Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

15.10.2008
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[03] Taloudelliset
[05] Omistusoikeus
[10] Venäjä

KAASUPUTKI, SAIMAAN KANAVA JA KARJALA

- Kaasu on tarpeen, mutta meriputki on uhka
- Putki kulkee suomalaismaiden halki Karjalassa
- Putki alittaa Saimaan kanavan vuokra-alueen
- Vuokramaan syvyyttä ei ole rajoitettu
- Kanavan suomalainen käyttö vain 5 %?
- Miksi veronmaksajat maksavat venäläisten kulut?
- Vuokra- ym. maksut venäläisille suomalaisten maista
- On luotava win-win –tilanne ja Karjala palautettava

Kaasu on tarpeen, mutta meriputki on uhka

Venäjä ja Eurooppa tarvitsevat keskinäisen kaasukaupan tuloksia. Nord-Stream -kaasuputkihanke on kuitenkin suomalaisten kannalta ongelmallinen kokonaisuus.

Suomenlahdella tehty kaivosvaltaus estää asianajaja Kari Silvennoisen mukaan putken rakentamisen. Asiasta saataneen suomalaisten viranomaisten ensimmäinen päätös marraskuun lopulla. Hanketta viedään eteenpäin kuin mitään ongelmia ei olisi.

Putki kulkee suomalaismaiden halki Karjalassa

Kaasuputki on linjattu kulkemaan Karjalassa Suomen Neuvostoliitolle (Venäjälle) pakkoluovuttaman alueen halki. Rajan siirto vahvistettiin uhkauksin ryyditetyssä Pariisin rauhansopimuksen teossa 1947.

Kansainvälisten sopimusten mukaan rajan siirto ei vaikuta omistusoikeuteen, ne ovat kaksi eri asiaa. Sen paremmin Pariisin rauhansopimuksessa kuin myöhemminkään ei tehty erillistä sopimusta omistusoikeuden siirrosta.

Kaasuputki on siten linjattu kulkemaan suomalaisten omistamien maiden halki. Suomalaisten kanssa ei asiasta ole sovittu mitään. Kun putkihanke toteutetaan, evakot ja heidän jälkeläisensä voinevat hakea Venäjältä vahingonkorvausta oikeudettomasta putkirakenteesta ja sen aiheuttamista tuhoista.

Putki alittaa Saimaan kanavan vuokra-alueen

Nord Stream –yhtiön kartat ja Suomen Merenkulkuhallituksen kartta Saimaan kanavan reitistä osoittavat, että kaasuputki on linjattu kulkemaan Saimaan kanavan alitse. Saimaan kanava on vuokrattu Suomen Tasavallalle ja sopimus on voimassa 26.08.2013 saakka.

Merenkulkuhallituksen ja Nord Stream -yhtiön kartat

Saimaan kanavasta 27.09.1962 tehdyn ja 1963 ratifioidun sopimuksen 1. artiklan mukaan:

- Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto vuokraa Suomen Tasavallan käyttöön ... Neuvostoliitolle kuuluvan osan Saimaan kanavaa siihen kanavauoman molemmin puolin liittyvine keskimäärin 30 metriä leveine ranta-alueineen (sulkujen, siltojen ja muiden vesirakennusteknillisten laitteiden kohdalla 200 metriin asti) ...

Sopimuksen 13 artiklan mukaan vuokra-alueilla on voimassa Neuvostoliiton (Venäjän) lainsäädäntö ja toimivat Neuvostoliiton viranomaiset. Suomelle annetaan kuitenkin oikeus järjestää omien lakiensa mukaan vuokra-alueilla Suomen kansalaisten ja laitosten väliset suhteet työsuhteita koskevissa kysymyksissä ...; sekä henkilökunnan elämiseen, kaupankäyntiin, koulutukseen, verotukseen, sosiaalihuoltoon ... liittyvissä asioisssa.

Vuokramaan syvyyttä ei ole rajoitettu

Edellä mainittu tarkoittanee, että esim. Viipurin kaupungin edustalla olevassa saaressa on voimassa Suomen ja EU:n lainsäädäntö, joka on rajoitettu tiettyihin henkilöihin liittyviin asioihin. Kaasuputki on linjattu kulkemaan Saimaan kanavan alitse. Nord Stream siten alittaa Suomen vuokraaman alueen, jossa on verraten pitkälle voimassa Suomen ja EU:n lainsäädäntö.

Saimaan kanavasopimuksessa on mainittu, että vuokra-alue kattaa maan kanavan molemmin puolin noin 30 metriä, siltojen ja sulkujen kohdalla 200 metriä. Sopimuksessa ei mainita siitä mitään, kuinka syvälle tai korkealle tämä vuokra-alue ulottuu. Yleistä määräystä vuokra-alueen syvyyteen liittyvästä hallinta-oikeudesta ei ole. Esim. lämpöpumpun putket tai porakaivo voivat ulottua yli 100 metrin syvyyteen.

Onko yhtiö neuvotellut Suomen valtion kanssa tästä alituksesta ja siitä mahdollisesti maksettavasta korvauksesta? Kun katsotaan Saimaan kanavan historiaa, Suomi panosti jo rakennusvaiheessa kanavaan 292.9 milj. markkaa. Lisäksi Suomi joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle ilmaiseksi merkittävän määrän omaisuutta ja suorittamaan kustannuksia, joista ei mielellään ole puhuttu mitään.

Kanavan suomalainen käyttö vain 5 %?

Kauppalehden tietojen mukaan Saimaan kanavasta aiheutuu Suomelle kuluja 10 milj. euroa vuodessa, josta pelkästään noin 6 milj. euroa menee kanavan ja Saimaan syväväylien ylläpitoon. Kanavan uusi vuokra on 2013 alkaen nelinkertainen aikaisempaan verrattuna eli 1.22 milj. euroa vuodessa.

Yleisistä tiedoista ei löydy, kuinka paljon suomalaiset käyttävät kanavaa. Epävirallisten tietojen mukaan suomalaisten käyttöosuus on vain viisi (5 %) prosenttia. Näyttää siltä, että kanavalla nykytellään suomalaisten veronmaksajien rahoilla, mutta ei suomalaisilla aluksilla.

Miksi suomalaiset maksavat venäläisten kulut?

Liikenneministeri Anu Vehviläinen pitää korotusta ihan kohtuullisena ja hän Kauppalehden mukaan korostaa, - ettei koko vuokraa peritä kanavan käyttäjiltä, vaan suuri osa kustannuksista maksetaan valtion budjetista.

Ministeri ei tainnut ymmärtää, ettei kovinkaan monta suomalaista veronmaksajaa kiinnosta maksaa Saimaan kanavalla liikennöivien venäläisten alusten maksuja.

Miksi suomalainen veronmaksaja on jälleen laitettu uusien sotakorvauksien maksajaksi? Saimaan kanavaliikenteestä on varmasti käytettävissä yksityiskohtaiset laskelmat. Ne tulee julkistaa siten, että suomalaisten kokonaiskustannukset ja hyötykäyttö selviää.

Vuokra- ym. maksut venäläisille suomalaisten maista

Lisäväriä tähän asiaan tuo se, että Suomen valtio maksaa nyt veronmaksajien pussista 10 milj. euroa vuodessa ja 2013 alkaen enemmän venäläisille siitä, että suomalaiset saavat käyttää 5 % kanavaliikenteestä. Kuitenkin maiden oikeat omistajat ovat suomalaisia. Suomen valtion tulisi suorittaa maksu suomalaisille, ei venäläisille.

Suomella on siten Venäjän hallinnon alaisella maalla suomalaisten omistamalla maalla, pitkälle EU-lainsäädäntöä noudattava vuokra-alue, jonka vuokra maksetaan Venäjälle. Tästä alueesta suomalaiset hyötyvät vähän, mutta maksavat kulut veronmaksajien rahoilla. On todella outo kuvio.

Onko Saimaan kanava osa lisäsotakorvauksia vai osa vuonna 1992 solmittua lahjoitussopimusta eli Lähialueyhteistyösopimusta, joka varsinkin aluksi oli vahvasti luonteeltaan lahjoitus- ja korruptiosopimus? Suomalaisten poliittisten päättäjien aivoituksia on vaikea ymmärtää.

On luotava win-win –tilanne ja Karjala palautettava

Saimaan kanavan koko kysymys on tarkasteltava uudelleen. Ei ole mieltä vuodesta toiseen maksaa kovia kuluja ja vuokraa Saimaan kanavasta.

Ei ole mieltä sallia, että Nord Stream –kaasuputki linjataan korvauksetta Saimaan kanavan alitse. Ei ole mieltä, että Saimaan kanava muun pakkoluovutetun alueen mukana on edelleen Venäjän hallinnassa.

Luottamus Venäjää kohtaan ei lisäänny sillä, että tehdään yksipuolisesti hyödyttäviä hankkeita, joissa toiset kuitenkin joutuvat merkittävästi maksumiehiksi. Ainoa oikea tie on vanhojen vääryyksien korjaaminen, luottamuksen palauttaminen tekojen kautta. Tästä korjaamisesta syntyy vahva win-win –tilanteen luova katalyytti.

Lisätiedot: Veikko Saksi
Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Houh

Ihan oikeasti ihmiset. Herätkää nyt teidän elämään!
Kuinka kauan Teitä täytyy läpsiä, että tulette tajuihinne?
OR [2009-11-04 16:46:39]


Isäntänä talossa, johon ei omista edes avaimia

#Kansainvälisten sopimusten mukaan rajan siirto ei vaikuta omistusoikeuteen, ne ovat kaksi eri asiaa. Sen paremmin Pariisin rauhansopimuksessa kuin myöhemminkään ei tehty erillistä sopimusta omistusoikeuden siirrosta. #

Kysehän ei ollutkaan omistusoikeuden siirrosta vaan sen lakkaamisesta. Neuvostoliiton perustuslaki ei tuntenut yksityisomistusta, joten sen vastainen yksityisomistus luovutetuilla alueilla oli mahdotonta. Omaisuutensa menettäneillekin maksettiin korvausta menetetystä omaisuudesta.

Kaasuputki ei siten todellakaan ole linjattu kulkemaan suomalaisten omistamien maiden halki. Se omistus siellä pitäisi ensin palauttaa, jotta näin voitaisiin sanoa.

EIT muuten hylkäsi juuri saksalaisten omaisuudenpalautusvaatimukset Puolalta, joten kyllä se rajan siirto voi vaikuttaa omistusoikeuteen.Lähde.

Saimaan kanavalla liikkuneista rahtialuksista oli Merenkulkulaitoksen tilastojen mukaan 7,3% suomalaisia vuonna 2007, mutta katsokaapa vähän sitäkin mitä ne venäläisetkin alukset siellä kanavalla kuljettavat ja kenelle. Suomalaisia aluksia enemmän siellä liikennöi aluksia mm. Antiguasta (10,7%) ja Alankomaista (14,9%). Turha siellä liikennöiven alusten rekisteröintimaita on tuijotella vaan sitä kenen tavara siellä liikkuu. Tavaraa kanavalla liikkui viime vuonna ulkomaanliikenteessä 1973957 tonnia, josta vientiä 799186 tonnia ja tuontia 1174771 tonnia.

mikävaan [2008-10-15 08:40:39]

mikävaan [2008-10-27 11:15:37]


Uhka näkyy myös kaasuputkihankkeessa

mikävaan [2008-10-15 08:40:39]
"Kysehän ei ollutkaan omistusoikeuden siirrosta vaan sen lakkaamisesta.
Neuvostoliiton perustuslaki ei tuntenut yksityisomistusta, joten sen
vastainen yksityisomistus luovutetuilla alueilla oli mahdotonta.
Omaisuutensa menettäneillekin maksettiin korvausta menetetystä
omaisuudesta."

Noin tulkitsee suomettunut edelleenkin, katsoo vain ja ainoastaan NL/Venäjän näkökulmasta aluepalautukseen liittyviä kysymyksiä. Siksi vain NL:n aikaisella perustuslailla tuntuu yhä olevan ratkaiseva merkitys. Onhan suomettuneen mahdoton ajatella, että vuosikymmenien ajattelua voisi muuttaa.

Haluaisin vieläkin kehoittaa seuraamaan maailmalla yhä lisääntyviä vanhojen vääryyksien korjaamisia ja tilityksiä. Osa niistä on huomattavasti vanhempia kuin minkä Hitler ja Stalin saivat aikaan.

Tilitys Stalinin osalta on edessäpäin ja sen estämiseen ei kenenkään pitäisi lähteä mukaan, päinvastoin.

Nyky-Venäjän johto tulisi saada kohtaamaan Stalinin tilityksen merkitys, ei pelkästään oman kansansa, vaan koko ympäröivän maailman kannalta. Nykylinja on kova ja väärä, siksi kaasuputki-hanke kohtaa vahvan vastustuksen uhkakuvineen. Hankkeen vastustaminen on yksi keino osoittaa Venäjälle, ettei linja toimi kenenkään etujen mukaisesti.
karjalainen [2008-10-18 23:02:27]


Varmasti venäläiset alukset kuljettavat siellä tavaraa Suomeen ja täältä poispäinkin.Kysymys kuuluukin,voisiko ne rahdit ajaa kotimaisella kalustolla?
Se on suurinpiirtein sama maanteillä,koska venäläiset käyttävät meidän
tiestöä korvauksetta.Joko ne hommat tehtäisiin kotimaisin voimin, tai
perittäisi TIESTÖSTÄ vuokraa kanavan tapaan.Myös vuokraaja olisi
velvoiinen pitämään tiet kunnossa kanavan tapaan.
Tätä täytyy kehitellä !!
Kari Vainikka
[2008-10-16 11:00:51]


Ei mene kaaliin.Pro Karelialla on erittäin nasevia artikkeleitä jotka on tarkoitettu
meidän valitsemille edustajille eikä kukaan suostu kommentoimaan
ilmeisesti erittäin kiperiinasioihin. Ovatko he valtakirjan ansainneet.
Eläinten kanssakin voi kommunikoida? Mutta nämä ovat tyhjää vaan.
R.Eino. [2008-10-15 19:27:30]


Toivotonta seurattavaa!

Ei tuota voi enää selkeämmin sanoa!
Evakko [2008-10-15 09:02:36]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].