Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

22.10.2008
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[03] Taloudelliset
[04] Oikeudelliset
[05] Omistusoikeus

KIINTEISTÖKAUPAT VENÄJÄLLÄ JA SUOMESSA PUHUTTAVAT

- Venäläisten kiinteistöomistusta kritisoitu
- Venäläinen kiinteistökauppa on sattumakauppa
- Oikeusministeriöt ovat laatineet kiinteistöoppaat
- Opas ei kerro korruptiosta tai evakkojen omistuksesta
- Luottamuksen puute rajoittaa kiinteistökauppoja
- Laukkanen huolestunut venäläisten kiinteistöostoista
- Miksi venäläiset ostavat kiinteistöjä Suomesta?
- ”Maahantulojoukkojen” majoitustilaostot huolestuttavat
- Ulkolaiset vain periaatteessa yhdenvertaisia venäläisten kanssa
- Raja-alueen määrittely vielä avoin
- Venäläinen kiinteistökäsite on suomalaista laajempi
- Evakkosisarukset valmistelevat ”kiinteistökapinaa
- Pakolaisten omistuskysymys on ajankohtainen asia
- ProJusticia ja EUEEP selventävät pakolaisten omistusoikeutta
- Suomi ei voi ikuisesti teeskennellä Venäjän kanssa

Venäläisten kiinteistöomistusta kritisoitu

Suomessa on kritisoitu paljon sitä, että venäläiset saavat vapaasti ostaa suomalaisia kiinteistöjä, mutta suomalaisilla ei ole vastaavaa oikeutta Venäjällä.

Toinen vielä syvemmän kritiikin aihe on se, että kansainvälisten säännösten mukaan suomalaiset yhä omistavat pakkoluovutetulle alueelle jääneet kiinteistöt. Kuitenkin Venäjä on käyttänyt ja hyödyntänyt näitä kiinteistöjä yli 60 vuotta ilman korvausta, eikä se mahdollista suomalaisten paluuta omille kotikonnuilleen.

Venäläinen kiinteistökauppa on sattumakauppa

Kiinteistökauppa Venäjällä on ollut enemmänkin salatiedettä. Suomalaiset eivät tiedä, olisiko heillä Venäjällä osto-oikeutta vai ei ja millainen heidän juridinen asemansa olisi.

Tähän pulmaan Suomen ja Venäjän oikeusministeriöt ovat yhteistyössä tehneet verraten selkeät opaskirjat. Venäjällä yhteistyöosapuolena on ollut Federaation rekisterilaitos (Rosregistratsija) ja Federaation kiinteistökatasterivirasto (Rosnedvizhimost).

Suomessa projektiin on ministeriön lisäksi osallistunut Maanmittauslaitos.

Oikeusministeriöt ovat laatineet kiinteistöoppaat

Oikeusministeriön sivuilta 20.10.2008 alkaen ladattavissa ollut pdf-tiedosto on venäläisen osapuolen laatima, joten sen pitäisi edustaa parasta asiantuntemusta asiassa.

Suomen oikeusministeriö on vastavuoroisesti tehnyt venäjänkielisen tiedoston kiinteistöjen ostosta Suomessa. Ainakin venäläinen yhteenveto antaa kuvan siitä, mistä kiinteistökaupassa Venäjällä on kyse. Onko käytäntö sitten sama kuin periaate, sen tietää kiinteistökaupan kokenut.

Opas ei kerro korruptiosta tai evakkojen omistuksesta

Oppaassa ei kerrota kaiken kattavasta korruptiosta tai omistamisen epävarmuudesta, mutta vähintään rivien välistä voi lukea, ettei kaikki ole vielä täysin luotettavaa ja selkeää. Kiinteistöalan kehittäminen on kesken.

Suomen Maanmittaushallitus on konsultoinut Venäjää kiinteistöihin liittyvien rekisterien rakentamisessa. Periaatteessa tällainen naapuruusapu on hyvin suositeltavaa.

Sitä kuitenkin useimpien suomalaisten evakkojen on mahdotonta hyväksyä, että oman maan viranomaistaho neuvoo naapurimaassa, kuinka juuri meidän omistamiamme kiinteistöjä rekisteröidään Venäjän omaisuudeksi ja venäläiseen rekisteriin. Sellainen työ on häpeäksi suomalaiselle viranomaistaholle. Isänmaata ei pidä myydä rahasta.

Luottamuksen puute rajoittaa kiinteistökauppoja

Venäläisen kiinteistöoppaan tekemisen perusteena on ollut liike-elämän kanssakäymisen kehittyminen maitten välillä. Venäjän tavoitteena on saada lisää ulkomaisia investointeja, mikä edellyttää vakaita omistusoloja ja kiinteistökaupan mahdollisuuksia.

Kaiken kaupan, sijoitustoiminnan ja omistamisen perusedellytyksenä on luottamus. Suomalaiset eivät tunne venäläistä järjestelmää, eivätkä juurikaan luota siihen. Perusta luottamuksen puutteelle on luotu viime sotien aggressioissa ja maiden anastamisessa, mistä ei koskaan ole tehty asianmukaista tiliä ja asioita sovittu. Aggressioiden päälle ei luottamusta voida rakentaa.

Opaskirjanen osaltaan selventää olosuhteita. Mutta se on silti vain paperi ja yleisselvitys, se ei vielä ole varsinainen luottamusta herättävä teko. Vanhat aggressiot ovat selvittämättä, mikä suoraan heijastuu keskinäisiin aktiviteetteihin.

Laukkanen huolestunut venäläisten kiinteistöostoista

Suomalaisten ja venäläisten kiinteistöjen osto-oikeus on huolettanut myös Eduskunnassa. Kansanedustaja Markku Laukkanen on jo 31.07.2007 tehnyt kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Kysymyksen ydin kuuluu: ”Onko hallitus suunnittelemassa toimia, joilla rajoitetaan EU:n ja ETA-alueen ulkopuolisten yritysten ja kansalaisten kiinteistöjen ostamista Suomesta tai edellytetään vastavuoroisuutta ja samankaltaista käytäntöä kiinteistökauppoihin Suomen sekä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolisten maiden välillä?”

Oikeusministeri Tuija Brax vastasi, että aikaisemmin on ollut ulkomaalaisrajoitteita, mutta ne on poistettu: ”Edellä todetun oikeudellisen kehityksen seurauksena on tapahtunut asteittainen luopuminen kiinteistöjen hankinnan rajoittamisesta. Tätä taustaa vasten olisi oltava varsin painavia perusteita - myös perustuslain näkökulmasta - sille, että rajoituksiin palattaisiin lainsäädäntötoimenpitein.”

Oikeusministeri jatkoi: ”Kysymyksessä viitattua venäläisten yritysten ja yksityisten lisääntynyttä kiinteistöjen hankintaa ei sinänsä voi pitää perusteena, joka aiheuttaisi vakavia taloudellisia, yhteiskunnallisia tai ympäristöä koskevia alakohtaisia tai alueellisia vaikeuksia. Päinvastoin, ulkomaisilla investoinneilla on myös erittäin myönteisiä vaikutuksia alueiden taloudelle.”

Kysymyksestä ja vastauksesta voidaan havaita, että venäläiset ja muut EU:n ja ETA:n ulkopuoliset maat eivät ole aiemmin kuuluneet vapaan kiinteistöoston piiriin, mutta nyt kuuluvat. Tällainen kehitys hämmästyttää, koska siitä puuttuu esim. Venäjän osalta vastavuoroisuus. Miksi Suomi on jälleen lähtenyt luovuttamaan ilmaiseksi oikeuksiaan?

Miksi venäläiset ostavat kiinteistöjä Suomesta?

Miksi venäläiset sitten ostavat Suomesta kiinteistöjä? Kysymys on varmasti monitahoinen. Monet suomalaiset sanovat tunnistavansa kolme motiivia: rahojen sijoittaminen turvalliseen länsimaahan pois Venäjän hallinnon ulottuvilta; rahan pesu; sekä majoitus- ja tukikohtien valmistelu.

Suuren puhalluksen aikana rahaa virtasi Venäjältä 600 – 1 400 mrd. dollaria länteen. Käytännössä tämä virtaus ei ole loppunut, vaan on jatkunut koko aika. Yhtenä merkkinä tästä on se, että veroparatiisimaista alkoi virrata varoja takaisin Venäjälle. Erilaisina korruptiorahoina ja ylisuurina komissioina saadut rahat oli ensin kotiutettu veroparatiisimaihin. Niitä palauttamalla ostettiin Venäjältä kansallisomaisuutta. Tämä sisäänkääntynyt virta lienee pysähdyksissä tällä hetkellä.

Rahan pesu Suomen kautta oli 1990-luvun alussa erityisen suurta. Tämä rahanpesu jatkuu edelleen. Venäjän talouden harmaata osuutta ei kukaan osaa sanoa. Monien arvioiden mukaan se on suurempi kuin virallinen talous. Korruption sanotaan olevan suurempaa kuin koskaan aikaisemmin.

”Maahantulojoukkojen” majoitustilaostot huolestuttavat

Huolestuttavin piirre venäläisten kiinteistöostoissa Suomessa ei vielä ole niiden määrä. Huolestuttavinta on se, että venäläiset usein ostavat esim. lomamökkialueita tai vastaavia massamajoitukseen sopivia alueita. Hinta ei ole tärkeä tekijä, ei myöskään rakennusten huippukunto. Usein näiden rakennusten käyttöaste jää sangen alhaiseksi, mutta se ei näytä kovinkaan paljon huolestuttavan omistajaa.

Eräiden sotilashenkilöiden käsityksen mukaan nämä kiinteistöt soveltuvat sangen hyvin maahantulojoukkojen majoitustarpeisiin. Jonkin ajan kuluttua Venäjällä on koko eteläisen itärajan kattava majoitusverkosto, johon kuljetuskalusto ja taisteluvälineet saadaan hyvin nopeasti. Tämän tyyppisessä toiminnassa ei tunneta sanaa sattuma.

Tällainen kiinteistökauppakehitys on huolestuttava. Kun samanaikaisesti presidenttimme vaatii luopumaan maamiinoista ja tarkastelee Nord Stream –kaasuputkihanketta vain ympäristökysymyksenä, on kansalaistenkin tarpeen huolestua.

Nord Stream on myös turvallisuusuhka, koska Venäjä on ilmoittanut turvaavansa putken sekä pinta- että vedenalaisilla aseistetuilla aluksillaan. Ehkä yhtenä päivänä tätä aseistettua kalustoa on paljon. Putki on dementoinut Suomen meripuolustuksen, joten kaunista kielikuvaa käyttäen Suomen etelärannikko on kuin valmis hääkutsu maihinnousujoukoille.

Ulkolaiset vain periaatteessa yhdenvertaisia venäläisten kanssa

Opaskirja kertoo, että Venäjän federaation perustulain mukaan ulkomaisia yksityis- ja oikeushenkilöitä koskevat Venäjällä samat oikeudet ja velvollisuudet kuin federaation kansalaisia – lukuun ottamatta tiettyjä tapauksia.

Venäjän maalain mukaan ulkomaalaiset eivät voi omistaa kiinteistöjä raja-alueilla, eivätkä muilla Venäjän lainsäädännössä erikseen määräämillä alueilla. Raja-alueiden luettelon vahvistaa presidentti, mutta sitä hän ei toistaiseksi ole tehnyt.

Raja-alueen määrittely vielä avoin

Raja-alueen käsite on määritetty laissa federaation valtionrajasta. Raja-alueeseen kuuluvat rajavyöhykkeet, joiden rajat on jo määritetty sekä Venäjän puoleiset rajavedet. Raja-alueisiin kuuluu myös rajavesistön rantoihin liittyviä alueita.

Muilla raja-alueilla kuin rajavyöhykkeellä kiinteistökauppa on mahdollista. Koska Venäjällä ei tässä asiassa ole yhtenäistä käytäntöä, eikä raja-alueiden luetteloa vahvistettu, on tilanne epäselvä. Kauppa sisältää selvän riskin, koska on epäselvää, miten luettelon vahvistamisen jälkeen ulkomaalaisten omistamia kiinteistöjä kohdellaan, jos ne ovat raja-alueella.

Maatalouskiinteistöjen hankkiminen ei ole mahdollista. Mutta henkilökohtaisen apu- ja mökkitalouden pito on mahdollista.

Venäläinen kiinteistökäsite on suomalaista laajempi

Venäläisen kiinteistön käsite osittain eroaa suomalaisesta. Kiinteistöjä ovat luettelon mukaan: maakiinteistöt; maankamaran alueet; rakennukset ja rakennelmat; rakennuksissa ja rakennelmissa sijaitsevat tilat; huoneistot, huoneet; tuotantolaitokset omaisuuskokonaisuuksina; keskeneräiset rakennuskohteet.

Mm. huoneistoja ja huoneita voi ostaa omaksi sekä eräitä rakennuksia ja rakenteita. Maakiinteistöjä voidaan vuokrata, mutta ei raja-alueella. Venäjällä on erikseen lista niistä kiinteistöistä, joita ulkomaalaiset eivät voi ostaa, esim. maatalousmaita.

Oikeus kiinteistöön perustuu suurin piirtein samanlaisiin saantoihin kuin Suomessa eli esim. myyntiin, lahjoitukseen, vuokraukseen tai perintöön.

Evakkosisarukset valmistelevat ”kiinteistökapinaa”

Oppaan mukaan kiinteistöostolle on kutakuinkin selvät raamit. Ostaminen sisältää kuitenkin suuren epävarmuuden. Ehkä tilanteen voisi kiteyttää siten, ettei mikään ole niin varma kuin epävarma. Omistamisen varmuus on yhtä epäselvää kuin savolainen tien neuvominen.

Ei siten ole ihme, että Suomessa on puuhattu addresseja ja joukkodemonstraatioita vaatimaan tilanteen vakauttamista. Ensimmäiseksi suomalaiset haluavat päästä vapaasti omille mailleen ja saada ne takaisin. He haluavat myös vapaan osto-oikeuden venäläisiin kiinteistöihin.

Raja-alueiden luettelon määritys voi olla puhdasta mielivaltaa, joka estää jopa omien maitten ostamisen. Sinänsä itseltä väkivalloin viedyn oman maan ostaminen on järjetöntä ja antaa maat vieneelle taholle täysin väärän signaalin.

Jopa eräs verraten ikääntynyt evakkosisarusparvi on kapinan partaalla ja sisarukset miettivät, ryhtyisivätkö he organisoimaan koko maan kattavaa kapinaliikettä ja demonstraatiota näiden kiinteistö-asioiden korjaamiseksi. Olisihan se komeaa, kun nuoruuden iän ohittanut sisarusparvi pyyhältäisi banderollit liehuen mahtavan joukon edessä Eduskunnan portaille vaatimaan oikeutta.

Pakolaisten omistuskysymys on ajankohtainen asia

Suomessa omistusoikeuskysymystä pakkoluovutetulla alueella ovat käsitelleet asianajaja Kari Silvennoinen ja Aluepalautus ry. Joukko takaisinsaantikanteita on vireillä ja tämä toiminta todennäköisesti lähiaikoina kiihtyy.

Pakolaisten ja karkotettujen omistuskysymys on Euroopassa kuuma kysymys. Se koskettaa lähes kaikkia maita. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa (EIT) mielenkiintoinen tuore tapaus oli se, kun EIT määräsi Turkin maksamaan kyproksenkreikkalaiselle kantajalle 835 000 euroa vain siitä, ettei tämä päässyt hyödyntämään omaisuuttaan Turkin valloittamalla alueella. Kehityssuunta on kiinnostava.

ProJusticia ja EUEEP selventävät pakolaisten omistusoikeutta

Omistuskysymykseen pureutuu myös Pro Karelia ry:n ja saksalaisen ILOGin perustama ProJusticia. Sen sivuilla on jo nyt satoja artikkeleita ja päätöksiä ko. aiheesta lähinnä englanniksi ja saksaksi.

Myös eurooppalaisten pakolaisten ja karkotettujen yhteinen liitto The European Union of Expelled and Exiled People eli EUEEP on ryhtynyt voimaperäisesti ajamaan omistuskysymystä, koska se on kaikkia evakkojärjestöjä yhdistävä tekijä. EUEEP hakee NGO-statusta EU:sta ja se on aloittanut keskustelut eräiden maiden hallitusten kanssa näiden asioiden edistämiseksi.

Suomi ei voi ikuisesti teeskennellä Venäjän kanssa

Suomen tulee ryhtyä omaan intressipiiriinsä liittyvissä asioissa aktiiviseksi. Passiivisuudella, odottamalla ja kumartelemalla asiat eivät tule hoidetuiksi. Evakkojen omistuskysymys ja koko pakkoluovutetun alueen palauttamiskysymystä on ryhdyttävä perusteellisesti käsittelemään valtionhallinnosta.

Oikeusministeriöiden kiinteistökauppaan liittyvät kirjaset ovat hyvä selvitys nykytilanteen havainnollistamiseksi. Kun tähän selvitykseen lisätään pakkoluovutettujen alueitten tilannekuvaus, voidaan asioitten selvittelyssä edetä.

Suomi ei ikuisesti voi teeskennellä, ettei sillä ole mitään vaatimuksia Venäjälle. Sillä on selkeitä vaatimuksia, mutta olisi toivottavaa, että ne kyettäisiin hoitamaan luottamuksellisessa ilmapiirissä, win-win –pohjalta.

+

Venäjän oikeusministeriön laatima kiinteistönosto-opas suomeksi.

Lisätiedot: Veikko Saksi


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Suomen OM Venäjän juoksutyttönä

Luin vasta taannoin Suomen oikeusministeriön sivuilta ohjeet "Kiinteistön hankinta Venäjällä" ja "Kiinteistön ja asunnon hankinta Suomessa".

Venäläisille annetaan täydet oikeudet ja ohjeet. Käytettyä rahoitusta ei edes tarkisteta, puhumattakaan, että ennen kauppaa asiassa vaadittaisiin Puolustusvoimien, Rajavartioston, Poliisin, Tullin jne Suomen turvallisuusviranomaisten lausuntoa.

Maallikkona ymmärrän Suomen OM:n tälläisen toiminnan maanpetturuuteen verrattavana tekona. Sitä se olisi varmasti myös Venäjällä, kun se osa lainuudistusta on siellä juuri korjattu. - Tietenkin oikeusministerimme ja hänen virkamiehensä ovat tarkastaneet, että rikosnimikkeistö ei täyty. Moraalilla ei ole niin väliä.

Ajattelin panna palautetta e-osoitteissen: viestinta.om@om.fi vai onko parempia e-osoitteita?
Tynkä-Karjalan Antti [2008-12-30 09:15:17]


Lisää kritiikkiä

Alla olevassa "Kritiikkiä todellakin" -mielipiteessä tuotiin esiin monta
seikkaa, jotka myös allekirjoittaneessa herättivät kysymerkkejä?
Jos Prokarelia -liike ja Aluepalautus ry todella ovat vakavissaan Karjalan palautuksen suhteen, niin edistääkö asiaa esim. venäläisten lomakiinteistöjen kaupan yhdistäminen mahdolliseen maahantunkeutumiseen!

Kovin on huonosti käynyt entisen omistusoikeuden palauttaminen
Venäjän oikeusistuimissa. Samoin on käynyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, joka on todennut ettei asiaa oteta edes käsittelyyn, koska juristin väitteistä huolimatta ihmisoikeusloukkauksia
ei ole tapahtunut (HS 23.10.08) Tässäkin asiassa juristi tienaa rahaa, vaikka on mukana periaatteen vuoksi. Talonpoikaisjärkeilyn mukaan nämä päätökset olivat ennustettavissa.

[2008-11-03 19:40:55]


Kritiikkiä todellakin

"Toinen vielä syvemmän kritiikin aihe on se, että kansainvälisten säännösten mukaan suomalaiset yhä omistavat pakkoluovutetulle alueelle jääneet kiinteistöt. "

Missä ja milloin tämä omistus on vahvistettu? Ymmärtääkseni ja niin kuin tekstissäkin sanotaan, takaisinsaantikanteet ovat vasta vireillä. Jos asia olisi niin kuin täällä toistuvasti väitetään eli "suomalaiset yhä omistavat pakkoluovutetulle alueelle jääneet kiinteistöt" niin mitään takaisinsaantikanteitahan ei tarvitsisi ajaa lainkaan sillä suomalaiset jo hallitsisivat näitä kiinteistöjä.

Täällä vaan toistetaan näitä Prokarelian toimituksen(?) mielipiteitä ihan kuin asia olisi muka jossain jo ratkaistu kantajien eduksi, mutta totuushan on ihan toisenlainen. Missään tätä menetettyä omistusta ei ole vielä päätetty suomalaisille takaisin annettavaksi.

Toinen usein toistettu harhaan johtaminen on verrata karjalaisten omaisuuden takaisinsaantikanteita siihen kun EIT määräsi Turkin maksamaan kyproksenkreikkalaiselle kantajalle korvauksia menetetystä omaisuudesta. Tämä tapaushan sattui ajankohtana, jolloin Turkki oli jo ihmisoikessopimuksen ratifioinut, eikä siten lainkaan verrannollinen Venäjään, joka ratifioi sopimuksen vasta 90-luvulla. Suomalaiset menettivät kiinteistönsä jo 40-luvulla, eikä EIT ole siten tuomiovaltainen niihin tapauksiin. Vastahan se hylkäsi saksalaisevakoidenkin omaisuudenpalautusvaateet Puolalta. Kannattaa tutustua tarkemmin sen päätöksen perusteluihin.

Kaiken huippu on jo pelotella kiinteistökauppojen yhteydessä, että nämä venäläisille myydyt lomakiinteistöt "soveltuvat sangen hyvin maahantulojoukkojen majoitustarpeisiin". Se menee jo hieman yli sen pelottelun, että Venäjä hyökkää tänne kaasuputkella.
mikävaan [2008-10-22 13:27:47]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].