Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

05.01.2009
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[04] Oikeudelliset
[05] Omistusoikeus

YK-RESOLUUTIO VAHVISTAA KARJALAN PALAUTUKSEN OIKEUTUKSEN

- Kaikilla pakolaisilla oikeus palata
- Pinheiron periaatteet
- Pinheiron periaatteet ja Käsikirja
- Omaisuuden palautusoikeus vai paluu-oikeus?
- Paluu- ja palautusoikeudet tunnustettu laajasti
- Pakolaisia kymmeniä, ehkä satoja miljoonia
- Paluu- ja palautusoikeus antavat toivoa
- Jo sata vuotta paluuta ja palautusta
- Pinheiron periaatteiden laillinen sitovuus?
- Evakot kuuluvat Resoluution määrittelyn alle
- Myös kaupallinen omaisuus suojattu
- Kuinka kauan paluu- tai palautusoikeus kestää?
- Pakolaisella paluu-oikeus ja oikeus omaisuuteensa
- Lopettaako paikallinen integroituminen paluu-oikeudet?
- Resoluutio vahvistaa omaisuuden palautusvelvoitteen
- YK:n ihmisoikeusjulistus vahvistaa Resoluution periaatteet
- Valtioiden sallittava vapaaehtoinen palaaminen
- Eduskunta ja valtioneuvosto eivät tunne resoluutiota?

Kaikilla pakolaisilla oikeus palata

YK on omaksunut uraa-uurtavan globaalin normin eri tyyppisiltä pakolaisilta ja pakkosiirretyiltä takavarikoitujen asuntojen, maiden ja kiinteistöjen palauttamiseksi ja näiden henkilöiden paluu-oikeuden varmistamiseksi.

Normin mukaan eri maiden hallitusten on taattava kaikille konfliktien ja luonnonmullistusten seurauksena pakolaisiksi, pakkosiirretyiksi ja karkoitetuiksi joutuneille oikeus palata takaisin, saada takaisin ja asua heidän alkuperäisissä kodeissaan, mallaan ja kiinteistöissään.

Seuraavassa tätä YK:n alakomission (Sub-Commission on Protection and Promotion of Human Rights) resoluutiota käsitellään kahdessa eri artikkelissa siten, että

1. artikkeli: johdanto, pakolaisten oikeudet ja soveltamisalue
2. artikkeli: valtioiden tehtävät ja johtopäätökset

Pinheiron periaatteet

YK:n Ihmisoikeuksien suojelun ja edistämisen alakomissio omaksui Genevessä, Sveitsissä 11.08.2005 uuden globaalin normin (Resoluutio 2005/21). Komissio oli antanut brasilialaiselle asiantuntijalle, professori Paulo Sergio Pinheirolle tehtäväksi laatia laaja selvitys pakolaisten ja pakkosiirrettyjen oikeuksista, minkä vuoksi uusia periaatteita kutsutaan Pinheiron periaatteiksi (Pinheiro Principles).

Nämä periaatteet yhdistävät ensimmäisen kerran pakolaisten ja karkotettujen asumiseen ja omaisuuteen liittyvien oikeuksien globaalit periaatteet.

Pinheiron periaatteet ja Käsikirja

Seuraavassa YK:n ja siten sivistyneen maailman omaksumia pakolaisten, karkotettujen, pakkosijoitettujen ja -siirrettyjen sekä turvallisuutensa vuoksi muutoin paenneitten omaisuuteen ja asumiseen liittyviä periaatteita käsitellään YK:n vahvistamien Pinheiron periaatteiden mukaisesti.

Tämän artikkelin avainasiat on määritetty kahdessa englanninkielisessä asiakirjassa:

Pinheiron periaatteet eli resoluutio ja
Käsikirja vuodelta 2007.

Lisätietoa YK:n asumiseen ja omistukseen liittyvistä resoluutioista löytyy myös tästä asiakirjasta.

Omaisuuden palautusoikeus vai paluu-oikeus?

Pinheiron periaate on lähtökohdaltaan yksinkertainen. Joka puolella maailmaa on taattava pakolaisille ja ja karkoitetuille oikeus palata vapaasti maahansa ja saada takaisin omaisuutensa, joka heiltä riistettiin karkotuksen tai jonkun muun syyn vuoksi. Toinen vaihtoehto on omaisuuden kompensointi, ellei palautus mitenkään ole mahdollista.

Resoluutiossa käytetään yleisotsakkeena sanaa restitution, mikä lähinnä tarkoittaa palautusta. Perusajatuksena on siten palauttaa ennen aggressiota vallinnut tilanne mahdollisuuksien mukaan ennalleen asumisen ja omistamisen osalta.

Resoluution tekstissä käytetään käsitettä return, mikä tarkoittaa paluuta tai palautusta. Jäljempänä tekstissä sanaa palautus on käytetty silloin, kun kyseessä on esim. kiinteistön omistukseen liittyvä oikeus ja paluu-sanaa, kun kyse on ihmisen oikeudesta palata kotiseudulleen ja asuntoonsa.

Paluu- ja palautus-oikeudet tunnustettu laajasti

Miljoonat ja taas miljoonat ihmiset eivät pääse palaamaan koteihinsa ja omille mailleen. Useat maat ovat pyrkineet säätämään lakeja, joilla pakolaisten maat ja omaisuus takavarikoitaisiin. Pinheiron periaatteet määrittävät tiukasti sellaiset lait lainvastaisiksi ja kehottavat niitä valtioita, jotka ovat tällaisia takavarikointilakeja säätäneet, kumoamaan ne.

Geneveen rekisteröidyn Centre on Housing Rights and Evictions -yhteisön (COHRE), joka on erittäin laajasti asumiseen liittyvien oikeuksien kanssa työskentelevä organisaatio, toiminnanjohtaja Scott Lecki toteaa:

”Oikeus asumisen, maan ja omaisuuten palautukseen on lisääntyvästi tunnustetettu yhdeksi peruselementiksi pakolaisten ja karkotettujen oikeudessa paluuseen. Oikeus palata -käsitteen ymmärretään nyt sisältävän ei ainoastaan oikeutta palata omaan maahansa, vaan myös henkilön alkuperäiseen kotiinsa, mikäli hän niin haluaa.”

Pakolaisia kymmeniä, ehkä satoja miljoonia

Resoluutio vahvistaa, että vain harvat kokemukset ovat pahempia kuin tulla pakotetuksi pois kotoaan. Silti joka vuosi miljoonille ihmisille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin paeta oman tahdon vastaiseksi. Syynä voi olla asellinen konflikti, kansanmurha, etninen puhdistus tai laajamittaiset asumiseen, maahan ja omaisuusoikeuksiin liittyvät loukkaukset, joita hallitukset, kapinallisryhmät tai muut ryhmät toteuttavat. Siirto on aina epämiellyttävä, aina julma ja hyvin harvoin lyhytkestoinen.

Virallisen tilaston mukaan maailmanlaajuisesti on yli 12 miljoonaa pakolaista. Lisäksi on 25 miljoonaa sisäisesti siirrettyä (leireissä, slummeissa, tilapäissuojissa) oman maansa rajojen sisällä. Nämä 37 miljoonaa ihmistä ovat vain osa siirretyistä. Kun siihen lisätään poliittisperusteiset pakkokarkotukset, kehityspohjaiset, luonnonkatastrofeista ja muista syistä johtuvat karkotukset, siirrettyjen määrä on 50 – 60 miljoonaa, ellei huomattavasti suurempi.

Näihin lukuihin ei ole laskettu niitä kymmeniä, ehkä satoja miljoonia ihmisiä, jotka viime sotien seurauksena joutuivat jättämään kotinsa ja/tai kotimaansa. Resoluution mukaan käytännöllisesti katsoen kaikkien maailman siirrettyjen tärkein toivomus on saada palata omaan kotiinsa turvallisesti ja arvokkaasti.

Paluu- ja palautusoikeus antavat toivoa

Pinheiron periaatteiden mukaisesti pakkosiirrettyjen ihmisten ei koskaan tulisi kohdata tilannetta, jossa he menettävät asuntoonsa, maahansa ja omaisuuteensa liittyvät oikeudet yksinkertaisesti sen vuoksi, että heidät on väkivaltaisesti pakotettu jättämään ne tai he ovat muutoin joutuneet pakenemaan epävarmassa tilanteessa etsiäkseen suojaa.

Miljoonat pakolaiset ja siirretyt henkilöt, jotka epätoivoisesti haluavat palata alkuperäisiin koteihinsa, eivät voi sitä tehdä, koska viranomaiset ja kansainväliset toimijat ko. maissa eivät suhtaudu palamisoikeuksiin riittävän vakavasti.

Paluu- ja palautuskäsitteet antavat toivoa siitä, että oikeus vielä tapahtuu. Tilanne on aivan sama Karjalan ja muiden Suomelta pakkoluovutettujen alueittein evakkojen eli kotimaan pakolaisten osalta. He odottavat tilaisuutta saada kotinsa ja omaisuutensa takaisin.

Jo sata vuotta paluuta ja palautusta

Resoluution käsikirjan mukaan omistukseen ja asumiseen liittyvät palautusoikeudet perustuvat vahvasti useiden kansainvälisten lakien periaatteisiin. Laillisesta näkökulmasta palautus tai paluu on käsitetty keskeisenä ja ensisijaisena korjaustoimenpiteenä laillisten velvoitteiden loukkauksiin yli sadan vuoden aikana.

UK:n turvallisuusneuvoston ja yleiskokouksen resoluutiot ovat omaksuneet yli 60 vuotta ekplisiittisesti asumisen ja omaisuuden palautukseen liittyvät oikeudet.

Viime vuosikymmeniä konfliktien jälkeisissä yhteyksissä, kuten Bosnia-Herzekovinassa, Kosovossa ja Tajikistanissa; yksinvallan jälkeisissä maissa, kuten Etelä-Afrikassa tai Irakissa; ja kommunismin jälkeisissä maissa kuten Itä-Saksassa, Latviassa ja Albaniassa, palautusoikeudet on tunnustettu ja lait ja menettelytavat on vahvistettu.

Pinheiron periaatteiden laillinen sitovuus?

Yksi keskeinen kysymys on se, ovatko Pinheiron periaatteet laillisesti sitovia. Käsikirjan mukaan periaatteet eivät ole sopimus tai muodollinen laki ja siten niillä ei ole samaa laillista statusta. Silti Periaatteet on vahvasti suostuttelevaa auktoriteettia ja ne eksplisiittisesti perustuvat olemassa oleville kansainväliselle, alueelliselle ja kansalliselle laille.

Periaatteiden merkitystä vahvistaa se, että johtavat alan asiantuntijat laativat Periaatteet ja YK:n virallinen alakomissio muodollisesti hyväksyi ne. Alakomitea (Sub-Commission on Protection and Promotion of Human Rights) on toiminnastaan vastuussa toiminnastaan YK:lle ja sen jäsenvaltioille.

Evakot kuuluvat Resoluution määrittelyn alle

Resoluution esipuheessa Pinheiron periaatteissa vahvistetaan, että kaikilla pakolaisilla ja siirretyillä henkilöillä on oikeus vapaaehtoisesti palata, turvallisesti ja arvokkaasti, alkuperäiseen ja aikaisempaan kotiinsa ja maahansa [Resoluutio 1.1].

Pinheiron periaatteet kattavat erittäin laajan kirjon ihmisiä, joille on yhteistä se, että heiltä on mielivaltaisesti tai lainvastaisesti riistetty koti, maa, kiinteistö tai pysyvä asuinpaikka [1.1].

Samat oikeudet on kaikilla pakolaisilla, sisäisesti siirretyillä ja rajojen yli paenneilla, vaikka he eivät laillisesti täyttäisi pakolainen-määritelmää. Se ei ole ratkaisevaa, missä olosuhteissa tai minkä tyyppinen tilanne alunperin on ollut. Määräävää on se, että heidät on mielivaltaisesti ja laittomasti riistetty kodistaan, maastaan tai kiinteistöstään tai pysyvästä asunnostaan. Suomalaiset evakot ovat siten täysin Resoluution oikeuksien piirissä.

Myös kaupallinen omaisuus suojattu

Toinen keskeinen soveltamiskysymys on se, kattavatko Pinheiron periaatteet myös yritys- ja yhteisöomaisuuden suojan ja palautusoikeuden.

Käsikirjan mukaan periaatteet on rakennettu ensisijaisesti pakolaisia ja pakkosiirrettyjä varten. Mutta ne liittyvät myöskin kaupallisen omaisuuden takaisinsaantiin, mukaan lukien maanviljetykseen liittyvän maan palauttaminen. Tätä sovelletaan erityisesti niissä tilanteisssa, joissa sellaista omaisuutta tai maata mielivaltaisesti tai lainvastaisesti on hankittu pakkosiirron aikana.

Resoluutio vahvistaa yritysten ja muiden yhteisöjen omistusoikeudet sekä kuntien ja Suomen valtion omistusoikeuden.

Kuinka kauan paluu- tai palautusoikeus kestää?

Kolmas keskeinen kysymys on se, kuinka kauan palautus- tai paluuoikeus on olemassa. Käsikirjan mukaan ensinnäkin on selvää, etteivät oikeudet riipu siitä, käyttääkö oikeuden haltija oikeuksiaan vai ei.

Toiseksi maailmalla paluu-oikeus on määritelty hyvin eri tavoin. Etelä-Afrikassa paluuoikeudet koskivat vuosia 1913-1990. Lukuisat YK:n resoluutiot puolestaan viittaavat vuoteen 1948. Itä-Euroopassa useat menettivät omaisuutensa vuodesta 1945 aina kommunismin romahtamiseen noin vuoteen 1990. Esim. Tsekin Tasavallassa paluu-oikeus rajoitettiin koskemaan vuoden 1948 jälkeisiä tapahtumia.

Pinheiron periaatteet eivät siten aikatekijän osalta millään lailla sulje suomalaisten evakkojen oikeuksia pois resoluution piiristä. Periaatteiden mukaisesti evakoilla on täysi oikeus palata omalle kotiseudulleen, omiin koteihinsa ja saada omat kiinteistönsä takaisin.

Pakolaisella paluu-oikeus ja oikeus omaisuuteensa

Kaikilla pakolaisilla ja siirretyillä on oikeus saada takaisin mikä tahansa asumus, maa tai kiinteistö, mikä heiltä on mielivaltaisesti tai lainvastaisesti riistetty tai heille on korvattava menetyksest, jos palautus on mahdotontanta riippumattoman, puolueettoman tuomioistuimen päätöksen mukaan [2.1].

Oikeus palautukseen on erillinen oikeus, eikä se riipu ennakko-arviosta, toteutuuko pakolaisen todellinen paluu tai ei [2.1].

Valtioiden tulee taata de facto ja de jure, että syrjiminen jollakin perusteeella (esim. sukupuoli tai omaisuus) on kiellettyä ja että kaikki henkilöt, mukaan lukien pakolaiset ja pakkosiirretyt, ovat yhtäläisiä lain edessä [3.2].

Lopettaako paikallinen integroituminen paluu-oikeuden?

Suomalaisten kannalta neljännen keskeisen kysymyksen muodostaa se, loppuuko evakon oikeus siihen, kun hän on paikallisesti integroitunut eli löytänyt kestävän asumisratkaisun sillä alueella, mihin hänet on siirretty. Käsikirjan vastaus on yksiselitteinen: ei. Tällainen väite virheellisesti sekottaa kestävän ratkaisun käsitettä.

Jos alkuperäisen siirron syy oli joko mielivaltainen, lainvastainen tai molemmat ja pakolainen vapaaehtoisesti valitsee paikallisen integraation, tämä ei tarkoita, etteikö hänellä edellen olisi oikeutta nauttia paluu-oikeuksista alkuperäiseen kotiinsa ja maahansa.

Perusperiaatteen mukaan paluu-oikeuden ytimenä on alkuperäiseen kotiin palaaminen. Tietyt paluuprosessit voivat olla palaamisen ja korvauksen välimuotoja. Palaaminen ja kompensaatio eivät ole toisiaan poissulkevia. Pakolaisella on aina ensisijainen oikeus palata ja oikeus valita.

Resoluutio vahvistaa omaisuuden palautusvelvoitteen

Resoluutio vahvistaa suomalaisten evakkojen eli kotimaan pakolaisten omistusoikeuden pakkoluovutetulla alueella olevaan omaisuuteensa. Se vahvistaa myös heidän oikeutensa saada omaisuus takaisin.

Resoluutio vahvistaa, että evakoilla on oikeus palata omiin asuntoihinsa ja kiinteistöihinsä, vaikka siellä asuisi nyt joku asukas.

Vastaavasti Pinheiron periaatteet kieltävät toissijaisen asukkaan oikeuksien polkemisen, kun hän on hyvässä uskossa ottanut kiinteistön haltuunsa. Resoluution mukaan korvausvelvollisuus tässä tapauksessa toissijaiselle asukkaalle on valtiolla eli Venäjällä.

YK:n ihmisoikeusjulistus vahvistaa resoluution periaatteet

Jokaisella on oikeus saada suoja joutua mielivaltaisesti siirretyksi kotoaan, maastaan tai pysyvästä asunnostaan [5.1].

Jokaisella on oikeus rauhanomaisesti nauttia omistuksestaan [7.1]. Tämä sama omistuksen suoja on vahvistettu jo YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 10.12.1948 17. Artiklassa sekä Euroopan Ihmisoikeussopimuksen I lisäpöytäkirjassa.

Ketään ei saa mielivaltaisesti tai lainvastaisesti pakottaa jäämään tietylle alueella, paikkaan tai seudulle. Vastaavasti ketään ei saa mielivaltaisesti tai lainvastaisesti pakottaa jättämään tiettyä aluetta, paikkaa tai seutua [9.1].

Valtioiden sallittava vapaaehtoinen palaaminen

Kaikilla pakolaisella ja siirretyillä on oikeus palata vapaaehtoisesti heidän aikaisempiin koteihinsa, maihinsa tai pysyvän asunnon paikkoihinsa, turvallisesti ja arvokkaasti. Vapaaehtoinen palaaminen turvallisesti ja arvokkaasti tulee perustua vapaaseen, asioista hyvin perillä olevaan, henkilökohtaiseen valintaan.

Pakolaisille ja siirretyille tulisi antaa täydellinen, objektiivinen, ajanmukainen ja oikea informaatio, mukaan lukien fyysiset, materiaaliset ja lailliset suojakysymykset alkuperämaasta tai –paikoista [10.1].

Valtioiden tulee sallia pakolaisten ja siirrettyjen, jotka haluavat palata vapaaehtoisesti, tehdä se. Tätä oikeutta ei voida supistaa valtion perimysehdoilla, eikä mielivaltaisilla tai lainvastaisilla aikarajoituksilla [10.2].

Pakolaisia ja siirrettyjä ei pidä väkivallalla tai muutoin pakottaa suoraan tai epäsuorasti, palaamaan aikaisempiin koteihinsa, maahansa tai pysyvään asuinpaikkaansa [10.3].

Eduskunta ja valtioneuvosto eivät tunne resoluutiota?

Seuraavassa artikkelissa tarkastellaan valtion tehtäviä Resoluution pohjalta sekä sitä, missä määrin Suomen ja Venäjän valtiot ovat näitä YK:n omaksumia periaatteita noudattaneet.

Ennakko-ajatus Pinheiron periaatteiden noudattamisesta Suomen osalta syntynee siitä, ettei eduskunnan, valtioneuvoston tai median sivuilta löydy sanaakaan mainintaa Suomea ja Venäjää velvoittavista Pinheiron periaatteista, jotka on vahvistettu YK:n alakomission Resoluutiossa 2005/21.

Lisätiedot: Veikko SaksiArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Haukutaan vaan poliitikkoja

Kurkijoen Sabrina:" Jos itse olisin lähtenyt politiikkaan, niin.."

No pitäisköhän jo jonkun Karjalan palautusta kannattavan lähteä siihen politiikkaan mukaan, että jotain tapahtuisi? Onhan teitä kuulema pari miljoonaa, kai sillä porukalla nyt jotain saisi aikaan. No onhan Karjalan palauttajia toki politiikassa mukana, mutta vaaleissa ei näytä sitä menestystä tulevan, mikä estää?

Karjalan palautus näyttää olevan kuin kiikkustuoli evakon alla; liikuttaa kyllä kovasti, muttei etene mihinkään vaikka kuinka heiluisi ja kitisisi.
jokumikävaan [2009-01-07 13:49:03]


Heiveröiset ja kroonista venäjä fobiaa potevat poliitikkomme

Olen jo useiden vuosien ajan ihmetellyt syvästi sitä miksi pakkoluovutettujen alueiden palautusasiaa ei uskalleta hoitaa mallikkaasti kuntoon. Jos itse olisin lähtenyt politiikkaan, niin en varmasti olisi hetkeäkään epäröinyt ottaa näin selvää periaatteellista oikeaa asiaa ratkaistavaksi täysin oikeutetulla ja oikeudenmukaisella tavalla. En kertakaikkiaan olisi uskaltanut olla ottamatta kysymystä esimerkiksi eduskunnassa esille. On kertakaikkiaan päivänselvää, että kansan valitseman eduskunnan jäsenen tulee kaikin tavoin edistää kansalaisten oikeuksien toteutumista - myös ihmisoikeuksien peiaatteiden toteutumista.
Kansanaedustaja ei saa olla näissä asioissa vaiti, vaan hänen tulee pontevasti toimia kaikkien kansalaisten parhaaksi. Niin kauan kun pakkoluovutettujen alueiden pakolla siirrettyjen omaisuus ja kotipaikka on palauttamatta on jokainen kansanedustaja henkilökohtaisesti toiminut kansalaistensa oikeuksia vastaan jättämällä kyseisen asian unholaan.
Kurkijoen Sabrina [2009-01-05 23:18:30]


Kuulen edistyksen rakennelmien ääniä

Vaikenijat ja asiassa vastaan hankoittelijat ovat nöyristelijöitä. Joista hyötyy vain se toinen osapuoli. Vääryys. Siitähän tässä on kysymys. Vaikenimisen ja itsepäisen pyristelyn aika alkaa olla takanapäin. Maailma on tosiaan muuttunut ja tulokset tulevat kun aika on täysi.ns. valmis.Kuunnelkaa, tapahtuu.
Anssi Rapo klaanikirjailja [2009-01-05 22:28:49]


Stalinin kirous

Alla Ilkka puhuu Karman laista, kun itse olen sanonut suunnilleen saman asian otsikon sanoin.

Saksalla olisi edelleen harteillaan Hitlerin kirous, ellei se olisi tehnyt tilitystään.

Saksa ja Saksan kansa ymmärsi tilityksen tarpeen YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaisesti, ilman ratifiointi-vuosilukuja. Stalinin ja Hitlerin raakuudet ovat samalta ajalta.

Vain toinen on tilitetty.

Venäjän käy yhtä huonosti kuin NL:n, ellei sen johto alistu välttämättömän edessä. Kansa kyllä tulee perässä, kun johto määrää venäläiseen tapaan.
karjalainen [2009-01-05 14:15:44]


Karman laki toteutuu...

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ratifiointihetken päivämäärällä ei ole mitään merkitystä siihen, kun"vilttitossukansa" asuttaa ryöstettyä Suomen aluetta.
Nyt on hyvä venäjän antaa ryöstetyt alueet anteeksiannon ja hyvätahdon eleenä takaisin, vai onko se parempi, että joutuu antamaan itkien ja pakolla, sekä häpeällisesti, kun maailman tilanne muuttuu !!!
Millaisia "Klimppi-aivoisia" venäjän strategit on, jos eivät näe lähitulevaisuuteen. Japani ei tee rauhansopimusta, Kiina tulee Mantsuriaan, ja siitäkin yli (Öljyalueille). Islamilaiset maat odottavat kynnet syyhyten tilaisuuttaan.
Eu-maat ei laita tikkua ristiin venäjän tulevaan romahdukseen, kun rengas ympärillä kiristyy.
Suomalaiset viittovat ystävällisesti venäläisille Novana Zemljan suuntaan, siellä on "luvattu maanne", muistakaa ottaa onkivehkeet mukaan !
Venäläisen mosurin sotisopa itkettää, Kremlin paraatisotilaasta yhtä
kaukana, kuin sika pohjantähdestä.
Ilkka [2009-01-05 13:28:14]


Sanan saattajia lähtöön jokaiseen

Miltei päivittäin laitan Karjala tietoutta johonkin suuntaan. Kertomalla, kirjoittamalla lehtien kommentointi palstaan ja kirja käsikirjoitukseeni. Toivonkin ihmisten vievän sanaa eteenpäin, niin tästäkin artikkelista kuin asiasta yleensä. Se kiinnostaa oikeasti. Sillä on merkitystä.
anssirapo [2009-01-05 10:39:58]


Yksi kysymys

Mistä lähtien YK:n ohjelmia on noudatettu takautuvasti? Jos noudatetaan niin käytännön esimerkkiä, kiitos.

Pariisin rauhansopimus tehtiin 1947 eli ennen YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta (1948). Euroopan Ihmisoikeussopimuksen säännöt ovat selvät, sitä noudatetaan sopijamaassa vasta ratifiointihetkestä alkaen eikä takautuvasti.
mikävaan [2009-01-05 09:33:29]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].