Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

25.11.2008
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[03] Taloudelliset
[10] Venäjä
[21] Poliittiset

NORD STREAM - MISSÄ SAKSAN UHO?

- Kaasuputki mittaa EU-Venäjä –kuumetta
- Venäjä varjelee putkea kaikin keinoin
- Aseistetut alukset suojelevat putkea
- Suomenlahdella valtava määrä räjähteitä
- Miten Nord Stream korvaa suomalaisten menetykset?
- Missä ovat Venäjän luottamusta rakentavat toimet?
- Kun länsi liennyttää, Venäjä nostaa uhoa
- Missä ovat Saksan asevoimat ja sota-alukset?
- Saksan on osoitettava enemmän vastuunkantokykyä
- Miksi Venäjän suututtamista pelätään, mutta Saksan ei?
- Gazpromin ja Microsoftin kohtelu yhteläiseksi
- Vain win-win on kestävä ratkaisu

Kaasuputki mittaa EU-Venäjä –kuumetta

Nord Stream –hanketta työnnetään meriputken osalta kuin käärmettä pyssyyn. On täysin selvää, että Eurooppa tarvitsee kaasua ja Venäjä tarvitsee eurooppalaisia ostajia vielä enemmän. Mutta siitä huolimatta kaasuputken rakentamisen tulee myös Suomen kannalta täyttää järkevät kriteerit.

MEP-tohtori Lasse Lehtinen kirjoittaa sivuillaan, että ”Kaasuputkihanke on EU-Venäjä –suhteen kuumemittari; Euroopan parlamentti äänesti tänään (25.11.2008) Itämeren pohjalle rakennettavaksi suunnitellun Venäjän ja Saksan välisen Nord Stream –kaasuputken ympäristövaikutuksista”.

Niin EU kuin Suomen valtionjohto ja Lasse Lehtinen tarkastelevat yksipuolisesti kaasuputkihanketta vain ympäristön näkökulmasta. Se on tärkeä näkökulma, mutta ei missään suhteessa ainoa päätöksentekoa edellyttävä asia.

Venäjä varjelee putkea kaikin keinoin

Positiivista EU:n päätöksessä oli se, ettei rakennustöitä vielä aloiteta. Tosin esteenä on vain ympäristövaikutusten arviointi. Ongelmaksi ei esitetä mitään muuta syytä. Miksi EU sulkee Suomen tavoin silmänsä ilmiselviltä asioilta? Joko jälkisuomettuminen on näin voimakkaasti rantautunut EU:hunkin, ettei se taloudellisten menetysten pelon vuoksi uskalla tarkastella asiaa kaikilta kannoiltaan?

Venäjän entinen presidentti Vladimir Putin lupasi, että Venäjä varjelee putkea sotavoimillaan kaikin keinoin. Se merkitsee sitä, että putken vaikutusalueella sahaavat edes takaisin venäläiset pinta-alukset ja vedenalaiset alukset, lentovalvonta lisääntyy ja kaasuputken ympäristö kylvetään täyteen vakoilulaitteita.

Aseistetut alukset suojelevat putkea

Alue on kuitenkin Suomen talousvesialuetta, vaikka siinä onkin aluevesirajan ja Viron aluevesirajan välissä kansainvälinen kulkureitti. Alue kuuluu Suomen alueeseen ja suomalaisen meripuolustuksen reviirille. Entä kun tämän reviirin valloittavat vieraan maan sota-alukset?

Lisäksi Venäjällä suuremmilla yrityksillä on omia aseistettuja joukkoja ja kuljetusvälineitä. Putken kulkureitillä on siten myös Nord Stream –yhtiön ja ainakin yhden sen omistajan, Gazpromin, aseistettuja aluksia. Hyvin saadaan selkkauksen toteutumismahdollisuudet lisääntymään.

Suomenlahdella valtava määrä räjähteitä

Selvitykset ovat osoittaneet, että Suomenlahdella on valtava määrä räjähtämättömiä miinoja. Siellä on myös taistelukaasuja. Mutta on siellä myös mittaamaton määrä kulttuuri-aarteita, joista ei paljon tiedetä. Melkoinen osa niistä tuhoutuu putken miinaräjäyttämisten yhteydessä.

Putki on keskeisesti myös taloudellinen kysymys. Ei pelkästään siitä näkökulmasta, että meriputki maksaa arviolta 6 mrd. euroa ja maaputki ehkä 2 mrd. euroa. Mitä järkeä siten on ajaa epävarmaa meriputkea kuin maaputkea. Ainakaan turvallisuuden näkökulmasta meriputki ei ole turvallisempi kuin maaputki.

Miten Nord Stream korvaa suomalaisten menetykset?

Putkella on myös suomalaisten näkökulmasta suuri taloudellinen arvo – ja arvottomuus. Arvottomuus tulee siitä, että putki haittaa selvästi esim. kalastuselinkeinoa ja Suomenlahden rantakiinteistöjen arvo laskee. Alusten määrän suuri lisääntyminen nostaa öljyonnettomuusriskiä huomattavasti. Kysymys vahvistuu, milloin suuronnettomuus tapahtuu. Kyse ei ole jos se tapahtuu, vaan kun se tapahtuu, miten sitten käy.

Kaasuputken arvottomuus tulee siitä, että Suomi ei ole sanaakaan viitannut siihen, että putkiyhtiön tulee korvata käyttämänsä tila ja aiheuttamansa haitat, myös kaikki ympäristö-, taloudelliset ja muut haitat. Suomi ei myöskään ole saamassa putkesta minkäänlaista haaraa turvaamaan sen oman oman teollisuuden energiansaantia.

Valtiojohtomme on siten jälleen järjestämässä yhdenlaista sotakorvausta Venäjälle ja Saksalle. Harvemmin tapaa pientä valtiolta, jolla on niin suuri sydän, että se lahjoittaa rikkaille naapureille vaikka ainoan lampaansa.

Missä ovat Venäjän luottamusta rakentavat toimet?

Venäjän kehitys on kaikkiaan huolestuttava. Kun sen pitäisi entistä enemmän tehdä luottamusta rakentavia toimenpiteitä, se tekee entistä enemmän luottamusta rapauttavia toimia.

Syy Venäjän käyttäytymiseen pitää etsiä sen historiasta. Venäläiseen perinteeseen kuuluu, että vain voimaa kunnioitetaan. Ystävällisyys ja tasapuolisuus ovat heikkouden osoituksia, joita pitää käyttää hyväksi.

Kun tavoitteena on kaikin keinoin suurvalta-aseman tavoittelu, vaikka oma maa ei sellaiseen ole lainkaan kypsä, on seurauksena yhä jännittyneempi ympäristö.

Kun länsi liennyttää, Venäjä nostaa uhoa

Tällaisessa jännittyneessä tilassa läntiset ihmiset etsivät liennyttäviä tekijöitä, kulkevat vähän sukkasillaan ja sukivat myötäkarvaan. Tästä venäläinen osapuoli saa selkeän signaalin siitä, että menettely on heidän kannaltaan hyvä. Kannattaa lisätä painostusta ja vaatimuksia. Ja taas tulee lisää myönnytyksiä.

Läntinen demokratia on aluksi hidas ja heikko röyhkeyttä vastaan. Mutta kun se lopulta oivaltaa ja ryhtyy toimiin, se vääjäämättä puskee eteenpäin. Ellei sitten jo ole liian myöhäistä, koska on annettu mennä liian pitkälle.

Missä ovat Saksan asevoimat ja sota-alukset?

Nord Stream –asioissa on oudoksuttavaa Saksan rooli. Näyttää siltä, että Venäjä käyttää sitä jonkinlaisena läntisenä julkisivuna, jolla ei ole mitään muuta merkitystä asiassa. Saksan tehtävänä on taivuttaa muut Euroopan valtiot hyväksymään Venäjän toimet. Muutoin Saksa on sivuroolissa.

Herättää kummastusta se, että vain Venäjä uhoaa yksipuolisesti asettavansa vahvat joukot valvomaan ja suojelemaan putkea. Saksalainen yhtiö on toinen pääosakas. Missä ovat saksalaiset sota-alukset, sukellusveneet ja omistaja-yhtiön alukset?

Ovatko saksalaiset niin venäläisten nyrkin alla, ettei heille anneta lupaa panostaa putken turvallisuuteen? Vai onko kyse siitä, että länsimaisittain ajattelevalle Saksalle ole koskaan tullut mieleenkään laittaa omia sota-aluksia sahaamaan toisen valtion talousalueelle?

Saksan on osoitettava enemmän vastuunkantokykyä

Saksalaisten omistajien tulisi sekä oman että Euroopan edun vuoksi olla aloitteellisia putken kaikkien vaikutusten osalta. Miten Saksan valtionjohto suhtautuu siihen, että putki kulkee maalla Karjalan Kannaksen läpi ja loukkaa suomalaisten omistusoikeutta? Miksi Saksa ei kysy suomalaisilta omistajilta lupaa läpikulkuun?

Tuntuu, että saksalainen omistajapuoli on hyvin hiljaa putken sotilaallisesta uhasta Suomelle, Virolle ja monelle muulle valtiolle. Mikä on saksalaisen omistajan asenne ja imago sen jälkeen, kun putken vuoksi tapahtuu todellinen valtava ympäristökatastrofi tai sotilaallinen eskalaatio?

Vastuukysymystä on syytä punnita pitkälle etukäteen, eikä vain tuijottaa siihen, millä hinnalla ja kuinka paljon saamme maakaasua teollisuutemme tarpeisiin. Se on lyhytnäköistä politiikkaa.

Miksi Venäjän suututtamista pelätään, mutta Saksan ei?

Nord Streamia pitää kohdella yhtäläisesti verrattuna muihin yhtiöihin. Sillä ei saa olla mitään etuoikeutta muihin verrattuna. Jollakin tavoin näyttää, että Nord Stream mielletään täysin venäläiseksi yhtiöksi ja samaan hengenvetoon ajatellaan, että Venäjällä on mahtavat energiavarastot. Sitä ei saa suututtaa.

Miksei kukaan pelkää Saksan suututtamista? Missään ei ole nähty juttuja siitä, että varokaa, Saksaa ei saa mitenkään loukata, vaan sen tahtoon pitää alistua mukisematta, sehän voi suuttua.

Syy lienee hyvin yksinkertainen. Saksa on demokraattisesti johdettu EU-maa. Vaikka Saksalla sekä Saksalla ja Venäjällä yhteisesti (esim. Molotov-Ribbentrop –sopimus 1939) on historiallisesti järkyttäviä tapauksia, Saksa on tehnyt niistä aidon selvityksen ja korjannut asiat.

Venäjällä on tehty kauheuksia enemmän kuin missään muussa eurooppalaisessa maassa. Totalitaristinen kommunistihallinto niitti omia kansalaisia kuin viljaa, venäläinen arvio viattomien likvidaatiosta on yli 100 miljoonaa kansalaista. Venäjä ei koskaan ole tehnyt tiliä historiastaan ja väärentää kiireen vilkkaan historiastaan uskotellen, ettei sen koskaan tarvitsekaan tehdä tiliä. Tilinteon hetki tulee vääjäämättä.

Gazpromin ja Microsoftin kohtelu yhteläiseksi

Lasse Lehtinen viittaa jutussaan kaasuputken tasapuoliseen kohteluun Euroopassa: - Energia-alan monopolirakenteet on murrettava ja Venäjältä on edellytettävä läpinäkyvyyttä ja vastavuoroisuutta kaupankäynnissä. Gazpromia pitää kohdella EU:n markkinoilla yhtä tiukasti kuin Microsoftia.

Miksi Venäjä pitäisi asettaa erityisasemaan ja miksi sitä pitäisi kohdella silkkihansikkain? Vastaavaan aikaan esim. Microsoftia kohdellaan kuin maailman suurinta rikollista. Valtavat asianajaja-armeijat vyöryvät murtaakseen sen monipoliluonteisen aseman. Microsoft ei kuitenkaan ole uhannut laittaa yhtään sota-alusta liikkeelle tai uhannut kiristää ohjelmien myynnillä pelkästään Kiinaan.

Gazpromin ja Microsoftin asema ovat eräällä lailla yhtäläisiä. Molemmilla on monopolinluonteiseen asemaan liittyvä vahvuus, jota ne käyttävät hyväkseen. Mutta molemmat ovat sataprosenttisesti riippuvia asiakkaista.

Jos eurooppalaiset päättävät, että he eivät osta yhtä ainoata amerikkalaista käyttöjärjestelmää tai kuutiota venäläistä kaasua, molemmat tahot romahtavat. Kun säännölliset tulot loppuvat, tulee pian asiakkaita ikävä.

Venäjä kriisissä –kirja ennakoi romahdusta

Ensi viikolla julkaistavan Venäjä kriisissä –kirjan (Veikko Saksi, Pro Karelia ry) mukaan Venäjä on suuren romahduksen partaalla.

Tällä hetkellä näyttää olevan eräänlainen grande finalea edeltävä suvantovaihe, jonka aikana ratkeaa, upotaanko todella syvälle, vai vieläkö löytyy henkireikä, jonka avulla romahdusta voidaan lykätä.

Länsimaisittain ajatellen tällöin pyritään etsimään kaikki mahdolliset kumppanit ja tahot, joilta voitaisiin saada tukea. Venäjän käyttäytyminen on ollut sen tyyppistä, ettei sillä hankita luottamusta tai ystäviä. Sillä hankitaan vastustajia, jopa vihollisia.

Vain win-win on kestävä ratkaisu

Niin öljykaupan kuin Nord Streamin kuin puutullien kuin Suomesta ostettavien majoitustilojen ja rekkaruuhkien kautta Venäjä viestittää suurvalta-halustaan ja halustaan runnoa tiensä muista juuri välittämättä. Se on huono ratkaisu.

Venäjä ei elä tällä planeetalla yksin. On löydettävä win-win –pohjaiset yhteistyratkaisut. Ne ovat aina pitkällä tähtäyksellä kaikille osapuolille edullisimmat.

Lisätiedot: Veikko Saksi


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


"...edelleen suomalaisten..."

"Pakkoluovutetuilla alueilla olevat maat ovat edelleen suomalaisten omistamia"

Sanoo kuka? Omistamiselle tarvittaisiin ensin jonkinlainen siunaus ja päätös, eikä sellaisia ole tullut Venäjältä eikä EIT:lta, eikä miltään muultakaan taholta. Suomalainen omistus lakkasi de facto ja dejure kun Suomi luovutti alueen Neuvostoliitolle, joka ei perustuslaissaan yksityisomistusta tunnustanut. Neuvostoliiton oikeudellinen perijä Venäjä liittyi yksityisomistuksen suojaavaan Euroopan ihmisoikeussopimukseen vasta 90-luvulla, eli puoli vuosisataa sen jälkeen kun suomalaiset olivat omistuksensa menettäneet ja sitä sopimustahan ei sovelleta taannehtivasti vaan ratifioimishetkestä alkaen. Tämä "omistaminen" on siis pelkkä illuusio. Illuusioihin on turha vedota.
ihanmikävaan [2008-12-02 09:16:38]


Vielä Peltoselle

Mikä pirun uhrilammas Suomen pitää olla, jos venäjä karvansa Ukrainalle
ja Puolalle näyttänyt, että Puola ottaa alueelleen puolustuslaitteita ja Ukraina pyrkii naton sateensuojan alle. Eikö Ison valtion pidä olla humaani
pikkumaita kohta, ja lopettaa tuo "karhun irvistely".
Televisiossa venäläinen "trossas", kuinka heillä ikuinen suurvalta, sen
takia, kun heillä on pitkälti yli 34000 ydinasetta, tämäkö on varsinaista
rauhan puhetta.
Mikään ei ole ikuista, tulee mieleen, kun olin Pietarissa vallankumouslaiva
Aurooran kannella, niin rautaoravahammas-opas selitti suu vaahdossa.
kuinka Aurooralle on annettu ikuinen ankkuripaikka.
Tuli mieleen, voiko ikuisuuden käsittää ajallisuutena, voi vaikka hävitä
ajan saatossa koko ankkuripaikka laivasta puhumattakaan.
Ettei vielä laiva paloitella joskus jollakin Etelä-Suomen suurella romuttamolla kananpaloiksi, eli nykyteollisuuden tarpeisiin.
Kaasuvirtaus kuluttaa myös putkea, jolloin se alkaa vuotaa, tuleeko
Suomenlahdesta Etelä-Suomalaisten poreallas.
Siperiasta tulevat öljyputket vuotaa niin, pahoin, että koivikkojen keskellä on öljyjärviä keski-venäjällä.
Laittakoon kaasulaivoja, nopeaanhan ne sahaa Saksan väliä.
Ilkka [2008-11-28 11:56:35]


Heikki Peltoselle!

Nord Streamin kustannukset Itämeren kautta on n.8-10miljardia. Suorin maanpäällinen tie, jonka kustannukset olisivat huomattavasti halvemmat olisi pohjois-Suomen kautta Ruotsiin ja sen turvallista maapintaa pitkin Tanskan kautta Saksaan. Ruotsin ja pohjois-Tanskan välillä vain olisi lyhyt merimatka putkelle.

"Miten kaasuputki liittyy Suomen Karjalaan?"

Pakkoluovutetuilla alueilla olevat maat ovat edelleen suomalaisten omistamia, vaikka Venäjä niitä hallinnoi. Jos kaasuputki rakennettaisiin sitä kautta, se koskisi juuri karjalaisten maita.


karjalainen [2008-11-28 00:21:51]


Karjalainen

Gaspromilla on erittäin suuret saatavat Ukrainalta, joka on epäluotettava kaasun ostaja (varastaja ?!). Puola on USA:n ohjustukikohdan vuoksi mahdoton kauttakulkumaa ja monesta muusta syystä.

Miten kaasuputki liittyy Suomen Karjalaan ?
Heikki Peltonen [2008-11-27 22:28:01]


Taas meitä pelotellaan...

"Suomenlahden rantakiinteistöjen arvo laskee"

Hertsyykkeli? Eihän sitä putkea nyt ihan rantaveteen vedetä, miten ihmeessä rantakiinteistöjen arvo voi laskea jossain kaukana merenpohjassa olevan putken takia? Jos putki menee rikki niin kaasu käyttäytyy merivedessä vähän eri tavalla kuin öljy. Ja kaasun virtaamisen voi myös pistää sieltä tarvittaessa poikki.

Suomen reviiriäkään ei muuten ole valloittamassa vieraat sota-alukset. Ne samat vieraat alukset risteilevät siellä "reviirillä" jo nyt, eikä Suomella ole nykyäänkään mitään sanomista siihen, kuka kansainvälisillä merialueilla seilaa, millaisilla paateilla ja missä tarkoituksessa. Suomen alueellehan näillä kaasuyhtiön ja Venäjän laivaston aluksilla ei ole luvatta asiaa sen enempää kaasuputken jälkeen kuin nytkään. Ihan turhaa ja perusteetonta pelottelua.

Ja onhan se hyvä ettei sitä putkea tosiaan vedetä Suomen kautta tai tänne sivuhaaroja. Siinähän se vasta vainoharhaisilla aika menisikin sitä putkea vahtiessa, koskaan tiedä milloin sieltä venäläinen invaasio kaasuhellasta putkahtaisi kaasun sijaan... Ei muuten kannata tankata Teboililla, tiedä mitä vakoiluvälineitä sieltäkin tankkiinsa saa. Huh huh.

Jotain rajaa.
ihanmikävaan [2008-11-27 11:38:54]


Kaasuputken kritiikistä

Heikki Peltonen ihmettelee Itämeren kaasuputken saamaa voimakasta kritiikkiä. Mutta onko muiden lueteltujen merien putkilla samanlaiset ympäristöuhat ja varsinkaan samanlaiset sotilaalliset suojelusuunnitelmat, kuin Venäjä on Itämeren kaasuputkelle aikonut?

Lisäksi suuri kysymys on toisen puolen eli Saksan asenne kaasuputkeen. Miksi Saksalla ei ole tarvetta putken vartioimiseen aseellisia joukkoja?

Kolmas kysymykseni kuuluu, miksi kritiikkiä sanotaan silmittömäksi? Johtuuko se kenties siitä, että kohteena on Venäjä, jota ei suomalainen saisi vieläkään kritisoida julkisesti, ettei "karhu" suutu?

Neljänneksi, jos Venäjä ei ole osannut hoitaa kaasu-suhteitaan Ukrainan ja Puolan kanssa luotettavin tuloksin, on maan päällisille linjoille muitakin vaihtoehtoja.
karjalainen [2008-11-26 20:46:17]


Kaasuputki

Pohjanmeren. Mustanmeren ja Kaspianmeren pohjilla risteilee lukuisia kaasu- ja öljyputkia, eivätkä ne herätä tallaisia tunnekuohuja ja silmitöntä Venäjän syyttelyä !
Intressi rakentaa putki meren kautta johtuu Ukrainan ja Puolan totaalisesta epäluotettavuudesta kauttakulkumaina.
Tällä tavalla win-win ei voi toteutua koskaan. Suutari pysyköön lestissään.
Ei pidä sekaantua toisten asioihin !
Heikki Peltonen [2008-11-26 18:49:28]


Majakkalaiva

Haluavatko Suomalaiset majakkalaivoja kaasuputken päälle, taitaa miehistö pussihousut tuulessa liehuen katsella kiikareillaan Suomen
rannikkoa, kun pitäisi tiirata merenpohjaa, virtaako kaasu.
Maston yläosa olisi kuin haikaranpesä, antenneja joka ilmasuuntaan täynnä.
Ruotsilla olisi ottaa vastuu putken kieltämisestä, jos Suomalaiset päättäjät
ajattelee, onko korrektia kieltää tämä.
On sama tilanne päästää kyy lasten hiekkalaatikolle, kuin venäläiset
rannikolle.
Olisiko viranomaisille syöttää kyytabletteja ennen kuin, pää olisi nalkissa
sotilassaappaiden välissä, siellä ei haise kuin anturaöljy.
Vaikka kuinka potkis, ei pääse enää irti....
Ilkka [2008-11-26 15:01:18]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].