Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

13.10.2008
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[03] Taloudelliset
[04] Oikeudelliset
[21] Poliittiset

"VALTAUS ON TAIVAAN LAHJA POLIITIKOILLE"

- Kaivosvaltaaja ei hyväksy kaasuputkea
- HS ja lehden asiantuntijat eivät usko valtaukseen
- Onko viranomaisilla ennakkoasenne?
- Putki ei nauti perustuslain erityissuojelua
- Mahdollinen valitus vie aikaa
- ”Valtaus on taivaan lahja suomalaispoliitikoille”
- Rannikko on kuin hääkutsu maihinnousu-armaadalle
- Miksi Suomi on luovuttanut aluevesioikeuksiaan?
- YK:n yleissopimus antaa Suomelle paljon valtaa
- Suomalaisten on herättävä unestaan!

Kaivosvaltaaja ei hyväksy kaasuputkea valtaukselleen

Suomalainen liikemies taustaryhmänsä kanssa on tehnyt Suomen kaivoslain mukaisen kaivosvaltauksen Suomenlahdella 25. pituuspiiriä myöten. Alue on 50 metriä leveä ja 17 km syvä ja se suuntautuu Helsingistä Tallinnan itäpuolelle.
- Valtaushakemuksissa ratkaisevaa on se päivämäärä, jona se ministeriöön on jätetty. Kaasuputkiasiassa on vasta yva-menettely menossa eli mitään lupia kaasu- tai muillekaan putkille ei ole olemassa, sanoo asianajaja, varatuomari Kari Silvennoinen, kaivosvaltaajan asiamies.HS ja lehden asiantuntijat eivät usko valtaukseen

Helsingin Sanomat uutisoi 12.10.2008: - Asiantuntijat eivät usko, että salaisena pysyttelevän liikemiesryhmän kaivosvaltaushakemus Suomenlahden edustalle estäisi Nord Stream –yhtiön kaasuputken rakentamista Itämeren pohjaan.

Lehti uutisoi myös, että - Työ- ja elinkeinoministeriössä erikoinen hakemus aiotaan tutkia tarkkaan. Hakijoiden on osoitettava, että tavoitteena on aito malminetsintä, eikä esimerkiksi kaasuputkihankkeen vastustaminen.

Lehti ei tuo esille, ovatko sen käyttämät asiantuntijat kaivosalan, juridiikan vai poliittisen päätöksenteon asiantuntijoita, joten hekin pysyvät salaisina, kuten kaivosvaltauksen tekijä. Nämä asiantuntijat ovat arvioineet, ettei valtaus estä kaasuputken rakentamista.

Onko viranomaisilla ennakkoasenne?

Työ- ja elinkeinoministeriö näyttää lehden haastattelussa asettuvan kaivosvaltausta vastaan. Lausunnon sanamuoto kertoo, että hakemus on erikoinen ja hakijan pitää osoittaa, että hänellä on puhtaat jauhot pussissa.

Ennakkoasenne vaikuttaa selvältä. Väistämättä tulee mieleen käsitys, että viranomaistahon ainoa tehtävä on huolehtia siitä, että valtaushanke hylätään. Neutraali viranomaisvastaus olisi ollut, että olemme saaneet uudenlaisen kaivosvaltaushakemuksen, joka voi edellyttää ennen kokemattomia kaivoslain sovellutuksia. Nyt viranomaisaho keskittyy vai hylkäämisperusteisiin. Onko se lain tarkoitus ja täyttääkö se tasapuolisuusvaatimuksen?

Hakijasta tehtiin saman tien lähes syyllinen osapuoli, hakijan pitää osoittaa olevansa oikealla asialla. Kun maallikko lukee kaivoslakia, hän ei näe siellä käännetyn todistustaakan vaatimusta. Joten luulisi, että viranomaisten tulee osoittaa hakemus keinotekoiseksi. Mutta esivalta määrää, mikä on todellista ja mikä on epäaitoa.

Putki ei nauti perustuslain erityissuojelua

Helsingin Sanomat kertoo, että motiiveiltaan vastaavankaltainen tapaus ratkaistiin kolme vuotta sitten Korkeimmassa hallinto-oikeudessa kaivoshakemuksen hakijan vastaisesti. Siinä kaivosvaltauksen hakijan pääasialliseksi motiiviksi katsottiin toisen tahon toiminnan estäminen.

Viranomaistahon lisäksi valtamediakin on siten päättänyt, että kaivosvaltaushanke on motiiveiltaan toisen tahon toiminnan estämistä. Annettiinko lehden viittaama Korkeimman hallinto-oikeuden päätös samanalaisessa asiassa?

Asianajaja, varatuomari Kari Silvennoinen näkee oikeuden antaneen päätöksen erilaisessa asiassa: - KHO:n päätös liittyi kierrätyskeskuksen alueen valtaamiseen. Suomalaisessa omistuksessa olevalle kierrätyskeskuksen suunnitellulle alueelle, joka nautti Suomen perustuslain suojaa, ei voitu vahvistaa valtausta. Tätä perusteltiin mm. omaisuuden suojalla.

Mahdollinen valitus vie aikaa

- Meren pohja on eri asemassa. Sinne suunnitellut kaasuputket eivät nauti Suomen perustuslain erityistä suojaa, koska ne aiotaan vetää yleiselle alueelle, eivätkä venäläiset omista näitä alueita.

Juriidisesti asiasta voi tulla monimutkainen, sillä Suomenlahden edustalla on useita raja-alueita ja talousvyöhykelaki monimutkaistaa asiaa. Sitä ei varmasti yksinkertaista YK:n merioikeusyleissopimuskaan, joka sinänsä sallii kaasuputkien ja vastaavien vetämisen alueella.

Jos viranomaiset eivät jostain syystä hyväksyisi valtaushakemusta, siitä on mahdollista valittaa, mikä vie aikaa. Ministeriö arvioi, että ensimmäinen päätös asiasta saadaan marraskuun aikana. Virkarattaat voivat siten pyöriä tarvittaessa nopeastikin, kun poliittinen etu niin vaatii.

”Valtaus on taivaan lahja suomalaispoliitikoille”

Asianajaja Silvennoinen näkee, että valtauksen vastustaminen on vahvasti poliittinen toimenpide. Kun asiaa tarkastellaan vain tästä näkökulmasta ja unohdetaan merenpohjan potentiaaliset rikkaudet ja kaivosmahdollisuudet, päädytään viime vuosikymmenien suomalaisen politiikan peruskäyttäytymiseen: suomettumiseen ja Venäjä-pelkoon. Asianaja Silvennoinen laukoo tästä näkökulmasta vahvoja sanoja:

- Nord Stream -putkiyhtiön tiedotustilaisuudessa Hangossa viime syksynä kävi ilmi, että yhtiö aikoo vahvemman ensioikeudella ottaa haltuunsa koko Itämeren. Haluavatko suomalaiset viranomaiset myötävaikuttaa Itämeren joutumiseen venäläisten yksityisten asejoukkojen haltuun?

- Eikö tätä röyhkeää venäläistä manööveria saa vastustaa?

- Valtaus on taivaan lahja Suomen viranomaisille. Valtiojohdon tulee tukea valtausta, koska valtaus antaa sille mahdollisuuden pestä kätensä asiasta. On suomettunutta päätöksentekoa, jos asia ratkaistaan kaivoslain vastaisesti ja hakemus hylätään.

Rannikko on kuin hääkutsu maihinnousu-armaadalle

Kovia sanoja, mutta myös kovin tuttuja tilanteita viimeisiltä vuosikymmeniltä. Suomen valtionjohto on päättänyt katsoa kaasuputkea vain ympäristökysymyksenä, mikä on täysin käsittämätön tarkastelunäkökulman supistus. Miksi itse laitetaan vapaaehtoisesti mustat laput silmille kuin aaseilla on, etteivät ne osaisi vilkuilla sivuille?

Kaasuputki on arvaamattoman laajasti ympäristökysymys. Mutta se on myös vankasti taloudellinen ja kulttuurikysymys. Miksi Suomen pitäisi ilmaiseksi ja ilman mitään omaa hyötyä edistää Venäjän kaasuputken rakentamista vastoin omien kansalaisten etua?

Putki on seurausilmiöineen voimakkaasti turvallisuus- ja puolustuskysymys. Venäjä on luvannut suojella putkea sukellusveneillä ja pinta-aluksillaan. Putki tuhoaa Suomen meripuolustuksen kuuntelulaitteineen. Etelä-Suomen rannikko on avoin hääkutsu maihinnousu-armaadalle. Ja sellaisen sujahtaminen Suomen rannikolle ei todella vie merkittävää aikaa.

Miksi Suomi on luovuttanut aluevesioikeuksiaan?

Putkea ”suojaavat” alukset muodostavat merkittävän lisäriskin turvallisuudelle muutoinkin. Itä-länsisuuntainen laivaliikenne tapahtuu noin 20 km leveässä rännissä, jonka syvyys vaihtelee 40 ja 100 metrin välillä.

Suomi on ollut hyvin jalomielinen aluevesirajansa määrittelyssä. YK:n merioikeusyleissopimuksen pohjalta Suomella ja Virolla olisi oikeus käyttää 12 meripeninkulman eli noin 22.2 km aluevesirajaa. Viron vyöhyke on noin 11 mpk, mutta Suomen vain kastale rantaa. Miksi Suomi on tässäkin luovuttanut toisille oikeuksiaan?

YK:n yleissopimus antaa Suomelle paljon valtaa

YK:n yleissopimuksen 56. artikla määrittää rantavaltiolle (esim. Suomi) talousvyöhykkeellä laajat oikeudet, lainkäyttövallan ja velvollisuudet: "1 a) täysivaltaiset oikeudet merenpohjan yläpuolisten vesien ja merenpohjan ja sen sisustan elollisten ja elottomien luonnonvarojen tutkimiseen, hyödyntämiseen, säilyttämiseen ja hoitamiseen sekä muuhun toimintaan, jonka tarkoituksena on vyöhykkeen taloudellinen hyödyntäminen ja tutkiminen, kuten vedestä, merivirroista ja tuulista saatavan energian tuottaminen".

Sen lisäksi rantavaltiolla on lainkäyttövalta alueellaan. Tämä koskee yhtä hyvin tekosaaria, laitteita ja rakennelmia kuin tutkimusta, meriympäristön suojelua tai muita oikeuksia. Rantavaltion tulee ottaa asianmukaisesti huomioon muiden valtioiden oikeudet ja velvollisuudet ja toimia sopusoinnussa yleissopimuksen määräysten kanssa.

Määräys lainkäytöstä on laaja. 79. artiklan 4. momentin mukaan "Mikään tämän osan määräys ei vaikuta rantavaltion oikeuteen asettaa ehtoja sen alueelle tai aluemerelle johtaville kaapeleille tai putkistoille, eikä siihen lainkäyttövaltaan, joka rantavaltiolla on mannerjalustansa tutkimisen tai mannerjalustan luonnonvarojen hyödyntämisen tai valtion lainkäyttövaltaan kuuluvien tekosaarten, laitteiden ja rakennelmien toiminnan yhteydessä asennettavien tai käytettävien kaapelien tai putkistojen suhteen".

Suomalaisten on herättävä unestaan!

Suomalaisten viranomaisten ja poliitikkojen tehtävänä on ajaa suomalaisten oikeuksia, ei venäläisten tai venäläis-saksalaisen konsortion. Kaivosvaltaus mittaa jälleen tätä kykyä.

Asianajaja Silvennoinen kiteyttää Nord Streamiin liittyvän peruskysymyksen hyvin yksinkertaiseksi: - Me olemme oikeassa. Silti meidät saatetaan yrittää vaientaa ja asiamme unohtaa. Suomalaisten on herättävä unestaan näkemään asian tärkeys ja suuruusluokka. Venäjän edessä ei saa nöyrtyä.

++

Nord Stream -kaasuputkeen liittyviä artikkeleita:

Kaivosvaltaus pysäyttää Nord Stream -meriputken
Mikä on Halosen ja Vanhasen motivaatio Nord Streamissa?
”Merimielenilmaus”
Nord Stream –kongressi Tallinnassa
Pro Karelian lausunto maakaasuputkesta
Maakaasuputken ongelmat ratkaisematta


Lisätiedot: Veikko Saksi


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Sopimus sallii putken

Mainitussa sopimuksessa on enemmän tekstiä kuin haluatte julkaista:

YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN MERIOIKEUSYLEISSOPIMUS

10 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1982 TEHTY YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN MERIOIKEUSYLEISSOPIMUS

58 artikla

Muiden valtioiden oikeudet ja velvollisuudet talousvyöhykkeellä

1. Kaikilla sekä ranta- että sisämaavaltioilla on tämän yleissopimuksen asianomaiset määräykset huomioon ottaen talousvyöhykkeellä 87 artiklassa mainitut merenkulun ja ylilennon vapaudet, vapaus laskea merenalaisia kaapeleita ja putkistoja sekä vapaus kaikkeen muuhun näihin vapauksiin liittyvään kansainvälisessä oikeudessa hyväksyttyyn meren käyttöön, joka esimerkiksi koskee alusten, ilma-alusten, merenalaisten kaapeleiden ja putkistojen toimintaa ja joka on sopusoinnussa tämän yleissopimuksen määräysten kanssa.

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1996/19960050/19960050_2

Talousvyöhyke ei ole myöskään koskaan ollut Suomen aluetta. Eikä minkään muunkaan maan. Ne ovat kansainvälistä vesialuetta, joiden eräät oikeudet on sovittu rantavaltioille. Mutta vain eräät.
Puhukaapas tottakin välillä [2009-07-24 23:16:18]


Pelkkää haitantekoa

Pääasiallinen motiivi koko valtaushankkeelle on aivan selvästi pelkkä kaasuputkihankkeen haittaaminen. Näinhän siitä on Silvennoisen johdolla tiedotettu alusta asti ja Prokarelia jatkaa sitä samaa - "nyt pysäytetään kaasuputki". Eihän täällä edes ole kerrottu mitä ihmettä sieltä merenpohjasta muka etsitään, tämähän on ollut tässä touhussa ihan toisarvoista koko ajan.

Viranomaisten ennakkoasenne perustuu lakiin. Pelkkä alueen valtaaminen kaasuputken pysäyttämiseski ei riitä vaan kaivoslain mukaan myös todellista tutkimustyötä on alueella tehtävä ja valtaaja on lain mukaan velvollinen myös raportoimaan tutkimusten tuloksista viranomaisille. Laissa säädetään myös rangaistus, jos näitä tutkimustuloksia ei viranomaisille toimiteta valtausajan jälkeen. Ovatkohan valtaajat edes varautuneet tähän?
jokuvaantaas [2008-10-14 09:39:13]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].