Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

20.10.2008
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[04] Oikeudelliset
[06] Sotasyyllisyys

KKO VAHVISTI SOTASYYLLISTEN TUOMIOT VÄÄRIKSI JA PESI KÄTENSÄ

- KKO jatkaa Suomen sotasyyllisyyden häpeää
- Poikkeuksellista taustaa ei voi tarkastella jälkikäteen?
- KKO vahvistaa tuomiot vääriksi ja itsensä kykenemättömäksi
- Peurustuslain vastainen sotasyyllisyyslaki estää käsittelyn?
- Rautkallion dokumentit ovat vahva todistusaineisto
- Sotasyyllisyystuomiot olivat kotimaista konspiraatiota
- Asetus rauhansopimuksen voimaansaattamisesta
- Sotarikokset eivät ole sotasyyllisyyttä
- KKO: loukattiin useita oikeusjärjestyksen keskeisiä periaatteita
- KKO ja oikeuskansleri poliitikkojen asialla
- KKO ei näe muuttuneita olosuhteita
- Mitä teemme oikeusasteilla, jotka pakenevat vastuutaan?
- Meneekö politiinen päätöksenteko oikeuden edelle?
- KKO ja oikeuskansleri antavat vahvat purkuperusteet

Lue myös:

Professori Jyrki Virolaisen blogi 20.10.2008 KKO:n päätöksestä
Asianajaja Silvennoisen laatima hakemus [kohdassa Sotasyyllisyystuomio]

KKO jatkaa Suomen sotasyyllisyyden häpeää

Korkein oikeus haluaa jatkaa Suomen sotasyyllisyyden häpeää, sotasyyllisiksi tuomittujen ihmisoikeusloukkauksia ja ylläpitää vääriksi toteamansa tuomiot.

Se on päättänyt jättää tutkimatta Ilkka Tannerin vaatimuksen sotasyyllisyysoikeudessa annetun tuomion purkamisesta.

Oudoksuttavaksi päätöksen tekee se, että KKO toteaa sotasyyllisyyslain olleen hallitusmuotomme vastainen, joten sen mukaan annetut tuomiotkin olivat perustuslain vastaisia.Poikkeuksellista taustaa ei voi tarkastella jälkikäteen?

Silti päätöksen H2007/266, 20.10.2008 saatteessa KKO toteaa: "Poikkeuksellisen taustan vuoksi ei KKO:n mukaan ollut perusteltua ryhtyä jälkikäteen tarkastelememaan tuomiota ja siihen johtanutta menettelyä yleisten tuomionpurkua ja kantelua koskevien säännösten pohjalta".

Päätös on hyvin linjassa valtiojohtomme toteuttaman kanonisoidun politiikan kanssa. Onko tällä KKO:n päätöksellä sitten pyritty etsimään oikeutta tai ratkaisemaan vääräksi tiedetty tuomio, onkin täysin sivuseikka.

Päätös vaikuttaa ristiriitaiselta pyrkimykseltä pestä kätensä asiasta. Aivan kuin maaherra Pontius Pilatus pesi kätensä ja vakuutti syyttömyytensä ”tämän miehen vereen”.

KKO vahvistaa tuomiot vääriksi ja itsensä kykenemättömäksi

Sotasyyllisenä tuomitun Väinö Tannerin sukulaisen, Ilkka Tannerin, nostamaa kannetta on ajanut asianajaja Kari Silvennoinen. Hän tuo esille päätöksen keskeisiä tekijöitä:

- KKO katsoi, ettei sillä ole toimivaltaa tutkia kysymystä.

- KKO katsoi, että sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä päädyttiin loukkaamaan useita oikeusjärjestyksen keskeisiä periaatteita.

- KKO siten vahvisti aiemman kantansa, mutta katsoi, ettei se voi tuomivallan puutteen vuoksi purkaa tuomiota.

- Huomattavaa on, että KKO ei katso asian olevan vanhentunut tai kantelijalta puuttuneen kelpoisuutta prosessiin.

- KKO katsoo siten, että asiaa voidaan käsitellä ja että sotasyyllisyystuomio on väärä, kuten KKO jo vuonna 1945 katsoi.

- KKO perustelee monimutkaisesti toimivaltakysymystä. Sotasyylllisyystuomio on väärä. Jää siten vielä avoimeksi kysymykseksi se, kuka sen purkaa.

- On outoa, ettei poikkeusoloja saisi tarkastella normaalioloissa.

Perustuslain vastainen sotasyyllisyyslaki estää käsittelyn?

Kun KKO:n päätöstä lukee tarkemmin, siinä todetaan, että sotasyyllisyyslaissa ”ei ole säännöksiä, joiden perusteella sotasyyllisyysoikeuden tuomion purkamista voitaisiin hakea Korkeimmalta oikeudelta”. KKO haluaa päätöksessään pitäytyä sotasyyllisyyslain säätämisajan olosuhteisiin ottamatta mitenkään huomioon sitä, että olosuhteet ovat ratkaisevasti muuttuneet.

KKO katsoo, että sotasyyllisyysoikeus on luonteeltaan valtakunnanoikeus, sellaista tuomiota ei voitu muuttaa ilman sen itsensä myötävaikutusta. Kun erityistuomioistuimen ratkaisuun voidaan ”ylimääräisin muutoksenhakukeinoin hakea muutosta Korkeimmalta oikeudelta, on tästä säädetty nimenomaisesti asianomaista erityistuomioistuinta koskevassa laissa”.

KKO katsoo, että sotasyyllisyysoikeus on ollut ”lailla perustettu erityistuomioistuin, jonka osalta mainitussa laissa ei ole säännöstä siitä, että tuomion purkamista voitaisiin hakea Korkeimmalta oikeudelta”.

Rautkallion dokumentit ovat vahva todistusaineisto

KKO tuo esille, että ”sotaan syyllisten rankaiseminen ja sotasyyllisyysoikeuden perustaminen tapahtui kuitenkin sellaisista lähtökohdista ja sellaisissa olosuhteissa, joita on pidettävä poikkeuksellisina”. Lakiesityksessä oli viitattu välirauhansopimuksen 13 artiklan määräyksiin ja voittajavaltioiden vatimuksiin. Välirauhansopimuksella tarkoitetaan Moskovan välirauhansopimusta 19.09.1944.

Erityisesti dosentti Hannu Rautkallion tutkimukset ja keräämä mittava dokumenttiaineisto, Sotasyyllisyyden asiakirjat, todistaa selvästi, etteivät KKO:n esille tuomat perusteet ole pitäviä. Olosuhteet olivat poikkeukselliset, mutta välirauhansopimuksen 13 artikla ei alunperin lähtenyt lainkaan sotasyyllisyydestä, vaan sotarikollisten rankaisemisesta.

Sotasyyllisyystuomiot olivat kotimaista konspiraatiota

Sotasyyllisyystuomiot olivat poliittisen pelin seurausta ja ensisijaisesti kotimaisen konspiraation tuotetta. Silloinen oikeusministeri Urho Kekkonen ajoi omien valtapyrkimystensä pohjalta voimakkaasti sotasyyllisyystuomiota. Myös Suomea Neuvostoliiton hellään helmaan ajavat Hertta Kuusinen ja Eino Pekkala toimivat peräti sotasyyllisyysoikeuden tuomareina.

Asiakirjat ovat osoittaneet, etteivät voittajavaltiot alunpitäen vaatineet Suomen tuomitsevan sotasyyllisiä. Ympärysvaltojen vaatimukset lähtivät sotarikollisten tuomitsemisesta. Perustelu välirauhansopimuksen määräyksillä ja voittajavaltioiden vaatimuksilla on siten heikko peruste.

Asetus rauhansopimuksen voimaansaattamisesta

Suomen asetuskokoelmasta löytyy Asetus rauhansopimuksen voimaansaattamisesta 16.09.1947, jonka johdosta 19.09.1944 tehdyn välirauhansopimuksen määräykset ovat lakanneet olemasta voimassa. Sen II luvun 6 artiklassa on velvoittava määräys, jonka arvelisi olevan tänäkin päivänä voimassa olevaa lakia:

”Suomen on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta oikeuden nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus”.

Sotarikokset eivät ole sotasyyllisyyttä

Saman asetuksen 9 artiklassa määritetään sotarikolliset seuraavasti:

”1. Suomi ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen, että pidätetään ja luovutetaan tuomittaviksi:

a) henkilöt, joita syytetään sotarikosten sekä rauhaa ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten suorittamisesta, niihin käskemisestä tai niihin osallistumisesta;”

Asetus ei siten tunnista sotasyyllisiä, vaan sotarikollisia. Presidentti Risto Rytiä ja muita sotasyyllisinä tuomittuja ei syytetty sotarikoksista.

KKO: loukattiin useita oikeusjärjestyksen keskeisiä periaatteita

KKO:n päätöksessä tuodaan selkeästi esille sotasyyllisyyslain perustuslain vastaisuus: - Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 28.08.1945 antamassaan lausunnossa lausunnossa Korkein oikeus päätyi esittämään, että ”ehdotettu laki, joka tosin on tarkoitettu säädettäväksi valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyssä järjestyksessä, sisältää niin monia ja perustavaa laatua olevia poikkeuksia hallitusmuodosta ja yleisesti hyväksytyistä oikeusperiaateista, ettei lakia oikeudelliselta kannalta voida pitää valiojärjestykseemme soveltuvana”.

Lausunnossa viitattiin mm. taannehtivan rikoslain kieltoon ja satunnaisten tuomioistuinten asettamista kieltävään hallitusmuodon säännökseen.

Ratkaisussaan KKO vielä toteaa, että ”samalla päädyttiin loukkaamaan useita oikeusjärjestyksen keskeisiä periaatteita”. Tästä seuraava päätelmä on hämmästyttävä.

Vaikka useita oikeusjärjestyksen keskeisiä periaatteita on loukattu ja sotasyyllisyysyoikeuden tuomioilla siten poikkeuksellinen tausta, ”ei ole perusteltua ryhtyä jälkikäteen tarkastelemaan sitä ja siihen johtanutta menettelyä tavanomukaisia oloja silmälläpitäen säädettyjen tuomionpurkua ja kantelua koskevien säännösten pohjalta”.

Päätelmä on erinomainen muna-kana –syndrooma. Koska sota-ajan jälkeen oli poikkeusolot, ei normaaliaikana poikkeusajan olosuhteita muuttaa. Poikkeusaikana puolestaan ei voinut toimia toisin, koska poliittinen manipulaatio leimasi tilanteen pakolliseksi. Pitäisikö sitten odottaa, että tulisi seuraava poikkeuksellinen aika, jolloin poikkeusaikana tehtyjä vääriä tuomioita voitaisiin taas korjata?

KKO ja oikeuskansleri poliitikkojen asialla

KKO:n päätöksen kummallisuutta ja poliittisluonteista avuttomuutta korostaa se, että oikeuskansleri Jorma Aalto päätöksessään 27.11.1992 904/1/90 totesi, että ”itse laki useissa kohdin koettiin aikanaan ja koetaan nytkin oikeusjärjestyksemme perusteiden vastaiseksi”.

Aalto jatkoi: ”Lain sisällön asiallinen poikkeusluonteisuus ei ole perusteltavissa oikeudellisin argumentein, vaan ainoastaan ottamalla huomioon lain taustalla olleet, välirauhansopimuksesta aiheutuneet maallemme asetetut ulkopoliittiset velvoitteet ja niiden täyttämisen merkityksellisyys”.

Aalto kruunasi päätöksensä perusteluittensa vastaiseen lauselmaan: - Kaiken edellä olevan perusteella ja selostamistani syistä yhdistyksen kirjoitus ei ole antanut puoleltani aihetta enempiin toimenpiteisiin.

KKO ei näe muuttuneita olosuhteita

KKO:n päätöksessä on outoa se, että KKO ei näe olosuhteiden muutosta ja sen tuomia mahdollisuuksia. Entäpä jos sodan jälkeen tai sota-aikana olisi säädetty laki, joka olisi vaikkapa määrännyt KKO:n jäsenet maksamaan puolet palkastaan sotasyyllisiksi tuomituille tai pitämään heitä itseään joka toinen vuosi vankilassa.

Sellainenkin olisi perustuslain vastainen ja poikkeusolosuhteissa syntynyt laki. Olisiko sellainenkin laki mahdotonta purkaa ja tulevat tuomiot purkaa? Taitaisi tuomioviranomaisilla olla kiire muuttaa lakia, kun sen vaikutukset sattuisivat omalle kohdalle riittävän selkeästi.

KKO:n päätöksen ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Tulokas, Kitunen, Bygglin, Häyhä ja Esko. Esittelijänä on ollut esittelijäneuvos Vesanen.

Voi toivoa, että päättäjät joinakin unettomina öinä miettisivät uudelleen päätöstään etsiä kiertotie, jolla väärin perustein sotaan syylliset tuomittiin ankariin rangaistuksiin. Ehkä kannattaisi miettiä itsensä sotasyyllisenä tuomitun paikalle ja arvioida, haluaisiko KKO:n jättävän kehitellyn muotoseikan vuoksi asiansa kokonaan käsittelemättä.

Mitä teemme oikeusasteilla, jotka pakenevat vastuutaan?

Voidaan todeta, että KKO vuonna 1945 ja 2008 ja oikeuskansleri vuonna 1992, ovat vahvistaneet sotasyyllisyyslain ja siten myös sen perusteella annetut tuomiot Suomen hallitusmuodon ja perustuslain vastaisiksi ja siten vääriksi. Kumpikin taho pesee kuitenkin Pilatuksen tavoin kätensä ja varoo koskemasta tuomioihin.

Mitä me teemme sellaisilla oikeusasteilla, joiden pääasiallisena tehtävänä on miettiä, miten keplottelisi itsensä vapaaksi siten, ettei tarvitsisi antaa päätöstä politisoidussa ja ongelmallisessa isossa asiassa?

KKO:n päätös kokonaisuudessaan keskittyy vain siihen, löytyisikö jokin muodollinen syy, ettei asiaa tarvitsisi käsitellä lainkaan. Olisihan se vallan hirmuista, jos korkein oikeusaste joutuisi purkamaan itse vääräksi toteamansa tuomion. Varmaan yöunet menisi oikeuskansleriltakin, jos hänen täytyisi virkansa puolesta ryhtyä ajamaan vääräksi todistamansa asian korjaamista.

Meneekö politiinen päätöksenteko oikeuden edelle?

Edellisten perusteella voidaan todeta, ettei suomalaisesta oikeuslaitoksesta ole apua syvimpien oikeusloukkausten korjaamiseen. Niillä ei siihen ole tahtoa, joten kyvyt käytetään kiertoteiden ja ontuvienkin perustelujen löytämiseen. Kyvyt käytetään väärin poliittisten tavoitteiden ajamiseen.

KKO:n päätös merkitsee sitä, että paine lainsäätäjiä eli poliittista johtoa kohtaan kasvaa. Suomalaiset poliitikot ovat kotimaisella konspiratiivisella pelillään aiheuttaneet Suomen ja suomalaisten johtajien sotasyyllisyyden ja raskaat tuomiot. Poliitikkojen on siten lähdettävä aukaisemaan tämä solmu.

KKO ja oikeuskansleri antavat vahvat purkuperusteet

Sekä KKO:n vanha että uusi päätös, samoin kuin oikeuskanslerin päätös vuodelta 1992 antavat poliitikoille täydet mahdollisuudet lähteä purkamaan sotasyyllisyystuomiot ja poistamaan niihin liittyvät esteet.

Tärkeintä on korjata tarkoituksellisesti annetun perustuslain vastaisen lain pohjalta annetut perustuslain vastaiset tuomiot.

Tuomitut eivät olleet sotaan syyllisiä. He eivät aloittaneet talvisotaa, eikä heitä ja heidän jälkeläisiää ja koko Suomea pidä syyttöminä pakottaa syyllisiksi. Tämä syyllisyys on syvä häpeä, joka vääränä pitää purkaa.

Lisätiedot: Veikko Saksi
Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Takinkääntöviikot edessäpäin!

joku vaan:"Taitaa vaan se ikävä todellisuus tässäkin lyödä kasvoille tuon fantasialla hehkuttelun sijaan. Ei sellaista kannatusta taida oikeasti olla olemassakaan, ainakaan se ei missään näy eikä tunnu."

Vuotahhan-vuotahhan, yllätys on tulossa! Totuus on paljon ihmeellisempää kuin parhaimmatkaan fantasiat. Onhan tuo maailman sivu nähty. Jos sinusta tuntuu, ettet näe etkä tunne aluepalautusta ja Stalinin vääryyksien korjaamista kaipaavia, herää kysymys, millaisessa seurassa liikut ja millaisia yhteyksiä viljelet.

Kannatusgallupit hujahtavat kuin pörssikäyrät, kun poliittinen eliitti hellittää suomettuneen estoliturgian toiston ja Suomen sotasyyllisyyden poiton siivittämänä alkavat massaliikkeenä poliittiset takinkääntöviikot.

karjalainen [2008-10-21 13:09:56]


Huutoäänestys ja anarkia vai laki ja järjestys

Jos ei luota maan oikeuslaitokseen ja lakeihin niin aina voi vaihtaa maata. Moni ahkera Karjalan palauttajakin on muuttanut Viroon ja löytänyt sieltä mieleisensä uuden isänmaan.

Ratkaisu tähän kysymykseen on kuitenkin loppujen lopuksi helppo. Eduskuntahan ne lait säätää, joten ei muuta kuin ne 2.5 miljoonaa / 40% Suomen kansasta Karjalan palautusta kannattavaa valitsemaan sellainen eduskunta, joka säätää sotasyyllisyydetkin poistavat lait. Taitaa vaan se ikävä todellisuus tässäkin lyödä kasvoille tuon fantasialla hehkuttelun sijaan. Ei sellaista kannatusta taida oikeasti olla olemassakaan, ainakaan se ei missään näy eikä tunnu.
jokuvaan [2008-10-20 23:47:13]


KKO ja sotasyyllisyys

Lukiessani erinomaista artikkelia KKO:n Tanner päätöksestä mietin, mikä meidän suomalaisten oikeusturva tässä maassa oikein on. Meillä on KKO, joka ei nauti kansan luottamusta, ei ainakaan minun eikä voi varmasti herättää kenenkään muun normaalilla oikeudentunnolla varustetun ihmisen luottamusta. Onpa surkea tilanne!
Kirsti Relander [2008-10-20 22:43:03]


Ratkaisua on kommentoinut OTT Virolainen

http://jyrkivirolainen.blogspot.com/2008/10/kko-haluton-tutkimaan.html
valkosuomalainen [2008-10-20 22:19:48]


Hieno tulkinta, taas

Todella loistavasti käännetty taas, onnittelen :)
Sanakirjan mukaan 'poikkeuksellinen' ei ole yhtä kuin 'väärä'. Välillä kyllä tulee näistä tulkinnoista mieleen, että millähän kielellä se näiden väännösten kirjoittaja itse ajattelee.

Lisäksi artikkelissa jatketaan yhä tahallista harhaanjohtamista: "Tuomitut eivät olleet sotaan syyllisiä. He eivät aloittaneet talvisotaa,..."

Ketään ei Suomessa ole tuomittu syylliseksi talvisotaan. Sotasyyllisyystuomiot jaettiin jatksodasta. Edes syytökset voisi kohdistaa oikein, jos jotain yrittää syyttää.


mikävaan [2008-10-20 13:37:56]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].