Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

26.03.2009
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[18] Tilaisuudet

KARELIA KLUBI RY:N TOIMINNAN PERUSTEET

- Toimintaan vaikuttavat muuttujakentät
- Luottamus ja win-win aina toimintastrategiassa
- Kansalaisjärjestöt ovat palautustoiminnan kanava
- Vaikeneminen tulee kalliiksi
- Sitoutuneisuus synnyttää energiaa
- Säännökset vuodesta 1760 eKr tukevat toimintaamme
- Vain toimintaperusteinen budjetti on aktiivinen
- Panosta resurssejasi toimintaamme – Yes, we can!

Tarkastelen klubimme toiminnan perusteita yhteenvetomaisesti. Samalla pyrin valottamaan, mitä voimme tehdä. Toiminnastamme voidaan käyttää nimeä Karjalan palautus, Karjala-missio, Tarton rauhan rajojen palauttaminen tai Karjalan kysymys.

Toimintaan vaikuttavat muuttujakentät

Toimintaperusteita voimme tarkastella esim. kuuden muuttujaryhmän kentässä:

1. Karjala-mission tukijat, EUEEP
2. Media ja Suomen kansa
3. Virallinen Suomi
4. EU, EN, ETYJ, EIT, USA
5. Venäjä
6. Muu maailma

Muuttujakentän vaihtuessa asennoituminen ja panostus mission toteuttamiseen vaihtelee voimakkaasti. Karjalan palautustoiminnan kannatus on ylittänyt 40 % tason ja vastustus on pudonnut reilun 40 % tasolle.

Elämme siten takinkääntöviikkojen odotusvaihetta, jolle on luoteenomaista syvä vaikeneminen asiasta. Ei vielä tiedetä, pitääkö takki varmasti kääntää ja koska se pitää kääntää. Tehtävämme on saada positiivinen takinkääntövaihe alkamaan.

Luottamus ja win-win aina toimintastrategiassa

Toimintastrategiamme voi perustua kahteen näkökulmaan:

- vastakkainasettelu ja taistelu, muurien murtaminen
- luottamus ja win-win sekä niiden katalyyttivaikutukset

Toteutus sisältää molempia. Palautuskysymys on paradokseja täynnä. Vastakkainasettelu herättää kansalaisia ja poliitikkoja. Kohdistamalla toimenpiteet useisiin asiakokonaisuuksiin (esim. sotasyyllisyys, palautus) yhdelle sektorille tullut muurin murtuma auttaa koko muurin sortamisessa.

Jokaiseen toimenpiteeseen tulee liittyä mahdollisuus rakentaa luottamusta tai antaa luottamuksen rakentua. Vaikka kyseessä on suvereenien ihmisoikeuksien toteuttaminen, ratkaisun tulee sisältää win-win –elementit. Muussa tapauksessa ei pitemmällä tähtäyksellä synny positiivisia katalyyttivaikutuksia.

Kansalaisjärjestöt ovat palautustoiminnan kanava

Valtiojohdon ja useiden kansalaisten lähtökohtana on passiivinen odottelu, unelmointi: eihän Venäjä kuitenkaan anna maita takaisin. Tämä asenne dementoi kaiken oman toiminnan jo etukäteen; ei kannata toimia, sillä ei ole tulevaisuutta. Asenne on häviäjän ja pessimistin näkökulma, jota ei kannata ruokkia.

Kansalaisjärjestöt ovat palautustoiminnan kanava, substanssitiedon rakentaja, aktivoija ja motivoija. Arvovallan lajit, joilla voidaan vaikuttaa, ovat: moraalinen ja juridinen oikeus, asiantuntemus, totuus, kv-oikeudet, periksiantamattomuus.

Valtionhallinnon ei nyt pidä lähteä täysin valmistautumattomana neuvottelemaan Venäjän kanssa palautuksesta. Ensin asia on perusteellisesti selvitettävä ministeriöiden ja tutkimuslaitosten toimesta.

- Minä valmistaudun ja yhtenä päivänä mahdollisuuteni tulee. Abraham Lincoln, Yhdysvaltain 16. presidentti.

Vaikeneminen tulee kalliiksi

- Tiedon kiistämisen tai väistämisen peruste on halu välttää koskettamasta tabua, ei tiedon virheellisyys. Tieto aiheuttaa moraalista paniikkia, minkä vuoksi siitä on parempi vaieta. Miten kukin aika käsittelee vaarallista tietoa tai anomaalisia (poikkeavia) havaintoja, lopulta ratkaisee tulevaisuuden ja selviytymisen kannalta oleellisia asioita.

- Jos jokin todeksi havaittu ilmiö vaietaan, muodostuvat väistämisestä koituvat kustannukset jatkossa huomattavasti suuremmiksi kuin jos asioihin olisi puututtu ajoissa. Jyrki Korkeila, dosentti.

Sitoutuneisuus synnyttää energiaa

- A. Sitoutunut henkilö tuo mukanaan energiaa, intohimoa ja kiihtymystä, mitä aito myönteisyyskään ei synnytä. B. Sitoutunut henkilö ei pelaa pelin säännöillä, hän vastaa pelistä. C. Jos pelin säännöt ovat vision saavuttamisen tiellä, hän löytää tavan muuttaa sääntöjä. D. Ryhmä ihmisiä, jotka ovat todella sitoutuneita yhteiseen visioon, on mahtava voima. He voivat saada mahdottoman aikaan. Tohtori Peter M Senge, MIT.

- Älä koskaan epäile, etteikö pieni ryhmä syvällisesti asialleen vihkiytyneitä kansalaisia voisi muuttaa maailmaa. Todellakin, se on ainoa asia joka sitä on koskaan muuttanut. Margaret Mead, amerikkalainen sosiaaliantropologi.

- Surulliset ihmiset eivät tee mitään. He vain itkevät tilannettaan. Vihaiset ihmiset tekevät muutoksen. Malcom X. Vihaisen sijasta voidaan puhua turhautuneista, huolestuneista, motivoituneista tai muutostarpeisista ihmisistä.

Yksikin ihminen voi muuttaa maailmaa, koska hän voi kerätä ympärilleen toisia ihmisiä. Nooa, Mooses, Jeesus, Luther, Edison, Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Martin Luther King, Elvis, Obama. Kuka käynnisti Suomen itsenäistymisprosessin?

Säännökset vuodesta 1760 eKr tukevat toimintaamme

Toimintaamme tukevat useat tekijät erityisesti pakolaisten, karkotettujen ja pakkosiirrettyjen perusoikeuksien osalta: oikeus palata kotiinsa ja oikeus saada omaisuutensa takaisin (ns. Pinheiron periaatteet, YK).

Ks. 12-sivuinen yhteenveto kansainvälisistä sopimuksista, julistuksista ja laeista (www.prokarelia.net). YK:n resoluutiot, EIT:n eräät päätökset, EN:n resoluutio 25.01.06, lukuisat caset (www.projusticia.net).

Karjalan Liiton johto vakuuttaa, että sen sääntöjen 2 § 2 momentti tarkoittaa Karjalan palautusta. EUEEP ajaa EU-tasolla oikeutta palata ja saada omaisuutensa takaisin, ei rajojen palauttamista. Kun omaisuus on palautunut, on rajojen oikaisu olennaisesti yksinkertaisempaa.

- Missä on tahtoa, siinä on tie. Ranskalainen sananlasku.

Vain toimintaperusteinen budjetti on aktiivinen

Klubin talous voidaan rakentaa periaatteessa kahdella tavalla: 1) budjettiperusteinen tai 2) toimintaperusteinen. Budjettiperusteisessa ensin hankitaan rahat budjettiin ja sitten ryhdytään toimimaan. Odottavan aika käy pitkäksi, sillä kuka rahoittaisi toimimatonta, ilman tuloksia olevaa kansalaisjärjestöä? Mistä uudet jäsenet?

Toimintaperusteinen budjetti perustuu joustavuudelle. Kehitetään toimintaa, jonka avulla tai jonka vuoksi on mahdollista saada toiminnalle rahoitus. Toimitaan siten, että jokainen riskinotto on kestettävissä, eikä uutta riskiä oteta, ennen kuin entinen on saatu katettua. Toiminta kehittyy, menetelmät paranevat ja syntyy tuloksia, joiden pohjalta potentiaalisia rahoittajia on mahdollisuus lähestyä.

- Rahan puute ei ole este, ideoiden puute on este. Horatius, antiikin ajattelija.

Panosta resurssejasi toimintaamme – Yes, we can!

Keskeistä on mahdollisimman monen henkilön aktiivinen osallistuminen voimiensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Tarvitsemme aktiivisia osallistujia.

Klubin jäsenistössä on poikkeuksellisen paljon osaavia resursseja. Se ei kuitenkaan merkittävästi näy toiminnassamme, koska nämä resurssit ovat vain rajoitetusti käytettävissä.

Esitän Karelia Klubin jäsenille vetoomuksen. Tarjoa resurssejasi klubin toimintaan. Jokaisella on osaamista, jolla toimintaamme voidaan tehostaa. Koordinoitu yhteistyö on arvaamattoman suuri voima.

Muutos on jo alkanut. Me kykenemme yhdessä muutokseen, joka mahdollistaa momentumin. - Yes, we can! Yhdysvaltain presidentti Barack Obama.

+
Artikkeli on puheenjohtaja Veikko Saksin alustus Karelia Klubi ry:n vuosikokouksessa 25.03.2009.
+

Lisätiedot: Veikko SaksiArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Maanomistus

Esitin Europe Direct-palvelulle seuraavan kysymyksen.Onko Venäjän kansalaisilla maanosto-oikeus muissakin EU-maissa,kuin Suomessa.
Vastaus:EU-komissiolla ei ole tarkkaa tietoa siitä ,miten maanhankintajärjestelmät on toteutettu jäsenmaissa .Lainsäädäntö saattaa vaihdella jopa yhden maan eri alueiden välillä.
Tämä tarkoittaa sitä,että ongelmamme on kotikutoinen.Olisi hyvä tietää kuka on tehnyt tulkinnan maanosto-oikeuden koskemisesta kaikkia ja millä valtuuksilla.
"TeRoAho" [2009-03-26 20:06:19]


Minun missio on Karjala

Tavoite tulee olla korkealla. Sitä Karjalan palautus on.

Tavoitteeseen ei päästä kuitenkaan suoraan, vaan sinne johtaa tie erilaisten välitavoitteiden kautta. Jos tavoite on kaukana tai sinne on vaikea päästä, nousee välitavoitteiden löytäminen ja oikea asettaminen tärkeäksi.

Otan esimerkin: Ei kukaan nuori urheilija usko, että hänen ensimmäinen voittonsa on olympiakulta, mutta hän uskoo, että yhtenä päivänä se on hänen.

Toinen asia: raha mahdollistaa toimintaa, ei luo sitä. Joku voi viedä minulta rahat, mutta ei ajatuksia ja luovuutta. Mitenkään erityisemmin rahaa väheksymättä.
Tynkä-Karjalan Antti [2009-03-26 15:12:45]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].