Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

12.05.2008
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[06] Sotasyyllisyys
[21] Poliittiset

SOTASYYLLISYYS

Karelia Klubi 18 -lehti käsittelee sotasyyllisyyttä seuraavien otsikoiden alla:

Pro Karelia ry

Karelia Klubi 18 -lehti käsittelee sotasyyllisyyttä seuraavien otsikoiden alla:

1. Pääkirjoitus

- Presidentti Ryti tallensi totuuden jälkipolville

2. Suomen sotasyyllisyyden raskas taakka -miksi?

3. Professori Kauko Sipposen haastattelu:

- Puolustuksen puheenvuoro, jota ei saatu pitää

4. Asianajaja Kari Silvennoisen haastattelu:

- Sotasyyllisyystuomiot voidaan purkaa

Kansakunta, joka jättää itse tuomitsemansa oman maan pelastaneet johtajansa syyllisiksi, on pelkääjien ja tahdottomien antautujien häpeällinen maa. Sellainen maa ei ansaitse oikeusvaltion ja itsenäisen kansakunnan arvoa.

Et voi olla syyllinen ja syytön yhtä aikaa. On valittava, oletko syyllinen vai syytön.

Poliittisesti rakennettua oikeusvelkaa ei pidä yrittää maksaa poliittisella liturgialla.


SUOMEN SOTASYYLLISYYDEN RASKAS TAAKKA - MIKSI?


“... Suomi, tultuaan Hitlerin Saksan liittolaiseksi ja osallistuttuaan sen rinnalla sotaan Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liittoa, Yhdistynyttä Kuningaskuntaa ja muita Yhdistyneitä Kansakuntia vastaan, on osaltaan vastuussa tästä sodasta ...”. Näin vahvistaa Pariisin rauhansopimus 10.02.1947 ja siitä annettu laki.

Suomi on siten kansainvälisen sopimuksen ja siitä annetun Suomen eduskunnan säätämän lain perusteella syyllinen sotaan.

Sotaan syyllisyys on raskas ja häpeällinen tuomio, joka ei edistä syylliseksi tuomitun maan positiviista tulevaisuutta. Syyllinen on velvollinen kantamaan omat sotakulunsa, korvaamaan aiheutuneet vahingot ja hänet yleensä tuomitaan menettämään vapautensa ja asemansa.

Sota aiheuttaa mittaamattoman määrän kärsimystä ja ahdistusta. Sodassa syntyy korvaamattomia tappioita henkilömenetyksien osalta ja valtavia taloudellisia rasitteita. Syyllinen on niistä vastuussa. Syyllinen menettää luottamuksensa, mikä vaikeuttaa tulevaa toimintaa ja herättää ansaitusti epäluuloa yhteistyötä ajattelevissa piireissä.

Suomen sotasyyllisyyden varmistamiseksi kahdeksan poliittista johtajaamme tuomittiin sotasyyllisinä eripituisiin vankeusrangaistuksiin suomalaisen lain ja tuomioistuimen toimesta.

Sotasyyllisyys sinetöitiin passittamalla Risto Ryti, J W Rangell, Edwin Linkomies, Väinö Tanner, T M Kivimäki, Henrik Ramsay, Antti Kukkonen ja Tyko Reinikka 10 – 2 vuoden vankeusrangaistuksiin. Vankilan ovi sulkeutui heidän takanaan.

Sotasyyllisyyden seurauksena Suomi pakotettiin maksamaan Neuvostoliitolle kaikkiaan 216.5 milj. kultadollarin edestä tavaraa sotakorvauksina. Summa vastaa nykyisen yhteiskuntamme rasitteena 50 – 60 mrd. euroa.

Sotasyyllisyyden seurauksena Neuvostoliitto pakkoluovutti Suomelta noin 45 000 km2 alueen eli Petsamon, osia Sallasta ja Kuusamosta, Laatokan Karjalan, Karjalan Kannaksen ja Suomenlahden ulappasaaria. Aluemenetykset professori Ilkka Nummelan arvion pohjalta nyky-yhteiskunnan rasitteeksi laskettuna ovat noin 160 mrd. euroa.

Sotasyyllisyyden seurauksena Suomi sai kärsiä omat sodan henkiset, henkilöihin liittyvät ja taloudelliset rasitteensa. Sodan taloudellinen taakka professori Nummelan laskelmien pohjalta vastaa nyky-yhteiskunnan rasitteena noin 250 mrd. euroa sekä em. sotakorvaukset ja aluemenetykset. Henkilömenetyksiä ei voida laskea rahassa.

Sodan ja syyllisyyden seurannaisvaikutuksia on mahdotonta laskea. Mitä vaikutti parin parhaassa työiässä olevan miessukupolven pois jääminen työmarkkinoilta tai syntymättömien lasten määrä?

Paljonko suomalaisten omistamista metsistä on ryöstetty puutavaraa ja luontoa käytetty ansiotarkoituksiin tai tuhottu? Mitä viljapellot olisivat tuottaneet? Kuinka suuret ovat menetykset tehtaitten ja voimaloiden luovuttamisesta? Millaiset kulttuurimenetykset on kohdattu? Lista on loputon.

Miten sotasyyllisyyden tunnustaminen vaikutti Suomen ja Neuvostoliiton suhteisiin ja niiden tasapainoon? Miksi tehtiin ns. Naapuruussopimus ja lähialueyhteistyösopimus tai miksi maksetaan Saiman kanavan maksuja? Miksi Suomi ei ole uskaltanut aiemmin puhua turvallisuuskysymyksistään tai aluemenetyksistään avoimesti lainkaan.

Kysymyksiä on paljon. Vastauksia ei tämä yhteiskunta halua antaa. Suomettuminen on sotasyyllisyyden osalta jatkunut edelleen kanonisoituna vaikenemisena. Syyllisyydestä on muodostettu kanonisoitu formaatti, jota asian tullessa ajankohtaiseksi aina toistellaan.

Onko se formaatti oikea? Oliko Suomi sotiin todella syyllinen? Oliko oikein tuomita Suomi maksamaan ja menettämään?

Oliko oikein tuomita suomalaiset poliittiset päättäjät sotasyyllisinä? Olivatko he sotarikollisia, vai muuten sotaan syyllisiä?

Mikä logiikka on siinä ajatuksessa, että häviölle jääneissä maissa oli sotasyyllisyys- ja sotarikosoikeudenkäyntejä? Tarkoittaako häviö samaa kuin syyllisyys?

Jo sotasyyllisyyslakia tehtäessä oikeusoppineet olivat sitä mieltä, että laki oli perustuslain vastainen. Myös tuomiot olivat perustuslain vastaisia. Tutkimus on osoittanut, että Suomi oli syytön sotiin ja tuomitut eivät olleet sotarikollisia tai sotasyyllisiä.

Silti tehtiin poliittinen manifesti, syvä ihmisoikeusloukkaus ja rikos ihmisyyttä vastaan. Syyttömät tuomittiin vankeuteen ja Suomi määrättiin maksajaksi. Tämä kaikki tapahtui demokraattisesti johdetussa, ihmisoikeuksia kunnioittavassa Suomessa, pääasiassa suomalaisten omin voimin ja toimin.

Suurin ja käsittämättömin kysymys on se: miksi nykyinen poliittinen johtomme haluaa ehdottomasti pitää kiinni Suomen sotasyyllisyydestä ja sotasyyllisinä tuomittujen tuomioista? Koetaanko syyllisyys jotenkin jalona toimena, vai onko kyse pelkästä pelkuruudesta tai tarkoituksellisesta oman poliittisen aseman pönkittämisestä?

Miksi vääriksi tiedettyjä tuomioita ei ole purettu? Perusteluksi sanotaan, etteivät tuomitut menettäneet mitään, eivät ainakaan kunniaansa. Toinen perustelu on poliittisen formaatin ydin: vääriä tuomioita ei saa purkaa, koska silloin väärät tuomiot vahvistettaisiin todellisiksi. Onko näissä kummassakaan väitteessä mitään järkeä?

Onko oikeusvaltio Suomen kunnian ja arvon mukaista, että pysytään tuomioiden purkamattomuuden ja Pariisin rauhansopimuksen ingressin pohjalta syyllisinä?

Syyllisyys on häpeällistä ja menettävää. Syyttömän tahallinen syyllisyyden jatkaminen on oikeusviranomaisten, johtavien poliitikkojen ja koko kansan syvä häpeä. Se on syvä alennustila oikeusvaltioksi itseään kutsuvalle maalle.

Meillä on maksamatta mittaamaton kunniavelka sodanaikaiselle valtionjohdollemme ja sotiemme sukupolville veteraaneista sodan ajan äiteihin ja lapsiin saakka. Sitä kunniavelkaa ei makseta väittämällä, etteivät sotasyyllisiksi tuomitut menettäneet kunniaansa tai ettei vääriä tuomioita tarvitse purkaa. Väite sotii perusoikeustajua vastaan.

Tuomioiden vääryyttää ei heikennä se, että tuomioiden synnyttämiseksi koettiin erittäin vahvaa poliittista painostusta. Se oli lisätekijä, joka korostaa kunniavelan aidon maksamisen tärkeyttä.

Poliittisesti rakennettua oikeusvelkaa ei pidä yrittää maksaa poliittisella liturgialla, kuten tähän asti on yritetty. Kyseessä olivat yksittäisiin ihmisiin kohdistetut väärät tuomiot. Silti tuomioiden kautta koko kansa syyllistettiin, koska se oli demokraattisesti valinnut johtajansa ja seissyt lähes yksimielisesti heidän tukenaan suurimman uhan hetkellä.

On korkea aika purkaa vääriksi tiedetyt tuomiot ja korjata Pariisin rauhansopimuksen virheet. Sen vuoksi tässä lehdessä sotasyyllisyyskysymystä tarkastellaan neljästä näkökulmasta:

- mitä syyllisyyden suhteen tapahtui ja mitkä olivat seuraukset
- mikä on platform eli se pohja, mistä asiaa tulisi tarkastella
- mitkä ovat purkamisen oikeudelliset perusteet
- mitkä ovat purkamisen psykologiset, taloudelliset ym. seuraukset

Vääryyttää ei voida oikaista uusilla valheilla tai jättämällä asiat sillensä. Asiat korjaantuvat vain avoimella selvityksellä ja toteuttamalla oikeus. Kansakunta, joka jättää itse tuomitsemansa oman maan pelastaneet johtajansa syyllisiksi, on pelkääjien ja tahdottomien antautujien häpeällinen maa. Sellainen maa ei ansaitse oikeusvaltion ja itsenäisen kansakunnan arvoa.

Kuinka kauan, Quousque tandem, Suomi haluaa pysyä häpeällisenä ja tahdottomana maana? Kuinka kauan Suomi haluaa jarruttaa maan omanarvontunnon nousua, henkistä ryhdistäytymistä, tulevaisuuden toivon ja mahdollisuuksien rakentamista?

Suomi ei voi olla yhtä aikaa syyllinen ja syytön. On valittava joko syyllisyys tai syyttömyys. Syyttömyys on todistettu fakta. Sen puolesta on ryhdyttävä toimimaan. Carpe diem! Tartu hetkeen.


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].