Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

06.01.2009
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[04] Oikeudelliset
[05] Omistusoikeus

YK-RESOLUUTIO TUKEE EVAKOIDEN PALUU-OIKEUTTA JA OMAISUUDEN PALAUTUSTA

- Pinheiron periaatteet
- Valtioiden taattava ihmisoikeusnormien yhtenevyys
- Paluu- ja palautusprosessit tehtävä tehokkaiksi
- Paluu- ja palautusvaatimukset riippumattomalle elimelle
- Myös vuokralaisilla on täydet oikeudet
- Omaisuuden laillinen hallussapito turvattava
- Vuokralaisilla ja sosiaaliperusteisilla asujilla paluu-oikeus
- Toissijaisen väestön oikeudet taattava
- Perheenjäsenet ja perijät toissijaisia oikeudenomistajia
- Paluu ja/tai palautus on aina ensisijainen keino
- Venäjä vastuullinen oikeuksien toteuttamisesta
- Myös Suomi on vastuussa evakkojen ihmisoikeuksista
- Suomessa valikoitua ihmisoikeuspolitiikkaa
- Vain Ahtisaari näyttää tuntevan Pinheiron periaatteet
- Suomi on hyvä maa asua, kun itse emme sitä pilaa

Pinheiron periaatteet

YK-Resoluutio vahvistaa Karjalan palautuksen –artikkelissa käsiteltiin YK:n uraa-uurtavaa globaalia Resoluutiota, joka vahvistaa kaikille pakolaisille ja pakkosiirretyille paluu-oikeuden entiseen kotiinsa ja oikeuden saada omaisuutensa takaisin.

Nämä ns. Pinheiron periaatteet on kirjattu YK:n alakomission Resoluutioon 2005/21: "United Nations Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons".

Tässä jatko-artikkelissa käsitellään saman Resoluution loppuosaa, joka ensisijaisesti koskettelee valtioiden tehtäviä ja velvollisuuksia Resoluution asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Lisäksi käsitellään Pinheiron periaatteista vedettäviä johtopäätöksiä.

Valtioiden taattava ihmisoikeusnormien yhtenevyys

Valtioiden tulee taata, että kaikki asumiseen, maahan ja kiinteistöjen palautukseen liittyvät menetelmät, instituutiot, mekanismit ja lailliset puitteet ovat täysin yhteneviä kansainvälisten ihmisoikeuksien kanssa, pakolais- ja huomanitääristen lakien ja vastaavien normien kanssa ja että niissä on tunnustettu vapaaehtoinen palaamisen oikeus turvallisesti ja arvokkaasti [Resoluutio 11.1].

Niissä tapauksissa, missä olemassa olevat prosessit, instituutiot ja mekanismit voivat tehokkaasti toimia näissä kysymyksissä, riittävät rahoitus-, inhimilliset ja muut resurssit tulisi tehdä saavaviksi paluun jouduttamiseksi oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla [12.1].

Suomen olosuhteissa ei näiden mekanismien järjestämiselle evakkojen osalta ole mitään käytännön estettä. Kyse voi olla mielen ja asenteen esteistä, mutta faktillisia esteitä ei ole.

Paluu- ja palautusprosessit tehtävä tehokkaiksi

Valtioiden tulisi ryhtyä kaikkin soveltuviin hallinnollisiin, laillisiin ja juriidisiin toimenpiteisiin tukeakseen ja jouduttaakseen asumisen, maan tai kiinteistön palauttamiseen liittyvää prosessia [12.3].

Valtioiden tulee myös huolehtia mm. koulutuksesta ja organisoinnista siten, että tutkimus- ja valitusprosessit, omistusoikeuden varmentamis- tai muut omistukseen liittyvät oikeudet, kuten myös päätöksenteko, täytäntöönpano ja vetoomusmekanismit ovat asianmukaiset [12.4].

Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten paluu- ja palautusoikeudet koskettavat lähes miljoonaa suomalaista. Yli 60 vuotta on kulunut siitä, kun menetykset tapahtuivat. Se on erittäin pitkä aika tyynnyttää pahinta mielenkuohua ja toteuttaa näihin ihmisoikeuksiin liittyvät asiat täysimittaisesti.

Paluu- ja palautusvaatimukset riippumattomalle elimelle

Jokaisella, jolta on mielivaltaisesti tai lainvastaisesti riistetty asuminen, maa tai kiinteistö, tulisi kyetä toimittamaan vaatimus paluusta ja/tai korvauksesta riippumattomalle ja puolueettomalle elimelle. Valtioiden ei tulisi asettaa mitään ennakkoehtoja palautusvaatimuksen täyttämiselle [13.1].

Valtioiden tulisi taata, että palautusvaatimusprosessien tulisi kaikista näkökulmista, mukaan lukien vetoomusprosessit, olla oikeudenmukaisia, oikea-aikaisia, toimitettavissa olevia, vapaita maksuista sekä ikä ja sukupuoli huomioon ottavia [13.2].

Valtioiden tulisi taata, että palautusvaatimusprosessi on helposti toteuttavissa riippumatta pakolaisten ja siirrettyjen asumisesta siirron aikana [13.4].

Myös vuokralaisilla on täydet oikeudet

Valtioiden tulisi taata, että asuntojen, maan ja/tai kiinteistöjen käyttäjillä, mukaan lukien vuokralaisilla, on oikeus osallistua paluuvaatimusprosessiin, myös kollektiivisten paluuvaatimusten täyttämisen avulla [13.6].

Valtioiden tulisi kehittää paluuvaatimuslomakkeet, jotka ovat yksinkertaiset ja helpot ymmärtää ja käyttää ja antaa ne saataville pääkielillä ja niillä kielillä, joita ao. ryhmät käyttävät [13.7].

Valtioiden tulisi perustaa selkeä ajanjakso, minkä kuluessa palautus- (ja paluu)vaatimukset tulee tehdä [13.9].

Omaisuuden laillinen hallussapito turvattava

Valtioiden tulisi perustaa kansallisia monimuotoisia kiinteistömittaus- ja muita soveliaita järjestelmiä asuntojen, maan ja kiinteistöoikeuksien rekisteröimiseksi palautusohjelman olennaisena osatekijänä [15.1].

Valtioiden tulisi taata, että kaikkiin juriidisiin, puoli-juriidisiin, hallinnollisiin tai muihin julistuksiin liittyen asunnon, maan ja/tai kiinteistön lainmukaiseen omistajuuteen, liitetään toimenpiteet, joilla taataan asumisen, maan ja/tai kiinteistön rekisteröinti tai rajaus, koska on välttämätöntä taata laillisen hallussapidon turvallisuus [15.2].

Valtioiden tulisi taata soveltuvin osin, että rekisteröintisysteemi kirjaa ja/tai tunnistaa traditionaalisten ja alkuperäisten yhteisöjen oikeudet kollektiiviseen maahan [15.3].

Valtioiden ja muiden vastuunalaisten viranomaisten ja instituutioiden tulisi taata, ettei olemassa olevia rekisteröintijärjestelmiä tuhota konfliktin tai sen jälkeisenä aikana [15.4].

Vuokralaisilla ja sosiaaliperusteisilla asujilla paluu-oikeus

Valtioiden ei tule hyväksyä päteväksi mitään asumisen, maan ja/tai omaisuuden siirtoa, mikä tehtiin pakon alla tai mikä muutoin pakotettiin joko suoraan tai epäsuorasti tai mikä toteutettiin vastoin kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja [15.8].

Valtioiden tulisi taata, että vuokralaisten oikeudet, sosiaaliasumiseen oikeutettujen ja muiden laillisten asujien tai asunnon, maan tai kiinteistöjän käyttäjien oikeudet tunnustetaan palautusohjelmissa. Niin pitkälle kuin mahdollista, valtioiden tulisi taata, että sellaiset henkilöt kykenevät palaamaan ja uudelleen omistamaan ja käyttämään asuntoaan, maataan tai kiinteistöään samalla tavalla kuin ne, jotka muodollisesti omistavat omistusoikeudet [16.1.].

Toissijaisen väestön oikeudet taattava

Valtioiden tulisi taata, että toissijainen väestö on suojattu mielivaltaiselta tai lainvastaistaisesti pakotetulta häädöltä [17.1].

Valtioiden tulisi taata, että asianmukaisen prosessin turvakeinot toissijaisille asukkaille eivät vahingoita lainmukaisten omistajien, vuokralaisten ja muiden oikeuksien haltijoiden oikeuksia ko. asumiseen tai maan ja kiinteistön uudelleenomistusta oikeudenmukaisella ja oikea-aikaisella tavalla [17.2].

Jos toissijaiset asukkaat ovat myyneet asunnon, maan ja kiinteistön kolmansille osapuolille, jotka toimivat hyvässä uskossa, valtiot voivat harkita sellaisten mekanismien perustamista, jotka kompensoivat kolmannen osapuolen vahingot [17.2].

Perheenjäsenet ja perijät toissijaisia oikeudenomistajia

Toissijaiset valittajat tulisi samaten tunnistaa, mukaan lukien siirron aikaiset perheen jäsenet, puolisot, kotimaiset partnerit, huollettavat, lailliset perijät ja muut tahot, joilla on oikeus vaatimukseen samalla perusteella kuin alkuperäisellä valittajalla on [18.2].

Valtioiden tulisi taata, lakien ja muiden soveltuvien keinojen avulla, että paikalliset ja kansalliset viranomaiset on laillisesti pakotettuja kunnioittamaan, toteuttamaan ja panemaan toimeen päätökset ja tuomiot, jotka asianmukaiset organisaatiot liittyen asumiseen, maahan ja kiinteistön palauttamiseen on ovat tehneet [20.2].

Paluu ja/tai palautus on aina ensisijainen keino

Kaikilla pakolaisilla ja siirretyillä on oikeus täyteen ja tehokkaaseen korvaukseen olennaisena palautusprosessin osana. Kompensaatio voi olla rahana tai muussa muodossa. Valtioiden tulee, noudattaakseen vahvistetun lainsäädännön periaatetta taata, että korvauskeinoa käytetään vain, milloin palautuskeino ei ole tosiasiallisesti mahdollinen [21.1].

Valtioiden tulee taata, että korvaus on katsottava faktisesti mahdottomaksi muutoin kuin poikkeuksellisissa olosuhteissa, nimittän kun asunto, maa ja/tai kiinteistö on tuhoutunut tai kun se ei enää ole olemassa, mikä todetaan riippumattoman, puolueettoman tuomioistuimen toimesta. Jopa sellaissa olosuhteissa asunnon, maan ja/tai kiinteistön omistajan oikeutena tulisi olla optio korjata tai jälleenrakentaa, milloin mahdollista. [21.2]

Venäjä vastuullinen oikeuksien toteuttamisesta

Pinheiron periaatteisiin liittyvän käsikirjan mukaan lopullinen vastuunakantajana on valtio, jonka velvollisuutena on toteuttaa pakolaisten oikeudet. Mistä valtiosta evakkojen kohdalla on kyse? Mahdollisuuksia on kaksi: Suomi tai Venäjä.

Venäjä on aggression aloittaja ja jatkaja, hyökkävä osapuoli ja siten syyllinen osapuoli. Lopullinen vastuu paluun ja palautuksen toteutumismahdollisuuksien luomisesta on Venäjällä. Sillä on myös täysi vastuu omista kansalaisistaan, jotka sen edeltäjävaltio Neuvostoliitto asutti suomalaisiin kiinteistöihin.

Venäjällä on sangen laaja vastuu tässä asiakokonaisuudessa. Valtaosa suomalaisten kiinteistöistä on tuhottu tai tuhoutunut. Resoluution periaatteiden mukaan Venäjä on vastuussa niiden jälleenrakentamisesta tai jos se on mahdotonta, korvaamisesta.

Pinheiron periaatteet menevät vielä pitemmälle. Venäjä on myös vastuussa niitä suomalaisia kohtaan, jotka menettivät pakolaisuutensa vuoksi vuokra-asuntonsa sekä niitä yrityksiä ja yhteisöjä kohtaan, jotka menettivät kiinteistöjään.

Myös Suomi on vastuussa evakkojen ihmisoikeuksista

Ei Suomikaan ole vapaa vastuusta. Neuvostoliito romahtamisesta ja käytännön esteitten poistumisesta on jo lähes 20 vuotta. Silti Suomen valtiojohto ei presidentti Urho Kekkosen jälkeen ole laittanut tikkua ristiin evakkojen paluu- ja palautusoikeuden toteuttamiseksi. Sekä presidentti Mauno Koivisto että presidentti Tarja Halonen ovat päinvastoin estelleet sellaisten ihmisoikeuksien toteutumisen.

Käsikirjassa annetaan yksinkertainen ohje, kun viranomaistahot eivät tahdo hyväksyä pakolaisten ja siirrettyjen paluuta alkuperäisiin koteihinsa. Silloin laajan, normatiivisen tuen saaminen hankkeelle voi olla hyödyksi. Voidaan viitata kaikkiin niihin kansallisiin, alueellisiin ja kansainvälisiin elimiin, jotka tunnustavat paluu-oikeudet.

Hallitusohjelman mukaisesti ”Suomi edistää ihmisoikeuksien, demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja kestävän kehityksen toteutumista kaikkialla maailmassa”. ... ”Hallitus edistää aktiivisesti ihmisoikeuksien kunnioittamista maailmanlaajuisesti”. Jos hallitus korottaa äänensä jopa maailmanlaajuisten ihmisoikeuksien perään, luulisi sen olevan erittäin herkkätunteinen oman maansa kansalaisten ihmisoikeuksien täydelle toteutumiselle.

Suomessa valikoitua ihmisoikeuspolitiikkaa

Näyttää pelottavasti siltä, että Suomessakin ihmisoikeuksien osalta on paljolti kyse vain sananhelinästä ja kauniista poliittiseesta liturgiasta. Ihmisoikeuksia ajetaan erittäin valikoivasti. Jos tämä hypoteesi on virheellinen, sen virheellisyys on äärettömän helppo osoittaa evakkojenkin kohdalla.

Ulkoministeriössä on Poliittisella osastolla YK- ja yleisten globaaliasioiden yksikkö. Yksikön sivuilta ei löydy juuri muuta tietoa kuin osoitetieto.

Ulkoministeriön sivuilta löytyy linkkejä ihmisoikeusasioihin. Ulkoministeriön, Valtioneuvoston tai Eduskunnan sivuilta ei näytä löytyvän minkäänlaista vihjettä siitä, että virallinen Suomi olisi jotenkin havainnut YK:n alakomission resoluution 2005/21. Resoluutiosta ei löydy tietoa myöskään Suomen YK:ssa toimivan pysyvän edustuston sivuilta.

Ihmisoikeusliitto ei ole rekisteröinyt Pinheiron periaatteisiin liittyvää resoluutiota. Googlesta ei suomalaisilla hakusanoilla ennen eilistä päivää ole löytynyt sanaakaan Pinheiron periaatteista ja YK:n alakomission resoluutiosta.

Vain Ahtisaari näyttää tuntevan Pinheiron periaatteet

Näyttäisi siltä, että suomalaisista vain presidentti Martti Ahtisaari tuntee Pinheiron periaatteet, koska hän Suomen Kuvalehden haastattelussa 02.11.2007 vahvasti totesi, että ”Kaikilla pakolaisilla oikeus palata ja vaatia omaisuuttaan takaisin”. Pro Karelian artikkeli. Mikään viranomaistaho ei ole sanallakaan kommentoinut tätä lausahdusta vääräksi - tai oikeaksi.

Onko Suomen valtiojohto tietoisesti jättänyt juuri tämän resoluution kokonaan noteeraamatta, koska sillä on täysin suora yhteys Karjalan ja muiden Suomelta pakkoluovutettujen alueitten palautukseen: evakkojen oikeuteen palata ja saada omaisuutensa takaisin.

Pelkäävätkö Suomen poliittiset päättäjät, että he nämä periaatteet ratifioimalla he joutuvat pakostakin keskustelemaan paluu- ja palautusasioista Venäjän kanssa?

Näihin valtiojohdon toimiin palataan, kun asiaa hoitavilta viranomaistahoilta on - tai ei ole - saatu vastaukset erikseen tehtyihin kysymyksiin.

Suomi on hyvä maa asua, kun itse emme sitä pilaa

On vielä tarpeen toistaa Resoluution laillinen sitovuus ja sovellusala. Käsikirjan mukaan periaatteet eivät ole sopimus tai muodollinen laki. Tänä päivänä ne ovat esim. Suomessa kansainvälisen lain tulkintaa. Ne kertovat siitä, miten YK:n sisällä tulkitaan esim. omaisuutta koskevaa YK:n ihmisoikeusjulistuksen 17. Artiklaa.

Resoluutio on YK:n alakomission vahvistama ja se pohjautuu voimassa oleviin ihmisoikeuslakeihin, mikä antaa sille olennaisesti vahvemman aseman kuin YK:n ulkopuolisen tahon vastaava päätös saisi.

Jos Suomi haluaa toimia kaikkia ihmisoikeuksia kunnioittavana maana, sen tulee pikaisesti ottaa Resoluutio käsittelyyn ja ratifioida se. Nykyinen menettely, jossa koko Resoluutio täydellisesti vaietaan, on häpeällinen valtionjohdolle ja medialle.

Viimeistään siinä vaiheessa, kun Resoluutio on vahvistettu, Suomen on lopetettava KGB-pohjaisen disinformaation levittäminen, Venäjä-pelon ylläpitäminen ja järjettömän laajaksi rakennettu vaikeneminen Petsamon, Sallan, Kuusamon, Karjalan ja eräiden ulappasaarien oikeitten omistajien, suomalaisten kotimaan pakolaisten eli evakkojen ihmisoikeuksien osalta. Suomi on hyvä maa asua, kun me emme sitä itse täysin pilaa.

Veikko SaksiArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Lisää Pinheiron periaatteista

Paul Tiililä Pälkäneeltä kirjoitti 25.1. Aamulehden mielipideosastossa Pinheiron periaatteista otsikolla Pinheiron periaatteet koskevat Karjalaa. Ajattelin jatkaa asiasta samaisessa lehdessä.

Tahtoisin tietää lisää:
Pinheiron periaatteissa sanotaan, että jokaisen pakolaisen tai karkotetun tulisi saada esittää vaatimuksensa paluusta ja/tai korvauksesta puolueettomalle ja riippumattomalle elimelle. Mikä sellainen elin on/olisi?

Mikä merkitys näillä periaatteilla on, jos ne eivät velvoita valtiojohtoa mihinkään?

Mitkä valtiot ovat ratifioineet ko. resoluution? Voiko eduskunta jättää sen vain kokonaan käsittelemättä?
Mirjami Kondelin [2009-02-01 20:17:04]


Ratifiointi aloitettava heti

Eduskunnan pitäisi ottaa heti valtiopäivien alkaessa käsiteltäväksen Pinheiron periaatteitten ratifiointi ja ryhtyä sen jälkeen neuvotteluihin vuoden 1939 rajojen palauttamiseksi.

Suomen olisi saatava hankkeelle myös koko EU:n tuki, sillä jouduimmehan mukaan II maailmansotaan täysin oikeudettomasti 1939 tapahtuneen hyökkäyksen johdosta.
Paul Tiililä [2009-01-08 13:02:39]


Karjala

Ilmari Susiloudon Pieni Karjalakirja kertoo, että sitä mikä on verellä valattu ei voida verettä palauttaa.
Suomi voi liittyä Georgian ja Ukrainan kanssa Natoon ja yrittää.
Iivana [2009-01-07 17:20:55]


Nimimerkki anneli ei ole yksin ongelmansa kanssa. Samanlaisia luetun ymmärrysvaikeuksia näyttää olevan pitkin ja poikin Karjalan palauttajien pientä rintamaa. Kuvitellaan yhä omistavansa menetetyt ja korvatut Karjalan kiinteistöt ja luullaan 2000-luvulla tehtyjen resoluutioiden koskevan myös edellisen vuosisadan puolivälin tapahtumia.

Oikeus omaisuuteen on ainoa ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa mainittu oikeus, jota ei ole sisällytetty YK:n yleissopimuksiin, joten päätösvalta omaisuuden omistusoikeuden suhteen on yksin suvereenien valtioiden joiden alueella omaisuutta omistetaan.
toissijainen [2009-01-07 16:01:13]


Nimimerkki "toissijainen" saisi puhua sekeämmin, ettei tarvitse miettiä, mitähän tuokin tarkoittaa.
anneli [2009-01-07 14:34:02]


"Toissijainen väestö"

On se vaan harmi, että näitä päätöksiä ja periaatteita noudatetaan vain näiden päätösten jälkeen tapahtuneeseen, eikä niiden perusteella aleta vetelemään Euroopan eikä muun maailman valtioiden rajoja uusiksi (tai uusvanhoiksi). Historian vääryyksissä riittäisikin korjattavaa, mutta jos se korjaaminen aiheuttaa uutta vääryyttä sellaisille, joilla ei ole alkuperäisten kanssa mitään tekemistä niin siihenpä ne loppuu korjaushalutkin, kuten nykytilansta näkee.
toissijainen [2009-01-07 08:42:20]


Siksikö Tarja on Tavja

Näillä palstoilla käydään keskustelua, kun ei tasavallan presidentti ei ota Karjalan palauttamista sydämen asiaksi venäjän päämiehen kanssa tapaamisissa.
Itse olen sitä mieltä, ettei sitä pidä ikinä Haloselle valtuutta antaakaan, asia on liian laaja-alainen, joka pitää ottaa huomioon palautusneuvotteluissa.
Roskajoukon mandaatilla presidentin asemaan nousseella Halosella asiatietous ei riitä oikomaan, millä lailla Karjalankansan oikeudet otetaan huomioon, kun asiaa lähdetään selvittämään.
Sekin jo todistaa, kun Halonen oli Putinin vieraana Kremlissä.
Jokin "ryssän tapakouluttaja" oli sanonut Putinille, että pidä käsi koukussa, että vieras joutuu kurkottamaan, oma ego nousee, ja vierasta nöyryytetään.
No, Halonen kurkotti koko ruhollansa pähkinäpuisen rokokoo pöydän yli antaakseen kättä, ajattelin, että nyt "tuloo" mahalasku, ja maakunta maksaa.
Olisi Halonen pitänyt myös käden koukussa, tai vetänyt lippaan, mutta sortui näin pienessä, kuinka olisi näin käynyt suuressa, eli Karjalan tragedian palautusneuvotteluissa.
Tämä on myös "Etelä-Pohjalaasten" asia. sillä Lakeuden lotat rintamalla pesi isänsä ja veljensä arkkuihin, kotimultiin vietäväksi.
Ilkka [2009-01-06 18:31:38]


Siinähän se !

Näin seikkaperäisen ja selventävän artikkelin jälkeen ei kenelläkään pitäisi
olla epäselvää, mitä pakkoluovutettujen alueitten asialle pitäisi tehdä.
Kaikilla viranomaistahoilla ylintä valtiojohtoa myöten on velvollisuus pikaisesti luoda joka suhteessa sellaiset olosuhteet, että palautusasia hoituu kuntoon mahdollisimman jouheasti. Myös ne henkilöt, joille karjalaisen kulttuurin säilyttäminen on tärkeää. ryhtykööt rinta rinnan käytännön toimiin. Karjalan vielä hengissä olevat kulttuuriaarteet ja korjaus-
kelpoiset kohteet odottavat taitavia käsiä ja rakkauden kosketusta niiden saattamiseksi kukoistamaan jälleen. Aikaa ei ole enää paljon tuhlattavaksi,
tämä pitäisi viimeinkin ymmärtää. Vain ikiomalla karjalaisella maaperällä
saadaan myös nuori sukupolvi aidosti mukaan karjalaisen kulttuurin vaalijoiksi. Nuoristamme löytyy uskomaton voimavara kun heille annetaan aidot ja todelliset mahdollisuudet oikeiden arvojen vaalimiseen. Kun nyt toimimme yhdessä Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueiden palauttamiseksi, löydämme yhdessä nuorten kanssa myös sen paljon peräänkuulutetun vanhempien sukupolvien kunnioituksen. Yhdistämällä rehdisti voimamme täysin oikeutetun asiamme hoitamiseksi koko Suomen
parhaaksi tulemme saavuttamaan merkittävää positiivista huomiota
myös kansainvälisesti.
Jos valitsemme toisin näin selkeässä asiassa voimmeko aidosti tuntea ihmisarvomme - olemmeko silloin ikuisesti pelkääviä luusereita !
Marja Hypén [2009-01-06 13:50:48]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].