Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

15.03.2009
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[05] Omistusoikeus
[10] Venäjä
[21] Poliittiset

MIKSI KAASUPUTKEN TODELLISISTA ONGELMISTA VAIETAAN?

- Nord Stream vähättelee uhkatekijöitä
- Turvallisuusuhat unohdettu
- Kaivosvaltaus unohdettu
- Vain win-win on kestävä ratkaisu

Nord Stream vähättelee uhkatekijöitä

Helsingin Sanomat kirjoittaa 14.03.2009 Itämeren kaasuputkesta eli Nord Stream –putkesta, että sen reitillä on miinoja, hylkyjä ja hyljealueita.

Suomenlahdella ympäristöhaitat arvioidaan Nord Streamin selvityksissä kuitenkin korkeintaan kohtalaisiksi, paikallisiksi ja tilapäisiksi, lähinnä asennusvaiheen ongelmiksi.

Turvallisuusuhat unohdettu

On hämmentävää, että valtakunnan merkittävin tiedonvälittäjä valtiojohtomme tavoin jättää käsittelemättä kaasuputkeen liittyvät todelliset ongelmat. Taloudellisia ongelmia on käsitelty ammattikalastajien näkökulmasta, mutta ei lainkaan esim. huvila-asutuksen tai matkailun kannalta.

Suurin puute on kuitenkin se, ettei kaasuputken turvallisuus- ja maanpuolutusnäkökulmia ole käsitelty lainkaan. Se kertoo ikävällä tavalla, että tässä maassa edelleen ollaan suomettuneita, eikä todellisia ongelmia uskalleta läheskään aina käsitellä.

Kaivosvaltaus unohdettu

Kaasuputken osalta vältetään käsittelemästä tekijää, joka saattaa estää putken rakentamisen. Suunniteltu putken kulkureitti ylittäisi kaivoslain mukaisen valtausalueen. Kaivoslain mukaan valtauksen omistajalla ei ole velvollisuutta sallia putken kuljettamista alueensa läpi. Tämä asia on Valtioneuvoston ratkaistavana. Miksi tästä merkittävästä tekijästä ei suurelle yleisölle kerrota lainkaan?

On aina syytä muistuttaa, että tämäkin hanke on tarpeen rakentaa win-win –pohjalta. Miksi Suomi jälleen tukisi hanketta, joka on yksipuolisesti Venäjän etu ja Suomen haitta?

Vain win-win on kestävä ratkaisu

Lähtökohdaksi on siten otettava maakaasuputkeen liittyvien kaikkien maiden etu ja voitto – win-win.

Lisätiedot: Veikko SaksiArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Nord Stream AG:n `Venäjän ja Saksan välinen merenalainen maakaasuputki Suomen talousvyöhykkeellä´(UUS-2006-R-32-53)-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on kääntymässä loppusuoralle kaikessa hiljaisuudessa, määräaika on 5.5.2009.

Kaikkien niiden tahojen, joilla on asiassa jotakin lausuttavaa, tulee se tehdä kirjallisesti osoitteeseen:

Uuudenmaan Ympäristökeskus
Asemapäällikönkatu 14
PL 36
00521 HELSINKI

Yhteyshenkilö on Rolf Nyström (rolf.nystom@mparisto.fi), jolta voi tiedustella hankkeeseen liittyviä asioita.

Hanke on Suomen kannalta merkittävä, vaikka taitaa Fortumin Siperian investointien kohtalo ratkaista tämän asian hakijalle myönteisesti.
Tynkä-Karjalan Antti [2009-04-08 16:00:43]


Kaasuputki sataa suoraan Suomen turvallisuuspolitiikan laariin

Kun Saksa 1800-luvun jälkipuoliskolla yhdistyi yhdeksi suureksi keisarikunnaksi, se nopeasti vahvistui valtavasti poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti. Tuoreena supervaltana Saksa oli pahasti jäljessä muista suurvalloista kansainvälisen vaikutusvaltansa, talousalueidensa ja silloin niin ajankohtaisten siirtomaidensa suhteen. Saksa oli "nälkäinen" ja "tyydyttämätön" ja siellä voimistunut kansallishenki vaati maalle "paikkaa auringossa".

Saksa oli ratkaisevasti synnyttämässä kahta maailmansotaa, joissa se hävisi. Toisen maailmansodan jälkeen läntiset voittajavallat eivät toistaneet ensimmäisen virhettä, vaan pian ottivat (Länsi)Saksan jäseneksi talous- ja poliittiseen yhteisöön. Syntyi Euroopan unionin alkusolu. Saksa rauhanomaistui ja demokratisoitui.

Vastaava kehitys Saksan itäpuolella estyi suurvaltablokkien ja kylmän sodan vuoksi. Nyt se sielläkin on lähtenyt käyntiin. Itämeren kaasuputki on yksi loistava osa tässä prosessissa. Mitä enemmän valtiot tarvitsevat toisiaan, sitä varmemmin rauha säilyy.

Suomen ulkopolitiikan kaikki kriisit ovat 1900-luvulla aina kummunneet Saksan ja Venäjän vastakkainolosta. Nyt kehittyvä Saksan ja Venäjän talousyhteistyö tuo Itämeren piiriin vakauden ja rauhan ilmapiirin, kun maiden vastakkainolo katoaa. Kaasuputki on tästä moderni, loistava esimerkki. Sen toteuttamisessa on Suomen syytä olla kaikin voimin mukana. Suomi hoitaa näin rauhantilan lujittumista alueella, mikä parhaalla tavalla vahvistaa sen omaa turvallisuutta.
Historian harrastelija [2009-03-16 21:36:48]


Itämeri

Itämeren suurin saastuttaja on helppo havaita,kun katselee GoogleEarth,in satelliittikuvia Pietarin edustalta.
"TeRoAho" [2009-03-16 11:43:04]


Kaasua komissario !

Kun turvallisuuskymykseen ei puututtu lainkaan tässä asiassa tulee
Suomesta ennennäkemättömän suomettunut valtio - tulevalle suomettuneisuudelle ei löydy vertaa edes neuvostoaikaisesta ajanjaksosta
historiassamme. Miten lienee mahdollista, että tätä maata hallinnoivat poliitikot eivät kanna vastuuta, joka heille kuuluu ja on uskottu. Mitenkähän
sitten suut pannaan, kun " kaasukomissaarit " vartioivat johdoksiaan
kovat piipussa Suomenlahdella. Kyllä sitten on myöhäistä selitellä, ettei
osattu huomioida turvallisuusriskejä, kun asia naamioitiin vain ympäristö-
kysymykseksi.
Marja Hypén [2009-03-16 02:44:57]


Puolusta Itämerta ennen kun se on liian myöhäistä!

http://www.balticsea.lt/fi


Anti-Pipeliner [2009-03-15 15:55:18]


Nord Stream -kaasuputki hanke on haushoferilaisen (saksalainen Karl Haushofer, 1869 - 1946) geo- ja valtapolitiikan puhdasoppinen ilmentymä. Hankkeen venäläiset hyödyt ovat nähtävissä, saksalaisia on vaikeampi havaita.

Suomessa hanketta on esitelty lähinnä ympäristökysymyksenä, koska se antaa mahdollisuuden torjua hanke ilman turvallisuuspoliittisien kysymysten esille ottamista.
Usein on viitattu Puolustusvoimain komentajan, amiraali Juhani Kaskealan lausuntoon 26.5.2008 Lauantaiseura-ohjelmassa, jossa hän ei näe asiassa sotilaallista uhkaa ja ettei hankkeen ympäristöuhkat olisi merkittävät. Tämän lausunnon PV:n komentaja kuitenkin Oslossa 14.1.2009 muutti.

Myöskin hankkeen kauppa- ja talouspoliittiset kysymykset on jätetty täysin ilman keskustelua. Siihen meillä EU:n jäsenmaana on kuitenkin täysi oikeus.

Hankkeen kustannuksista, aikataulusta ja tarpeellisuudesta on jatkuvasti annettu harhaanjohtavaa tietoa. Suomessa asia on lykätty ympäristökeskuskuksille vastuullisen käsittelyn sijasta.

Suomen hallituksen tulee syvällisen keskustelun jälkeen tehdä asiassa päätös ja pysyä siinä. Vai onko hanke kansainvälisyydessään sille liian vaikea?
Tynkä-Karjalan Antti [2009-03-15 10:44:14]


Artikkelin ydin

On erittäin tärkeää oivaltaa, että perisuomettunut asenne, joka katsoo ensisijaisesti Venäjän etua, ei todellakaan ole oikein, eikä viisasta nyt tai tulevaisuudessa. Sillä asenteella ainoastaan vahvistetaan käsitystä, että Venäjällä on legitiimi oikeus suurvaltana ajaa omia oikeuksiaan muista piittaamatta.

Tämä asia on koko suomettuneisuuden pahin ja keskeisin asennevamma ja siksi sitä kutsutaan kansan parissa rähmälläänoloksi tai muilla vastaavilla termeillä, jotka eivät mairittele suomalaisia.
karjalainen [2009-03-15 09:50:29]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].