Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

06.05.2008
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[10] Venäjä
[18] Tilaisuudet

HÄKÄMIES TOIVORIKAS NATOSTA, TOIVOTON KARJALASTA

- Häkämies avasi pohjoismaisen yhteistyön linjoja turvallisuudessa
- Karjala-kysymykseen “ministeri” ei vastannut
- Häkämies kielsi etukäteisteesit ja naulasi Karjalan etukäteen
- Valtio ei koskaan ole tehnyt palautusselvitystä
- Palautus ei ole rajariita
- Ei pidä olla etukäteen toivoton

Häkämies avasi pohjoismaisen yhteistyön linjoja turvallisuudessa

Puolustusministeri Jyri Häkämies piti Suomen Atlantti-Seura ry:n vuosikokouksen päätteeksi monipuolisesti rakentavan ja uuttakin näkökulmaa avaavan puheenvuoron pohjoismaisesta turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta yhteistyöstä. [Koko puhe Puolustusministeriön sivuilla]

Ministeri toi esille mm. siitä koituvia etuja, jos kaikki Pohjoismaat olisivat Naton jäseniä. Heti puheen alkuvaiheessa Häkämies totesi, että “Vanhasen toisen hallituksen ohjelmassa todetaan, että Suomi säilyttää mahdollisuuden liittoutua”. Puheensa aikana hän korosti sitä, että Nato-päätös on Suomen oma asia, minkä hän oli tuonut myös Venäjä-vierailullaan esille.

Nato-keskustelun osalta Häkämiehellä oli selvät sävelet siitä, ettei keskustelua saa suitsia tai suita tukkia: “Monet naulaavat jo teesejä, joiden mukaan Suomi ei koskaan eikä missään olosuhteissa voisi tuota liittoutumispäätöstä tehdä. Mielestäni turvallisuus- ja puolustuspoliittiset päätökset tehdään aina ajassa ja sopeuttaen päätökset toimintaympäristön muutokseen. Siksi ovien sulkeminen ennakkoon ei ole suomalaisten etujen mukaista.” Alustaja myöskin selvitti, että puhumisen pitäisi tapahtua “ilman pelkoa leimakirveestä”.

Karjala-kysymykseen “ministeri” ei vastannut

Esityksen jälkeen puolustusministeri vastasi lukuisiin Nato-kysymystä eri puolilta luotaaviin kysymyksiin, joita seuran puheenjohtaja, tohtori Risto E J Penttilä jakoi avoimeen ja ei-ennalta sulkevaan tapaansa. Yksi kysymys koski Karjalaa ja Natoa. Tosin kansanedustaja Liisa Jaakonsaari keskeytti kahdesti kysymyksen tekemisen kertomalla väliin, miten tiedotusvälineet uutisoivat Häkämiehen juuri pitämää puhetta.

Pro Karelian päätoimittaja Veikko Saksin kysymys kuului: “Ilman pelkoa leimakirveestä, tukeeko Nato-jäsenyys Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten palautusta?”.

Ministeri Häkämies ei suostunut kysymykseen vastaamaan, vaan hän ensin totesi, ettei vastaa ministerinä, vaan kansanedustajana tai yksityishenkilönä. Tämä oli ainoa kysymys, jossa ministeri ensin vaihtoi takkia ja sitten vastasi lyhyesti.

Kansanedustaja Häkämies totesi vastauksessaan, että 1990-luvulla se olisi saattanut jollakin tavoin olla mahdollista jonkinlaisena yhteisenä erityisalueena, mutta nyt se ei ole mahdollista – ja vaihtoi pikaisesti toiseen kysymykseen, jossa hän taas kantoi ministerin viittaa. Tohtori Jukka Tarkka totesi päälle ei-julkisena kommenttina, että avoin rajakysymys tekisi Nato-liittymisen mahdottomaksi.

Häkämies kielsi etukäteisteesit ja naulasi Karjalan etukäteen

Häkämiehen vastauksesta jäi miettimään puheen alkuosan teesien naulaamista, päätösten tekemistä ajassa ja ennen kaikkea sitä, että “ovien sulkeminen ennakkoon ei ole suomalaisten etujen mukaista”.

Häkämiehen suhtautuminen Karjalaan oli ennakkoasenteinen ja toivoton. Jos hän ministerinä suhtautuu yhtä toivottomasti esim. Nato-liittymiseen, ei siitä voi koskaan tulla mitään. Ei olisi pahasta, jos muistaisi omat sanansa ja toimisi sen mukaisesti.

Jos sallimme ja peräänkuulutamme vapaata Nato-keskustelua, jota ehkä noin 25 % kansasta kannattaa, miksi meidän tulisi sulkea Karjala-keskustelu ja asian eri puolilta tarkastelu pois, kun Karjalan palautusta kannattaa 38 % kansasta? Siinä on hallituksellemme vähän pohdittavaa suhtautumisessa omien kansalaistensa oikeuksiin.

Kansalaisilla on oikeus tuulla kuulluiksi. Hallituksen ja eduskunnan on selvitettävä perusteellisesti ne tärkeät asiat, joita kansalaiset tuovat esille. Ehdottoman kielteinen ennakkoasenne ja teesien naulaaminen ei ole valtioviisautta.

Valtio ei koskaan ole tehnyt palautusselvitystä

Mikä Häkämiehen vastauksessa oli ristiriitaista? Suomen valtio ei koskaan ole tehnyt kattavaa selvitystä siitä, millainen kysymys Karjalan palautus oikein on.

On toimittu mutu-tuntumalla. Joskus aikaisemmin meillä oli ministeriö, josta kansanomaisesti käytettiin nimeä luulotautien ja yleisten asioiden ministeriö. Ministerien kannanotot tai paremminkin niiden puuttuminen kertoo luulotaudin vallanneen alaa.

Kun puolustusministeriö jo hyvinkin nuorekkaan joukkonsa kanssa yhdessä muiden ministeriöiden kanssa ryhtyy selvittämään Karjalan palautuksen katalyyttisiä vaikutuksia Suomen ja Venäjän talouteen ja ennen kaikkea luottamukseen ja suhteisiin, he voivat hämmästyä aika lailla – jos tämän päivän puheet ovat jonkinlainen indikaatio heidän ajattelustaan.

Palautus ei ole rajariita

Eihän Karjalan palautusta ole minkäänlainen rajariita, ajatus on täysin väärä. Karjalan palautus on rauhanomainen hanke, jossa Suomi ja Venäjä yhdessä etsivät win-win –ratkaisun, jolla pakkoluovutetut alueet siirtyvät Suomen valtion alueeksi ja jossa palautusprosessi muodostaa sen katalyytin, joka hyödyttää eniten molempia osapuolia. Millaista rajariitaa siinä silloin ratkotaan?

Puolustusministeri Häkämiehen kiinnostava ja sisällöltään hyvin tasapainoinen Nato-analyysi ja pohdiskelu oli pahasti ristiriidassa kansanedustaja Häkämiehen Karjala-vastauksen kanssa.

Jokaisella on oikeus olla palautuksesta juuri sitä mieltä kuin katsoo parhaaksi. Mutta keskustelua ei pidä mennä etukäteen suitsemaan, eikä omia teesejä naulaamaan toivottomuuden alttarille.

Me elämme erittäin nopeasti muuttuvassa maailmassa. Entä jos toteutuu se skenaario, jonka mukaan Venäjä kohtaa lähivuosina vakavan kriisin? Eikö Venäjä juuri silloin tarvitse kaikki mahdolliset ystävät ja mahdollisimman vähän luottamuksensa Venäjään menettäneitä naapureita?

Jos me lyömme kaikki kantamme kiinni etukäteen perehtymättä syvällisemmin asiaan, olemme itsemme vankeja. Siitä Suomen valtionhallinnossa on jo aivan liian kanssa kokemusta.

Ei pidä olla etukäteen toivoton

Jos me olemme etukäteen toivottomia Suomelle tärkeitten asioitten kanssa, saamme pian tyhjät kortit käteemme. 1990-luvulla valtiojohto presidentti Mauno Koiviston johdolla ja päätöksellä jätti meille äärettömän arvokkaan asian selvittämättä omien pelkojensa vuoksi. Hän myös jätti omien sanojensa mukaan tekemättä kunnon selvitystä koko Karjala-kysymyksestä. Siinä meni momentum läheltä ohitse, eikä siihen tartuttu.

Tekeekö nykyinen hallitus saman virheen? Se ei selvitä. Se ei tutki. Se ei valmistaudu. Momentum tulee uudelleen lähelle. On syytä muistaa, että palautus on molempia osapuolia hyödyttävä voittoratkaisu. Voittoratkaisuja ei synnytetä istumalla kädet epätoivosesti ristissä ja huokailemalla, ettei tässä mitään voida. Asioiden selvittämiseen tarvitaan avoimuutta, rohkeutta ja dynamiikkaa.

Suomella on hallituksen mielestä Nato-optio, jota tosin kukaan ei ole antanut, mutta sen sanotaan nyt vain olevan voimassa. Suomella hallituksella on syytä olla Karjala-optio, jonka keskeinen sisältö on se, että Karjala-päätökset tehdään aina ajassa ja sopeuttaen päätökset toimintaympäristön muutokseen. Siksi ovien sulkeminen ennakkoon ei ole suomalaisten etujen mukaista.

Lisätiedot: Veikko SaksiArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].