Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

25.03.2009
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[04] Oikeudelliset
[05] Omistusoikeus

KARJALAN PALAUTUKSEN NYKYTILA

- Tausta
- Karjala-mission tukijat
- EUEEP
- Kannattajien ja vastustajien motiivit
- Media ja Suomen kansa
- Virallinen Suomi
- EU, EN, ETYJ, EIT, USA
- Venäjä
- Muu maailma
- Japani ja Kuriilit
- Toimintaamme tukevat säännökset 1760 eKr alkaen
- Luottamus ja win-win aina toimintastrategiassa
- Muutos mahdollistaa momentumin

Tausta

Tervetuloa Pro Karelia Valtuuskuntaan. Valtuuskunnan arviointien pohjaksi tarkastelen tässä yhteenvedossa Karjalan palautukseen liittyvien tekijöiden nykyistä tilaa ja kehityssuuntaa.

Yksityiskohtaisempaa tietoa eri aiheryhmistä löytyy internet-sivuilta www.prokarelia.net.Nykytilaa voimme tarkastella esim. kuuden muuttujaryhmän kentässä:

- Karjala-mission tukijat, EUEEP
- Media ja Suomen kansa
- Virallinen Suomi
- EU, EN, ETYJ, EIT, USA
- Venäjä
- Muu maailma

Karjala-mission tukijat

Aallonpohja kannatuksessa saavutettiin noin vuonna 2000, jolloin palautusta rohkeni tukea vain 10 – 20 % suomalaisista. Vuonna 2005 kannatuksen taso oli noussut 36 % ja vuonna 2007 noin 38 % tasolle. Nyt sen voidaan arvioida olevan yli 40 %.

Vähintään yhtä mielenkiintoista on vastustuksessa tapahtunut muutos. Vuoden 2000 vaiheilla palautusta vastusti gallupin mukaan noin 80 %. Vuonna 2007 vastustus oli enää 43 % ja tällä hetkellä se lienee 40 % tasoa tai sen alapuolella.

Keskeinen tekijä kannatuksen muutoksessa on useita vuosia toteutetulla asiapohjaisella ja säännöllisellä tiedottamisella. Erityisen voimakkaasti palautus saatiin esille keväällä 2005, myös ulkomailla.

Palautusjärjestöjen jäsenet ovat oivaltaneet palautuksen positiiviset vaikutukset ja haluavat oikaista pitkään jatkuneen vääryyden tilan. Karjalan Liiton johto sanoo, että liiton 2 § 2 momentti tarkoittaa palautusta. Liiton toimenpiteitä tarkoituspykälän toteuttamiseksi odotetaan.

EUEEP

The European Union of Exiled and Expelled People - EUEEP tukee evakkojen oikeutta palata kotiseudulleen ja kotiinsa ja saada omaisuutensa takaisin. Se ei tue rajojen muutostavoitteita.

EUEEP:ssä on jäseniä Suomesta Kyprokseen, useita saksalaisia liittoja, italialainen (Istria) liitto, ukrainalainen liitto sekä unkarilainen liitto (1.3 milj. jäsentä 50 maassa, 800 organisaatiota).

EUEEP on avannut suhteita EU-organisaatioihin ja puolueisiin sekä kansallisiin hallituksiin. Koska se on ensimmäinen evakkojen liitto, sen toimintaa kohtaan on osoitettu kiinnostusta.

Kannattajien ja vastustajien motiivit

Palautusta kannattavat isänmaallisesti ajattelevat ja ihmisoikeuksia edistävät kansalaiset, joiden oman toiminnan rahoitus ei ainkaaan suoranaisesti liity yhteiskunnan tukeen. Konkreettinen palautuksen kannatus edellyttää oivaltamista, heräämistä havaitsemaan maamme nykyinen henkinen tila.

Palautusta vastustavat muutoksen tuomaa tuntematonta tekijää pelkäävät, Venäjän reaktioita pelkäävät ja KGB:n vanhat mantrat sisäistäneet ihmiset (Suomen konkurssi, miljoona venäläistä, Venäjä ei anna, syttyy sota).

Suomettuminen ei ole maastamme hävinnyt, vaikka se on osittain muuttanut muotoaan. Pitkäaikainen opetus näyttää laimenevan sukupolvien mukana. Se kuitenkin kulkeutuu meemeissä tiedostamattomasti vielä sukupolven tai kaksi. Näkyvän vastustuksen keskeinen motivaatio on useimmiten oma etu.

Media ja Suomen kansa

Suomalaisen median avautuminen on ollut asteittaista. Venäläisillä tiedotusvälineillä on siihen ollut positiivinen vaikutus. Vuoden 2005 jälkeen suhtautuminen on pääasiallisesti ollut asiallista. Uutiskynnyksen ylittäminen edellyttää aina jotain uutta tapahtumaa.

Mediassa Karjalan palautuskysymyksen esille tuominen on alkanut asteittain lisääntyä. Tämä johtunee tiedottamisen kumulatiivisista vaikutuksista, mutta myös kansainvälisen ilmapiirin muutoksista. Kehityskaari noudattaa Nato-kysymyksessä havaittuja kehitysvaiheita 2 - 3 vuoden viiveellä.

Suomalaiset ovat pääosin esivaltauskollisia (lue alamaisesti ajattelevia) kansalaisia, jotka myötäilevät vallanpitäjien käsityksiä. Sotasyyllisyyteen ja palautukseen liittyvät paradoksit herättelevät ajattelemaan, ettei kaikki ehkä sittenkään ole ihan kohdallaan.

Asennemuutos jo nyt on merkittävä. Yhä useammin kohtaa ihmisiä, jotka tiedostavat Karjalan palautusasian ja suhtautuvat siihen positiivisesti tai ainakin avoimesti.

Virallinen Suomi

Valtionjohdolla on hyvin kategorinen asenne palautukseen. Sellaista kysymystä ei ole, mutta jos Venäjä haluaa siitä keskustella, niin voidaanhan siitä keskustella. Mutta mitään vaatimuksia virallisella Suomella ei ole. Tätä passiivisempi asenne oli vain vain 1990-luvun alun presidentillä, joka dementoi neuvotteluja tunnustelevat viestit.

Jos kansalaiset vain odottavat valtiovallan toimenpiteitä, odottavan aika tulee pitkäksi. Nykyisellä tasolla saavutetaan vain negatiivisia tuloksia, kun itse dementoidaan kaikki mahdollisuudet. 45 000 km2 omaa maata ja kansalaisten oikeudet eivät kiinnosta lainkaan.

Ristiriita on suuri. Yli 40 % kansasta kannattaa palautusta ja yli 70 % katsoo, että se on normaali keskustelunaihe. Silti poliittinen johto vaikenee ja kanonisoi asian. Se kertoo, että asia on sisäpoliittisesti vaikea nyt vallassa oleville poliitikoille. Takinkääntöviikot lähestyvät, siksi vaietaan.

EU, EN, ETYJ, EIT, USA

Eurooppalaiset organisaatiot eivät ole palautuksen esteenä, kun Suomi ja Venäjä sopivat rauhanomaisesti neuvotellen asiasta. Yleisen ihmisoikeusilmapiirin muutos vaikuttaa myös näissä elimissä.

YK:n alakomissio on vuonna 2005 ns. Pinheiron periaatteisiin liittyvässä resoluutiossaan lyönyt erittäin tiukat raamit erityisesti pakolaisten oikeudelle palata asuinsijoilleen ja saada omaisuutensa takaisin. Tämä oikeus ei kata pelkästään kiinteistöjen omistajia, vaan jopa vuokralaiset ja yhteisöt.

Ihmisoikeusnormit eivät ole taannehtivasti vaikuttavia, silti niiden luoma henki ja ilmapiiri vaikuttavat ilman muuta myös vanhojen aggressioiden korjaamiseen.

Yhdysvaltojen senaatti ja kongressi ja mm. Hillary Rodham-Clinton senaattoriaikanaan ovat tuoneet esille tarpeen kiirehtiä (ensisijaisesti amerikkalaisen) omaisuuden palauttamiskysymyksessä.

Venäjä

Venäjän kanta palautuskysymykseen vuonna 2005 kuulosti tiukan vastaiselta (Lavrov, Katanandov, Margelov, Derjabin), yksityisesti saatu vaikutelma ei ollut yhtä tiukka. Myöhemmin saadun vaikutelman mukaan Venäjä alkoi siirtyä avoimempaan suuntaan, kunnes Viron patsaskiista muutti kehityksen.

Tällä hetkellä Venäjä käyttäytyy aggressiivisesti ja rakentaa muuria ympärilleen. Se kertoo, että maa on sukeltamassa yhä epätoivoisemmalta näyttävään taloudelliseen ja vallankäytölliseen ahdinkoon. Maassa on selvä johtamisen kriisi. Palautuskysymystä ei ole syytä tässä vaiheessa tuoda esille Venäjän kanssa, vaan keskittyä suomalaisten päättäjien oman tietotason kohottamiseen.

Muu maailma

Eri puolilla maailmaa hallitukset ovat enenevässä määrin alkaneet korjata vanhoja vääryyksiä. Esimerkkeinä ovat Uusi-Seelanti ja maorit, Australia ja aboriginaalit sekä Romania, Puola, Sveitsi, Vatikaani, Italia, Kanada ja Saksa.

Venäjä palautti alkuvuodesta 2008 Kiinalle yhteensä 337 km2 Habarovskin läheltä Amur-joesta, puolet Bolsoi-Usuriski –saaresta ja Tarabarov-saaren. Venäjä oli uhkaamalla pakottanut Kiinan antamaan koko Mantsurian yli 1 milj. km2 alueen itselleen 1860 II oopiumsodan rauhanteon jälkeen (Venäjä ei ollut osallinen sodassa).

Kiinalaiset oppikirjat sanovat, että Mantsuria on Venäjän hallinnassa olevaa kiinalaista aluetta, jonka me tulemme saamaan takaisin.

Japani ja Kuriilit

Japani vaatii yksiselitteisesti Venäjää palauttamaan Kuriilien saaret, ennen kuin se suostuu rauhansopimukseen. Vaatimus on hallitustasolla ja siitä on neuvoteltu Venäjän johtajien kanssa useita kertoja, seuraavan kerran toukokuussa 2009.

Virossa valtaosa kansasta kannattaa Setomaan palautusta. Silti poliittinen johto on valmis luovuttamaan alueen rauhansopimusta vastaan Venäjälle. Setomaan kannattajia on paljon, aktiivisia toimijoita hyvin vähän.

Toimintaamme tukevat säännökset 1760 eKr alkaen

Eteneminen Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten palautuksessa voi tapahtua vaiheittain siten, että ensimmäiseksi toteutetaan pakolaisten oikeus palata kotiinsa ja saada omaisuutensa takaisin. Sen jälkeen kysymys rajoista on yksinkertainen.

Toimintaamme tukevat useat säännökset erityisesti pakolaisten, karkotettujen ja pakkosiirrettyjen perusoikeuksien osalta: oikeus palata kotiinsa ja oikeus saada omaisuutensa takaisin (ns. Pinheiron periaatteet, YK).

Ks. 12-sivuinen yhteenveto kansainvälisistä sopimuksista, julistuksista ja laeista (www.prokarelia.net). YK:n resoluutiot, EIT:n eräät päätökset, EN:n resoluutio 25.01.06, lukuisat yksittäiset caset (www.projusticia.net).

Luottamus ja win-win aina toimintastrategiassa

Toimintastrategiamme voi perustua kahteen näkökulmaan:

- vastakkainasettelu ja taistelu, muurien murtaminen
- luottamus ja win-win sekä niiden katalyyttivaikutukset

Käytännön toteutus sisältää molempia. Palautuskysymys on paradokseja täynnä. Vastakkainasettelu herättää kansalaisia ja poliitikkoja. Kohdistamalla toimenpiteet useisiin asiakokonaisuuksiin (esim. sotasyyllisyys, palautus) yhdelle sektorille tullut muurin murtuma auttaa koko muurin sortamisessa.

Jokaiseen toimenpiteeseen tulee liittyä mahdollisuus rakentaa luottamusta tai antaa luottamuksen rakentua. Vaikka kyseessä on suvereenien ihmisoikeuksien toteuttaminen, ratkaisun tulee sisältää win-win –elementit. Muussa tapauksessa ei pitemmällä tähtäyksellä synny positiivisia katalyyttivaikutuksia.

Muutos mahdollistaa momentumin

Muutos ihmisten mielissä evakkojen ihmisoikeuksien toteuttamiseksi on jo alkanut. Ikkuna on raottunut. Me kykenemme yhdessä muutokseen, joka mahdollistaa momentumin. - Yes, we can! Yhdysvaltain presidentti Barack Obama.

+
Artikkeli on päätoimittaja Veikko Saksin alustus Pro Karelia Valtuuskunnan I kokouksessa 25.03.2009
+

Lisätiedot: Veikko SaksiArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Ahneuden hillintä Viipurin piirissä

sillä sen aluepalautusta harrastavien aktiivien ikioman hiekkalaatikon ulkopuolella ei ole tapahtunut mitään merkittävää edes Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Asiasta ei todellakaan puhuta muualla kuin näiden asiaa harrastavien omissa tai sellaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumisssa joihin heillä on jonkinlainen kytkös. Tokihan menetettyjä alueita muistellaan vaikkapa erilaisissa ohjelmissa tv:ssa koska sellaisille ohjelmille on tilausta jo katsjoakunnan iänkin perusteella, mutta ei kannata yrittää sekoittaa nostalgiaa ja yritystä muuttaa asioita.
mikävaan [2009-03-27 14:21:35]

Taisit tehdä virhearvion. Ns. Peter Fagernäs ja Mikael Lilius Fortum ilmiö on olemassa myös pakkoluovutetulla alueella. Mm. Pravdinossa toimii mafia, joka omistaa ja hallitsee alueita. Uusrikkaat ja todella suuret kihot majailevat kesällä siellä. Heillä on suuria ja kauniita datzoja, jotka on rakennettu varastetuilla rahoilla. Uurikkaat ovat hankkineet omaisuuden ja alueen hallinnan varastamalla sen itselleen. Samaan aikaan on kremlissä omaisuusvaatimuksia jotka perustuvat lailliseen omistukseen. Kremli joutuu ennen pitkää ottamaan kantaa siihen, säilyttääkö se omaisuuden nykyisillä varkailla vai otetaanko omaisuus pois heiltä ja luovutetaan suomalaisille laillisille omistajille.
Vilppi [2009-04-02 13:57:51]


Kannatus

Ainakin Iltalehden ( vai oliko Iltasanomat) nettikyselyssä oli kannatus muistaakseni 40 %.
Jukka Virtanen [2009-03-30 20:50:56]


Näkymätöntä kannatusta?

Mistä Saksi on kehitellyt moiset kannatusluvut Karjalan palautukselle ja missä se väitetty kannatus käytännössä näkyy? Missä mediassa asian esillä olo on lisääntynyt ja millä tavalla?

Ristiriitaa kannatusluvuissa ja esillä olossa todellakin esiintyy, sillä sen aluepalautusta harrastavien aktiivien ikioman hiekkalaatikon ulkopuolella ei ole tapahtunut mitään merkittävää edes Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Asiasta ei todellakaan puhuta muualla kuin näiden asiaa harrastavien omissa tai sellaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumisssa joihin heillä on jonkinlainen kytkös. Tokihan menetettyjä alueita muistellaan vaikkapa erilaisissa ohjelmissa tv:ssa koska sellaisille ohjelmille on tilausta jo katsjoakunnan iänkin perusteella, mutta ei kannata yrittää sekoittaa nostalgiaa ja yritystä muuttaa asioita.
mikävaan [2009-03-27 14:21:35]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].