Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

07.02.2009
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[05] Omistusoikeus
[17] EUEEP ja ProJusticia

VAIHEET KOHTI KARJALAN PALAUTUSTA

- Palautusajatus etenee vaiheittain
- Kannatus noussut, vastustus vähentynyt
- Ihmisoikeusvaatimukset voimistuneet
- Sotasyyllisyyden purkaminen on prioriteetti
- Vai yritetäänkö taas kosmeettista liturgiaa?
- Oikeus palata ja saada omaisuutensa takaisin
- Suomen luonnollista ajaa rajojen palauttamista
- Palautukselle paljon vahvoja argumentteja
- Asteittainen eteneminen todennäköistä

Palautusajatus etenee vaiheittain

Karjalan ja muiden Suomelta pakkoluovutettujen alueitten palautuskysymys on erittäin monitahoinen ja mielenkiintoinen. Poliittisten päättäjien, median ja kansalaisten suhtautuminen tähän kysymykseen on rusentavan painostusvaiheen, jota suomettuneisuudeksi kutsutaan, jälkeen alkanut selvästi muuttua.

Aallonpohjavaihe palautustavoitteiden kannatuksessa saavutettiin noin vuonna 2000, jolloin palautusta rohkeni tukea vain 10 – 20 % suomalaisista. Vuonna 2005 kannatuksen taso oli noussut 36 % ja vuonna 38 % tasolle. Nyt sen voidaan arvioida olevan yli 40 %.

Vähintään yhtä mielenkiintoista kuin kannatuksessa, on vastustuksessa tapahtunut muutos. Vuoden 2000 vaiheilla palautusta vastusti gallupin mukaan noin 80 %. Vuonna 2007 vastustus oli enää 43 % ja tällä hetkellä se lienee 40 % tasoa tai sen alapuolella.

Kannatus noussut, vastustus vähentynyt

Keskeisin tekijä palautuskannatuksen nousussa on ollut laaja tiedottaminen ja median suhtautumisen muutos selkeimmin vuodesta 2005 alkaen.

Suomalaisia ahdistanut suomettuminen on heikentynyt ja osittain muuttanut muotoaan. Poliitikkomme tällä hetkellä julkisuudessa vaikenevat palautuksesta, mutta julkisivun takana on yksityinen mielipide.

Kolmantena selvänä tekijänä on viime aikoina ollut useitten maitten selvä muutos suhteessa vanhojen ihmisoikeusrikosten korjaamisessa. Lukuisat maat ovat alkaneet tuoda korjata asioitaan, esim. Australia aborginaaleihin kohdistetuista, Uusi-Sellanti maoreihin kohdistetuista ja Romania kommunistiaikaisista rikoksista.

Ihmisoikeusvaatimukset voimistuneet

Kansainväliset yhteisöt ovat antaneet mielipiteenmuutokseen oman panoksensa. Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen resoluutio 25.01.2006 tuomitsi totalitarististen kommunistihallintojen rikokset.

YK:n alakomissio on vuonna 2005 ns. Pinheiron periaatteisiin liittyvässä resoluutiossaan lyönyt erittäin tiukat raamit erityisesti pakolaisten oikeudelle palata asuinsijoilleen ja saada omaisuutensa takaisin. Tämä oikeus ei kata pelkästään kiinteistöjen omistajia, vaan jopa vuokralaiset ja yhteisöt.

Vaikka esim. ihmisoikeusnormit eivät ole taannehtivasti vaikuttavia, niiden luoma henki ja ilmapiiri vaikuttavat ilman muuta myös vanhojen aggressioiden korjaamiseen. Artikkeli 1 ja Artikkeli 2

EUEEP on esimerkki muutoksesta

Yksi selvä esimerkki muuttuneesta tilanteesta on se, että on kyetty rakentamaan ensimmäinen Eurooppa-tasoinen liitto pakolaisille, karkotetuille ja pakkosiirretyille henkilöille. The European Union of Exiled and Expelled People – EUEEP on pian käynnistymisensä jälkeen saanut jäsenikseen erittäin merkittäviä järjestöjä.

EUEEP:n fokuksena ovat pakolaisten oikeus palata ja saada omaisuutensa takaisin. Se ei aja raja- tai alueellisia kysymyksiä. EUEEP on lyhyestä toiminta-ajastaan huolimatta saamassa merkittävän aseman EU-tasolla ja kansallisten yhteisöjen tavoitteiden edistämisessä.

Sotasyyllisyyden purkaminen on prioriteetti

Suomi on poliittisesti, juridisesti ja moraalisesti poikkeuksellinen maa. Maailmasta ei löydy toista valtiota, jonka johto ehdoin tahdoin haluaa pysyä sotasyyllisenä. Kun syyllisetkin valtiot pyrkivät saamaan syyttömän statuksen, virallinen Suomi sen sijaan syyttömänä pyrkii tiukasti ylläpitämään syyllisyyttä. On tarpeen pohtia, mistä sellaisessa toiminnassa oikein on kyse.

Sotasyyllisyyden purkaminen (Karelia Klubi -lehti 18, sivut 4 - 9 ) on nyt esillä tiedotusvälineissä, kun oikeusministeriö on käynnistänyt pienen työryhmän pohtimaan sotasyyllisyyden eri näkökohtia. Tiedotusvälineiden mukaan kyseessä ei kuitenkaan ole sen pohdinta, tulisiko tuomiot purkaa ja miten ne voitaisiin purkaa.

Vai yritetäänkö taas kosmeettista liturgiaa?

Ilmeisesti kyse on sittenkin ensisijaisesti poliittisesta kosmetiikasta. Onko kyse nykyisen valtionjohdon viimeisestä epätoivoisesta yrityksestä ylläpitää syyllisyyttä? Kukaan ei tähän mennessä ole kyennyt esittämään järkevää selitystä tälle syyllisyyshalulle.

On yksinkertaista todeta, että ellei oikeusministeriö nyt ryhdy toimiin tuomioiden purkamiseksi, tilanne pahenee ja kansalaisten taholta alkaa nousta vahvenevaa painostusta asian hoitamiseksi. Asia ei kosmetiikalla katoa, eikä poliittisella liturgialla. Asia korjaantuu vain väärien tuomioiden purkamisella.

Oikeus palata ja saada omaisuutensa takaisin

Pinheiron periaatteissa sanotaan yksinkertaisesti: ”Eri maiden hallitusten on taattava kaikille konfliktien ja luonnonmullistusten seurauksena pakolaisiksi, pakkosiirretyiksi ja karkoitetuiksi joutuneille oikeus palata takaisin, saada takaisin ja asua heidän alkuperäisissä kodeissaan, mallaan ja kiinteistöissään”. Konfliktilla tarkoitetaan esim. sotaa.

Suomalaisten evakkojen oikeuksia tarkasteltaessa on erotettava toisistaan nykyisin voimassa olevien ihmisoikeusnormien säännökset, jotka ovat syntyneet II maailmansodan jälkeen. Niillä ei ole periaatteelista taannehtivuutta, vaikka ne tässä suhteessa eivät ole vaikutuksettomia.

Useimmissa Euroopan maissa evakolle ei ole olennaista merkitystä sillä, jääkö hänen kotinsa ja omaisuutensa vieraan valtion alueelle vai siirtyisikö raja. EU-maissa vallitsee harmonisoitu lainsäädäntö ja elämän muodot ovat pitkälle saman tyyppiset. Tämän vuoksi useimmille on tärkeää se, että paluumuutto-oikeus ja omaisuuden palautusoikeus vahvistetaan.

Suomen luonnollista ajaa rajojen palauttamista

Suomalaisten evakkojen osalta tilanne on täysin toisenlainen. On erittäin merkittävä ero siinä, onko kotipaikka ja palautettava omaisuus Suomessa vai Venäjällä. Venäjällä ei vielä ole sellaista yhteiskuntarakennetta, että se varmistaisi riittävän turvallisuuden.

Tämän vuoksi on luonnollista, että suomalaiset tahot ajavat Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten rajojen palauttamista paluuoikeuden ja omaisuuden takaisinsaannin lisäksi.

Tällä hetkellä sen paremmin Suomessa kuin Venäjälläkään ei ole poliittista valmiutta käynnistää rajaneuvotteluja. Sen sijaan voidaan arvioida, että molemmista maista löytyy valmiutta – omien tavoitteittensa pohjalta – käynnistää muihin evakkojen ihmisoikeuksiin liittyviä neuvotteluja.

Palautukselle paljon vahvoja argumentteja

Suomen ja Venäjän välisen rajan siirtämiseen on paljon vahvoja argumentteja. Usein katsotaan kapeasti, ettei niitä olisi lainkaan, koska ihmisoikeusnormit on pääosin rakennettu sotien jälkeen. Näkökulma on virheellinen.

On yksiselitteistä, että talvisodan aloittaneella hyökkäyksellään Neuvostoliitto rikkoi mm. Tarton rauhansopimuksen, hyökkäämättömyyssopimuksen ja sen jatkosopimuksen. Se rikkoi Atlantin julistuksessa antamansa sitoumuksen. Hyökkäyssota jo sinänsä oli vakava loukkaus suvereenin maan oikeuksia vastaan. Neuvostoliittoa ei perusteettomasti erotettu Kansainliiton jäsenyydestä.

Neuvostoliitto tai Venäjä eivät ole tehneet tiliä imperialistisesta ja totalitaristisesta menneisyydestään, vaan nykyisen johdon toimenpitein Venäjä on siirtymässä takaisin saman tyyppiseen hallintoon, josta Soviet Story kertoo karmaisevan kuvan. Suomella on täysi oikeus vaatia rajojen palauttamista ja aiheutettujen vahinkojen korjaamista.

Asteittainen eteneminen todennäköistä

On luonnollista ja hyväksyttävää, että ihmisoikeuksien toteutuminen etenee asteittain. Kertarysäyksellä kaikkien oikeuksien saaminen on epätodennäköistä. Olennaista on se, ettei jollakin välisopimuksella tai osittaisella oikeuksien palautuksella luoda estettä kokonaisuuden toteuttamiseksi.

Sen vuoksi tämän hetken välivaiheeksi soveltuu hyvin paluumuutto-oikeuden ja omistuksen takaisinsaamisen vahvistaminen. Ne luovat osaltaan sitä luottamusta, mitä maitten välillä ehdottomasti tarvitaan. Varsinkin nyt syvän taloudellisen kriisin aikana luottamus on arvokasta pääomaa.

Näiden oikeuksien toteuttaminen voi osaltaan jo käynnistää niitä positiivisia katalyyttivaikutuksia, joita palautuksella kokonaisuudessaan on. Ne osoittavat, että syntyneen luottamuksen pohjalle alkaa rakentua win-win –toimenpiteitä, joissa molemmat osapuolet voittavat.

++

Artikkeli on kauppat. maisteri Veikko Saksin alustus Karelia Klubi ry:n ja Pro Karelia ry:n yhteisessä musiikki- ja filmi-illassa Lappeenrannan alueella 06.02.2009 ja Mäntsälässä Karjala ja Soviet Story -illassa 07.02.2009

Lisätiedot: Veikko SaksiArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Eikö nämä puheet olisi jo hyvänen aika sentään aika jo lopettaa!

Eikö ne Karjalan palautus puheet voitaisi jo hyvänen aika sentään jo lopettaa. Mikä on ollutta ja mennyttä on ollutta ja mennyttä.
Ja annettiin meille tilaisuus ostaa se takaisin, mutta emmepä ostaneet ja muutenkin suurin osa suomalaisista ei enää halua sitä maaplänttiä takaisin, eli eikö olisi jo hyvä aika lopettaa tämä iankaikkinen jauhaminen ''Karjalan palautuksesta ja sodan ajan vääryyksien korjaamisesta''. Karjalassa syntyneet ihmiset kokevat alueen ''Äiti-Venäjänään'', eli jos suomalaiset ottavat sen he ovat se ihmisryhmä joiden koti ryöstettiin. Ja Karjalan palautus vaatisi Suomelta niin paljon rahaa, että meidän talous menisi tässä lamassa aivan päin prinkkalaa, kun se on jo jonkun verran mennyt alaspäin.
Haapala Mika [2009-05-28 15:03:35]


Reijo Kalliselle: En ymmärrä, mitä tekemistä tällä artikkelilla on Ylioppilaslehden jutun kanssa? Ymmärtääkseni jokaisella ihmisellä on oikeus puolustautua ja saada asiansa esille. Sitä ei ole kielletty rikollisiksi tuomituilta tai rikoksesta epäillyiltä. Tomioistuin ratkaisee asian.

Tosin näyttää siltä, että sen paremmin sotasyyllisyysasiaa kuin Karjalan palautustakaan ei suostuta käsittelemään hyvien oikeusperiaatteiden pohjalta.

Ilkka Tanner, kuten yleensäkin ihmiset, vastaa omista teoistaan. Onko hän nyt Helsingin Sanomien ideologian tukija, kun HS:kin on kirjoittanut hänestä? Hän on ainoana sotasyyllisinä tuomittujen jälkeläisenä rohjennut ottaa sotasyyllisyysasian esille. Olisi erittäin kummallista, jos Pro Karelia ei sellaisesta asiasta informoisi.

Ilkka Tanner ei ole missään tehtävässä Pro Kareliassa tai sen jäsen. Hän on ulkopuolinen, jonka toiminta luonnollisesti herättää kiinnostusta silloin, kun se koskee omia keskeisiä tavoite-alueita. Yhtä vähän esim. presidentti Tarja Halonen on yhdistyksen jäsen tai tukija. Silti hänen toimiaan näissä asioissa seurataan.
Veikko Saksi [2009-02-12 02:44:10]


Ihan ihme lukuja

"Vähintään yhtä mielenkiintoista kuin kannatuksessa, on vastustuksessa tapahtunut muutos. Vuoden 2000 vaiheilla palautusta vastusti gallupin mukaan noin 80 %. Vuonna 2007 vastustus oli enää 43 % ja tällä hetkellä se lienee 40 % tasoa tai sen alapuolella."

Jostain salaisesta hys-hys-gallupista kai?

http://fi.wikipedia.org/wiki/Karjala-kysymys


Jokuvaantaas [2009-02-09 08:48:53]


Kysymys

" Sen sijaan voidaan arvioida, että molemmista maista löytyy valmiutta – omien tavoitteittensa pohjalta – käynnistää muihin evakkojen ihmisoikeuksiin liittyviä neuvotteluja." Mitä ovat nämä em. oikeudet

A.R [2009-02-08 17:01:31]


Tarkista asia Veikko Saksi

Valittaja katsoo, että ”Suomi on loukannut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 13. artiklassa taattua tehokkaan oikeuskeinon vaatimusta sekä 7. lisäpöytäkirjan 2. artiklassa taattua oikeutta saada rikosasia tutkituksi ainakin yhden kerran muutoksenhakutuomioistuimessa”.

”Näillä perusteilla Ilkka Tanner vaatii, että EIT:n tulee todeta, että Suomi on loukannut kansalaisilleen ihmissoikeussopimuksessa taattuja oikeuksia. Valittajan tarkoituksena on paitsi korjata aikanaan tehty vääryys, myös estää tulevien, samankaltaisten oikeusloukkausten syntyminen.”

Kysyisin nyt Veikko Saksilta, että onko kyseessä sama Ilkka Tanner joka Ylioppilaslehden haastattelussa on ihmisoikeuksista todennut mm. näin:

“Terve ihminen on rasisti”
“Jos ajatellaan biologisesti, jokainen terve ihminen ja eläin on rasisti. Jokainen pyrkii suojelemaan omaa reviiriään ja omia naaraitaan. Mikään kansa ei ole säilynyt historiassa, jos se on antanut muiden sulautua itsensä kanssa.”
Tannerin mukaan kyseessä on kamppailu olemassaolosta.
”Alempi sosiaaliluokka taistelee reviiristä ja naisista. Eihän Kaivopuistossa tai Westendissä monta neekeriä ole. Yhdysvalloissakin valkoinen alaluokka vihaa kaikista eniten neekereitä”, työtön Tanner puolustautuu.
Tannerin mukaan Suomi on jo myyty suurelle rahalle maailmalle.
”Olemme niin paljon velkaa, että meillä ei ole enää omaa ulkomaalaispolitiikkaa. Saksa ja Ranska haluavat vähentää omaa pakolaispainettaan ja ohjata sitä pohjoiseen”, Tanner arvelee
”Onko mitään järkeä, että maahan tuodaan velkarahalla toisenrotuisia ihmisiä elätettäväksi. Tavallisestihan on tuotu orjiksi tai halpatyöläisiksi, niin että toinen rotu katsoo hyötyvänsä näistä. Historiassa on tuskin tapausta, jossa otetaan velkaa ja elätetään tämmöinen ryhmä paremmin kuin oma alaluokka”, Tanner pohtii.

“Luvassa rotumellakoita”
Tanner ennustaa, että rotumellakat tulevat Suomeenkin: “Olen miettinyt keinoja, jotta tilanne ei aivan ryöstäytyisi käsistä. Näyttää, että se on räjähtämässä. Poliittista kautta ei näytä tulevan mitään muutosta”, Tanner miettii. Raimo Ilaskivi olisi ollut hänelle paljon mieluisampi presidentti kuin Martti Ahtisaari. “Ilaskivellä on sentään omia ajatuksia”, Tanner punnitsee.
Hän haikailee Ruotsiin ja Ranskaan, jossa on Ny demokrati ja Le Penin puolue ajamassa muukalaisvastaista politiikkaa. Meillä asiasta ei puhuta.
”Suomessa uusi tilanne on tullut niin nopeasti, että ihmiset eivät tajua sitä vaaraa. Vasta kun tilanne on räjähtänyt silmille, ihmiset ymmärtävät sen. Silloin meillä on todella monikulttuurinen maa, jossa on rotutaistelut.”
Tanner pahoittelee, että skinheadeja on niin vähän. He saisivat sanoman perille.
”Ainoa mitä minä voin tehdä, on tehdä näitten [ulkomaalaisten] olon hankalaksi. Sanoa, että minä en pidä että sinä olet täällä.”
Vanhatkaan viholliset eivät ole unohtuneet. “Mustalaisia halveksitaan joka maassa. Se on loiskulttuuri. Kuka tykkää loisista? Ei kukaan”, Tanner kysyy ja vastaa.
Tannerin mukaan romanit ovat kiitelleet, että he ovat päässet aiempaa helpommalla viime vuosina. Syynä on vieläkin alhaisemman kastin eli somaleiden syntyminen. “Negatiivisuus on jakautunut useammalle alueelle, siitä ei kohdistu mustalaisiin niin paljon mitä ihmisen sielu voi ottaa, vakiomäärä vihaa. Ennakkoluulo on säilynyt ennallaan, mutta vihanpitoon ei riitä niin paljon energiaa. Vihan määrä on vakio.”
Koko haastattelu kuvan kera on luettavissa tästä: http://www.ylioppilaslehti.fi/1998/05/22/vihan-maantiede/

Olisi palauttajien onni jos kyseessä on eri henkilö! Jos on sama henkilö niin on siinä teidän professorien ja kenraalien kerholla varsinainen tukimies.

Reijo Kallinen [2009-02-08 16:21:31]


"Alatoopimies"

Tuoreimpia uutisia on, että Japani antaa aikaa kuukauden neuvotella Kuriilien palauttamisesta. Vaatimus on sijoitettu taitavasti, kun venäjän talous on romahtamassa, ja kansan mielenosoitukset suurenevat kevättä kohden.
Nyt pitää Suomalaisten olla asialla tosissaan, pitää laittaa nämä ryöstetyt alueet vertailuun. Yhteys Japanin suurlähetystöön, että yhdessä vaatimus
menee perille. Uskon kyllä , että asiasta on Japanilaisten kanssa keskusteltu. julki ja salaa.
Vai onko Suomalaisilla Breznevin oppi vielä takaraivossa, että pitää peljätä vaatia omaa maata takaisin.
Eihän Breznev ollut kuin vanha tutiseva "alatoopimies", jolla oli isot kulmakarvat, jotka näyttivät nousevilta "Ukkoospilviltä".
Isoilla päättäjillä on virkavala toimia Suomen etujen mukaisesti, mutta tuntuu olevan housut "Linkoos" nykyisillä päättäjillä.

Ilkka [2009-02-08 14:33:19]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].