Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

17.01.2009
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[04] Oikeudelliset
[06] Sotasyyllisyys
[21] Poliittiset

TANNERIN SOTASYYLLISYYS UUDELLEEN EIT:HIN

- Suomesta puuttuu eräiltä tuomioilta muutoksenhakuinstanssi
- KKO ei halunnut muutoksenhakuinstanssiksi
- EIT:n tulee todeta, että Suomi rikkoi ihmisoikeuksia
- KKO ja Oikeuskansleri vahvistaneet tuomiot vääriksi
- KKO seuraillut poliittista päätöksentekoa
- Eikö kuritushuonerangaistus ollutkaan todellinen?
- Laskiko Rytikin leikkiä puolustuspuheellaan?
- Omaehtoinen syyllisyys on absurdia
- Purkamiselle on vain mielen ja politiikan esteitä

Suomesta puuttuu eräiltä tuomioilta muutoksenhakuinstanssi

Ilkka Tanner on isoisänsä Väinö Tannerin sotasyyllisyysasiassa 12.01.2009 saattanut vireille valituksen Euroopan ihmisoikeustuomiosistuimeen (EIT). Tannerin asianajaja, varatuomari Kari Silvennoisen laatimassa valituksessa ”EIT:tä vaaditaan toteamaan, että Suomi on rikkonut Euroopan ihmisoikeussopimuksissa kansalaisille taattuja oikeuksia”.

Valituksessa tuodaan esille, että ”erityisen räikeissä tuomioissa, kuten sotasyyllisyystuomiossa, joissa keskeisiä kansalaisille taattuja oikeusperiaatteita loukataan, ei Suomessa ole lainkaan olemassa muutoksenhakuinstanssia tai mitään muutakaan orgaania, joka voisi oikaista väärät tuomiot”.

Silvennoinen toteaa, että Korkeimman oikeuden 20.10.2008 antama ratkaisu, KKO 2008:94, osoittaa tällaisen epätyydyttävän asiantilan olemassaolon.

KKO ei halunnut muutoksenhakuinstanssiksi

”KKO katsoi sotasyyllisyystuomion sisältäneen useita keskeisiä oikeusjärjestyksen periaatteiden loukkauksia. KKO ei kuitenkaan halunnut tutkia tehtyä purkuhakemusta, vaan katsoi itseltään puuttuvan toimivallan, koska sotasyllisyyslailla ei nimenomaisesti oltu säädetty tällaista toimivaltaa.”

Asianajajan mukaan KKO olisi voinyt täysin samoilla perusteilla todeta, ettei sotasyyllisyyslailla oltu suljettu pois KKO:n toimivaltaa tutkia purkuhakemus. Koska KKO ei tutkinut tehtyä purkuhakemusta, se merkitsee Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taattujen oikeuksien loukkaamista.

EIT:n tulee todeta, että Suomi rikkoi ihmisoikeuksia

Valittaja katsoo, että ”Suomi on loukannut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 13. artiklassa taattua tehokkaan oikeuskeinon vaatimusta sekä 7. lisäpöytäkirjan 2. artiklassa taattua oikeutta saada rikosasia tutkituksi ainakin yhden kerran muutoksenhakutuomioistuimessa”.

”Näillä perusteilla Ilkka Tanner vaatii, että EIT:n tulee todeta, että Suomi on loukannut kansalaisilleen ihmissoikeussopimuksessa taattuja oikeuksia. Valittajan tarkoituksena on paitsi korjata aikanaan tehty vääryys, myös estää tulevien, samankaltaisten oikeusloukkausten syntyminen.”

”Vaikka maassa vallitsisivat poikkeukselliset olosuhteet tai elettäisiin normaaleja aikoja, ketään eurooppalaista ei saa tuomita puolueellisten tuomareiden toimesta, epäoikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä ja taannehtivan laina nojalla”.

KKO ja Oikeuskansleri vahvistaneet tuomiot vääriksi

On sinänsä erikoinen tapahtuma, että taannehtivan lain nojalla on sotien jälkeen tuomittu perustuslain vastaisesti kansamme johtajia sotasyyllisyydestä, vaikka alunperin liittoutuneet puhuivat vain sotarikollisten tuomitsemisesta. Sotasyyllisinä tuomitut suomalaiset eivät olleet sotarikollisia.

Suomessa on edelleen tahoja, joka ehdottomasti haluavat estää sotasyyllisten tuomioiden purkamisen, vaikka samanaikaisesti myöntävätkin tuomiot vääriksi. Tätä perustellaan, että taannehtivan lain perusteella tuomittuja ei saa tarkastella taannehtivasti laaditun ihmisoikeusnormiston mukaan.

On kuitenkin yksiselitteistä ja jo kahdessa KKO:n tuomiossa ja Oikeuskanslerin päätöksessä todistettu, että sotasyyllisyystuomiot olivat ko. ajankohdan mukaan perustuslain vastaisia. Siitä ei pitäisi olla kenelläkään mitään erimielisyyttä.

KKO seuraillut poliittista päätöksentekoa

KKO:n kannanotto on samanlainen kuin poliittisten päättäjienkin kannanotot: asiasta vaietaan tai sen merkitys mitätöidään. KKO mitätöi itsensä muutostuomioistuimena sotasyyllisyysasiassa ja poliitikot kilvan vakuuttavat, etteivät tuomitut menettäneet mitään. Poliittinen johto ei ole tainnut kokea kuritushuonerangaistuksesta aiheutuvia menetyksiä, eikä mielikuvitus näytä siihen riittävän.

Kaikkein erikoisin väittämä tulee kuitenkin eräältä asianajajalta, joka ei hyväksy tuomioiden purkamista, koska hänen mielestään sotasyyllisyystuomioita ei koskaan ole tunnustettu todellisiksi tuomioiksi. Lähteekö ko. asianajaja mahdollisesti kaikkien tuomion saaneiden omien asiakkaittensakin osalta siitä, ettei hän tunnusta tuomioita todellisiksi? Ja onko asia sillä kuitattu?

Eikö kuritushuonerangaistus ollutkaan todellinen?

Kun Suomen eduskunta tekee lain, poliisi tutkii, syyttäjä syyttää, tuomioistuin istuu ja tuomitsee ja vankilan portit sulkevat tuomitun vuosiksi sisällensä, on tuomio harvinaisen todellinen.

Asianajaja voisi ehkä itse kokeilla, kuinka hyvin ihmisoikeudet säilyvät, kun hänet itsensä tuomitaan syyttömänä vastaavalla tavalla. Ei luulisi, että asianajajan tehtävänä on politiikan teko ja Suomen hallinnolle kumartaminen, vaan juridiikan ja elämän tosiasioiden katsominen.

Laskiko Rytikin leikkiä puolustuspuheellaan?

Tuomioiden todellisuutta voidaan selvittää sillä, että katsotaan tuomioistuimen pöytäkirjoista, olivatko ne pilapuheita ja leikkiä täynnä. Olisi peräti hämmätyttävää, jos presidentti Risto Ryti olisi laatinut oman pitkän ja loistavan puolustuspuheensa noin vain huvin vuoksi, sillä eihän mikään ollut todellista.

Tällaisia väitteitä voisi odottaa täysin kokemattomalta, ihmiselämää ja oikeudenkäyttöä tuntemattomalta, mutta ei asianajajalta. Väite on yhtä tyhjä kuin poliittiset puheet siitä, ettei kunnia mennyt tai ettei näitä tuomioita saa purkaa, koska purkamisella tuomiot vahvistettaisiin todellisiksi.

Mitä ne kaikki tuhannet tuomiot ovat, joita asianajajat yrittävät saada muutetuiksi? Ovatko ne kaikki todellisia vai epätodellisia. Muutostuomioistuimethan olisivat tarpeettomia, kun kaikki tuomiot vain todettaisiin epätodellisiksi.

Omaehtoinen syyllisyys on absurdia

Olisi toivottavaa, että EIT nyt käsittelisi tämän asian asianmukaisesti, eikä jättäisi sitä jostakin poliittisesta tai muusta mielipidesyystä käsittelemättä.

On myös toivottavaa, että oikeusministeri Tuija Brax käynnistää sotasyyllisinä tuomittujen johtajiemme tuomioiden purkamisprosessin. Tällainen tilanne, jossa Suomi vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen itse, omaehtoisesti oman valtionjohtonsa johdolla on yhä sotaaan syyllinen kaikkea todellista tietoa vastaan, on absurdi. Se ei johda mihinkään rakentavaan tilanteeseen.

Purkamiselle on vain mielen ja politiikan esteitä

Se on täysin varmaa, että ellei asiaa nyt käsitellä asianmukaisesti ja oikeudenmukaisesti, se nousee vääjäämättä esille viimeistään muutaman vuoden kuluttua. Tämän todistaa poliittisen nuorisojärjestön yksimielinen liittoponsi asiassa. Purkuvaade ei katoa veteraanisukupolvien mukana. Se katoaa vasta, kun asia on korjattu.

Mitään todellista juridista estettä tuomioiden purkamiselle ei ole. Kaikki esteet ovat mielen ja poliittisen tahdon esteitä. Ne ovat tekosyitä, joiden taakse kenenkään oikeudenmukaisesti tuntevan suomalaisen ei pidä kätkeytyä.

Jokaiselle asiaa vastustavalle on hyvä ohje: mene itseesi ja mieti, olisitko onnellinen ja tyytyväinen, jos sinut tai sinun isäsi olisi tuomittu täysin väärin perustein vankeuteen. Olisiko se ollut sinun tai isäsi ihmisoikeuksien mukainen ratkaisu?

Lisätiedot: Veikko Saksi
Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


EIT ei voi käsitellä sotasyyllisyyttä

Kukaniin: "Minusta otsikko on ihan ok, se käsittelee sotasyyllisyyttä, erityisesti Tannerin. Tannerin asia siinä menee EIT-laitokseen."

Kyllä, Ilkka Tannerin asia, ei Väinö Tannerin.
EIT voi ratkaista onko Ilkka Tanner saanut ihmisoikeussopimuksen mukaisen oikeuskäsittelyn asialleen Korkeimmassa Oikeudessa.
EIT ei voi kumota Väinö Tannerin vuonna 1946 saamaa tuomiota, se ei kuulu EIT:n tuomiovaltaan.
jokuvaan [2009-01-19 12:20:41]


Sotasyyllisyyttähän tuo käsittelee

Minusta otsikko on ihan ok, se käsittelee sotasyyllisyyttä, erityisesti Tannerin. Tannerin asia siinä menee EIT-laitokseen.

Oikein hyvä, että sotasyyllisyyttä pidetään pinnalla. Minusta on ihan hävytöntä, että hallitus ja eduskunta pitävät meitä kaikkia syyllisinä. En tahdo olla syyllinen, koska en ollut sodan aikana syntynytkään.

Outoja, tosi outoja ihmisiä, kun haluuvat olla syyllisiä. Onko se jotain narsismia vai fobiaa vai karkuruutta?
Kukaniin [2009-01-18 22:43:54]


Hieman harhaanjohtavaa

Pieni korjaus harhaanjohtavaan otsikkoon "TANNERIN SOTASYYLLISYY UUDELLEEN EIT:HIN"

Tannerin sotasyyllisyyttä EIT ei voi purkaa ja toivottavasti sitä AA Silvennoinen nyt ei sieltä yritäkään saada. Jos yrittää niin se on sitten kolmas bumerangi takaisinpäin ja saamme nähdä taas selittelyt EIT:nkin suomettumisesta.

EIT voi tässä ottaa kantaa ainoastaan KKO:n päätökseen siinä perspektiivissä, että saiko Ilkka Tanner Euroopan Ihmisoikeussopimuksen mukaisen oikeuskäsittelyn asialleen Korkeimmassa Oikeudessa. Sotasyyllisyystuomiot ja niiden purkaminen eivät kuulu EIT:n tuomiovaltaan, sillä kuten oikeusministeriöstäkin jo huomautettiin - kansainvälisiä sopimuksia ei sovelleta taannehtivasti.


jokuvaan [2009-01-18 19:36:21]


asianajajan nimi?

Tahtoisin tietää sen asianajajan nimen, joka on tuota mieltä:

"Kaikkein erikoisin väittämä tulee kuitenkin eräältä asianajajalta, joka ei hyväksy tuomioiden purkamista, koska hänen mielestään sotasyyllisyystuomioita ei koskaan ole tunnustettu todellisiksi tuomioiksi. Lähteekö ko. asianajaja mahdollisesti kaikkien tuomion saaneiden omien asiakkaittensakin osalta siitä, ettei hän tunnusta tuomioita todellisiksi? Ja onko asia sillä kuitattu?"

Etten joutuisi tuollaisen tuomarin asiakkaaksi.
anneli [2009-01-17 16:18:48]


Singnaali venäjälle !

Oikeusministeri Tuija Braxilla on mahdollisuus nousta arvostetuksi ministeriksi, jonka takia tulee Suomen kansan myötäämään häntä kaikessa, myös hänen uraa tullaan muistamaan ja kunnioittamaan.
Asia on siitä, että voidaanko sotasyyllisyystuomiot mitätöidä venäläisten provokaationa.
Tätä ei tarvitse esittää tyyliin "täältä pesöö, kuin kissin suusta" vaan pelastetaan isänmaanystävien muistot häpeältä.
Venäläiset voisivat ajatella, pitäisikö heidän hävetä, sillä Suomi kävi kunniakasta puolustus-sotaa idän ikuista vainolaista vastaan.
Jos oma kansa ei usko ruplaan, eikä omaan valtionhallintoon, muun maaiman silmissä, sitä gloriaa ei nosteta sotakoneilla, vaan oman historian "perkaamisella", ja ennenkaikkea suvaitsevaisuudella!!
Arolla riittää asuttavaa, Karjalan maatilkku on pieni uhraus sille,että venäjä on kansa kansakuntien joukossa!

Ilkka [2009-01-17 15:41:09]


Oma kärsimys, uhraus isänmaalle!

Presidentti Risto Rytiä voi verrata nuijapäällikkö Jaakko Ilkkaan siinä, kun
oikeudenmukainen Jaakko Ilkka hirtettiin Isossakyrössä Kontsaansaaressa.
Hirttosilmukka oli kaulassa, hän sanoi kuolemattomat sanat "mulle ette mitään voi, mutta rumihille tehkää mitä vaan".
Joku oman arvonsa tunteva kaupunki saisi oman vapaudenpatsaan, ja se olisi näköispatsaana RISTO RYTI.

Ilkka [2009-01-17 11:46:46]


Nojaa..

Hankalia asioita kun suomenhallitus ei ajattele edes tekstiviestiä pidemmälle eli millä v...n keinolla ne saataisiin ajattelemaan ryssän rikosia jne.??????
AlE [2009-01-17 01:41:13]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].