Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

03.11.2008
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[04] Oikeudelliset
[21] Poliittiset

ONKO INKERIN KIRKKO UHATTUNA?

- Venäjän oikeusministeriö uhkaa lakkauttamisella
- Vuonna 2007 lakkautettiin yli 500 järjestöä
- Slaavilainen oikeuskeskus pelkää ihmisoikeusloukkauksia
- EIT ja Venäjän oikeus vastustaneet likvidaatioita
- ETYJ seuraa Venäjän toimia tässä asiassa
- Venäjällä laaja kirjo uskontoja ja lahkoja
- Inkerin kirkko perustettu 1611
- Putin: Venäjä investoinut kirkkoihin
- Nostaako kansallinen messianismi päätään?
- Isovenäläisyys tunkemassa ortodoksikirkkoon
- Inkerin kirkon tilanne voi muodostua huolestuttavaksi
- Arvio: valtionhallinnon kanta ratkaisee

Venäjän oikeusministeriö uhkaa lakkauttamisella

Venäjän oikeusministeriön Internet-sivuilla julkaistiin 15.10.2008 lista niistä 56 uskonnollisesta järjestöstä, jotka olivat lakkauttamisuhan alaisia. Inkerin kirkko ja Kelton teologinen instituutti olivat mukana tässä listassa. Inkerin kirkon nettisivuilla kirkon piispa Aarre Kuukauppi vahvistaa tiedotteella, että uutinen pitää paikkansa.

Oikeusministeriön sivuilla puhutaan suunnitellusta lakkauttamisesta, ei vielä siten, että ko. järjestöt olisi lakkautettu. Piispa Kuukauppi selvittää tiedotteessaan: ”Tilanne ei ole kuitenkaan niin dramaattinen kuin se alkuasetelmana voi vaikuttaa. Viranomaiset pyytävät kaikilta järjestöiltä säännöllisesti tietoja toiminnastaan.”

Myös Pohjan suomalaisen seurakunnan kirkkoherraJuha Molari, joka osallistuu Inkerin kirkon toimintaan, rauhoittelee tilannetta: ”Uskonnollisen järjestön lopettaminen ei tapahdu ilman tuomioistuinta ja keskustelua. Viranomaiset myöntävät nykyisen lain huonoksi. Voittoa tavoittelemattomien, ei-kaupallisten järjestön täytyy toimittaa toimintaraportit ja hallinnolliset tiedot vuosittain.”

Vuonna 2007 lakkautettiin yli 500 järjestöä

Inkerin kirkon piispa vakuuttaa, että ” Inkerin kirkko on toimittanut oikeusministeriölle todistettavasti kaikki pyydetyt dokumentit. Keskuskanslia selvittää lähiaikoina, mistä väärinkäsitykset johtuvat tai onko mahdollisesti joitakin dokumentteja kateissa.”

Kirkkoherra Molarin sivuilta löytyy tietoa mm. siitä, että ”Moskovan patriarkaatin juristi Ksenija Tsernega on sanonut, että rekisteröinnin laiminlyönti voi johtaa järjestön lopettamiseen, kuten yli 500 järjestöä koki vuonna 2007”.

”Jos lain velvollisuuksia ei täytetä, rekisteriviranomainen voi viedä toistuvat rikkomukset tuomioistuimeen. Vuonna 2006 tuomioistuin lopetti 320 tällaista järjestöä.”

Sivuilta myös selviää, että vaikka virkamiehet eivät pyrikään lopettamaan järjestöjä, vaan antavat tilaisuuden korjata rikkomuksia, viranomaisilla on erimielisyyksiä ja lakia tulkitaan eri tavoin.

Slaavilainen oikeuskeskus pelkää ihmisoikeusloukkauksia

Voidaanko siten rauhallisin mielin odottaa oikeudenmukaista ratkaisua ja uskoa, että kaikki on hyvin? Asiaan on varmastikin syytä paneutua vakavasti.

Venäläinen lehtiartikkeli näyttää suhtautuvan asiaan vakavasti. Siinä Slaavilaisen oikeuskeskuksen puheenjohtaja Anatoli Pchelinzev toteaa, että ”Järjestöjen likvidointi pienten rikkomusten johdosta johtaa törkeimpiin ihmisoikeuksien polkemisiin maassamme ja maan itse aiheuttamaan isolaatioon”.

Pchelinzev mainitsee, että ”Jokaisella järjestöllä voi olla rikkomuksia, mutta useimpien syyksi laitetaan se, etteivät ne ole antaneet tietoa toimintansa jatkamisesta ja muuttamisesta. Lain mukaan näistä tulee tiedottaa rekisteröintiviranomaiselle.”

”Venäjällä oikeudet ovat jo käsitelleet yli kymmenen oikeusjuttua ja tuomarit ovat julistaneet päätökset uskonnollisten järjestöjen hyväksi, koska lakkauttaminen ei ole yhteismitallinen rangaistus muodolliseen rikkomukseen verrattuna. Likvidaatiohan tarkoittaa järjestön elämän lopettamista.”

EIT ja Venäjän oikeus vastustaneet likvidaatiota

"Venäläisiä oikeusistuimia vastaavan päätöksen on tehnyt usein myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT). Venäjän oikeusministeriö ei joko tiedä Venäjän oikeuden tai kansainvälisen oikeuden päätöksistä tai jättää ne huomioon ottamatta."

Pchelinzev tuo myös esille, etteivät ”toiminnot vastaa Venäjän valtion politiikkaa, joka takaa omantunnonvapauden ja uskonnonvapauden jokaiselle. Syyt voivat olla objektiivisia. Kyse voi olla oikeusministeriön johdon asenteesta.”

Slaavilaista oikeuskeskuksen huomiota on herättänyt se, ettei lopetettavaksi suunniteltujen järjestöjen listalla ole lainkaan Moskovan patriarkaatin alaisia järjestöjä.

Oikeuskeskuksessa varmastikin ollaan tietoisia siitä, ettei Venäjä muutoinkaan välitä niistä noin 20 000 langettavasta päätöksestä, jotka EIT on sille määrännyt. Voidaan vain kysyä, kuinka kauan kansainvälisen oikeusistuimen arvovalta kestää tällaista tilannetta.

ETYJ seuraa Venäjän toimia tässä asiassa

Myös yksityiset henkilöt ovat selvästi huolissaan tilanteesta. Yksi heistä, Merja Pohjankoski, on ollut aktiivinen asiassa. Hän sattui eräässä ihmisoikeuksia ja uskonnonvapautta käsittelevässä keskustelussa kysymään Venäjällä toimivien kirkkojen asemasta keskustelukumppaniltaan, joka osoittautui ETYJ:n asiantuntijajäseneksi näissä asioissa.

Venäjän oikeusministeriön lista oli ETYJ:ssä tiedossa ja se oli koettu ”levottomuutta herättäväksi kysymykseksi”. Erityisesti siihen oli kiinnitetty huomiota, että likvidaatiolistaa oli rakennettu federaation oikeusministeriön tasolla. ETYJ:ssä seurataan tilanteen kehittymistä.

Venäjällä laaja kirjo uskontoja ja lahkoja

Kirkkoherra Molarin mukaan Venäjällä on vuoden 1997 historiallisen perinnön lain mukaan uskonnot jakautuvat seuraavasti: ortodoksisuus 63 %, muslimi 6 %, buddhalaisuus, juutalaisuus, protestanttisuus ja katolisuus. Ateisteja on 16 % väestöstä. CIA:n Factbook’n mukaan uskontojen jako on seuraava: Venäjän ortodoksit 15 - 20 %, muslimit 10 – 15 %, muut kristityt 2 % (2006 arvio, joka perustuu uskontoa harjoittaviin uskovaisiin).

Molarin mukaan Venäjällä on yli 500 uskonnollista lahkoa. ”Tuhoisiin” lahkoihin kuuluu miljoona ihmistä, joista 70 % on vain 18 – 27 vuoden ikäisiä. Arvioidaan, että Venäjällä on 600 - 800 000 virallisesti rekisteröityä lahkojen jäsentä, esim. scientologeja, moonilaisia, Jehovan todistajia ja monia muita.

Venäläisperäisinä lahkoina mainitaan mm. ”Siunatun neitsyen keskus” Moskovassa, Ashram Shambaly Novosibirskissa, Vissarion lahko Krasnojarskin alueella, Radasteya Uralin alueella. Voimakkain lahko Venäjällä on tällä hetkellä Neo50 -liike, joka vaikuttaa Kauko-Idässä, Siperiassa ja Uralin alueella. Jehovan todistajien ja mormonien määrät ovat kasvussa.

Inkerin kirkko perustettu 1611

Inkerin evankelis-luterilainen kirkko on syntynyt Inkerinmaalle jo vuonna 1611 alueen kuuluessa Ruotsille. Nettisivut kertovat, että oma hiippakunta perustettiin 1641. Vaikka valta siirtyi 1700-luvun alussa Venäjälle, luterilainen kirkko sai vapauden harjoittaa omaa uskontoaan. Inkeriläiset seurakunnat kuuluivat yhdessä saksalaisten luterilaisten kanssa Venäjän luterilaiseen kirkkoon.

Vuoden 1917 vallankumous vaikeutti seurakuntatoimintaa, mutta kirkot suljettiin vasta 1928-38. Monet ihmiset vangittiin ja teloitettiin. 1970-luvulta alkaen kirkko on saatu uudelleen rekisteröityä.

"Inkerin evankelis-luterilainen kirkko Venäjällä tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Raamattuun, Vanhan ja Uuden Testamentin todistukseen kolmiyhteisestä Jumalasta". Lukuisat suomalaiset ovat aktiivisesti osallistuneet Inkerin kirkon toimintaan ja suhteet Suomeen ovat lämpimät.

Putin: Venäjä investoinut kirkkoihin

Molari mainitsee, että vuonna 1989 valtion viranomaiset lopettivat uskonnollisten järjestöjen aktiivisen tarkkailun. Patriarkka Aleksei II kysymykseen Iverskomin luostarissa 12.01.2008 presidentti Vladimir Putin sanoi, että ”Sberbankin kautta Venäjä on investoinut kymmeniä miljoonia dollareita kirkkojen jälleenrakentamiseksi”.

Putin ehkä jätti mainitsematta, että Venäjän valtio tukee Moskovan patriarkaatin alaisia kirkkoja, mutta ei muita. Esimerkkinä on mm. Valamon luostari, jota on rakennettu paljolla rahalla.

Kerrotaan, että Valamon saarella on kalliideen katumaastureiden tiheys suurin Venäjällä. Valamon kehitystä tukee se, että sekä Putin että Aleksei II rakentavat vaatimattomia 5 milj. dollarin datsoja Valamon pääsaarta vastapäätä oleville saarille.

Jo usean vuoden ajan on arvioitu, ettei Venäjällä kyetä vetämään selkeää eroa valtionhallinnon ja ortodoksikirkon välille. Kolmantena kumppanina mainitaan yleensä mafia.

Nostaako kansallinen messianismi päätään?

Venäjän valtionhallinto ei välttämättä katso erityisen suopein silmin kilpailevaa uskonnollista toimintaa, joka saarnaa vapaudesta ja tasa-arvoisuudesta.

Venäjän yksi aate on 1800-luvulla ollut kansallinen messianismi, jota ”Dostojevski” kuvailee näin: ”On välttämätöntä, että vastavoimana lännelle alkaa loistaa meidän Kristuksemme, jota me olemme vaalineet ja jota he eivät ole tunteneet”. Maailma voi uudistua … vain ja ainoastaan venäläisen ajattelun, venäläisen Jumalan ja Kristuksen kautta”.

Tiettyyn arvomaailmaan pakottaminen on siten yksi messianismin lähtökohdista. 1880-luvulla tämä aate oli ortodoksikirkon johtama vahva kolmiyhteys: kirkko, valistunut itsevaltius ja yhteiskunta. Kirkko valvoi moraalis-eettistä puolta.

Neuvostoaikaan kirkko heitettiin ulos ja yhteiskunnasta (ihmisistä) tuli puolueen orjia. Nyt kirkko, klaanivalta (KGB-pohjalta) ja yhteiskunta ovat taas yhtä, mutta orkesteria johtaa klaani.

Isovenäläisyys tunkemassa ortodoksikirkkoon

Läntisissä demokratioissa kirkollinen ja maallinen regimentti pyritään pitämään erillään. Venäjällä nämä yhdistyvät ajamaan isovenäläisiä tavoitteita: maan geopoliittista mahtavuutta ja sotilasmahtia.

Moskovan patriarkaatin kirkollisten ulkosuhteiden osaston varajohtaja, rovasti Vsevolod Chaplin lausui Grani.ru:n mukaan 29.08.2008, että “Venäjän tulee tiukasti puolustaa Venäjän erityisen kehityksen tietä ja kartuttaa sotilasmahtia”.

Rovasti lausui myös, että ”Meidän tulee olla voimakkaita mm. sotaan liittyvissä asioissa. Meillä tulee olla tahtoa ja kykyä pysäyttää jokainen yritys riistää meidän elämäntapamme, etumme maailmassa, kykymme vaikuttaa maailmassa tapahtuviin prosesseihin”.

Inkerin kirkon tilanne voi muodostua huolestuttavaksi

Inkerin kirkon tai muiden uskonnollisten ei-Moskovan patriarkaatin alaisten uskonnollisten järjestöjen toiminta voi hyvinkin olla uhattuna. Ne eivät tue toiminnallaan valtionhallinnon geopoliittisia tavoitteita tai harjoittamaa demokratuuraa.

Venäjä elää tällä hetkellä monessa suhteessa kriittisiä ja hyvin turbulenttisia aikoja eri sektoreillaan. Venäjällä ei ole suhtauduttu erityisen vakavasti lainsäädäntöön ja oikeusjärjestelmän erottamiseen valtionhallinnosta.

Valtiota johtavat silovikit eli vakoojakoulutuksen saaneet ihmiset. Valtionhallinnon tavoitteiden tulee siltä pohjalta olla myös uskonnollisten yhdyskuntien tavoitteita.

Huolimatta Inkerin kirkon korkeitten paimenien luottavaisesta asennoitumisesta ja uskosta siihen, että oikeus voittaa, tilanne voi muodostua huolestuttavaksi. Lähiajat osoittavat, vallitseeko Venäjällä lakien mukainen uskonnonvapaus, vai valtionhallinnon mielivalta.

Arvio: valtionhallinnon kanta ratkaisee

Muilta sektoreilta saatujen kokemusten pohjalta vaa'an voisi arvioida kallistuvan valtionhallinnon tahdon puolelle.

++

Inkerin kulttuuriseura ry:n tuore kokemus

Inkerin kirkko tekee historiaa - Juha Molari

Lisätiedot: Veikko SaksiArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


MItähän on tekeillä ortodoksikirkon sisällä...

Venäjän korruptoituneen ortodoksikirkon sisällä on toki rehellisiäkin pappeja, mutta venäläiset ystäväni ovta kertoneet, että viime aikoina eri puolilla Venäjää heitä on joutunut jostain syystä julman vainon kohteeksi. Heitä on perheineen tapettu ja talot poltettu. Näistä on ollut tietoja joillakin vartioimattomilla sivuilla netissä ja on outoa, että läntinen media ei ole tarttunut näihin uutisiin. MIksiköhän?
karjalainen [2008-11-04 19:28:14]


Venäläistä korruptiota?

Ymmärsin artikkelin mukaan, että Inkerin kirkko on tehnyt toiminnastaan lainvaatimat ilmoitukset. Sellainen riittäisi Suomessa mutta ei venäjällä. Samalla on maksettava hallinnolle epävirallisia veroja/ lahjuksia, jotta ei päätyisi lakkautettavien yhteisöjen listalle.

Että sellainen uskonnonvapaus/harjoittamisen turva ja kansalaisyhteiskunta naapurissa.

valkosuomalainen.blogspot.com
Valkosuomalainen [2008-11-03 18:38:43]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].