Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

21.12.2008
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[07] Totalitarismi
[10] Venäjä

VENÄJÄ SIIRTYY TOTALITARISMIIN JA KOHTI ROMAHDUSTA

- Silovikit lisäävät väkivaltaa ja lakien tiukentamista
- Venäjä johtamisen kriisissä – ei ymmärretä, miten toimia
- Järjestystä tarvitaan, mutta ei totalitarismia
- Venäjä siirtyy 2000-luvulla kohti totalitarismia
- Mikä tahansa teko voi olla valtionpetos tai vakoilu
- Venäjä palaa Stalinin ajan menetelmiin
- Muuttuuko YK-, ETYJ- ja Nato-yhteistyökin vakoiluksi?
- Venäjän historiaselvitys puuttuu yhä
- Hyväksyykö kansa kiltisi totalitarismiin siirtymisen?
- Johtamisen kriisi syvenee
- Vladivostokissa: ”Eroa, Putin”
- Entä kun Kiina ryhtyy vaatimaan Mantsuuriaa takaisin?
- Johtamiskriisi ulottuu koko yhteiskuntaan
- Johtamiskriisi supistuvassa kierteessä

Silovikit lisäävät väkivaltaa ja lakien tiukentamista

Venäjä kulkee kohti Venäjä kriisissä –kirjassa kuvattua syvenevää romahduspistettä. Valtionjohto omilla toimenpiteillään edelleen kiihdyttää kriisiin sukeltamisen vauhtia.Alkaa jo näyttää siltä, että aika todellisten korjausten tekemiseksi on kulkenut ohitse. On epätodennäköistä, että valtionjohto enää kykenee muuttamaan niin perusteellisesti kurssiaan, että tilanne oikenisi.

On todennäköisempää, ettei valtionjohto taustansa vuoksi tajua tilannetta vieläkään, koska se vastaa kriisin eskaloitumiseen kerta toisensa jälkeen väärillä toimenpiteillä. Siloviki-hallinnon keinoina kriisin torjumiseksi ovat väkivalta, lakien tiukentaminen ihmisoikeuksia kaventamalla ja toiminnan entistä suurempi keskittäminen.

Jo Lenin aikanaan totesi, että ”Luottamus on hyvä, mutta valvonta parempi”. Nykyhallinto lisää valvontaa, kaventaa ihmisten oikeuksia ja kuvittelee ilmeisesti tällaisilla toimenpiteillä nostavansa maan kurimuksesta.


Kuva:
Livejournal 21.12.2008

Venäjä johtamisen kriisissä – ei ymmärretä, miten toimia

Venäjällä on syvä johtamisen kriisi, joka vain pahenee. Venäläisellä johtamiskriisillä ei tarkoiteta johdon lepsua otetta tai vetäytymistä syrjään. Sillä tarkoitetaan kyvyttömyyttä ymmärtää talouden ja kansantalouden toimintaa ja toimintaedellytyksien rakentamista sekä ihmisten johtamiseen liittyviä positiivisia tekijöitä.

Väkivallan keinot hallitaan, mutta ne ovat vääriä keinoja Venäjää kohtaavan inhimillisen ja valtiollisen katastrofin välttämiseksi.

Muutama video Moskovan OMON-joukkojen (sisäministeriön joukkojen) toiminnasta Vladivostokissa kuvaa tilanteen kehittymistä. Eräiden venäläisten arvio on se, että Moskovan OMON-joukkojen käyttäminen on nopein tapa romahduttaa Venäjä.

YouTube-video
Video 21.12.2008
Video 21.12.2008
Kuvia OMON:n toiminnasta

Järjestystä tarvitaan, mutta ei totalitarismia

Jotta maan kehittyminen on mahdollista, tarvitaan järjestystä. Venäjän johtaminen alkoi mennä harhateille siitä lähtien, kun siloviki-klaani Vladimir Putin keulakuvanaan alkoi miehittää kaikkia johtajanpaikkoja silovikeillä eli vakooja- ja turvallisuusorganisaation jäsenen koulutuksen saaneilla henkilöillä.

Panemalla silovikit johtajiksi, on luotu valvontakoneisto, mutta ei aitoa johtamis-, motivointi- ja tuloksentekokoneistoa. Tulosta syntyi aluksi kuitenkin paljon, koska globaalit suhdanteet antoivat poikkeuksellisen suuret rikastumisen mahdollisuudet energiaraaka-aineen tuottajille.

Etsikkoaika käytettiin väärin käsittämättömän laajamittaisen korruptiokoneiston rakentamiseen unohtaen liiketoiminnan ja yhteiskunnan rakentamisen lainalaisuudet.

Venäjä siirtyy 2000-luvulla kohti totalitarismia

Venäjä on vahvoin askelin siirtymässä kohti 2000-luvun totalitarismia. Tästä yksi selvä esimerkki on uusi laki, jossa maanpetos tulkitaan uudella tavalla. Duumassa käsittellään lakiehdotusta, jossa valtionpetos- ja valkoilu-käsitteitä halutaan laajentaa.

Uuden tulkinnan mukaan valtionpetos on teko, jonka ”Venäjän kansalainen tekee Venäjän turvallisuus vahingoksi ja Venäjän perustuslaillisen järjestelmän, riippumattomuuden, alueellisen ja valtiollisen yhtenäisyyden vahingoksi”.

Mikä tahansa teko voi olla valtionpetos tai vakoilu

Samalla rikoslain vakoilu-käsitettä esitetään muutettavaksi siten, että ”vakoilu on valtiosalaisuuden tietojen keräämistä ja välittämistä ei vain ulkomaiselle valtiolle, järjestölle tai niiden edustajilla, vaan myös kansainväliselle järjestölle ja sen edustajalle. Vakoilu voisi vahingoittaa Venäjän sisäistä ja ulkoista turvallisuutta.

Vakoiluun liittyvän lakiehdotuksen perusteluissa mainitaan, että ”kansainväliset järjestöt yrittävät usein saada tietoja, jotka ovat valtiosalaisuuksia”. Ehdotus lähtee siitä, veltiopetos ei ole vain vihollistoimien tekemistä, vaan tekoja. Teko-käsite ymmärretään laajemmaksi kuin toimi. Teko tarkoittaa sekä toimintaa että toimimattomuutta.

Venäjä palaa Stalinin ajan menetelmiin

Venäjän hallinnon suuntaa kuvaa hyvin se, että lakiehdotuksen tekijät rinnastavat perustuslaillisen järjestelmän vahingoksi tapahtuvia tekoja valtionpetokseen. Tällaisiksi teoiksi he katsovat mm. finanssi- ja neuvonta-avun antamisen ulkomaiselle järjestölle.

Ei ole ihme, että venäläiset ihmisoikeusjärjestöt katsovat, että hallitus vie Venäjää Stalinin ajan sääntöihin. Toinen Venäjä –puolueen edustajat sanovat suoraan, että Venäjää ollaan palauttamassa totalitarismiin. Esimerkeiksi otetaan edellä siteeratut maanpetos- ja vakoilu-lakipykälien muutokset.

Toinen Venäjä näkee, että em. käsitteiden muutoksella Venäjän oikeudellinen systeemi palaa 1920-50 –lukujen normeihin. Mikä tahansa maan tilan arviointi tai kritiikki sitä vastaan, saati hallinnon kritisoiminen ja yhteistyö ulkomaalaisten kanssa, voidaan katsoa valtionpetokseksi.

Tämä merkitsee käytännössä erittäin suuria ongelmia Venäjällä toimiville kansalaisjärjestöille ja uskonnollisille yhdyskunnille. Mutta se merkitsee myöskin pidättämisen ja rangaistuksen vaaraa kaikille niille, jotka ovat kansainvälisten organisaatioiden kanssa yhteistyössä.

Muuttuuko YK-, ETYJ- ja Nato-yhteistyökin vakoiluksi?

Riittävän pitkälle vietynä näiden maanpetos-pykälän tulkinta johtaa siihen, ettei Venäjä voi olla YK:n tai ETYJ:n jäsen. Entä miten Venäjä voi tehdä yhteistyötä EU:n, Kiinan tai Suomen kanssa. Eikö kaikesta Nato-yhteistyö ole erityisen vaarallista Venäjälle?

Kunnon totalitarismi-hengen mukaisesti valtionjohto vapauttaa itsensä tällaisista syytöksistä, mutta riittävän pitkälle tulkittuina uudet lait mahdollistavat myöskin valtionjohdon tai vaarallisen kilpailijan syyttämisen ja tuomitsemisen.

Venäjän historiaselvitys puuttuu yhä

Toinen Venäjä muistuttaa, että 82 vuotta sitten bolshevismin johtajat tekivät kilpailijoistaan kansan vihollisia. Suuri terrori alkoi tästä. Venäläisten lähteiden mukaan oma valtionterrori tappoi yli 100 miljoonaa venäläistä, joten kyseessä oli maailmanhistorian pahin maansisäinen terrori. Tosin Kiinan todellisia tapahtumia ei taitane kukaan ulkopuolinen tietää.

Myös Hitler omaksui samat opit kuin Stalin. Nämä kaksi totalitarismia jakoivatkin Euroopan etupiireihinsä 23.08.1939 allekirjoittamallaan Molotov-Ribbentrop –sopimuksella.

Saksa on perusteellisesti käsitellyt historiaansa ja korjannut Hitlerin aikaisen hallinnon rikoksia. Venäjä ei koskaan ole tehnyt tiliä julmasta historiastaan, eikä korvannut aikaansaamaansa tuhoa. Siksi luottamus Venäjää kohtaan on matala, ja tulee pysymään matalana niin kauan, kunnes se ryhtyy korjaamaan tekemiään vääryyksiä.

Hyväksyykö kansa kiltisi totalitarismiin siirtymisen?

Nyt Venäjän johto, vielä 2000-luvulla, on siirtymässä kohti totalitarismin rakenteita. Venäjän uho maailmalla on lisääntynyt ja isovenäläisyys noussut kunniaan.

Presidenttiaikanaan Vladimir Putin oli syvästi pahoillaan Stalinin totalitarismin tuhoutumisesta. Nyt hän korjaa siloviki-klaaninsa kanssa tätä onnettomuutta rakentamalla uutta totalitarismia – samassa hengessä.

Mikä tästä on seurauksena? Merkittävä osa venäläisistä on saanut maistaa poliittista vapautta ja noin 10 prosenttia kansasta on kokenut merkittävän varallisuuden nousun. Ovatko he nöyrästi jälleen valmiita antamaan periksi totalitarismille, täysin mielivaltaisille pidätyksille, ihmisten salaperäisille katoamisille, pakkosiirroille – ja nälänhädälle?

Venäjälle on ehtinyt syntyä rahakeskiluokka, joka on jo tottunut etuoikeutettuun asemaansa. Ovatko he valmiita vain hiljaisesti seuraamaan, kun heidän saavuttamansa edut ja omaisuus sulavat olemattomiin ja he putoavat huonosti toimeentulevien kastiin?

Johtamisen kriisi syvenee

Venäjän suunta on selvä. Se on menossa kohti romahdusta ja mahdollista klaanien välistä välienselvittelyä. Maa on syvässä johtamiskriisissä, mitä osoittaa kyvyttömyys ryhtyä todellisiin uudistuksiin. Valvonnan lisääminen on lyhytaikainen keino, jolla kansa pyritään pitämään kurissa.

Venäjän hallinnon kannalta pitkä uudenvuodenvaihteen loma voi osoittautua vaaralliseksi. Ehkä ihmiset viettävät sen perheittensä keskuudessa juhlien.

Mutta loppuvaiheessa voi tulla herätys siitä, miten tästä selvitään eteenpäin. Mistä saadaan ruoka ja lämpö, kun työpaikat hupenevat silmissä ja firma toisensa jälkeen joutuu lopettamaan? Juhlaa ja unohtavaa humaltumista seuraa ankea herääminen, kuten koko Venäjälle on nyt käymässä.

Vladivostokissa: ”Eroa, Putin”

Näyttää siltä, että tilanne on muuttumassa. Venäjän kokonaishallinta on putoamassa siloviki-hallinnon käsistä. Vladivostokissa ihmiset ovat taas merkittävin joukoin nousseet mielenosoituksiin autojen tuontitulleja vastaan. Voidaan arvioida, että autotullit ovat eräänlainen sijaistapahtuma, joka ei kuitenkaan ole mielenosoitusten syvin tarkoitus.

Eihän venäläisten selviämisen kannalta autotulleilla ole kovin merkittävää vaikutusta, mutta se on sopivasti ihmisiä koskettava aihe, jonka puolesta on helpompi mellakoida kuin asettua suoraan väkivaltakoneistoa johtavaa hallitusta vastaan.

Tämä tulee esille siten, että mielenosoituksissa yhä enemmän viestiä kohdistetaan suoraan myös pääministerille. Vielä jokin aika sitten olisi varmasti tutuntunut pyhäinhäväistykseltä, jos kansa olisi huutanut ”Eroa, Putin”. Nyt kansa uskaltaa laittaa Putininkin aseman kysenalaiseksi. Se on vahvaa tsaaria rakastavassa maassa merkittävä piirre.

Entä kun Kiina ryhtyy vaatimaan Mantsuuriaa takaisin?

Kansa myös kysyy, miksi Putin ajaa Mersulla, eikä Volgalla. Tämä on epäsuora kysymys siitä, miksi silovikihallinnon johtajat itse varastavat kymmeniä miljardeja dollareita kansallisomaisuudesta ja levittävät korruption käsittämättömän laajalle. Ei välttämättä mene kauan aikaa, kun ihmiset uskaltavat tuoda järjettömän laajaksi levinneen korruption suorasanaisesti esille.

Mielenosoitukset ovat levinneet Vladivostokista läpi Venäjän Pietariin saakka. Kyse ei siten ole paikallisesta agitoinnista tai vihanpurkauksesta. Vladivostok on kiinalaisen mafian, Triadin, hallitsemaa aluetta. Ei ole mitään mainintaa siitä, onko tällä juuri Vladivostokin esille tulemisessa jotain merkitystä.

Sinänsä Kiinan intressissä saattaisi olla kapinallisen olotilan synnyttäminen näille alueille. Onhan yli miljoona km2 kiinalaisten omaksi katsomaa Mantsurian aluetta yhä Venäjän hallinnassa. Tämän alueen Kiina haluaa takaisin. Aivan kuin suomalaiset haluavat oman Karjalansa ja muut pakkoluovutetut alueet takaisin.

Johtamiskriisi ulottuu koko yhteiskuntaan

Venäjän johtamiskriisi ulottuu syvälle koko yhteiskuntaan, koska silovikien rakentama johtamis- ja valvontakoneisto on ulotettu valtionhallinnosta paikallishallintoon ja yritysten hallintoon saakka. Silovikit johtavat ja valvovat lähes kaikkia merkittäviä yrityksiä toimialakohtaisten holding-yhtiöitten avulla.

Holding-rakenteen avulla korruptiorahojen kerääminen on yksinkertaisempaa, mutta rakenne ei tämän varastamissysteemin vuoksi tuo lisävoimaa. Ei suuri kokonaisuus takaa mitään menestystä. Tässä tapauksessa se näyttää takaavan varman menetyksen. Uusinvestointeja ei tehdä riittävästi.

Johtamiskriisi supistuvassa kierteessä

Venäläinen johtamisen kriisi johtaa yksinkertaiseen kierteeseen: entistä lyhyemmän tähtäyksen toimintaan, jonka perusteina ovat lainsäädännön ja yhteiskunnan väkivaltakoneiston käyttäminen kansalaisten ja organisaatioiden valvontaan, kansalaisten ”motivoiminen” pakon ja väkivallan pelon avulla rauhallisiksi sekä sisäisten ja ulkoisten vihollisien etsintä.

Venäjän tie vie tuhoon. Kysymys on enää siitä ajasta, kuinka kauan väärät rakennelmat kestävät ja rohkeneeko Venäjän kansa nousta johtajiaan vastaan.

Lisätiedot: Veikko SaksiArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Hippunen venäläistä näkökulmaa.

Ote yhdestä yllä näytettyjen videon kommenteista youtubessa;

bio1315
1) russian government levels up taxes for foreign auto. 2-3 times in price.
2) vladivostok's and about 20-30 major cities' citizens protest against it in 14th of December. as a result - no reaction of government at all, and all the mass-media conceales this accident.
3) in this video: 21st of december, next meeting, but now without any protests and slogans, - but still the meeting was very sternly broken up by Moscow's special militian forces.

Suomennos;
1) Venäjän hallitus korottaa autojen maahantuontiveroa 2-3 kertaisiksi.
2) Vladivostok ja 20-30 suuren kaupungin kansalaisista protestoi tätä vastaan 14 joulukuuta. Tuloksena - ei reaktiota hallitukselta ja jokainen massamedia peitti/jätti huomiotta tämän tapahtuman.
3) Tässä videossa, 21 joulukuuta, seuraava tapaaminen, mutta nyt ilman mitään protestia tai slogania. Silti Moskovan puolisotilaalliset erikoisjoukot hajottivat tämän tuimasti.

Tämän kirjoitti siis youtubeen bio1315 nimimerkillä käyvä henkilö, venäläinen itsekin eli ei mistään ulkomaalaisesta agitaatiosta ole kyse, kuten jotkut karjalan palautuksen vastustajat tykkäävät tuollaisia puheita kutsua.
Pernicio [2008-12-24 13:50:43]


Mikä ihmeen Mantsuuria?

Tietääkseni Mantshuria (eli kiinaksi Heilongkiang) on ollut Kiinan hallinnassa koko toisen maailamnsodan jälkeisen ajan. Katsokaa vaikka wikipediasta Mantshuria tai Mantshukuo. Mantshun kielikin (aikoinaan merkittävä kulttuurikieli) on melkein sukupuuttoon kuollut.
Vai tarkoitettiinko "Mantsuurialla" sitä Amur joen itäpuolista aluetta, jota Kiina vaati omakseen 60-luvun loppupuolella? Silloin käytiin muutamista Amurin saarista pieni sotakin. Nykyään sinne muuttaa päivittäin vähintään satoja kiinalaisia ohi virallisen kontrollin, ja venäläiset vain alistuvat tilanteeseen.
Onko Villellä tällä kohtaa aukko hissan ja mantan tiedoissa?
Muuten juttu oli hyvin mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä.
wiikatemies [2008-12-23 22:44:27]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].