Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

17.05.2008
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[15] Kulttuuri
[16] Historialliset

HÄVINNEEN VAI VOITTAJAN HISTORIA?

- Vapauttamme uhkaava vihollinen ”pelasti” maamme
- Suomettuminen vei henkisen rohkeutemme
- Sivistyksemme ja kulttuurimme juuret ovat Ruotsista
- Läntinen sivistys ei estä itäistä yhteistyötä
- Suomalaisen rehellisyys on pikkuasioissa
- Suomalaisilta puuttuu toimeenpaneva rohkeus
- Poliitikko tunnustaa totuuden vasta pakon edessä
- Unohdetaan suomalaisten legitiimit oikeudet
- Venäjän johdolta puuttuu täysin alamaismentaliteetti
- Jos Suomen johtajat olisivat Venäjän johtajia?
- Asiat suhteutettava ja katsottava kokonaisuutta
- Lopetetaan vatvominen, ryhdytään toimiin
- Ei ole absoluuttista totuutta
- Presidentti ei saa olle historiansa tai aatteensa vanki
- Eivät karjalaisetkaan ole historiansa vankeja
- On aika rakentaa kokonainen Suomi

Vapauttamme uhkaava vihollinen ”pelasti” maamme

Suomessa vietettiin vapaussodan 90-vuotisjuhlaa 16.05.2008. Suomalaiset ovat kokeneet tämän sodan hyvin eri lailla. Vapaussodan lisäksi puhutaan kansalaissodasta, sisällissodasta, veljessodasta, punakapinasta tai vallankaappausyrityksestä. Itsenäisyyden säilymisen kannalta vapaussota-käsite puoltaa paikkansa, mutta sen perusteella ei muitakaan nimiä pidä tuomita.

Sodasta käytetyn nimen valinta kunakin ajankohtana on sidoksissa voittajan käsitykseen. Historia kirjoitetaan yleensä voittajan näkökulmasta, jolloin voittaja-taholle tärkeitä asioita painotetaan. Demokratian ja sananvapauden tasosta riippuen hävinneellä ei ole mitään oikeutta tuoda kantaansa esille tai hänellä on täysi mahdollisuus esittää ja perustella kantansa.

Maamme pelastus oli se, että suomalaiset erilaisista taustoistaan ja aatteistaan huolimatta kykenivät yhdessä aikaansaamaan talvisodan puolustusvoitot. Jos silloin olisi jääty vuoden 1918 rintamalinjoille, olisimme tuhoutuneet.

Suomettuminen vei henkisen rohkeutemme

Viime sotien jälkeen erityisesti 1960- ja 70-luvuilla alkoi voimistuva suomettuminen, jolloin vuoden 1918 tapahtumista vallalle nousivat kansalais- ja sisällissodan käsitteet. Tällöin ko. ajan poliittiset voittajat kirjoittivat ja tulkitsivat historiaa uudelleen. Oli vallalla heidän oikeutensa.

Erikoista oli se, että vaikka maamme vapaus näytti säilyvän ja hyvinvointi lisääntyi voimakkaasti, entistä vähemmän uskallettiin puhua syyttömyydestämme talvi- ja jatkosotaan tai saavuttamistamme torjuntavoitoista. Sotilaiden ja kotirintaman urheudesta tehtiinkin eräänlainen vakava rikos rauhaa vastaan ja loukkaus itäistä naapuria vastaan.

Käyttäytymisemme on outoa. Vaikka itsenäisyytemme säilyi ja hyökkäjävaltio lopulta luhisti itsensä, haluamme käyttäytyä hävinneen tavoin. Kansallisen itsetunnon esille tuominen tuntuu lähes rikokselta ja ainakin ulkopoliittisesti erittäin vaaralliselta. Olemme henkisesti sidottuja.

Sivistyksemme ja kulttuurimme juuret ovat Ruotsissa

Tälläkin hetkellä Suomessa on ihmisiä, jotka vakaasti esittävät, että Venäjä toi Suomeen sivistyksen ja Lenin antoi Suomelle itsenäisyyden.

Jos tämä olisi totuus, miten on selitettävissä se tosiasia, että suomalainen sivistys on länsimaista? Meillähän pitäisi olla venäläinen sivistys kaikkein voimakkaimpana, jos kerran sivistyksemme juuret olisivat Venäjällä.

Läntisestä sivistyksestämme ja kulttuuristamme saamme kiittää Ruotsinvallan aikaa. Se teki Suomesta läntisen maan. Venäjä ei tehnyt Suomesta läntisen sivistyksen maata. Sivistyksemme ja kulttuurimme juuret ovat versoneet Ruotsista ja läntisestä maailmasta.

Jos sivistyksemme ja kulttuurimme olisi venäläistä alkuperää, ei meillä varmastikaan olisi mitään syytä ollut pyrkiä itsenäistymään tsaarin vallasta ja Venäjän kiinteästä yhteydestä.

Läntinen sivistys ei estä itäistä yhteistyötä

Viime sotienkaan jälkeen vallinneet suuntaukset eivät ole kyenneet saamaan yliotetta kansamme länsimaisesta suuntautumisesta. Olemme osa läntistä maailmaa. Meitä ei väkisin pidä yrittää viedä itään tai käännyttää sen aatesuuntiin.

Tämä ei millään lailla estä laajamittaista yhteistyötä itäisen naapurin kanssa. Ei meillä tarvitse olla sama kulttuuritausta ja ajattelutapa voidaksemme hyötyä maittemme välisistä komparatiivisista eduista ja vahvuuksista.

Suomalaisen rehellisyys on pikkuasioissa

Suomessa on voimistuvasti käynnistynyt suuntaus katsoa rehellisesti historiaamme. Rehellisyys ei tarkoita voittajan tai hävinneen osapuolen näkökannan hyväksymistä, vaan tapahtumien arviointia todellisten tapahtumien ja tapahtumahetkisten tietojen ja olosuhteiden pohjalta.

Mielenkiintoisia ilmiöitä haparoivassa totuuden etsimisessä ovat mm. edellisen ulkoministerimme henkilökohtaisten tekstiviestien äärimmäisyyksiin saakka viety tuomitseminen ja vaalirahoituksen kiihtyvä perkaaminen.

Nämä ovat uusia ilmiöitä suomalaisessa yhteiskunnassa. Perustuvatko ne ihmisten rehellisyyden kaipuun lisääntymiseen vai median vallankäytön, ahneuden ja sensaation etsimisen lisääntymiseen, jää jokaisen harkittavaksi.

Suomalaisilta puuttuu toimeenpaneva rohkeus

Rehellinen arviointi ei kuitenkaan johda tekoihin asti. Useimmat suomalaiset myöntävät, että sotasyyllisyystuomiot olivat vääriä. Silti suomalaisten syyllisyyttä halutaan edelleen pitää yllä.

Valtionjohtoamme myöten kuvitellaan, että voimme olla syyttömiä syyllisiä. Sellainen on puhdasta itsepetosta. Voimme olla vain joko syyllisiä tai syyttömiä.

Pakkoluovutettujen alueitten kysymyksen osalta lukuisilla suomalaisilla näyttää olevan vahva taipumus ottaa jonkinlainen neutraalin tietämätön ja asian kokonaan unohtava asenne. Tässä erityisesti puoluepoliitikot ovat kunnostautuneet poikkeuksellisen hyvin.

Sen paremmin voittajien kuin hävinneittenkään edustajat eivät uskalla ottaa asiaan kantaa, vaan asia kielletään kokonaisuudessan vaikenemalla.

Poliitikko tunnustaa totuuden vasta pakon edessä

Maassamme on eduskunnassa oikeisto-enemmistö ja porvarillinen hallitus. Enää ei edes puhuta akselista sosialistinen ja ei-sosialistinen. Silti tämän hetken voittajilla ei ole lainkaan rohkeutta sanoa totuutta.

Ehkä enemmistö poliitikoistakin uskaltaa jo seinää vasten joutuessaan tunnustaa, että olihan se Karjalan ja muiden alueiden vieminen meiltä väärin. Mutta sitä eivät voittajat tai hävinneet uskalla sanoa, että meidät pakotettiin hyväksymään täydellisen väärät rauhanehdot, että 45 000 km2 omaa aluettamme on meille arvokas ja että alueet tulee saada takaisin.

Media voisi tässäkin ryhtyä rehellisyyden nimissä vaatimaan jokaiselta poliitikolta kunnon selitystä. Siitä syntyisikin oiva ilotulitus, kun kuultaisiin mitä ihmeellisempiä perusteluja mielipiteelle - kunnes sitten vahvan painostuksen pohjalta päädyttäisiin totuudenmukaiseen asioitten esittämiseen.

Unohdetaan suomalaisten legitiimit oikeudet

Historian oikeankin tiedon tulkitseminen tämän päivän toimenpiteiksi muutettuna näyttää olevan vaikeaa. Käyttäytymiseen vaikuttaa se alamaismentaliteetti, jota Venäjän vallan aikana Suomeen istutettiin. Se kulttuuri näyttää yhä istuvan sitkeästi voittajienkin mielissä.

Unohdetaan tosiasiat, unohdetaan omat legitiimit oikeudet. Annetaan periksi ennakolta. Osoitetaan ylenmääräistä suvaitsevaisuutta ja ymmärtämystä meiltä maat ja mannut vienyttä maata kohtaan.

Venäjän johdolta puuttuu täysin alamaismentaliteetti

Mielenkiintoisen vertailun antaa Venäjän nykyisen tilanteen tarkastelu. Venäjällä vallassa ovat silovikit eli neuvostoaikaisen KGB:n kasvatit. Onko heillä samoja ongelmia kuin suomalaisilla? Ajattelevatko he niin, että kyllä se Äiti-Venäjä oikeastaan kuuluu mongoleille ja tataareille? Ja kyllä meidän on kiittäminen kulttuuristamme ja sivistyksestämme heitä?

Venäjän johdolta puuttuu täysin tällainen alamaismentaliteetti. Tilanne on täysin päinvastainen. Tämän hetken voittajat kirjoittavat Venäjällä historiaa taas uudelleen. Neuvostoliitto olikin hieno rakennelma ja sen harvainvaltaista politbyroo-rakennetta kannattaa kopioida.

Venäjän johdon itsetunto ja maan suuruuden rakentaminen eivät piittaa joutavista esteistä, kuten oman maan syyllisyydestä tai Stalinin ajan hirmutöistä. Valheelliselle pohjalle rakennettu itsetunto, jopa uho, eivät koskaan ole pitkäaikaisia.

Jos Suomen johtajat olisivat Venäjän johtajia?

Jos suomalaiset poliittiset johtajat nyt olisivat venäläisten vallanpitäjien asemassa, he ilmeisesti luovuttaisivat erittäin nopeasti Kuriilit, Sahalinin saaren, Mantsurian, Suomelta viedyt alueet, Viron Setomaan, Latvian Abrenen ja monet muut alueet takaisin.

He maksaisivat sotakorvaukset ja aiheuttamansa sodan tuhot takaisin ja hyvittelisivät muutoinkin naapuria tuntuvilla rahalahjoilla vuosittain – ja pyytäisivät viikoittain anteeksi tapahtunutta. He myös vakuuttaisivat, että olemme syyllisiä tai ainakin syyttömiä syyllisiä viime sotiin.

Miksi suomalainen luonne pyrkii vääntämään omasta maastaan syyllisen? Onko meihin tarttunut niin voimakas Tukholman syndrooma, että ikuisesti samaistumme siihen maahan, joku on meitä orjuuttanut ja pyrimme olemaan sille mieliksi totuuden kustannuksella?

Asiat suhteutettava ja katsottava kokonaisuutta

Miksi meidän tulisi kirjoittaa historiaamme uudelleen sen mukaan, ketkä milloinkin ovat vallanpitäjiä? Miksi emme voi pitäytyä tosiasioissa ja totuudessa?

Jos joku kansanryhmä ryhtyi kapinaan demokraattisesti valittua hallintoa vastaan, se on sanottava selvästi, koska toiminta on tuomittavaa. Jos vallanpitäjät ovat käyttäneet väärin valtaansa jotain kansanryhmää kohtaan, se on tuomittavaa ja asia on sanottava selvästi.

Asiat pitää selvittää ja niiden kokoluokka ja merkitys suhteuttaa. Sota on julmaa, eikä siinä ole koskaan säästytty vääriltäkin teoilta. On kuitenkin katsottava kokonaisuutta ja suhteutettava asiat siihen.

Lopetetaan vatvominen, ryhdytään toimiin

Olisi varmastikin jo aika lopettaa vuoden 1918 asioitten vatvominen ja yksittäisten tapahtumien paisuttelu. Monin verroin tärkeämpää olisi katsoa kokonaisuus ja sen jälkeen rakentaa sovinto.

Asiat on tuotava rehellisesti ja avoimesti esille. Virheet on myönnettävä. Sydämeltään sivistynyt ihminen osaa pyytää tehtyjä vääryyksiä anteeksi, mutta hän myöskin osaa antaa anteeksi kanssaveljelleen tämän anteeksi pyyttämät virheet.

On anteeksiantamatonta uudelleen ryhtyä käymään vapaus-, sisällis-, kansalais- tai veljessotaa tai kapinaa. Meistä kukaan ei sellaisessa toiminnassa rakennu, eikä maamme vahvistu henkisesti tai taloudellisesti.

Ei ole absoluuttista totuutta

Totuus ei ole voittajan tai häviäjän historiankirjoituksen mukainen. Totuus ei ole absoluuttinen, koska ihmiset aidosti kokevat useat asiat eri lailla. Mutta totuuden ydin niin vuoden 1918 tapahtumista kuin viime sodistakin on jo tiedossa.

Nyt tarvitaan kaikkien suomalaisten toimenpiteitä asioitten korjaamiseksi. Vain totuuden pohjalle rakentava kansakunta voi kansalaisten yhteistoiminnalla pysyä eheänä ja rakentaa demokraattista hyvinvointivaltiota.

Presidentti ei saa olle historiansa tai aatteensa vanki

Ainoa oikea tie on sovinnon tie. Sillä tiellä tasavaltamme presidentti voisi näyttää uudenlaista esimerkkiä. Presidentti-instituutio ei ole aatelipun heiluttaja-instituutio, vaan koko kansan parasta edistävä taho. Siihen häntä velvoittaa jo antamansa juhlallinen vakuutus.

Presidentin on henkisesti kyettävä nousemaan uudelle tasolle. Hän ei saa olla historiansa tai nuoruutensa tai sukulaistensa traumojen, asenteiden ja aatemaailman vanki.

Valtakuntaa ja sen kansalaisia ei kykene rakentamaan sellainen henkilö, jonka oma sydän yhä on täysin vereslihalla ja mieli kiinnittynyt omiensa kokemiin vääryyksiin.

Eivät karjalaisetkaan ole historiansa vankeja

Eivät karjalaisetkaan, presidenttitasoa huomattavasti alemmalla tasolla olevat ihmiset, kulje sanomassa, että minun veromarkkojani ei sitten käytetä muiden suomalaisten hyväksi, koska jouduimme omasta ja muun Suomen puolesta luovuttamaan kotimme ja juuremme.

Eivät karjalaiset virkamiehetkään kieltäydy ajamasta muiden suomalaisten asioita, vaikka nämä eivät halua ajaa karjalaisten laillisia oikeuksia.

On aika rakentaa kokonainen Suomi

Suomen kansalaisilla on täysi oikeus odottaa ja vaatia, että presidentti-instituutio, hallitus ja eduskunta ryhtyvät toimenpiteisiin avoinna olevien suurten ja tärkeitten asioitten korjaamiseksi.

On aika selvittää, pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. On aika rakentaa henkisesti ja alueellisesti kokonainen Suomi.

Lisätiedot: Veikko Saksi

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].