Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

08.01.2009
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[03] Taloudelliset
[21] Poliittiset

KARJALAN ASTEITTAINEN PALAUTTAMINEN?

- Eri palautusvaihtoehtoja punnittava
- Palautuksen tavoitteet arviointikriteereinä
- Suomalaisten ihmisoikeuksien toteutuminen
- Taloudellisten kriteerien toteutuminen
- Resurssit eivät ole ongelma kokonaispalautuksessa
- Poliittisten ja psykologisten tavoitteiden toteutuminen
- Osittainen palautus jättää epäilyksiä
- Osittainen palautus ei mahdollista täyttä luottamusta
- Osittainen palautus ja win-win
- Yksinkertainen kokonaisratkaisu on selkein
- Palautettu Karjala on turvallinen paikka

Eri palautusvaihtoehtoja punnittava

Etsittäessä rakentavaa muotoa Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten palauttamisprosessille on esitetty, että alueiden palauttaminen tapahtuisi vaiheittain. Pilottiprojektiksi esitetään Viipurin seutua, eräiden ajatusten mukaan Saimaan kanavakin olisi riittävä aloitus.

Perusteluina asteittaiselle palautukselle ja/tai Suomen ja Venäjän yhteisesti hallinnoimalle osittain palautettavalle alueelle esitetään mm. sitä, että palautettaisiin vain se alue, jonka jälleenrakentamiseen resurssit riittävät. Samalla saataisiin kokemuksia palautuksesta sekä Suomen että Venäjän näkökulmasta.

Osittaisen palautuksen lähtökohtana ajatellaan, että Suomella olisi optio muihin pakkoluovutettuihin alueisiin. Suomi käyttäisi tätä optiota, jos katsoisi palautuksen olleen järkevää ja resurssien käytön kannalta mahdollista sekä Venäjän näkökulmasta menestyksellinen.

Palautuksen tavoitteet arviointikriteereinä

Petsamon, Sallan, Kuusamon, Karjalan ja Suomenlahden eräiden ulappasaarien palautuksen tavoitteena on mm. suomalaisten ihmisoikeuksien toteutuminen, luottamuksen palaaminen Venäjää kohtaan sekä taloudellisen, poliittisen ja psykologisen win-win –tilanteen synnyttäminen maitten välillä.

Alueitten palautus on siten erittäin monitahoinen asia, minkä vuoksi sitä tulee tarkastella käyttäen palautuksen tavoitteita kriteereinä. Jos palautus toteutuu osittain, täyttyvätkö kriteerit riittävän hyvin vai eivät.

Palautusta ei pidä toteuttaa sellaisena prosessina, joka toteuttaa vain palautus-vaatimuksen. Palautuksella tulee olla syvällisempiä tavoitteita kuin pelkkä vaatimus.

Seuraavassa osittaista palautusta tarkastellaan edellä lueteltujen kriteerien pohjalta. Osa kriteereistä katsoo asiaa suomalaisten, osa venäläisten ja osa molempien näkökulmasta.

Suomalaisten ihmisoikeuksien toteutuminen

Pakkoluovutuksessa Suomi ja suomalaiset olivat menettäjiä. Menetykset tapahtuivat lain ja moraalin vastaisten toimien eli sodan ja pakkotilanteessa tehdyn rauhansopimuksen avulla. Siten ensimmäisenä kriteerinä tulee olla kysymys, toteuttaako osittainen palautus suomalaisten ihmisoikeudet vai ei.

Osittaisessa palautuksessa suomalaisten ihmisoikeudet ja menetykset palautuvat vain osittain. Käytännössä ei ole takeita siitä, että loppuosan ihmisoikeudet varmasti toteutuisivat. Olisiko oikein, että vaikkapa viipurilaiset saisivat oman kaupunkinsa takaisin, mutta kaikki muut alueet jäisivät ilman?

Ratkaisu asettaa suomalaiset eriarvoiseen asemaan perheen tai sivun historiallisen sijainnin perusteella. Eriarvoisuus voi muodostua hyvin merkittäväksikin. Eriarvoisuus voi tällaisessa kokeilussa muodostua myös negatiiviseksi ensimmäisille kokeilijoille.

Taloudellisten kriteerien toteutuminen

Palautuksen tulee Suomelle olla taloudellisesti järkevä toimenpide, eikä se saa rasittaa maan taloutta. Riippuen palautettavasta alueesta taloudellinen näkökulma vaihtelee erittäin voimakkaasti.

Esim. yksittäinen Sallan alueen palauttaminen ei todennäköisesti antaisi riittävän merkittävää taloudellista lisäpanosta suomalaisille tahoille. Myöskin pelkkä Viipurin kaupungin palautus voisi jäädä taloudellisesti tavoitteiltaan rajoitetuksi.

Karjalan alue on kokonaisuus, jolla sellaisena on erinomainen talousmaantieteellinen sijainti. Kokonaisen Karjalan Kannaksen osalta jo olisi mahdollista käynnistää sellaista liiketoimintaa, joka tehokkaasti palvelisi suomalaisia ja venäläisiä osapuolia.

Resurssit eivät ole ongelma kokonaispalautuksessa

Taloudelliset resurssit eivät kokonaisen palautuksen osalta ole ongelma. Jälleenrakentamiselle löytyy riittävästi rahoitusta. Rahoitus voi löytyä myös osapalautukselle riippuen alueen kilpailukyvystä.

Parhaimmillaan taloudelliset kriteerit toteutuvat koko alueen palautuksessa. Esim. globaalin logistiikan kannalta katsoen Kannaksen ja Petsamon logistiikkakeskukset kykenisivät oivallisesti palvelemaan molempien maiden ja kolmansien maiden tarpeita.

Liiketoiminnan järjestelyjen kannalta alueen periaatteellinen jakaminen esim. kolmeen vyöhykkeeseen antaisi kehittämiselle sangen moniulotteiset mahdollisuudet.

Poliittisten ja psykologisten tavoitteiden toteutuminen

Yksinkertaisesti ilmaistuna palautuksen tavoitteena ja automaattisena seurauksena on Venäjälle koituva erittäin suuri poliittinen voitto. Se on samalla psykologinen voitto, koska se kertoo jotain hyvin merkittävää tapahtuneen Venäjän sisällä.

Ei ole todennäköistä, että Venäjän nykymuotoinen hallinto palauttaisi alueet. Siihen tarvitaan käytännössä Venäjän jonkinasteinen romahdus ja uuden johdon uudet ajatukset.

Miten osittainen palautus vaikutttaisi poliittiseen voittoon ja luottamuksen syntymiseen? On todennäköistä, että poliittinen voitto osapalautuksessakin olisi merkittävä.

Osittainen palautus jättää epäilyksiä

Tosin Venäjä oli hyvin hiljaa esim. Habarovskin lähellä olevan Tarabarov-saaren ja puolikkaan Bolsoi Usuriski –saaren palauttamisesta 2008 alkuvuodesta. Venäjä ei jostain syystä halunnut ottaa palautukseen liittyvää voittoa itselleen. Kenties palautuksen takana oli tekijöitä, jotka eivät ole Venäjälle erityisen positiivisia.

Osittainen palautus jättäisi kuitenkin ainakin kaksitahoisen epäluulon kytemään. Miksi Venäjä oli valmis palauttamaan vain osan? Aikooko se kuitenkin ottaa ko. alueen takaisin, kunhan Suomi on sen laittanut kuntoon. Näinhän Vladimir Zhirinovskikin lupasi presidentiksi pyrkiessään.

Toinen epäilys koskee sitä, palautuuko jäljelle jäänyt osa ja jos palautuu, niin esitetäänkö silloin uusia ehtoja.

Osittainen palautus ei mahdollista täyttä luottamusta

Osittainen palautus jättää luottamukseen liittyvän epäluulon kytemään. Venäjän tavoitteiden vilpittömyydestä ei voida olla varmoja. Siinä eivät vakuuttelut ja sopimukset ole riittäviä. Luottamus voidaan hankkia vain tekojen avulla.

Olihan Shellillä ja BP:lläkin varmasti tarkat sopimukset, kuten Stockmanillakin, mutta ei niillä olennaista merkitystä tosipaikan tullen ollut. Niin myös loppui kaasu Euroopalta. Venäjän historia on liian täynnä vilpillisesti annettuja ja rikottuja lupauksia, että lupaus on vasta ilmaus mahdollisesta aikeesta, joka toteutuu tai sitten ei.

Ihmisten välisen toiminnan kannalta luottamus on kaikkein tärkein yhteistoiminnan pohjatekijä. Ilman sitä voi syntyä erittäin tiukasti valvottua ja monin vakuuksin turvattua toimintaa, mutta ei koskaan aitoa yhteistoimintaa. Osittainen palautus jättää siten poliittisten ja psykologisten tavoitteiden toteutumisen aivan liian epävarmaan asemaan.

Osittainen palautus ja win-win

Yhteistyötä on kannattavaa tehdä ja paras tulos saavutetaan, kun toiminta toteutuu win-win –pohjalta. Silloin molemmat osapuolet voittavat. Se on ihannetila. Mutta se on myös vaadittu tila, sillä sopimusta tuskin syntyy, jos toinen osapuoli katsoo häviävänsä sopimuksessa.

Osittaisessa palautuksessa luottamus jää epämääräiseksi, eikä taloudellisesti saavuteta parhaita tuloksia, jos kannattavia tuloksia laikaan. Erityisesti venäläinen osapuoli häviää osittaisessa palautuksessa. Itse palautustapahtuma on se katalyytti, joka alkaa generoida Venäjälle kaikkein parhaimmat tulokset. Jos palautus on osittainen, tulokset ovat osittaiset tai niitä ei synny riittävästi.

Täysi palautus rakentaa vahvimmin luottamusta ja siten mahdollistaa suurimman mahdollisen poliittisen voiton. Poliittinen voitto ja luottamus yhdessä merkitsevät investointipääomien virtaamista Venäjälle, liiketoiminnan lisääntymistä ja yhteisprojektien mahdollisuutta. Se merkitsee win-win –toimintaa, koska molemmat osapuolet voittavat parhaiten tässä tilanteessa.

Yksinkertainen kokonaisratkaisu on selkein

Edelliset esimerkit osoittavat, että osittainen palautus sisältää liikaa epävarmuustekijöitä, riskiä, ajallista viivettä, taloudellisen tappion mahdollisuuden. Se ei anna mahdollisuutta suurimpiin poliittisiin voittoihin, luottamuksen rakentumiseen ja win-win –toimintaan.

Parhaiden tulosten saavuttamisen kannalta yksinkertainen kokonaispalautusratkaisu on selkein. Tarton rauhan raja siirtyy vuoden 1920 paikalle. YK:n alikomisison resoluutiossa 2005/21 eli Pinheiron periaatteissa kerrotaan yksityiskohtaisemmin, miten erilaiset peruskysymykset voidaan ratkaista.

Palautettu Karjala on turvallinen paikka

Kokonaispalautuksessa alueelle jääneet venäläiset saavat kansainvälisten ihmisoikeuksien takaamat oikeudet. Yritykset ovat EU:n sisämarkkinoilla ja lainsäädännön piirissä. Suomalainen lainsäädäntö ja laillisuusvalvonta antavat yrityksille ja asukkaille turvallisen elämänympäristön.

Jälleenrakentaminen antaa työtä ja yritystoiminnan voimakas muutto mahdollistaa taloudellisen win-win –tilanteen. Palautus on katalyytti luottamuspohjaiseen, aktiiviseen ja positiiviseen naapuruuteen.

Lisätiedot: Veikko SaksiArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Karjalan palautus

Olen tevrinkarjalainen. Esisiäni väkisin pakotettu luovuttaa isänmaataaan. Tuleeko kysymykseen meidän historillisten oikeuksien toteutus?
Gennadi [2009-02-22 11:09:56]


venäjän Federaation hajoaminen

Venäjän Federaatio ei vastaa hallinnoltaan mitenkään erikansallisuuksien poliittisia, taloudellisa, sosiaalisia tai kulttuurisia tarpeita.

Venäläiset ovat yliedustettuina kaikissa viroissa ja päätöksentekoelimissä aina Duumasta paikallishallintoon. Tämä johtaa taloudelliseen ja sosiaaliseen riistoon.

venäjän Federation talous perustuu Öljyyn ja Maakaasuun, jotk asaadaan alueilta joiden paikallinen väestö on sortotoimien alla.

Toisin sanoen koko Venäjän Federaation olemassa olo on vailla oikeudenmukaista pohjaa: olemassa olon perustuu väkivallalle.

Joten jos Eurooppaan halutaan pysyvää rauhaa on Karjalan ja muiden alistettujen alueiden itsenäistyminen väistämätöntä.


venäjän puheet ja toimet ETUJssä osittavat että kunnioitus muita kansoja kohtaan on olematonta. Suomi ja EU ei voi loputtomiin käydä kauppaa "tasavertaisen" kummppanin kanssa ja katsoa systemaattista ihmisoikeuksien polkemista läpisormien.

Myös entisen neuvostoliiton sotarikokset on syytä nostaa esiin. natsisaksan perilliset eli yritykset jotka perustettiin natsisaksan raunioille ovat joutuneet maksamaan korvausta mm. orjatyössä olleille ja heidän jälkeläisilleen.

neuvostoliitto ei ole koskaan joutunut vastuuseen miehiitämiensä alueiden joukkomurhista ja 50 vuotta kestäneestä riistosta.

Tämä mahdollistaa Venäjän Federaation ihmisoikeusrikkomukset niin Tsetseniassa, kuin Georgiassa: suuren Isanmaallisen Sodan jatkotoimille saadaan "oikeutus" toisen maailman sodan perinnöstä.

Baltianmaiden ja Puolan painostaminen tapahtuu vanhan miehitäjävallan "oikeutuksen" turvin ja pienen venäläisvähemmistön "suojelulla".

Karjalan itsenäistyminen ja osittainen palauttaminen on osa suurta kokonaisuutta: Rauhanomainen ja ihmisoikeuksia kunnioittava yhtenäinen Eurooppa on mahdollista vain Fenäjän Federaation olemassaolon jälkeen.

Mutta siitä on syytä jatkaa unelmoimista kuten myös Karjalan palauttamisesta.

Kai Haavisto [2009-01-11 13:04:53]


Hoi. yhteinen ymmärrys...

Sopii osapalautus optiolla. Ensinnä Viipuri Kolikkoinmäkineen, joka on ollut ryöstön syvin loukkaus ja haava. Raja kulkisi Vuoksea pitkin Laatokan Karjalan vanhaan rajaan. Myös Petsamon satamayhteys ja ulappasaarien palautus vapaa-ajan käyttöön.
Vuoksi on sen verran leveä, ettei keitetyn kaalin ja piimävellin haju ei meitä häiritse.
"Ryssänhaju" on niin pistävä, että ojanpohjalla talven yli maanut kinnas tuoksuu suhteessa kielolle.
Sitten Nato standardien mukaista piikkilankaa reilusti rajalle ja ylinpään lankaan 1000 voltin virta.
Karjalaa ei venäjä tule milloinkaan siivoamaan, rakennukset on tyhjine ikkuna-aukkoineen on lohdutonta katseltavaa. mitä tällä joutomaalla venäjä tekee,
kun sen palauttamisella voidaan saada suuri henkinen voitto.
Ilkka [2009-01-10 12:59:34]


Karjala takaisin! -Tuhat kertaa KYLLÄ karjalan palautukselle!
Evakko Laatokan karjalasta mallia -38
[2009-01-10 09:22:13]


Ei karjalaa takas

Sata kertaa ei karjalan palauttamiselle.
Sata kertaa ei. [2009-01-09 19:37:15]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].