Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

10.12.2008
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[11] Karjala
[18] Tilaisuudet

PRESIDENTTI AHTISAARI NOBEL-JUHLASSA

- Parhaimmat onnittelut Nobel-palkinnosta!
- Ahtisaari on Viipurin pakolaispoika
- Ahtisaari ei enää ole ”ikuisesti karkoitettu ihminen”
- Vain aggression osapuolet voivat tehdä rauhan
- Kaikki konfliktit voidaan ratkaista
- Teeskentely tulee lopettaa
- Ahtisaari tuo win-win –ratkaisua esille
- Rauha on tahdon asia

Parhaimmat onnittelut Nobel-palkinnosta!

Presidentti Martti Ahtisaari otti Nobelin rauhanpalkinnon vastaan juhlallisessa tilaisuudessa Oslossa 10.12.2008. Paikalla oli salin täydeltä ihmisiä kuninkaallisesta perheestä ja hänen omasta kotiväestään alkaen. Tilaisuus oli vaikuttava.

Haluamme esittää presidentti Martti Ahtisaarelle ja sitä kautta hänen koko organisaatiolleen ja tukijoilleen parhaat kiitokset ja onnittelut mittaamattoman arvokkaasta työstä rauhan puolesta.

Ahtisaari on Viipurin pakolaispoika

Omassa Nobel-luennossaan presidentti Ahtisaari kosketteli lapsuuteensa, työhönsä ja saamaansa henkiseen tukeen liittyviä asioita. On merkille pantavaa, miten hän jälleen puheensa alkuosassa käsitteli omaa lapsuuttaan ja sen merkitystä rauhansovittelijan rooliin hakeutumisessaan.

Ahtisaari kertoi, että sota vaikutti myös häneen lapsena. Hän oli vain kaksivuotias, kun Hitlerin Saksan ja Stalinin Neuvostoliiton etupiirien jakamiseen liittyvän sopimuksen seurauksena puhkesi sota, joka pakotti hänen perheensä jättämään pian sen jälkeen Viipurin kaupungin.

”Kuten useista sadoista tuhansista muistakin karjalaisista, meistä tuli pakolaisia omassa maassamme, kun suuret voimapolitiikat aiheuttivat Suomen rajojen uudelleen piirtämisen ja jättivät kotikaupunkini Neuvostoliiton osaksi”. Tämä lapsuuden kokemus antoi merkittävän panoksen hänen sitoutumiselleen ryhtyä työskentelemään konfliktien ratkaisemiseksi.

Ahtisaari ei enää ole ”ikuisesti karkoitettu ihminen”

Luennon aloitus kuvaa Ahtisaaren tapaa mennä asiaan ja puhua nöyristelemättä. Jo alku kertoo, ettei hän ole suomalaisten korkeitten politiikkojen tapaan suomettunut ja jollakin tavoin Venäjä-pelkoinen tai alisteinen. Ahtisaari tuo selkeästi esille Molotov-Ribbentrop –sopimuksen, jolla Neuvostoliitto ja Saksa jakoivat Euroopan etupiireihinsä. Suomi luettiin siinä jaossa Neuvostoliiton etupiiriin kuuluvaksi.

Luento ei jätä sotien hyökkääjäosapuolen nimeä epäselväksi. Se on melkoisessa ristiriidassa Venäjän nykyisen pyrkimyksen kanssa väärentää historiansa ja esittää Suomi talvi- ja jatkosodan aloittajaksi.

Ahtisaaren pakolaiskokemuskertomuksessa oli mielenkiintoinen eroavuus hänen 10.10.2008 toteamaansa ”epätoivoiseen” omaan historiaansa. Hän totesi tällöin olevansa ikuisesti kotiseudultaan karkotettu ihminen. Enää tällaista ilmaisua ei kuulunut.

Se olisikin ollut outoa, koska Ahtisaaren puhe huokui positiivisuutta ja mahdollisuuksia. Se ei ollut edes omalta osalta ikuisen pessimismin värittämä. Asiat voidaan ratkaista! Se on vain tahdosta kiinni.

Vain aggression osapuolet voivat tehdä rauhan

Nobel-luennossaan presidentti Ahtisaari toi esille lukuisia rauhanprosesseihin liittyviä kokemuksiaan. Useimmat näistä kokemuksista on mahdollista suoranaisesti modifioida Karjalan palautuskysymykseen. Rauhanprosessilla ja palautuksella on paljon yhtymäkohtia. Onhan palautuksessa kyse rauhanprosessissa tehtyjen karkeitten virheiden korjaamisesta ja oikaisemisesta.

Hänen mukaansa vain konfliktista ja sen seurauksista vastuulliset osapuolet, voivat tehdä rauhan. Pakkoluovutettujen alueitten palautustakaan eivät muut voi tehdä kuin tämän kysymyksen osapuolet: Venäjä ja Suomi. Siinä voi olla mukana virallisia tai NGO-rauhanvälittäjiä, mutta osapuolten aito pyrkimys sopuun on keskeinen vaatimus.

Tämä merkitsee myös sitä, että Suomen valtionjohdon on rohkaistava mielensä ja jätettävä pelon poterot. Muutoin asiat eivät selviä. Se olisi hyvin huonoa naapuruuspolitiikkaa, koska vanhojen aggressioiden korjaamatta jättäminen supistaa yhteistoiminnan mahdollisuudet hyvin vähäisiksi. Sen olemme jo kokeneet.

Kaikki konfliktit voidaan ratkaista

Ahtisaaren luennon ytimenä oli kaksi lausetta: ”Rauha on tahdon asia” ja ”Kaikki konfliktit voidaan ratkaista”. Hän ei näe mitään verukkeita sallia konfliktien jatkumista ikuisesti. Näitä lauseita voidaan pitää täysin itsestään selvyyksinä. Ihmiset ovat konfliktit saaneet aikaan, joten ihmiset voivat asiat korjatakin. Itsestään selvyys ei aina tarkoita, että toimittaisiin oikein.

Rauhan esteeksi tuodaan mitä erilaisimpia verukkeita. Niistä Ahtisaari mainitsee mm. uskonnon, jota pidetään helppona verukkeena aggressioiden jatkamiselle. Uskonnot ovat kuitenkin perimmiltään rakenteeltaan rauhaa rakentavia. Uskonto ei ole mikään syy jättää rauhan rakentamista tekemättä.

Karjalan palautuksessa ei kyse ole uskontojen ristiriidasta. Eri uskontokunnat tulivat hyvin toimeen keskenään Karjalassa ennen sotia. Ristiriitaa ei periaatteessa voi enää olla myöskään poliittisissa järjestelmissä. Venäjä vakuuttaa muuttuneensa totalitaristisesta neuvostojärjestelmästä demokraattiseksi markkinataloudeksi. Vaikka siinä on paljon ylisanoja, tulee Venäjän myös käyttäytyä tavoitteittensa mukaisesti.

Teeskentely tulee lopettaa

Ahtisaari painottaa, ettei kansainvälinen yhteisö voi vuodesta toiseen teeskennellä tekevänsä jotain Lähi-Idän rauhan puolesta. On myöskin saatava tuloksia aikaan. Lähi-Idässä kyse on suurvaltojen intresseistä, joiden pohjalta rauhaa ei todellisuudessa edes haluta saavuttaa.

Esim. amerikkalainen ja venäläinen aseteollisuus vastustaa luonnollisesti kynsin hampain rauhan aikaansaamista. Olisihan se paha juttu, jos erinomaiset markkinat supistuisivat ja uusien aseiden kokeilukenttä häviäisi.

Täysin sama tilanne on Karjalan kysymyksessä. Osa politiikoistamme teeskentelee harkitsevansa asiaa ja moni ehkä harkitseekin, mutta pelko omasta asemasta estää käsittelemästä asiaa. Ylin johtomme on paljon kategorisempi ja kieltäytyy yksiselitteisesti edes keskustelemasta palautuskysymyksestä.

Aivan samoin kuin kansainvälisen rauhan estäjät pitäisi laittaa tiukasti kansainväliseen juridiseen vastuuseen rauhanprosessin estämisestä, samoin suomalaiset politiikot pitäisi laittaa asemansa perusteella täysin vastuuseen siitä, että he toimillaan täydellisesti estävät satojen tuhansien suomalaisten ihmisoikeuksien toteutumisen.

Syytös on vakava, mutta politiikkojen toteuttama vaikenemisen ja kanonisoinnin politiikka on paljon vakavampi asia. Sellaista vastuun pakoilua sekä perustuslain ja oman virkavelvollisuuden vastaista toimintaa ei voida hyväksyä. Se lähenee luonteeltaan sotarikollisten suosimista.

Ahtisaari tuo win-win –ratkaisua esille

Puheensa lopun presidentti Ahtisaari osoittaa työtovereilleen ja rauhanprosesseissa palveleville ihmisille. Hän toivoo Nobel-palkintonsa rohkaisevan yksilöitä ja organisaatioita jatkamaan ponnistelujaan rauhan puolesta. Hän myös toivoo, että he saisivat täyden tuen työlleen tulevaisuudessa.

Voidaan arvioida, että Ahtisaari voisi lukea tähän samaan ryhmään ne tahot, jotka rauhanomaisesti, win-win –pohjalta ajavat hänelle rakkaan Viipurin ja muiden pakkoluovutettujen alueitten palauttamista. Se työ tähtää siihen samaan molempien osapuolien voittoon, mihin Ahtisaari viittaa omissa puheenvuoroissaan esim. Lähi-Idän osalta.

Ellei rauhaa saada aikaan, molemmat osapuolet kärsivät. Ennen kaikkea ei synnyt sitä vahvaa katalyyttiä, minkä rauhan aikaansaaminen tuo tullessaan. Se katalyytti käynnistää molempien osapuolien hyväksi win-win –toiminnan. Tilanne on täydellisesti sama palautusasiassa. Itse palautus on kaikken voimakkain katalyytti käynnistämään molempia hyödyttävät projektit yhteistyössä.

Rauha on tahdon asia

Kaiken yhteistoiminnan, tuloksellisten rauhanprosessien ja menestyksellisten aluepalautusten vahvimpana rakennusaineena on keskinäinen luottamus. Kun se kyetään rakentamaan osapuolten välille, on pahin este voitettu. Korvat ovat ainakin raollaan kuulemaan myös toisen osapuolen esityksiä.

Luottamusta ei voi toinen osapuoli rakentaa toisen puolesta. Vain se osapuoli, joka on rikkonut luottamuksen, voi luottamusta herättävillä toimilla alkaa palauttaa menetettyä luottamusta. Erityisesti tässä vaiheessa rauhanneuvottelijalla on tärkeä rooli prosessissa. Jos osapuolet luottavat häneen, voi siltojen rakentaminen alkaa tämän välittäjän kautta.

Presidentti Ahtisaaren luennon loppu on ytimekäs ja voimakas kehoitus: ”Jos me työskentelemme yhdessä, voimme löytää ratkaisuja. Meidän ei tulisi hyväksyä mitään verukkeita vallanpitäjiltä. Rauha on tahdon asia.”

Lisätiedot: Veikko SaksiArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Odotettu yhteenveto

Stalinin perilliset on nyt odotetussa seurassa, mihin he syyllistyivät Hitlerin
kanssa sopiessaan salaisen etupiiriasiakirjan.
Nobelin juhlapuhe paljasti tyylikkäästi venäläisille, mihin seuraan, ja mihin laumaan he kuuluvat. eli rusakkoihin, jotka tekivä kauppaa pienistä maista,
itse pääpirun Hitlerin kanssa.
Aivan turha on Hitleriä arvostella, kun omat teot ei kestä päivävaloa, edes
historiantutkimuksen valossa.
Kyllä Maailman johtavat sanomalehdet heräsivät, kun Viipurin poika tykitti.
Oliko talvisota osa isänmaallisista sotaa? Venäläiset saa koko sivistyneen
maailmat ylenkatseen ja halveksinnan tälläisten tekojensa tähden.
Tälläiseen valtioon pitää Eurooppalaisen pitää hajurako, ettei sonsarit hyppää viattomien niskaan..
Entä oma kansa suhtautuu näihin, olen nähnyt, kun musikka niistää räkäisen nenänsä voitonpäivän glopeliiniin.
Ilkka [2008-12-11 13:15:29]


Suomen asiaa näköalapaikalta

Oli upea juhla ja komeaa kuultavaa. - Ei ole Suomea ja Venäjää koskettava Karjala-kysymys saanut ennen näin korkealta paikalta julkista esille tuloa.

Kyllä Viipurin kosmopoliitti näytti, mistä puusta evakkopojat ja -tytöt on tehty.

Tynkä-Karjalan Antti [2008-12-11 05:33:35]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].