Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

01.11.2008
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[15] Kulttuuri
[21] Poliittiset

MEEMIT JA MATKA ITSENSÄ SISÄLLE

- Olisi tehtävä matka itsensä sisälle
- Meemit ovat kopioituvia kulttuurigeenejä
- Haamusysteemi vallannut paljon ihmisiä
- Haamusysteemit kopioituneet sukupolvesta toiseen
- Systeemiälykäs ihminen suodattaa meemejä
- Palautukseen liittyvä systeemiälykkyys noussut
- Tahdoton alamaismentaliteetti vähentynyt
- Negatiivinen haamusysteemi käännettävissä positiiviseksi

Olisi tehtävä matka itsensä sisälle

Olisikohan mahdollista tieteellisesti tutkia, miksi juuri Karjalan laulumaiden palautuspuheet herättävät ihmisissä niin valtavan erilaisia tunnelatauksia ja reaktioita? Riippumatta tieteellisyydestä asian tiimoilta voidaan nostaa esiin erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat erilaisten tunnetilojen syntymiseen.

Olisi tarpeellista tehdä matka ihmisen sisälle, arvioida hänen motivaationsa takana olevia tekijöitä. Liittyykö suhtautuminen geeneihin tai meemeihin, joita psykologisiksi tai kulttuurisiksi geeneiksi sanotaan? Liittyykö suhtautuminen kasvatukseen, opetukseen, ikään, sukupuoleen, koulutukseen, puoluekantaan vai mistä on kyse?

Amerikkalainen keksijä ja televisiopersoona Ken Hakuta on sanonut: “Pisin matka on matka itsensä sisälle”. Hakutan viisaus kertoo siitä, että meidän käyttäytymiseemme syyt ovat syvällä, eikä siihen vaikuttavia tekijöitä todennäköisesti koskaan kyetä aukottomasti selvittämään. Mikä olisi keino päästä “ihmisen sisälle”, jotta motivaatiotekijät jotenkin selviäisivät?

Meemit ovat kopioituvia kulttuurigeenejä

Eräissä kirjoituksissa on käsitelty ihmisen meemejä. Yksi mielenkiintoisimmista lähestymistavoista on Juho Sundquistin kirjoitus, jossa hän valottaa systeemiälykästä meemien hallintaa.

Hänen mukaansa meemit eli kulttuurigeenit ovat kulttuurin sisältyviä aineksia, jotka välittyvät jäljittelyn avulla. Meemien mahdollisuudet välittyä eteenpäin riippuvat siitä, kuinka moneen ihmisaivoon ne pääsevät.

Sundquist näkee, että ihminen on siten paremminkin objekti kuin subjekti ja ihminen näyttäytyy vaikutteiden ja ideoiden pommituksen kohteeksi joutuvana uhrina, jonka on viime kädessä mahdotonta erottaa, mitkä kokemukset ovat hänen omiaan ja mitkä ulkoapäin ohjailtuja. Jos meemit ovat kopioinnin tulosta, eivät ne aina jäljenny virheettömästi.

Tämän tyyppinen meemi-kopiointi antaisi yhden selitysmallin sille, miksi edelleen toistellaan KGB-pohjaisia mantroja palautuksen osalta ja miksi ollaan niin vakuuttuneita palautuksen mahdottomuudesta, kalleudesta ja pahuudesta Suomelle, ettei koko asiaa haluta tutustua perusteellisemmin.

Haamusysteemi vallannut paljon ihmisiä

Kirjoituksessaan Juho Sunquist puhuu zombista. Sellainen hänen mukaansa on ihminen, joka toimii systeemeissä kaavamaisesti ja ennalta-arvattavasti ja siten näyttää jonkinlaiselta automaatilta. Kumpi ryhmä, palautuksen vastustajat vai kannattajat, näyttäisivät kuuluvan tähän ryhmään?

Jutussa viitataan Esa Saarisen ja eräiden muiden kirjoitukseen vuodelta 2004. He puhuvat haamusysteemeistä, jotka voivat ohjata systeemin kohtaloa jopa enemmän kuin näkyvä systeemi. Haamusysteemi syntyy ihmisen tunne- ja symbolikokemuksesta lähtien ja sitä ajaa usein epävarmuus ja pelko.

Voisi olla mielenkiintoisen tieteellisen tutkimuksen paikka siinä, kuinka vahvan haamusysteemin Valvontakomission ja KGB:n painostus kehitti. Ei liene kaukaa haettua, että suomettaminen ja suomettuminen sekä jälkikäteisesti kehittynyt jälkisuomettuminen ovat normaalin suomalaisen järkeilyn ja tunnetilan kaapanneita haamusysteemejä.

Haamusysteemit kopioituneet sukupolvesta toiseen

Haamusysteemit ovat meemeinä kopioituneet ihmisestä toiseen ja sukupolvesta toiseen jokseenkin automaattisesti. Sudquist toteaa, että meemeistä emme pääse eroon, sillä koko tietoisuutemme rakentuu niiden varaan. Mutta toivoa muutoksesta on aina, sillä meemit joutuvat kilpailemaan pääsystä aivoihimme, joten meillä on valinnan varaa.

Meille on jo 60 vuotta toisteltu, että palautus on paha asia. Venäjä suuttuu. Voi alkaa sota. Voi tulla Suomen konkurssi. Saamme miljoonan venäläisen viidennen kolonan. Nämä asiat ovat siirtyneet automaattisesti ihmiseltä ja sukupolvelta toiselle, koska niitä on toiseltu mediassa ja puheissa.

Vahingossakaan valtiojohtomme tai mediamme ei ole substanssitasolla tarkastellut näitä samoja asioita positiivisesta näkökulmasta. Meemien kaappaus on ollut perusteellista.

Systeemiälykäs ihminen suodattaa meemejä

Meemihin liittyy edellä esille tuotu systeemiälykkyys. Ihminen voi olla meemien suodattaja, eikä vain niiden orja. Systeemit ovat kuitenkin luonteeltaan konservatiivisia ja niiden toimintakyky on siitä riippuvainen, että meemit otetaan vakavasti.

Moniko asia Suomessa otetaan vakavammin valtionjohtotasolla kuin Karjalan palautus? Se otetaan niin perin vakavasti ja systeemi on muodostettu sellaiseksi, että koko asia vaietaan kuoliaaksi. Onhan palautus jo kanonisoitu, joten vaikeneminen siitä on “hyvää hallintotapaa” ja automaattinen seuraus kanonisoinnista.

Suomen valtionjohdolla on tässä asiassa vain yksi mantra, jota vakaasti toistetaan: “Suomella ei ole mitään aluevaatimuksia”. Kun niin päätetään, ei ole mitään vaatimuksia, vaikka kiistaton tosiasia on se, että Suomella on aluevaatimuksia, jotka tosin virallinen Suomi kieltää.

On vain todella hämmentävää, miten Suomen oma valtionjohto tiukasti ja ehdottomasti katsoo hyökkäjävaltion epäoikeutettuja etuja omien kansalaistensa kustannuksella.

Palautukseen liittyvä systeemiälykkyys noussut

2000-luvun alussa palautuskielteisyyteen liittyvien meemien konservatiivisuus ja negatiivisuus olivat huipussaan. Vain 10 – 20 % väestöstä sanottiin kannattavan palautusta ja kokoluokkana 80 % kuuliaisesti noudattavan sääntöä numero 1 eli valtiojohdon vaatimuksetonta linjaa. Vaikka koko systeemi oli alusta pitäen ryöstäjävaltion rakentama haamusysteemi suomalaisten näkökulmasta.

Voidaan sanoa, että tässä asiassa systeemiälykkyys on vahvasti noussut, koska nyt noin 40 % kansasta kannattaa palautusta ja noin 70 % katsoo, että siitä voidaan keskustella kuin mistä muusta merkittävästä asiasta tahansa.

Tahdoton alamaismentaliteetti vähentynyt

Tahdoton alamaismentaliteetti ja kaikkien tarujen uskominen on siten Suomessa vähentynyt. On se vähentynyt poliitikoillakin kahdenkeskisissä keskusteluissa, vaikka julkinen kuva onkin täysin vaikeneva ja epämääräinen. Vai onko kukaan kuullut yhdenkään merkittävän poliitikon uskaltavan avoimesti puhua Karjalan palautuksen puolesta tai vastaan?

Selvitykset osoittavat, että palautus on Suomelle ja Venäjälle hyvin edullinen tapahtuma, se on win-win –tilanne. Vanhojen rikosten selvittäminen antaa pohjan luottamuksen kehittymiselle.

On selvää, että molemmille maille nykyistä parempaan tilanteeseen pyrkiminen on järkevää ja kannatettavaa toimintaa. Miten sellainen on mahdollista saada aikaan, kun koko systeemi on tarkoituksellisesti ja syvästä, atavistisesta pelosta, jähmetetty toimimattomaksi?

Negatiivinen haamusysteemi käännettävissä positiiviseksi

Sundquist rohkaisee toteamalla: “Systeemiälykkyyden ydin on siinä, että jo melko pienellä systeemi-interventiolla haamusysteemin negatiivinen vaikutus voidaan katkaista ja positiivisten takaisinkytkentöjen ansiosta systeemi kääntyy kukoistukseen”. “... idea on siinä, että pieni häiriö systeemissä saa aikaan itseään vahvistavan muutoksen parempaan”.

Tulokset osoittavat, että vanha vahvaan pelkoon perustuva haamusysteemi, Karjalan palautuksen voimakas vastustaminen, aste asteelta häviää.

Tieto on keskeisin tekijä muuttamaan systeemiä takaisin aitoon isänmaalliseen ja molempien osapuolien edun mukaiseen ajatteluun. Kuljemme kohti vaihetta, jossa Karjalan palautus saa kansan valtaosan tuen.

Lisätiedot: Veikko Saksi



Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net



^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 




Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS













Koko Suomen kartta vuodesta 1920




Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.







SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].



SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].