa painettuna versiona. Pyydä näytenumero, tilaa lehti. Anna palautetta.

Karelia Klubi KauppaKarelia Klubi Kauppa palvelee Internetissä ja Lappeenrannassa. Tervetuloa Karjala-ostoksille ja keskustelemaan palautuksesta!

Pro Karelia UutisetPro Karelia ry julkaisee ajankohtaisia Karjalaan ja luovutettujen alueitten palautukseen liittyviä poliittisia ja talousartikkeleita.

Pro Karelia ArkistoPro Karelia ry:n artikkeli-arkisto sisältää usean vuoden ajalta Karjalaan ja muihin pakkoluovutettuihin alueisiin liittyvät jutut.

ProJusticiaPro Karelia ry:n ja ILOG:n yhteishanke eurooppalaisten sotapakolaisten omaisuuskysymysten selvittämiseksi.
Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].