Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

12.01.2009
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[15] Kulttuuri

MEEMIT, SYSTEEMIÄLY JA MATKA ITSENSÄ SISÄLLE

- Olisi tehtävä matka itsensä sisälle
- Meemit ovat kopioituvia kulttuurigeenejä
- Näkyvä- ja haamusysteemiälykkyys
- Miksi halutaan alisuoriutua palautusasiassa?
- Haamusysteemi vallannut paljon ihmisiä
- Haamusysteemit kopioituneet sukupolvesta toiseen
- Systeemi-interventiot ovat muutoksen katalyyttejä
- Talvi- ja jatkosodan ihme syntyi yläkierteestä
- Positiivista tulosta ei synny negatiivisesta alakierteestä
- Systeemiälykäs ihminen suodattaa meemejä
- Palautukseen liittyvä systeemiälykkyys noussut
- Negatiivinen haamusysteemi käännettävissä positiiviseksi
- Muutokseen tarvitaan sydämen uskoa
- Mistä usko omaan asiaan syntyy
- Rakkaus Karjalaan siirtää vuoria

Olisi tehtävä matka itsensä sisälle

Olisikohan mahdollista tieteellisesti tutkia, miksi juuri Karjalan laulumaiden palautuspuheet herättävät ihmisissä niin valtavan erilaisia tunnelatauksia ja reaktioita? Riippumatta tieteellisyydestä asian tiimoilta voidaan nostaa esiin erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat tunnetilojen syntymiseen, ihmisten asenteisiin, arvoihin – ja toimintaan.

Olisi tarpeellista tehdä matka ihmisen sisälle, arvioida hänen motivaationsa takana olevia tekijöitä. Liittyykö suhtautuminen geeneihin tai meemeihin, joita psykologisiksi tai kulttuurisiksi geeneiksi sanotaan? Liittyykö suhtautuminen kasvatukseen, opetukseen, ikään, sukupuoleen, koulutukseen, puoluekantaan vai mistä on kyse?

Amerikkalainen keksijä ja televisiopersoona Ken Hakuta on sanonut: “Pisin matka on matka itsensä sisälle”. Hakutan viisaus kertoo siitä, että meidän käyttäytymisemme syyt ovat syvällä, eikä siihen vaikuttavia tekijöitä todennäköisesti koskaan kyetä aukottomasti selvittämään. Mikä olisi keino päästä “ihmisen sisälle”, jotta motivaatiotekijät jotenkin selviäisivät?

Meemit ovat kopioituvia kulttuurigeenejä

Viime vuosina tehdyissä tutkimuksissa on käsitelty ihmisen meemejä. Yksi mielenkiintoisimmista lähestymistavoista on Juho Sundquistin kirjoitus, jossa hän valottaa systeemiälykästä meemien hallintaa. Hänen mukaansa meemit eli kulttuurigeenit ovat kulttuurin sisältyviä aineksia, jotka välittyvät jäljittelyn avulla. Meemien mahdollisuudet välittyä eteenpäin riippuvat siitä, kuinka moneen ihmisaivoon ne pääsevät.

Sundquist näkee, että ihminen on siten paremminkin objekti kuin subjekti ja ihminen näyttäytyy vaikutteiden ja ideoiden pommituksen kohteeksi joutuvana uhrina, jonka on viime kädessä mahdotonta erottaa, mitkä kokemukset ovat hänen omiaan ja mitkä ulkoapäin ohjailtuja.

Meemi-kopiointi antaa yhden selitysmallin sille, miksi edelleen toistellaan KGB-pohjaisia mantroja palautuksen osalta ja miksi ollaan niin vakuuttuneita palautuksen mahdottomuudesta, kalleudesta ja pahuudesta Suomelle, ettei koko asiaa haluta tutustua perusteellisemmin. Ihmiskohtaiset erot asennoitumisessa selittyvät henkilökohtaisten tekijöiden lisäksi siitä, etteivät meemit kopioidu aina oikein eli samanlaisina.

Näkyvä- ja haamusysteemiälykkyys

Meemeihin liittyy korkeampana käsitteenä systeemiälykkyys. TKK:n filosofit ovat hahmotelleet ihmisen käyttäytymistä ja tulleet siihen tulokseen, että systeemiälykäs henkilö osaa toimia järkevästi monimutkaisissa systeemirakenteissa (minkä toteamiseen tarvitaan vähintään insinööriympäristö). Systeemiälyn käsitteelle on ominaista toiminnallinen, henkilökohtainen ja elämänfilosofinen sisältö. Systeemiäly koostuu näkyvästä ja haamusysteemistä.

Palautuskysymykseen liittyvän käyttäytymisen osalta on mielenkiintoinen tutkimustulos se, että ihmistä johtaa ns. haamusysteemi eli hänen uskomuksensa, arvonsa, sisäiset mallinsa, alitajuntansa ja “henkensä”. Niiden vaikutus on peräti 90-prosenttinen.

Loput 10 prosentti selittyvät näkyvien tekijöiden pohjalta: esim. tieto, taito, prosessit, asiantuntijuus tai talouden järjestelmät. Voisi sanoa, että olemme enemmänkin tunteitten ja tuntemusten ohjailtavissa kuin rationaalisen päätöksenteon. Emme siten taidakaan olla niin faktapohjaisesti toimivia yksilöitä kuin luulemme.

Miksi halutaan alisuoriutua palautusasiassa?

On lukuisa joukko suomalaisia, jotka ovat Karjalan kysymyksen osalta jo etukäteen päättäneet alisuoriutua. Pahimmillaan alisuoriutuminen on voimakasta negatiivista vaikutusta. Yksi tunnetuimmista esimerkeistä tässä suhteessa on 1990-luvun alun presidentin tokaisu, että palautuspuheiden vuoksi sota voi syttyä.

Alisuoriutuminen puolestaan vaikuttaa toisiin ihmisiin. He suhtautuvat alisuorittajaan jo valmiiksi negatiivista tai hyvin olematonta tulosta odottaen, eivätkä yleensä koskaan pety odotuksissaan. Tämän seurauksena ryhmän toistenkin jäsenten tulos on useimmiten huono. Kilpaillaan negatiivista tuloksista.

TKK:ssa on laskettu matemaattinen yksinkertainen malli siitä, mikä on viiden hengen työryhmän tulos, jos jokainen alisuorittaa tehtävän 0.8 kertoimella. Tulos on järkyttävän huono eli 0.33. Jos kaikkien suoritus on 0.5 tasoa, on tulos 0.03 eli ei sellaisen ryhmän työstä jää mitään villoja käsiin. Jos yhden jäsenen panos on negatiivinen, putoaa yhteinen tulos alle nollan.

Vastakkainen esimerkki kertoo paljon. Jos viisi vapaasti innovoivaa ja asiaan vihkiytynyttä ihmistä yhdessä ryhtyy pohtimaan Karjalan palautuksen tavoitteita ja toimenpiteitä ja jokainen heistä antaa itseään paremman panoksen eli esim. 1.3-kertaisen, on lopputulos 3.7. Se on 11 kertaa parempi kuin 0.8-tasolla motivoituneitten ihmisten tulos ja 119 kertaa parempi kuin 0.5-tason ihmisten tulos.

Haamusysteemi vallannut paljon ihmisiä

Kirjoituksessaan Juho Sunquist puhuu zombista. Sellainen hänen mukaansa on ihminen, joka toimii systeemeissä kaavamaisesti ja ennalta-arvattavasti ja siten näyttää jonkinlaiselta automaatilta. Olisiko palautuksen kannattajissa vai vastustajissa enemmän näitä zombimaisia ominaisuuksia?

Esa Saarisen ja eräät muut kirjoittajat puhuvat haamusysteemistä, joka syntyy ihmisen tunne- ja symbolikokemuksesta lähtien ja sitä ajaa usein epävarmuus ja pelko. Suomalaiset ovat maailman russofobistisin eli Venäjä-pelkoa ja vihaa tunteva kansakunta. Noin ¾ kansalaisista kärsii russofobiasta.

Voisi olla mielenkiintoisen tieteellisen tutkimuksen paikka siinä, kuinka vahvan haamusysteemin Valvontakomission ja KGB:n painostus kehitti. Ei liene kaukaa haettua, että suomettaminen ja suomettuminen sekä jälkikäteisesti kehittynyt jälkisuomettuminen ovat normaalin suomalaisen järkeilyn ja tunnetilan kaapanneita haamusysteemejä. Näyttää siltä, että merkittävä osa kansasta on yhä, todennäköisesti tietämättään, sellaisten tekijöiden vallassa.

Tähän sopinee Platon (427 – 347 eKr) lausuma viisaus: “Voimme helposti antaa anteeksi lapselle, joka pelkää pimeää; todellinen elämän tragedia syntyy, kun ihmiset pelkäävät valoa”.

Haamusysteemit kopioituneet sukupolvesta toiseen

Haamusysteemit ovat meemeinä kopioituneet ihmisestä toiseen ja sukupolvesta toiseen jokseenkin automaattisesti. Sudquist toteaa, että meemeistä emme pääse eroon, sillä koko tietoisuutemme rakentuu niiden varaan. Mutta toivoa muutoksesta on aina, sillä meemit joutuvat kilpailemaan pääsystä aivoihimme, joten meillä on valinnan varaa.

Meille on jo 60 vuotta toisteltu, että palautus on paha asia. Venäjä suuttuu. Voi alkaa sota. Voi tulla Suomen konkurssi. Saamme miljoonan venäläisen viidennen kolonnan. Nämä asiat ovat siirtyneet automaattisesti ihmiseltä ja sukupolvelta toiselle, koska niitä on toiseltu mediassa ja puheissa.

Vahingossakaan valtiojohtomme tai mediamme ei ole substanssitasolla tarkastellut näitä samoja asioita positiivisesta näkökulmasta. Valtiojohdon positiivinen näkökulma johtaisi välittömästi palautuskannatuksen huimaan nousuun, mikä pakottaisi toimimaan. Suomalaiset ovat esivaltauskollista luterilaista kanssa, joka ei aina osaa erottaa oikeaa uskollisuutta alamaisuudesta.

Systeemi-interventiot ovat muutoksen katalyyttejä

Kehityksen kannalta on merkittävää se, saadaanko ihmisen mielessä mitään muuttumaan. Jos vain toistetaan vanhoja käyttäytymismalleja, mikään ei muutu. Palautuksen toteuttaminen edellyttää vieläkin merkittävää muutosta sekä Suomessa että Venäjällä.

Muutoksen katalyyttinä toimii systeemi-interventioksi sanottu tekijä eli muutostarve. Se pakottaa tai motivoi ihmiset muuttamaan ajatteluaan. Katalyytti voi olla sisäinen tai ulkoinen, mutta sen tulee olla riittävän voimakas muuttamaan ajattelua ja siten toimintaa.

Palautus-hankkeen näkökulmasta on useita katalyyttejä, jotka johtavat muutokseen. Yksi keskeinen katalyytti on luottamus. Ellei Venäjän ja muun maailman välillä synny aitoa teoista kumpuavaa luottamusta, ei Venäjän todellinen pitkän tähtäyksen positiivinen kehitys ole mahdollista.

Epäluottamustila aiheuttaa sen, ettei win-win –tapahtumia synny. Se puolestaan johtaa suhteelliseen matalaan ja monin keinoin varmistettuun liiketoimintaan aidon yhteistyön sijasta.

Talvi- ja jatkosodan ihme syntyi yläkierteestä

Sisäinen muutostarve voi syntyä haamusysteemimme meemeistä käsin. Arvoihimme vaikuttavana katalyyttinä voi olla vaikkapa tieto sotiemme aikana vallinneesta voimakkaasta hengestä, joka sai aikaan talvisodan ja jatkosodan ihmeet.

Tällaista vaikuttavaa tekijää Merja Fischer kuvaa ainutkertaisen havainnollisesti systeemiälyä koskevassa kirjoituksessaan:

“Mielestäni se, miten kaikki tapahtui, perustui positiiviseen yläkierteeseen. Ne voimavarat, joita ratkaisevalla hetkellä tarvittiin, pulppusivat sotilaiden sydämistä ja uskosta parempaan elämään, itsenäisestä Suomesta ja oikean asian puolesta taistelemisesta. Heillä oli kaikki positiivisen vuorovaikutuksen elementit; oli muiden auttamista, itsensä likoon pistämistä, pyyteettömyyttä, luottamusta ja arvostusta, puhumattakaan rohkeudesta ja pelon sivuuttamisesta. Näillä eväillä syntyi jatkosodassa ihmeitä, joista meillä kaikilla on tänä päivänä paljon opittavaa. Systeemiälyä kerrassaan.”

Positiivista tulosta ei synny negatiivisesta alakierteestä

Merja Fischer ei kuvannut yläkierteen synnyttäjänä uhoavaa vihaa, valloitushenkeä, toisten alistamista, pienemmän sortamista, ihmisoikeuksien rikkomista tai joitain muita negatiivisia tekijöitä. Hän kuvasi vain positiivisia tekijöitä.

Negatiiviset tekijät ovat motivaatiotekijöinä hyvin arveluttavia, koska ne helposti aiheuttavat alakierteen, syöksytäänkin yhä syvemmälle suohon. Lisäksi kaikki viha ja ahdistus on äärettömän paljon voimia kuluttavaa ja sen vuoksi tuhoisaa tulokselliselle toiminnalle.

Systeemiälykäs ihminen suodattaa meemejä

Ihminen voi olla meemien suodattaja, eikä vain niiden orja. Systeemit ovat kuitenkin luonteeltaan konservatiivisia ja niiden toimintakyky on siitä riippuvainen, että meemit otetaan vakavasti.

Moniko asia Suomessa otetaan vakavammin valtionjohtotasolla kuin Karjalan palautus? Se otetaan niin perin vakavasti ja systeemi on muodostettu sellaiseksi, että koko asia vaietaan kuoliaaksi. Onhan palautus jo kanonisoitu, joten vaikeneminen siitä on “hyvää hallintotapaa” ja automaattinen seuraus kanonisoinnista.

Suomen valtionjohdolla on tässä asiassa vain yksi mantra, jota vakaasti toistetaan: “Suomella ei ole mitään aluevaatimuksia”. Kun niin päätetään, ei ole mitään vaatimuksia, vaikka kiistaton tosiasia on se, että Suomella on aluevaatimuksia, jotka tosin virallinen Suomi kieltää.

On todella hämmentävää, miten Suomen oma valtionjohto tiukasti ja ehdottomasti katsoo hyökkäjävaltion epäoikeutettuja etuja omien kansalaistensa etujen ja oikeuksien kustannuksella.

Palautukseen liittyvä systeemiälykkyys noussut

2000-luvun alussa palautuskielteisyyteen liittyvien meemien konservatiivisuus ja negatiivisuus olivat huipussaan. Vain 10 – 20 % väestöstä sanottiin kannattavan palautusta ja kokoluokkana 80 % kuuliaisesti noudattavan sääntöä numero 1 eli valtiojohdon vaatimuksetonta linjaa. Tämä siitä huolimatta, että koko systeemi oli alusta pitäen ryöstäjävaltion rakentama haamusysteemi suomalaisten näkökulmasta.

Voidaan sanoa, että tässä asiassa systeemiälykkyys on vahvasti noussut, koska nyt noin 40 % kansasta kannattaa palautusta ja noin 70 % katsoo, että siitä voidaan keskustella kuin mistä muusta merkittävästä asiasta tahansa.

Orjamentaliteetti ja kaikenlaisten sepitettyjen tarujen uskominen on siten Suomessa vähentynyt. On se vähentynyt poliitikoillakin kahdenkeskisissä keskusteluissa, vaikka julkinen kuva onkin täysin vaikeneva ja epämääräinen. Vai onko kukaan kuullut yhdenkään merkittävän poliitikon uskaltavan avoimesti puhua Karjalan palautuksen puolesta tai vastaan?

Negatiivinen haamusysteemi käännettävissä positiiviseksi

Selvitykset osoittavat, että palautus on Suomelle ja Venäjälle hyvin edullinen tapahtuma, se on win-win –tilanne. Vanhojen rikosten selvittäminen antaa pohjan luottamuksen kehittymiselle. Molemmille maille nykyistä parempaan tilanteeseen pyrkiminen on järkevää ja kannatettavaa toimintaa.

Miten sellainen on mahdollista saada aikaan, kun koko systeemi on tarkoituksellisesti ja syvästä, atavistisesta pelosta, jähmetetty toimimattomaksi?

Sundquist rohkaisee toteamalla: “Systeemiälykkyyden ydin on siinä, että jo melko pienellä systeemi-interventiolla haamusysteemin negatiivinen vaikutus voidaan katkaista ja positiivisten takaisinkytkentöjen ansiosta systeemi kääntyy kukoistukseen”. “... idea on siinä, että pieni häiriö systeemissä saa aikaan itseään vahvistavan muutoksen parempaan”.

Tulokset osoittavat, että vanha vahvaan pelkoon perustuva haamusysteemi, Karjalan palautuksen voimakas vastustaminen, aste asteelta häviää. Tieto on keskeisin tekijä muuttamaan systeemiä takaisin aitoon isänmaalliseen ja molempien osapuolien edun mukaiseen ajatteluun. Kuljemme kohti vaihetta, jossa Karjalan palautus saa kansan valtaosan tuen.

Muutokseen tarvitaan sydämen uskoa

Helposti ajatellaan, ettei yhdellä ihmisellä ole mitään merkitystä muutoksen toteuttamiseksi. Jokaisella on merkitystä. Asenteet eli haamusysteemiimme kuluvat meemit kertovat sen, miten toimimme vuorovaikutussuhteissa. Jos kykenemme osoittamaan rohkeutta, itseluottamusta ja aktiivisuutta, saamme tuloksia aikaiseksi.

Meidän tulee sydämellämme uskoa siihen, että muutos on mahdollinen ja että jokaisella ihmisellä on pientenkin muutosten kautta mahdollisuus sysätä suuriakin muutoksia liikkeelle. Jos halutaan muutoksia, on turha odottaa toisten aktiivisuutta. On itse toimittama.

Muistamme amerikkalaisen sosiaaliantropologi Margaret Meadin toteamuksen: “Älä koskaan epäile, etteikö pieni perusteellisesti asiaansa sitoutunut ryhmä kansalaisia voisi muuttaa maailmaa. Todellakin, se on ainoa asia, joka koskaan on muuttanut sitä.”

Mistä usko omaan asiaan syntyy

Mistä syntyy sellainen usko omaan asiaan ja sen oikeuteen, että rohkenee tarvittaessa asettua vallassa olijoita – yhteiskuntamme palvelijoiksi ilmoittautuneita ihmisiä – vastaan ja ajaa rohkeasti omaa asiaansa?

Usko ja rohkeus perustuvat juuri oman asian oikeutukseen. Karjalan maat on meiltä väkivalloin viety. Meidän meemimme eivät hyväksy ajatusta, että 60 vuotta vanha väkivalta oikeuttaisi ylläpitämään ihmisoikeusrikoksia tänä päivänä tai että syyttömän pitäisi kärsiä syyllisen puolesta.

Toinen meemiryhmämme kertoo, että rakkautemme omiin juurimultiimme on niin suuri, että haluamme tämän vääryyden oikaista. Katalyyttinä ja asian oikeuttajana on myös halua aidosti parantaa maitten välisiä keskinäisiä suhteita.

Rakkaus Karjalaan siirtää vuoria

Systeemiäly ja meemit ovat monitahoinen kokonaisuus. Vaikka näkyvän systeemimme vaikutus on vähäinen verrattuna haamusysteemiin, ei asia varmastikaan on niin yksioikoinen kuin sitä teoreettisesti voidaan mallintaa.

Karjalan palautuksessa on havaittu, että lisätieto alueiden menettämiseen liittyvästä historiasta, nykytilanteesta ja palautuksen tulevista erittäin positiivisista katalyyttivaikutuksista vaikuttavat myöskin asenteisiimme ja arvoihimme. Ne jäävät alitajuntaamme muovaamaan haamusysteemiä, joka sitten puolestaan vaikuttaa näkyvään systeemiimme.

Meemit, systeemit ja systeemiälykkyys osoittavat, että ihminen on monitahoinen kokonaisuus, jossa tunteilla, arvoilla ja asenteilla on valtava merkitys. Sen vuoksi Karjalan syvä rakkaus siirtää vuoria, sillä se siirtää positiivisia tunnelatauksia toisiin kansalaisiin. Karjalan palautus on iloinen ja kannatettava asia. Sitä kannattaa edistää meemiemme kaikilla tasoilla.

“Joka tuntee toiset, on viisas. Joka tuntee itsensä, on valaistunut” [Lao-tzu].

Lisätiedot: Veikko Saksi
Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


I'm a human being, my life has value.

Tämä videopätkä "The Network" elokuvasta kuvaa hyvin kuitenkin ihmisoikeuksiin kohdistuvia loukkauksia. Kuin myös ylipäänsä maailmanmenon ajoittaista hulluutta.

http://www.youtube.com/watch?v=W94F-W5ndKo&feature=channel_page

Jännä huomio kuitenkin, että tämä on 31 vuoden takaa ja tänäkin päivänä tuo pätee vielä. Vaikka kyseessä onkin vain elokuva, on huolenaihe erittäin todellinen.
Pernicio [2009-01-17 00:06:36]


Tuli vain mieleeni...

Tämä ei liity juuri ollenkaan yllä olevaan aiheeseen, mutta mieleeni tuli eräs turhauttava seikka siinä, miten me suomalaisetkin syyllistämme maatamme jatkosodasta oikein innoissaan, tajuamatta pakolla sitä alkuperäistä syytä. Miksi Jatkosota ylipäänsä tapahtui, oliko sen aikalaiset muka niin sokeita kostonhimostaan että lähtivät saksan rinnalla railatellen valloittamaan venäjän laajoja maita, kuten usein tahdotaan tätä sodan vaihetta pilkata?

Kun katsoo tilannetta ennen Jatkosotaa, huomaa kuitenkin kuinka Suomessa oltiin niin katkeria, surullisia kuin myös uupuneita talvisodan jälkeen. Rauha tuli meille raskain ehdoin ja luonnollisesti menetettyjä alueita haluttiin takaisin, olivathan he tätä maatamme henkeen ja vereen puolustaneet. Siitä huolimatta, Saksan valloittaessa Norjan oli jo selkeää, että tämä ei tule olemaan pysyvä rauha. Jotenkin kummassa sitä mieluummin syyllistetään omaa maataan siitä, että he sallivat Saksalaisten tulla rajojemme sisälle kuin katsotaan missä tilanteessa tämä tapahtui ja miksi näin oli hyvä edetä.

Selvin esimerkki siitä, miksi tuolloiset päättäjämme valitsivat oikein, oli yksinkertaisesti siinä ettei Suomella ole jotain ylimaallista voimaa sanoa itseään irti konfliktista jonka välissä Suomi maantieteellisesti sijaitsi. Jommankumman oli käytännössä pakko tulla Suomen läpi pohjoisella rintamalla, sillä joukkojen siirtäminen laajassa mittakaavassa kävi paljon edullisemmin maata pitkin. Tiedä sitten unohdetaanko yleensä, että Petsamo oli vielä osa Suomea Talvisodan jälkeen ja näin katkaisi maareitit näiden kahden jätin tieltä. Kysymys siis loppujenlopuksi oli vain se, että päättääkö Suomi itse tulevaisuudestaan vai antaako näiden jättien päättää se Suomen puolesta.

Konfliktilta Suomi ei siis olisi voinut välttyä mitenkään, vaikka Saksalaisten pääsy olisikin kielletty. Järkevintä oli siis, kuten tehtiinkin, sallia Saksalaiset maahan ja yrittää varustautua niin hyvin kuin mahdollista. Sekään fakta ei tällä muutu, että Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen, vaikka olihan tuo odotettavissa kun täällä sen verran saksalaisiakin oli. Mennäkö sotaan siis housut kintuissa vai kunnolla varustautuneena, kummassa on enemmän järkeä? Olisiko pitänyt heittää Suomen tulevaisuus mieluummin onnen harteille ja mahdollisesti uhrata koko kansa? Muunmuassa juuri nämä seikat tekevät tästä syyttelystä aivan naurettavaa puuhaa. Puhumattakaan siitä, että Suomen hallitus julisti vain Tarton rauhan rajat Suomen maiksi, vaikka miehittikin suurta osaa Itä-Karjalasta.
Pernicio [2009-01-17 00:02:09]


Pakkoluovutettujen alueiden palautuksesta näkyy olevan monenlaista käsitystä.Itse näen asian oikeuskysymyksenä.Jos ostaa kartanonherralta maa-alueen ja molemmat osapuolet hyväksyvät kaupan ehdot ja kaupalle haetaan lainhuuto, ei myyjä/luovuttaja voi enää sen jälkeen vaatia aluetta tai osaa siitä takaisin.Puhumattakaan,että ottaisi väkisin.
"TeroAho"(2009-01-14 19:26)

[2009-01-14 19:26:10]


Toivo elää

Ei ole palautus meidän kädessä. Se on Jumalan kädessä.
yks palauttaja [2009-01-14 17:04:10]


Kaikki kaikessa sydän puhtaana

Kyse ei ole kenelle alueet kuuluvat.Pakkoluovutetut alueet kuuluvat siellä asuneille,jälkeläisille,sukulasille ja syntyville.Suomelle. Kyse on milloin he asuvat siellä.Kyse on niin uskonnosta kuin elämästä kuin kaikista niistä asioista jotka maan päällä ja alla taivaltamiseen kuuluvat. Kokeneet sen tietävät ja tiedostavat. Petsamo, Salla, Kuusamo, Karjala ja saaret valuvat...
Anssi Rapo klaanikirjailja [2009-01-14 15:11:33]


No voi hyvänen...

"Rakkaus Karjalaan siirtää vuoria"

Jokohan tässä touhussa on tosiaan kyse jo uskonnosta?
mikävaan [2009-01-12 12:24:53]


Viestikapula liikkeelle !

Tehdään päätös alisuorittamisen lopettamisesta kertakaikkiaan. Olemme
voittava joukkue, jossa jokainen osallistuja viestikilvan tapaan toimittaa viestikapulan seuraavalle viestin viejälle. Palautusasiaan myönteisesti suhtautuvien joukosta löytyy ainakin yksi taitava puuseppä, joka voisi työstää karjalan värein toteutettavan viestikapulan, joka lähetettäisiin kiertämään ympäri maan määränpäänään eduskunta. Harva lienee se henkilö, joka ei suostuisi viestinviejäksi. Kaikki sukupolvet voisivat osallistua kisaan ja mukaan lähtisivät toivon mukaan toki myös sellaiset aktiiviurheilijat tai urheilu-uransa jo lopettaneet urhelijapersoonat, jotka eivät halua kuulua alisuorittajien joukkoon.
Marja Hypén [2009-01-12 12:14:45]


VÄÄRÄ JOHTOTÄHTI!
Maatamme jodetaan karriärismi mielessä, patriotismi kansalliskiihkoksi
tuomittuna, hylättynä ja sivuun heitettynä!
Evakko Laatokan karjalasta mallia -38
[2009-01-12 09:47:13]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].