Tietoa kirjoittajasta


Juha E Tetri
tietokirjailija, kapteeni evp.

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

18.04.2009 [07, 09, 10]
»  PELKO 

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

18.04.2009
Juha E Tetri

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[07] Totalitarismi
[09] Viro ja muut maat
[10] Venäjä

PELKO

- Mielenosoitus kirjan julkaisemista vastaan
- Marsalkka Govorovin palkinto
- Mielenosoitus vastaan
- Mielenosoitus vastustamista vastaan
- Seminaari neuvostomiehityksistä
- Kaiken takana oli pelko
- Viron tappiot 1939-40 noin 1/4 asukasluvusta
- Miehitysjoukkojen tuhoa ei pystytä korjaamaan
- Kirjan painopiste 50-vuotisessa miehityksessä
- Miehityskautta käsitellään laaja-alaisesti
- Suomessa muistetaan Terijoen hallitus
- Baltian valloituksen oikeudenvastaisuus
- Vironjuutalaisten asema oli hyvä
- Applebaum: Venäjä ei tee tiliä menneisyydestään
- Suositeltava kirja

- Tietoa artikkelin tekijästä

[Väliotsikointi toimituksen]

Mielenosoitus kirjan julkaisemista vastaan

Sofi Oksasen ja Imbi Pajun kirjan julkistamistilaisuus Helsingissä Sanomatalon tiloissa 23.03.2009 synnytti melkoisen yleisöryntäyksen ja paikalla oli reilusti yli kolmesataa aiheesta kiinnostunutta ja kirjan ostoaikeissa ollutta ihmistä. Viron miehitysajan historia ja virolaisten vaiheet kiinnostavat selvästi suomalaisia.

Kirjan julkistamistilaisuus aiheutti myös melkoisen mediakohun. Muutaman suomalaisen, joiden johdossa olivat Neuvostoliiton marsalkka L. A. Govorovin kirjallisuuspalkinnolla ainoana suomalaisena palkittu valtiotieteen tohtori ja dosentti sekä toimittaja-kirjailija Suomen antifasistisen komitean nimissä, joiden yllyttämänä paikalla piti olla suuri mielenosoitus kirjaa vastaan ja paikalle piti tulla useita nasheja, Kremlin johtamia ja rahoittamia Putin nuoria niin Venäjältä kuin Virosta.

Marsalkka Govorovin palkinto

- Kirjoittajan huomautus: Marsalkka Govorovin palkinto annetaan teoksista, jotka ”paljastavat kansallisten urotekojen mahtavuuden sekä suurten sotapäälliköiden roolin Suuressa Isänmaallisessa sodassa 1941 -1945, soturien ja piiritetyn Leningradin asukkaiden sankaruuden ja miehisyyden, isänmaallisuuden, ihmisrakkauden sekä voittaja-esi-isiemme kunniakkaita perinteitä jatkavien aikalaistemme korkean moraalisen laadun”. Valtiotieteen tohtori, dosentti Johan Bäckman sai palkinnon vuonna 2004.

Oksasen ja Pajun julkistettu kirja venäläisten ja näiden muutaman suomalaisen ”asiat omalla tavallaan ymmärtäneiden” henkilöiden mukaan loukkaa venäläisiä ja kertoo historiasta vääristeltyä tietoa.

Mielenosoitus vastaan

Mielenosoittajien mukaan Neuvostoliitto ei koskaan miehittänyt Viroa, Viro liittyi vapaaehtoisesti Neuvostoliittoon 1940 ja virolaisten kyydityksetkin Siperiaan olivat tehty vain ihmisten pelastamiseksi ja parempiin elinolosuhteisiin viemiseksi.

Mielenosoittajat väittävät Viron valtion nykyisin sortavan venäläisvähemmistöä ja pitävät Viroa fasistisena valtiona.

Mielenosoitus vastustamista vastaan

Mielenosoitusta vastaan oli eräs suomalainen EU-vaaliehdokas järjestänyt vastamielenosoituksen, jonka tärkein viesti oli: ei ole venäläisten asia puuttua siihen, mitä kirjoja Suomessa saa julkaista.

EU-vaaliehdokas kantoi mukanaan kahta kirjaa: Eino Palolammen ”Kollaa kestää” ja Mika Waltarin ”Neuvostovakoilun varjossa”, jotka katosivat ainakin joistakin kirjastoista sodan jälkeen yleisön lainattavien kirjojen joukosta.

Vastamielenosoituksessa oli mukana Suomen lippu ja muutamia kymmeniä ihmisiä ja siihen liittyi mukaan mm. useita helsinkiläisiä lukiolaisia.

Seminaari neuvostomiehityksistä

Julkistamistilaisuuden jälkeen olivat Viron ja Latvian lähetystöt järjestäneet seminaarin, jossa käsiteltiin neuvostomiehityksen aikaa.

Elokuvateatterin, jossa seminaari järjestettiin, ulkopuolella oli jälleen molemmat mielenosoitusjoukot, nyt kirjan julkistamista vastustavien joukko entisestään pienentyneenä ja vastamielenosoittajien määrä kasvaneena. Taisi dosentin uskottavuus mennä tämän episodin myötä, paljon porua, mutta vähän villoja.

Mielenosoitus ja kirjan julkistaminen olivatkin seuraavan viikon aiheena useammissa median välineissä. Desantin, anteeksi dosentin, manööveri selvästi siivitti kirjan myyntiä ja maanantaina ilmestynyt kirja oli loppuviikosta melkein kaikista kirjakaupoista loppunut, tuskin se hänen tarkoituksena oli, mutta kiitokset kirjailijoiden puolesta markkinointiavusta.

Kaiken takana oli pelko

Sofi Oksanen ja Imbi Paju: Kaiken takana oli pelko, kuinka Viro menetti historiansa ja miten se saadaan takaisin. WSOY 2009, ISBN 978-951-0-35111-6; 565 sivua, valokuvaliite.

”Kaiken takana oli pelko” on Sofi Oksasen ja Imbi Pajun kokoamalle kirjalle osuvasti valittu nimi.

Loistava oivallus on myös kirjan ulkoasu, joka tuo mieleen neuvostoliittolaiset oppi- ja historian kirjat, värillä ei ole niin väliä, kunhan se on punainen.

Teoksessa on useiden tunnettujen ja arvostettujen tutkijoiden kirjoittamia artikkeleja aihepiirin eri osa-alueilta. Kirja on tuhti tietopaketti miehitetyn Viron vaiheista ja vastaa erittäin hyvin sitä kuvaa, joka minulle on syntynyt kyseisen ajanjakson tapahtumista. Monet asiat avautuivat tämän kirjan myötä uudella tavalla ja moni mieltäni joskus askarruttanut kysymys sai vastauksen.

Viron tappiot 1939-40 noin 1/4 asukasluvusta

Presidentti Konstantin Päts ja kenraali Laidoner päättivät suostua 1939-40 Neuvostoliiton vaatimuksiin säästääkseen virolaisten henkilötappiot ja kaupunkien tuhoutumisen mahdollisessa sodassa Neuvostoliittoa vastaan.

Viron armeija ja suojeluskunta, Kaitseliit, riisuttiin aseista ja Viroa ei puolustettu asevoimin. Rauhanomaisen päätöksen seurauksena Viron väestötappiot, suoraan tai välillisesti oli sodasta tai Neuvostoliiton miehityksestä johtuen noin neljännes vuoden 1939 asukasluvusta; moninkertaiset verrattuna Suomen toisessa maailmansodassa kokemiin tappioihin.

Edellä mainittuun neljännekseen sisältyy myös pakkokyydityksien myötä kadonneet ja maanpakolaisuuteen lähteneet.

Miehitysjoukkojen tuhoa ei pystytä korjaamaan

Kaupungeista tuhoutuivat pahoin Neuvostoliiton pommituksissa sekä Tallinna että Narva. Miehitysjoukkojen ja ympäristöä saastuttavan teollisuuden aiheuttamia ympäristötuhoja ei ehkä koskaan pystytä korjaamaan tai alueiden palauttaminen ennalleen vie vuosikymmeniä aikaa.

Kirjan painopiste 50-vuotisessa miehityksessä

Kirjan eri aihepiirien artikkelit antavat paljon kiinnostavaa tietoa miehitysten ajasta. Painopiste on kuitenkin puolivuosisataa kestäneessä neuvostomiehityksessä. Valitettavasti tässä ei ole mahdollista esitellä kaikkia kirjassa olevia kiinnostavia artikkeleja. Kirja jakautuu kahdeksaan asiakokonaisuuteen:

I Mitä oikein tapahtui
II Gulag ja kyyditykset
III Propaganda
IV Miehityksen muita seurauksia
V Vastarinta
VI Neuvostotaide-elämää
VII Menneisyyden käsittely
VIII Uuden itsenäisyyden aika

Miehityskautta käsitellään laaja-alaisesti

Tarton yliopiston professori Olof Mertelson käsittelee artikkelissaan ”Sovjetisoinnin käsitteestä” laajasti, mitä sovjetisoinnilla tarkoitetaan.

Mertelson on lainannut neuvostoliittolaisen sotateoreetikon Vladimir Triandaafillovin vuonna 1925 sotakouluja varten laatimasta teoksesta ”Nykyaikaisten armeijoiden operaatioiden luonne” kiinnostavan pätkän:

”Suuremmat menestykselliset operaatiot voivat edullisissa olosuhteissa johtaa kolmessa neljässä viikossa 200 -250 kilometriä pitkän ja leveän alueen vapauttamiseen. Jos kyse on pikkuvaltiosta, se merkitsee, että koko valtion sovjetisoinnin on onnistuttava lyhyessä ajassa (kahdessa kolmessa viikossa)”.

Suomessa muistetaan Terijoen hallitus

Jotenkin lauseet tuntuvat tutuilta: Suomi yritettiin ja Viro vallattiin varsin tarkkaan noudattaen kyseistä ohjesäännön luonteisen kirjan oppeja. ”Vallankumouksellisia komiteoita organisoitaessa ei kannata välittää paikallisista voimista, vaan kaikki vastuullisiin tehtäviin valittavat on tuotava paikalle” samainen teos kertoo. Suomeahan varten perustettiin Terijoen hallitus, aivan oppikirjan mukaan.

Baltian valloituksen oikeudenvastaisuus

Lauri Mälksoo on Tarton yliopiston kansainvälisen oikeuden ja Eurooppa–oikeuden oppituolin johtaja ja dosentti. Hänen artikkelissaan Baltian valloituksen oikeudenvastaisuus, tarkastellaan, miten valloitus tapahtui 15 -17 kesäkuuta 1940.

Kaikissa kolmessa maassa oli jo Neuvostoliiton joukkoja tukikohdissa, jotka maat olivat luovuttaneet hyväuskoisuuttaan neuvostojoukkojen käyttöön. Valtioiden hallituksilla ei juuri ollut mahdollisuutta muuhun kuin suostua Neuvostoliiton vaatimuksiin.

Ulkoministeri Molotov oli ilmoittanut Moskovan neuvotteluissa Liettuan ulkoministerille: "Joukkomme siirtyvät huomenna Liettuaan riippumatta siitä, mitä te vastaatte". Mälksoo tarkastelee tapahtumia artikkelissaan kansainvälisen lainsäädännön kannalta.

Vapaaehtoinen liittyminen on varmasti kaukana niistä äänestyksistä, kun valtioiden liittymisestä parlamenteissa äänestettiin. Äänestystulokseen on vaikuttaa, jos jokaisen edustajan selän takana seisoo aseistettu vieraan valtion sotilas.

Vironjuutalaisten asema oli hyvä

Imbi Paju on kirjoittanut artikkelin Gulagin ja holokaustin välissä, Viron juutalaisten kadonnutta tarinaa etsimässä. Vironjuutalaisten asema oli ennen vuotta 1940 erittäin hyvä ja kirjassa on lainaus vuoden 1936 The Jewish Chronicles -lehden reportaasisarjan artikkelista, joka on otsikoitu nimellä Suvaitsevuuden saari.

Artikkelissa todetaan ”Viro on Itä-Euroopan ainut maa, jossa juutalaisten annetaan elää rauhassa ja josta puuttuu valtiovallan ja kansan harjoittama syrjintä. Juutalaiset saivat vuonna 1928 Virossa kulttuuriautonomian. ”Ensimmäisen neuvostomiehityksen aikana juutalaisia kyyditettiin Neuvostoliittoon, saksalaismiehityksen aikana taas saksalaisten leireille".

Applebaum: Venäjä ei tee tiliä menneisyydestään

Jyri Hänninen on haastatellut kirjaan yhdysvaltalaista toimittajaa ja kirjailijaa Anne Applebaumia otsikolla Vaiettu ja unohdettu Gulag. Applebaumin kirja Gulag – A history voitti Pulitzer-palkinnon vuonna 2004.

”Putinismin riivaama Venäjä ei tee tiliä menneisyytensä kanssa” sanoo haastateltu Anne Applebaum, joka on naimisissa Puolan ulkoministerin Rudoslaw Sikorskin kanssa ja asuu Varsovassa.

Suositeltava kirja

Jokaisen suomalaisen kannattaa lukea tämä kirja. Sen jälkeen on huomattavasti helpompi ymmärtää virolaisten elämää ja Viron nykypäivää. Erityisesti Neuvostoliiton miehitysaika näkyy edelleen monissa asioissa. Viron kansan ja kansalaisten kärsimykset toisessa maailmansodassa ja erityisesti sen jälkeen olivat todella suuret ja järkyttävät.

Ei ihme, että nykyinen Venäjä haluaa kieltää edeltäjänsä Neuvostoliiton aiheuttamat kaikki vahingot pienille naapurivaltioilleen. Varsinkin nyt kun Venäjällä taas haikaillaan suurvallaksi ja Neuvostoliitto sekä isä aurinkoinen Stalin näyttävät olevan Euroopan toisessa maailmansodassa pelastaneita sankareita.

Viron miehitys päättyi vasta 15 vuotta sitten, sillä viimeiset miehitysjoukot poistuivat Virosta alkusyksystä 1994, vaikka Viro palautti itsenäisyytensä jo kolme vuotta aiemmin elokuussa.

Kiitokset tekijöille erittäin onnistuneesta kirjasta ja valtavasta tietopaketista!

++

Tietoa artikkelin kirjoittajasta: Juha E Tetri

Juha E Tetri on 55-vuotias, kolminkertainen isoisä, kapteeni evp. ja tietokirjailija. Hän on kirjoittanut sotahistoriaa, kunniamerkkejä, sotilaspukuja ja –merkkejä käsitteleviä useita kirjoja ja osallistunut usean sellaisen kirjan tekoon artikkelin kirjoittajana.

Tetri on Sotainvalidi-lehden kirja-arvostelija ja tietovisojen laatija. Hänen tunnetuin teos on Kunniamerkkikirja, jonka kolmaskin painos on myyty loppuun.

Viime vuosina hän on toiminut sotilasasiantuntijana useissa kotimaisissa elokuvissa kuten Åke Lindmanin Etulinjan edessä ja Tali-Ihantala elokuvissa sekä Lauri Törhösen Raja 1918 elokuvassa.

Lisäksi Kansallisteatteri ja Svenska Teatern ovat käyttäneet häntä asiantuntijana. Valmisteilla olevassa ja hetkeksi tauolle joutuneessa Renny Harlinin Mannerheim-elokuvassa Tetri työskentelee sotilasasiantuntijana.

Viro on Juha Tetrille tullut tutuksi monella ja yllättävälläkin tavalla. Juhan isän sai vain yhden ainoan kirjan mukaansa evakkomatkalle lähtiessään Viipurista 1939. Se oli edelliskesänä 10-vuotislahjaksi saatu Pikkujättiläinen.

Juha opiskeli kaksi vuotta itseään vanhemman enonsa kanssa Pikkujättiläisestä viron kielen ”salakieleksi” poikien kesäleikkeihin ollessaan 7–vuotias.

Kieli suppealla sanavarastolla jäi mieleen ja sitä tarvittiin sitten uudelleen 1980-luvun puolivälissä, jolloin Neuvostoliiton hajoaminen jo alkoi olla aavistettavissa. Juha tutustui silloin moniin myöhemmin merkittäviin asemiin Virossa edenneisiin nuoriin virolaisiin isänmaan ystäviin. Viron kielen taito parani melkoisesti.

1990–luku kuluikin sitten melko tiiviisti Virossa vapaaehtoisena avustamassa Viron puolustusvoimia ja suojeluskuntaa Kaitseliitia.

Vuodet 1994 -1995 Tetri asui Tallinnassa ja toimi Kaitseliitin esikunnassa neuvonantajana. Juha on myös yksi kansainvälisen sotilaspartiokilpailun Erna Raid -perustajista ja kehittäjistä.

Hän käänsi suomeksi Suomen-poika, Erna- ja Haukka-tiedustelujoukon veteraanin Ülo Jõen kirjan Ernan tarina vuonna 1996. Lisäksi Tetri on kääntänyt Maanpuolustuskorkeakoululle virolaisten upseerien lopputöitä.

Tetri on aktiivisesti mukana suomalais-virolaisessa ystävyysseuratoiminnassa ja on Suomen Viro-yhdistysten hallituksen jäsen. Häntä käytetään myös runsaasti esitelmöitsijänä Viron maanpuolustuksesta, sotahistoriasta ja suomen-poikien vaiheista. Juha Tetri on Suomen-poikien kunniajäsen.Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Uskomatonta,mutta totta

Dosetti Johan Bäckman kirjoitti eurovaaliplogissaan 18 04.2009 21.49 seuraavaa."Kommentti Pariisin rauhansopimuksen artiklaan 27:ilmeisesti ahneet revansistit nyt tämän perusteella vaativat tontteja itselleen. Eikö niistä maksettu teille jo korvaukset.Taitaa olla lähinnä petos yrittää huijata vielä toisetkin korvaukset".
Voiko pakkoluovutetulta alueelta lehtemään joutuneita pahemmin loukata.
"TeRoAho" [2009-04-19 09:31:35]


Viron sovjetisointi

Lennert Meren muistelmien mukaan kesällä v.1940 siirrettiin n.11 000 Viron eliittiväkeä perheittäin Siperiaan junalla. Hän oli diplomaatti-isänsä perheen mukana 11 vuotiaana poikana. Perheiden miehet erotettiin ja vietiin eri paikkoihin.

Konstantin Päts tuli mielisairaaksi huomattuaan millaisen valtion kanssa hän oli tehnyt liiton. Huomattava osa eliittiperheistä palasi myöhemmin Viroon, mm. Meren perhe.

Kannattaa olla varovainen,kun kertoo kadonneiden määrästä. Virolaiset ovat menneisyytensä vankeja ja heidän tulevaisuutensa näyttä nyt tosi huonolta. Vihollista etsitään nyt naapurista Naton tuella. Suomen pitäisi ottaa etäisyyttä tähän idän karhun ärsyttämiseen.
Iivana [2009-04-18 20:04:58]


Lyhyt oppimäärä

Haluan kiittää kirjailija, "ratsumestari" Juha-Erik Tetriä, Hämeen ratsujääkäriä (HRR), ansiokkaasta kirjoituksesta. - Sujuvaa, selkeää ja tavallisen ihmisen ymmärrettävää tekstiä.

Meidän kaikkien tulee ymmärtää kohudosentti, FT Johan Bäckmania hänen missiossaan Kremlin puolesta yhteistyössä Suomen islamistisen puolueen kanssa. Aivohautomo Bäckman - Tammi - Hietanen ovat kovan työn edessä; mustan tekeminen valkoiseksi on kaikin tavoin kuluttavaa.

Ei ollut tarkoitus lähteä, mutta nyt toivotan kaikille "Tampereen Technopolissa tavataan!"


Tynkä-Karjalan Antti [2009-04-18 18:27:07]


Govorovin kummipoika

Vai on se desantti...anteeksi dosentti saanut marsalkka L.A.Govorovin palkinnon.
Onkohan se prenikka rintapieles luitten kera?
Tuleekohan dosentille tästä (ruplia) rahaa tai tavaraa palkinnoksi, kuin ennenvanhaan kesäjuhlis tikanheitosta?
Suomessa on laiminlyöty avohoitojärjestelmä, vapaana liikkuu sarjakirvesmurhaajia, ja sitten näitä "dosentteja", jotka saavat Stalinilta taivaasta virtaa, että jaksavat olla eri astraalitasolla, kuin me muut isänmaalliset Suomalaiset.
Jos jostain kiristää, pitää ajoissa sanoa, ettei tule kuoliota tai kallohalvausta.
Mutta mistä näitä sikiää? "dosentti" lähtöö arvaamattomille vesille!!!
Ilkka [2009-04-18 16:51:29]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].